Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Καθ. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Γενικός Γραμματέας Επικοινωνιών Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Καθ. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Γενικός Γραμματέας Επικοινωνιών Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Καθ. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Γενικός Γραμματέας Επικοινωνιών Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ska@unipi.gr; gge@yme.gov.gr

2 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  Μεγιστοποίηση των ωφελειών από τις νέες υπηρεσίες προς τους πολίτες και καταναλωτές  Δημιουργία σταθερού και αποτελεσματικού θεσμικού και νομικού πλαισίου που θα προκαλέσει νέες επενδύσεις και καινοτόμες υπηρεσίες  Τεχνολογική ουδετερότητα που θα αποτρέπει την εμφάνιση επιλογών συγκεκριμένων τεχνολογιών  Εναρμόνιση με την ΕΕ  Συμμετοχή των πολιτών – Digital Greece 2020

3 ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών  Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης  Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού  Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού  Γραφείο Πρωθυπουργού

4 4 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΣΦΥΖΟΥΣΑ ΕΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (1)  Εφαρμογή της οδηγίας για το πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών  Ομαλή μετάβαση στη Ψηφιακή Ευρυεκπομπή

5 5 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΣΦΥΖΟΥΣΑ ΕΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (2)  Εθνική Στρατηγική Ραδιοφάσματος με στόχο:  τη δημιουργία σταθερού και αποτελεσματικού θεσμικού και νομικού πλαισίου,  την βέλτιστη και αποδοτική χρήση του φάσματος,  τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας μέσω της απόδοσης του Ψηφιακού Μερίσματος,  την εναρμόνιση της χρήσης όλο και περισσότερων ζωνών συχνοτήτων στα πλαίσια της Εθνικής Νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών κανόνων

6 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΣΦΥΖΟΥΣΑ ΕΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (3)  Ιδιαιτερότητα της Ελληνικής Αγοράς σχετικά με το νομικό πλαίσιο αδειοδότησης κεραιών  Στόχος: Διαμόρφωση ενός νέου, αποτελεσματικού και εφαρμόσιμου, νομοθετικού πλαισίου που θα ελαττώνει δραστικά τον απαιτούμενο χρόνο για την Αδειοδότηση Κεραιοσυστημάτων με σεβασμό στη Δημόσια Υγεία, το Περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά, τον πολίτη.  Νέα διαδικασία αδειοδότησης  Τυποποιημένες κεραίες  Εξαιρούμενες κεραίες

7 7 ΑΞΟΝΑΣ 3: ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας Επικοινωνιών  Ενίσχυση και υποστήριξη των δράσεων του ENISA  Συμμετοχή στις εργασίες για την υλοποίηση του άρθρου 13 της νέας οδηγίας για το πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών που αφορά στην ασφάλεια και την ακεραιότητα δικτύων και υπηρεσιών  Συμμετοχή ως πλήρες μέλος στην πρώτη Πανευρωπαϊκή Κυβερνοάσκηση που έλαβε χώρα στις 4 Νοέμβρη 2010 και οργανώθηκε από τον ENISA  Συμμετοχή στις εθνικές και νατοϊκές ασκήσεις κυβερνοάμυνας

8 8 ΑΞΟΝΑΣ 4: ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΧΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  Εθνική Υποδομή παθητικού Δικτύου Οπτικών Ινών Ανοικτής Πρόσβασης (FTTH)  Αξιοποίηση ΜΑΝs  Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Περιοχές (Rural Broadband)  Νομοθετικές παρεμβάσεις  Διαδικασία Αδειοδότησης Διέλευσης  Παροχή πληροφοριών για δίκτυα  Συνεγκατάσταση δικτύων

9 FTTH  Επαναπροσδιορισμός του έργου προκειμένου να καταστεί βιώσιμο και επομένως ελκυστικό για ιδιώτες επενδυτές  Ανάθεση (με διαγωνισμό) σε τεχνικό σύμβουλο μελέτης σκοπιμότητας της υλοποίησης και βιωσιμότητας του έργου  Ανάθεση (με διαγωνισμό) σε νομικό σύμβουλο που θα ετοιμάσει το φάκελο κοινοποίησης στην ΕΕ και θα υποστηρίξει, σε συνεργασία με τον τεχνικό σύμβουλο, τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με την ΕΕ  Αξιοποίηση των σχολίων που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικασίας διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου, σύνταξη νέου Ν/Σ  Διαγωνισμός ανάθεσης εκτέλεσης του έργου Δικτύου Οπτικών Ινών

10 ΜΑΝs  Τα ΜΑΝs έχουν ήδη υλοποιηθεί σε 72 πόλεις στην Ελλάδα  Ολοκληρώθηκε η Δημόσια Διαβούλευση από την ΕΓ Ψηφιακού Σχεδιασμού (Έντονο ενδιαφέρον από την αγορά)  Προς το παρόν καλύπτουν τον δημόσιο τομέα, αλλά στόχος είναι και η κάλυψη και του ιδιωτικού  Τα MANs μπορούν να αποτελέσουν τη μαγιά για την υλοποίηση FTTH στις 72 πόλεις πολύ σύντομα

11 Σύνδεση MAN με FTTH  Γιατί το σκεφτόμαστε?  Είναι έτοιμη υποδομή (Τα ΜΑΝs μπορούν να αποτελέσουν το σημείο εκκίνησης του έργου)  Δεν υπάρχει επικάλυψη με το μεγάλο έργο του FFTH  Προώθηση της Περιφερειακής Ανάπτυξης (Δεν περιλαμβάνουν την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη)  Αξιοποίηση των επενδύσεων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα για πολλά χρόνια  Τι αναμένουμε?  20% των ADSL συνδέσεων(στις 72 πόλεις) μπορεί να μεταβεί σε τεχνολογία οπτικών ινών  >100.000 συνδεδεμένα νοικοκυριά και >350.000 home passed

12 Rural Broadband  Πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους, οπουδήποτε, οποτεδήποτε  Μείωση ψηφιακού χάσματος  820.000 κάτοικοι της Ελλάδας δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο  6145 “λευκοί” οικισμοί  2919 “λευκά” δημοτικά διαμερίσματα  Στόχος για την επόμενη 3ετία  7,5% αύξηση της πληθυσμιακής ευρυζωνικής κάλυψης φθάνοντας περίπου το 99% της συνολικής  Περίπου 20% αύξηση της γεωγραφικής κάλυψης

13 ΣΥΖΕΥΞΙΣ II  Στόχοι:  Συμμετοχή όλων των φορέων (31.000 οργανισμοί)  Μεγιστοποίηση της ευρυζωνικής πρόσβασης, όπου είναι δυνατόν με χρήση οπτικών ινών  Αναβαθμισμένες και περισσότερες υπηρεσίες σε σύγκριση με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι  Νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (video, collaboration, mobility of users)  Αύξηση της ζήτησης στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  Ενδεικτικά μεγέθη:  Τα ετήσια τηλεπικοινωνιακά έξοδα(φωνής και δεδομένων) είναι 350 εκατ. € (για 31,000 οργανισμούς).  Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ μπορεί να μειώσει το παραπάνω ετήσιο κόστος στο ήμισυ (170 εκατ. € ) με αυξημένη ασφάλεια και καλύτερη ποιότητα.

14 14 ΑΞΟΝΑΣ 7: ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ (1) Δημιουργία πλαισίου για τις πράσινες επικοινωνίες:  Τεχνολογίες μετάδοσης με γνώμονα την χαμηλή κατανάλωση ισχύος.  Τεχνολογία διατάξεων που χρησιμοποιούνται σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και επιτυγχάνουν χαμηλή κατανάλωση ισχύος  Διαχείριση ισχύος (Energy management) σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα  Τεχνικές τηλε-διαχείρισης ισχύος των τερματικών συσκευών

15 15 ΑΞΟΝΑΣ 7: ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ (2)  Εφαρμογές τηλεματικής για υπηρεσίες μεταφορών  Ανάπτυξη συστημάτων εντοπισμού θέσης

16 16 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Καθ. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Γενικός Γραμματέας Επικοινωνιών Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google