Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο Ρόλος των ΣΔΕ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο Ρόλος των ΣΔΕ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο Ρόλος των ΣΔΕ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Αλέξης Κόκκος Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

2 Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί
Μάθηση: Όλες οι μορφές των μαθησιακών δραστηριοτήτων Εκπαίδευση: Η οργανωμένη μάθηση (εντός ή εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος) Εκπαίδευση ενηλίκων: Η οργανωμένη μάθηση, που απευθύνεται σε ενηλίκους

3 Μορφές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
A. Επαγγελματική Κατάρτιση (ανέργων, εργαζομένων) B. Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων Εκπαίδευση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Σχολές Γονέων Οργανωμένη μάθηση σε πολιτιστικά ζητήματα Εκπαίδευση στην τρίτη ηλικία κ.ά.

4 Οι Εξελίξεις στην Ελλάδα
Ανάπτυξη της Λαϊκής Επιμόρφωσης ( συμμετέχοντες κάθε χρόνο)

5 Οι Εξελίξεις στην Ελλάδα
1987-σήμερα Μικρή συμμετοχή πολιτών (2,9%) Κυριαρχία της επαγγελματικής κατάρτισης Έλλειψη σύνδεσης με αναπτυξιακούς και κοινωνικούς στόχους Πολυδιάσπαση δυνάμεων – Έλλειψη συντονισμού Χαμηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα

6 Αίτια της «γκρίζας» κατάστασης
α. Μακρές περίοδοι συντηρητικής διακυβέρνησης β. Αδύναμη κοινωνία των πολιτών γ. Επιχειρήσεις οικογενειακού και παραδοσιακού χαρακτήρα δ. Δυσλειτουργικά χαρακτηριστικά του ελληνικού κράτους ε. Έλλειψη θεωρητικής συγκρότησης του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα

7 Ορισμένα Θετικά «Βήματα» (2000-2010)
Ίδρυση των ΣΔΕ Πιστοποίηση φορέων κατάρτισης Πρωτοβουλίες ορισμένων φορέων και εκπαιδευτών Πανεπιστημιακά Τμήματα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων Προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βιβλία, Συνέδρια, Ευρωπαϊκά Προγράμματα

8 Η σημασία των ΣΔΕ Προσφέρουν δεύτερη ευκαιρία εκπαίδευσης
Αποτελούν το βασικό θεσμό της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων Προσφέρουν όχι μόνο γνώσεις αλλά και βασικές ικανότητες

9 Βασικές ικανότητες για τη Διά Βίου Μάθηση
Βασικές ικανότητες για τη Διά Βίου Μάθηση Ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας Ψηφιακή ικανότητα Μεταγνωστικές ικανότητες (μαθαίνω να μαθαίνω) Κοινωνικές ικανότητες (επικοινωνία, διαπραγμάτευση κ.ά.), καθώς και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη Αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητα Πολιτιστική γνώση και έκφραση

10 Η σημασία των ΣΔΕ Προσφέρουν δεύτερη ευκαιρία εκπαίδευσης
Αποτελούν το βασικό θεσμό της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων Προσφέρουν όχι μόνο γνώσεις αλλά και βασικές ικανότητες Αποτελούν φορείς αυθεντικής εκπαίδευσης ενηλίκων (τήρηση των αρχών της ενεργητικής συμμετοχής, της βιωματικής μάθησης, της ανάπτυξης κριτικής σκέψης) Αποτελούν δεξαμενή πολύτιμης εμπειρίας και γνώσης

11 Νέος Νόμος για τη Διά Βίου Μάθηση
Ισότιμη αντιμετώπιση της επαγγελματικής και της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων Συντονισμός των ενεργειών Πιστοποίηση προσόντων, προγραμμάτων, εκπαιδευτών Συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτών Αναβάθμιση της ποιότητας


Κατέβασμα ppt "Ο Ρόλος των ΣΔΕ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google