Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας στη Γ.Γ.Π.Σ. του ΥΠΟιΟ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας στη Γ.Γ.Π.Σ. του ΥΠΟιΟ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας στη Γ.Γ.Π.Σ. του ΥΠΟιΟ
Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας στη Γ.Γ.Π.Σ. του ΥΠΟιΟ Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος Γενικός Γραμματέας Επιχειρηματική Ευφυϊα στο Δημόσιο Τομέα 23 Ιουνίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

2 Όγκος Πληροφορίας Παγκοσμίως
Πηγή: IDC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

3 Δημόσιος Τομέας: Σύγχρονες Τάσεις
Προστιθέμενη πίεση ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικός, ταχύτερος, λιγότερο δαπανηρός … … ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των πολιτών “Πραγματοποίηση περισσοτέρων με μικρότερο κόστος” Απαιτεί σημαντικές αλλαγές τόσο στο δημόσιο τομέα όσο και στον τρόπο με το οποίο αλληλεπιδρά με τους πολίτες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

4 Διεθνή Πρακτική Ευρωπαϊκή Ένωση
Ιστότοπος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΕ ( 10 Εκατ. επισκέψεις κάθε μήνα. 100 εκατ. σελίδες σε 20 γλώσσες 200 διαφορετικές εκδοτικές ομάδες. 45 διαδικασίες ενημέρωσης καθημερινά. Εφαρμογή προηγμένων τεχνικών επεξεργασίας της πληροφορίας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

5 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΓΓΠΣ
προς τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση 24ωρη εξυπηρέτηση Απλοποίηση διαδικασιών Αξιόπιστη Ενημέρωση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

6 Το Έργο της ΓΓΠΣ Ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία των συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, TAXIS (φορολογία), TaxisNet (υπηρεσίες μέσω Internet) ICIS (τελωνεία) Λοιπά συστήματα Παρέχει τις περισσότερες έως σήμερα διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες: στον πολίτη (G2C-Government to Citizen), τις επιχειρήσεις (G2B-Government to Business) λοιποί κυβερνητικοί φορείς (G2G-Government to Government). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

7 Αριθμός Πιστοποιημένων Ηλεκτρονικών Χρηστών:
Νέο TAXISnet Αριθμός Πιστοποιημένων Ηλεκτρονικών Χρηστών: 2003: 2004: 2005: 2006: 2007: Μέχρι σήμερα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

8 831.541 πολίτες υπέβαλαν ηλεκτρονικά τη φορολογική τους δήλωση το 2008
Νέο TAXISnet Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος (E1): 2003: 2004: 2005: 2006: 2007: 2008: πολίτες υπέβαλαν ηλεκτρονικά τη φορολογική τους δήλωση το 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

9 Νέο TAXISnet Περιοδικές Δηλώσεις Φ.Π.Α.: 2003: 960.402 2004: 1.053.754
2005: 2006: 2007: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

10 Ένταξη στο Εθνικό Δίκτυο «Σύζευξις»
Δίκτυο Υπ.Οι.Ο Ένταξη στο Εθνικό Δίκτυο «Σύζευξις» 500 υπηρεσίες Πανελλαδικά Ταχύτητες διασύνδεσης 1 – 34 Mbps Ενοποιημένες υπηρεσίες φωνής, video και δεδομένων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

11 Ροές δεδομένων με Γ.Γ.Π.Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

12 Το έργο ELENXIS … Απευθύνεται σε όλους τους ελεγκτικούς φορείς
Φορολογικές Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων Οικονομική Επιθεώρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

13 Αναβάθμιση του Ελεγκτικού Έργου
Βέλτιστη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών και δεδομένων Βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος των ελεγκτών Επιτάχυνση του ελεγκτικού έργου Αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των ελέγχων Πάταξη της φοροδιαφυγής Δημιουργία κλίματος συμμόρφωσης στον Πολίτη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 13

14 Λογισμικό ELENXIS Ανάλυση επικινδυνότητας
Στόχευση Ελέγχων Ανάλυση επικινδυνότητας Συλλογή και αποθήκευση δεδομένων Ανάδειξη υποθέσεων προς ‘Ελεγχο Επιλογή υποθέσεων προς Έλεγχο Διαχείριση Ελέγχου Προγραμματισμός ελέγχων Δρομολόγηση και παρακολούθηση υποθέσεων ελέγχου Απολογισμός εκτέλεσης ελέγχων Διενέργεια Ελέγχου Δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικού φακέλου Υποστήριξη του ελεγκτή κατά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου Ολοκλήρωση διενέργειας ελέγχου Ανατροφοδότηση συστήματος με αποτελέσματα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 14

15 Υπολογιστικός και δικτυακός εξοπλισμός ELENXIS
Προσωπικοί υπολογιστές 3310 PC Υπηρεσίες 1848 Laptop Εκτυπωτές 1193 σταθεροί εκτυπωτές 163 φορητοί εκτυπωτές Εργασίες δομημένης καλωδίωσης 41 υπηρεσίες (ΔΕΚ-ΠΕΚ-ΟΕ-ΥΠΕΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 15

16 Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας
Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (M.I.S.) για τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπ.Ο.Ο. Αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

17 Αποθήκευση και καθαρισμός των πρωτογενών δεδομένων
Επιχειρηματική Ευφυΐα στο Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης Υποδομή data warehouse Αποθήκευση και καθαρισμός των πρωτογενών δεδομένων Δημιουργία μηχανισμών ανατροφοδότησής με δεδομένα με κύριο στόχο την έγκυρη και δυναμική πληροφόρηση των στελεχών του Υπ.Ο.Ο. και τη στήριξή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

18 Επιχειρηματική Ευφυΐα στο Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης Επιχειρησιακή πληροφορία
Παροχή επιχειρησιακής πληροφορίας για το σύνολο της δραστηριότητας των υπηρεσιών του ΥΠ.Ο.Ο. Μηχανισμός εξόρυξης δεδομένων (data mining) Αποτίμηση επιπτώσεων των εφαρμοζόμενων πολιτικών, μελέτη βασικών οικονομικών μεγεθών, ανατροφοδότηση της παραγωγικής διαδικασίας με τα αποτελέσματα των ερευνών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

19 Επιχειρηματική Ευφυΐα στο Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης Στατιστική ανάλυση
Στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων του data warehouse Μελέτη συσχετίσεων μεταξύ των διαφόρων οικονομικών μεγεθών (π.χ. φορολογικοί συντελεστές και παραβατικότητα), ανάδειξη των βασικών παραμέτρων που διαμορφώνουν τις τιμές των βασικών οικονομικών μεγεθών (π.χ. δηλωθέν εισόδημα), μελέτη τάσεων (π.χ. ρυθμός είσπραξης φορολογικών εσόδων) και κατανομών (π.χ. απόδοση φόρου ανά δραστηριότητα). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

20 Επιχειρηματική Ευφυΐα στο Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης Προβλέψεις
Επιχειρηματική Ευφυΐα στο Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης Προβλέψεις Πρόβλεψη πιθανών επιπτώσεων οικονομικών μέτρων και πολιτικών που εξετάζονται με την μορφή σεναρίων Τεχνολογίες OLAP και Data Mining, οικονομετρικά μοντέλα, μοντέλα προσομοίωσης στατιστικά μοντέλα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

21 Επιχειρηματική Ευφυΐα στο Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης Λογική Αρχιτεκτονική
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

22 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


Κατέβασμα ppt "Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας στη Γ.Γ.Π.Σ. του ΥΠΟιΟ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google