Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

PhiloxeniaPlus / forum Thessaloniki-Drama/ June 2013 Dr.Ευδοκία Μπαλαμόυ Υπεύθυνη Ομάδας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "PhiloxeniaPlus / forum Thessaloniki-Drama/ June 2013 Dr.Ευδοκία Μπαλαμόυ Υπεύθυνη Ομάδας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 PhiloxeniaPlus / forum Thessaloniki-Drama/ June 2013 Dr.Ευδοκία Μπαλαμόυ Υπεύθυνη Ομάδας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας Η ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ – «AΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» Community program MED Capitalisation 2007-2013, co-financed by the ERDF ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ PHILOXENIAPLUS (1CAP-MED12-27) Θεσσαλονίκη-Δράμα (Ελλάδα) 11, 12 και 13 Ιουνίου 2013

2 «ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» Παρουσίαση Καλής Πρακτικής στο πλαίσιο του σχεδίου «Philoxenia Plus» Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας μαζί με τη στήριξη: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας, Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Αναπτυξιακή Εταιρεία Ηρακλείου

3 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ''Ελλάδα-Κυπρος'' 2007-2013 Το Έργο καλύπτει τρεις περιοχές NUTS III  Κύπρος, Ηράκλειο και Λέσβοσ (Ελλάδα). Κοινά αναπτυξιακά προβλήματα, που αφορούν κυρίως: 1.τη νησιωτικότητα των περιοχών  φυσική απομόνωσή 2.ενδοπεριφερειακές ανισότητες που προκύπτουν από την έντονη τουριστική ανάπτυξη, τη μονοδιάστατη ανάπτυξη σύμφωνα με τα πρότυπα του μαζικού τουρισμού και τη σχετική απομόνωση της ενδοχώρας, 3.τη χρονική υπερσυγκέντρωση της τουριστικής κίνησης και δραστηριότητας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

4 Οι επιχειρήσεις στην περιοχή παρέμβασης παρουσιάζουν και αυτές κοινά αναπτυξιακά προβλήματα, που αφορούν: 1) τις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις που στοχεύουν μόνο στην τοπική αγορά και δεν εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες που παρέχει σήμερα η τεχνολογία της πληροφορικής, 2)δυσκολίες στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και δικτύωσης με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συνδεδεμένους και παρεμφερείς κλάδους της οικονομίας, 3)μειωμένη εξωστρέφεια των παραγόμενων τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών, λόγω του υψηλού κόστους μεταφορών, προβολής και προώθησής τους 4) την χαμηλού επιπέδου κατάρτιση των επιχειρηματιών των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, στη διοίκηση και διαχείριση των επιχειρήσεων και στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»

5 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της και η στήριξη της στον αγροτικό χώρο. Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι: 1. Η ανάπτυξη και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των αγροτουριστικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων μεταποίησης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και των επιχειρήσεων παρασκευής τοπικών παραδοσιακών προϊόντων  ώθηση της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μέσω της προβολής, προώθησης και δικτύωσης, 2. Η ενίσχυση της έρευνας  μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης τεχνολογικών εφαρμογών και ανάδειξη καλών πρακτικών εφαρμογής νέων τεχνολογιών σε επιχειρήσεις 3. Η προώθηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας στις επιχειρήσεις της υπαίθρου 4. Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού (καταρτίσεις)

6 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ «ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» Διάρκεια έργου είναι 18 μήνες  1/1/2012 μέχρι 30/6/2013 Στην Κύπρο το έργο εφαρμόστηκε στην Επαρχία Λάρνακας: 6 δήμους και 48 κοινότητες. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1. Μελέτες: a)Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης των τεχνολογικών εφαρμογών που υπάρχουν στις επιχειρήσεις της περιοχής b)Ανάδειξη καλών πρακτικών εφαρμογής νέων τεχνολογιών σε επιχειρήσεις  Τα αποτελέσματα των μελετών θα αποτελέσουν ένα εργαλείο για της επιχειρήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

7 2.Γραφείο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας: 3 γραφεία δημιουργήθηκαν στις 3 περιοχές για να στηρίξουν την επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο. Παροχή ενημέρωσης και πληροφόρηση για τα χρηματοδοτικά προγράμματα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ή της απασχόλησης, Στήριξη νέων επιχειρηματιών για διαδικασίες ίδρυσης επιχείρησης (σύνταξη καταστατικού, τελική μορφή της επιχείρησης και έκδοση άδειας λειτουργίας) Διάρθρωση αναγκών της επιχείρησης σε θέματα εκπαίδευσης προσωπικού, Καθοδήγηση επιχειρηματία για χρήση εργαλείων προβολής και πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών, Καθοδήγηση επιχειρηματία για αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (σύστημα διαχείρισης σχέσεων πελατών) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ «ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»

8 3.Δικτύωση, Ενίσχυση και Προώθηση Επιχειρήσεων: ανταλλαγή κάλων πρακτικών και επισκέψεις για να βελτιωθεί η εξωστρέφεια και η και η προβολή των επιχειρήσεων της υπαίθρου.  Συμμετοχή σε εκθέσεις  Ανταλλαγή εμπειριών για τη δημιουργία δικτύου σε Λάρνακα και Λέσβο,  Δημιουργία Γυναικείου Συνεταιρισμού,  Δημιουργία e-platform για 15 επιχειρήσεις για να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες και να προωθήσουν τα προϊόντα τους, 4. Κατάρτιση και Εκπαίδευση: δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση που θα έχει σαν στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και της χρησιμοποίησης νέων τεχνολογιών. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ «ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»

9 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» Δημιουργία 15 ιστοσελίδων ηλεκτρονικού εμπορίου για τα προϊόντα της περιοχής: τυρί, μέλι, λαδί, παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού, αποξηραμένα φρούτα, τοπικά ποτά (κρασί, ζιβανία, ούζο).

10 Δημιουργία 3 Γραφείων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας:  Στήριξη 84 επιχειρηματιών από την ύπαιθρο (νέων και υφιστάμενων),  Δημιουργία εργαλειοθήκης για τη στήριξη των επιχειρηματιών,  Ατομική και ομαδική συμβουλευτική στήριξη,  Δημιουργία 6 νέων επιχειρήσεων στην ύπαιθρο,  40 επιχειρησιακά σχέδια και τεχνοδιαγνώσεις, Δημιουργία Δικτύου Παραγωγών Μελιού στην Επαρχία Λάρνακας (πλήρης στήριξη για τη δημιουργία και στα πρώτα στάδια λειτουργίας), Δημιουργία του Πρώτου Γυναικείου Συνεταιρισμού στην Κύπρο «Παραδοσιακές Γλυκές Θύμησες» (παράγωγη τοπικών παραδοσιακών προϊόντων) πλήρης στήριξη για τη δημιουργία και στα πρώτα στάδια λειτουργίας, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»

11 Συμμετοχή 5 επιχειρηματιών σε 2 εκθέσεις με τα δικά τους περιπτερά (World Travel Market 2012, Μεσογειακή Έκθεση Ελιάς και Λαδιού), Επισκέψεις δημοσιογράφων σε επιχειρηματίες (δημιουργία ντοκιμαντέρ, TV σποτάκια, άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες), Ανταλλαγές επισκέψεων των επιχειρηματιών στις 3 περιοχές (κάλυψη επισκέψεων από δημοσιογράφους και παρουσίαση στα τοπικά μέσα), Δημιουργία Διαδραστικών εφαρμογών (Διαδραστικό παιχνίδι για πολλαπλούς παίκτες σε τοίχο προβολής, διαδραστική προβολή φυτογραφιών μεγάλης διάστασης σε τοίχο προβολής), Εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους επιχειρηματίες (εβδομαδιαίο πρόγραμμα κατάρτισης για 15 επιχειρηματίες της περιοχής). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»

12 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!!


Κατέβασμα ppt "PhiloxeniaPlus / forum Thessaloniki-Drama/ June 2013 Dr.Ευδοκία Μπαλαμόυ Υπεύθυνη Ομάδας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google