Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΣΕΓΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΣΕΓΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΣΕΓΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Γ.Γ.Π.Σ. ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

2 Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ (Ν. 3874/2010 Μ.Α.Α.Ε.)
(Ν. 3874/2010 Μ.Α.Α.Ε.) Επαγγελματίας αγρότης Εισόδημα τουλάχιστον 35% από αγροτική δραστηριότητα Αγροτική απασχόληση τουλάχιστον 30% του συνολικού χρόνου του Νέος αγρότης Ηλικία μέχρι 40 ετών

3 Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

4 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 (ΧΡΗΣΗ 2012)
Προσδιορισμός αγροτικού εισοδήματος Με βάση τα βιβλία ή στοιχεία Με βάση την αντικειμενική μέθοδο Εκπτώσεις (μειώσεις) του εισοδήματος Το μίσθωμα της γεωργικής γης Το 25% της δαπάνης αγοράς του καινούργιου πάγιου εξοπλισμού (για νέους αγρότες το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 50%). Πρόσθετες απαλλαγές αγροτών Γενικό αφορολόγητο € (Δεν υπάρχει για την χρήση 2013) Πρόσθετο αφορολόγητο 1.500€ ή 3.000€ εάν λαμβάνουν εξισωτικές αποζημιώσεις. Ειδικά για νέους αγρότες τα ποσά της προηγούμενης παραγράφου προσαυξάνονται 50% για τα πρώτα 5 χρόνια και κατά 25% για τα επόμενα 5 χρόνια. Μη εφαρμογή του τεκμηρίου για τους επαγγελματίες αγρότες Το τεκμήριο προσδιορισμού της ετήσιας δαπάνης δεν έχει εφαρμογή για την αγορά πάγιου εξοπλισμού της αγροτικής εκμετάλλευσης.

5 5.ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 (ΧΡΗΣΗ 2013)
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν του 2013 αντικαθίσταται το άρθρο 9 του κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος του ν 2238/94. Με το νέο πλέον άρθρο 9 στην παράγραφο 1γ προβλέπεται: «γ) Το εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%). Ειδικά για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) για το δηλωθέν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση εφαρμόζεται αυτοτελώς η κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων» που σημαίνει ότι τα εισοδήματα του 2013 το 2014 θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων που έχει ως ακολούθως:

6 ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός Συντελεστής (%) Φόρος Κλιμακίου Σύνολο Εισοδήματος Φόρου 25.000 22% 5.500 17.000 32% 5.440 42.000 10.940 Υπερβάλλον 42%

7 Παρατηρήσεις Στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Οικονομικών είναι να εντάξει στην τήρηση βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, το εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που θα κατατεθεί προς ψήφιση μέχρι τον Μάιο του 2013, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα από ένα ύψος και πάνω, το δε υπόλοιπο κομμάτι των φορολογουμένων θα παραμείνει στο ειδικό καθεστώς χωρίς να τηρεί βιβλία και στοιχεία. Τα εισοδήματα του 2013 θα φορολογηθούν το 2014 με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων χωρίς έκπτωση αφορολόγητου ποσού και με μεγαλύτερους φορολογικούς συντελεστές από αυτόν του 13% που θεσμοθετήθηκε.

8 Γ. ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

9 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. ΑΓΡΟΤΩΝ Οι αγρότες που είναι ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. δικαιούνται επιστροφής του φόρου σε ποσοστό 6% για προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής με βάση τις πωλήσεις τους της χρήσης 2012

10 2.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ε.Φ.Κ. ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
Η επιστροφή γίνεται με βάση την προεκτιμώμενη κατανάλωση πετρελαίου κίνησης ανά στρέμμα και καλλιέργεια. Παράδειγμα: Στους ελαιώνες για παραγωγή λαδιού σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. γίνεται κατανάλωση 9 λίτρα το στρέμμα. Για το έτος 2012 η επιστροφή Ε.Φ.Κ. είναι : 9 λίτρα Χ 0,391 Ε.Φ.Κ. = 3,52 € ανά στρέμμα Για το έτος 2013 η επιστροφή Ε.Φ.Κ. είναι : 9 λίτρα Χ 0,264 Ε.Φ.Κ. = 2,38 € ανά στρέμμα

11 3.ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ)
Η αγορά ή ανταλλαγή γεωργικής ή κτηνοτροφικής έκτασης μαζί με τις εγκαταστάσεις της απαλλάσσεται από το φόρο, εφόσον η μεταβίβαση γίνεται σε επαγγελματία αγρότη.

12 Δ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) το πλεόνασμα που θα προκύψει από τις δοσοληψίες μεταξύ των μελών τους θα παραμείνει αφορολόγητο, όπως ισχύε. Από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) καταργείται το αφορολόγητο του πλεονάσματος των Α.Σ.Ο. όπως προβλέπεται από του ν. 4110/2013 άρθρο 9 παράγραφος 5. Ο φορολογικός συντελεστής για την φορολογία εισοδήματος των νομικών προσώπων αυξήθηκε από 20% σε 26 %

13 Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9)
Με τον ν. 4110/2013 άρθρο 19 παράγραφος 2α προστίθεται εδάφιο μετά το τέλος του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 που έχει ως εξής: «Φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά την έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, υποχρεούνται να ελέγξουν ηλεκτρονικά μέχρι την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτή εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να τη συμπληρώσουν, τροποποιήσουν και οριστικοποιήσουν. Νομικά πρόσωπα, τα οποία κατά την έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων μέχρι , στην οποία θα περιλαμβάνεται η περιουσιακή τους κατάσταση, όπως είναι διαμορφωμένη κατά την ».

14 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


Κατέβασμα ppt "ΠΑΣΕΓΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google