Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Καθεστώς 1.5.1 «Εκσυγχρονισμός των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Καθεστώς 1.5.1 «Εκσυγχρονισμός των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Καθεστώς 1.5.1 «Εκσυγχρονισμός των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Σωκράτους Σωκράτης, Λειτουργός Γεωργίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007 - 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 2.ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 3.ΡΟΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 4.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ 5.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

3 1) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1.1. Συνοπτική παρουσίαση της γεωργικής εκμετάλλευσης ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1.1: Διασταύρωση με βάση δεδομένων ΚΟΑΠ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1.2: Διασταύρωση με βάση δεδομένων ΚΟΑΠ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1.3: Προσοχή στη Χρηματοδότηση από ΣΑΑ 04–06 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1.4: Προσοχή στη Χρηματοδότηση από ΣΑΑ 04–06 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1.5: Περιγραφή εργασίας ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1.6: Συσχέτιση με τις αιτούμενες δράσεις

4 2) ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 2.1. Συνοπτική παρουσίαση της γεωργικής εκμετάλλευσης ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.1: Δικαιολογητικά αίτησης ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.2: Δικαιολογητικά αίτησης ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.3: Περιγραφή εργασίας ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.4: Συσχέτιση με τις αιτούμενες δράσεις

5 3) ΡΟΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Α. ΕΚΡΟΕΣ 1. Κεφαλαιουχικές Δαπάνες Κωδικός δράσης Περιγραφή Δράσης Ποσότητα / Μονάδα Αιτούμενο Ποσό Μέγιστο ποσό με βάση τον πίνακα επιλέξιμων δράσεων

6 3) ΡΟΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Α. ΕΚΡΟΕΣ (συνέχεια) 2. Σταθερές Δαπάνες (επί του αιτούμενου ποσού δράσης) Ενοίκιο Συντήρηση (Νέων δράσεων και δράσεων που ενισχύθηκαν από το ΣΑΑ 04-06) Τόκος κεφαλαίου ιδίας συμμετοχής Απόσβεση ( Νέων δράσεων και δράσεων που ενισχύθηκαν από το ΣΑΑ 04-06) ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 15 ΕΤΗ

7 3) ΡΟΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Α. ΕΚΡΟΕΣ (συνέχεια) 2. Μεταβλητές Δαπάνες Φυτική Παραγωγή Ζωική Παραγωγή Σημείωση: Ο τόκος κεφαλαίου κίνησης, το ασφάλιστρο και η οικογενειακή εργασία δεν θα λογίζονται ως μεταβλητή δαπάνηΣημείωση: Ο τόκος κεφαλαίου κίνησης, το ασφάλιστρο και η οικογενειακή εργασία δεν θα λογίζονται ως μεταβλητή δαπάνη ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ NORM INPUT – OUTPUT ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 15 ΕΤΗ

8 3) ΡΟΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Β. ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 1.5.1 ΑΜΕΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (το έτος υποβολής της αίτησης) α. Εκταρική Επιδότηση β. Κεφαλική Επιδότηση Αιγοπροβάτων γ. Επιδότηση βοοειδών για σφαγή δ. Επιδότηση Γάλακτος ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ NORM INPUT – OUTPUT ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 15 ΕΤΗ

9 4) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ NORM INPUT – OUTPUT ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ www.ari.gov.cy ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Λογιστικό Πρόγραμμα “excel” (MS Office, various editions)

10 5) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΡΟΗΣΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΡΟΗΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΙΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΘ’ ΕΤΟΣ) ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΝΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣΑΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΝΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ (Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ «0»,NVP>0) ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 4,50% ΔΙΑΡΚΕΙΑ :15 ΕΤΗ

11 ευχαριστώ για την προσοχή σας Σωκράτους Σωκράτης, Λειτουργός Γεωργίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007 – 2013 22-819077 ssokratous@da.moa.gov.cy


Κατέβασμα ppt "2η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Καθεστώς 1.5.1 «Εκσυγχρονισμός των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google