Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θεσσαλονίκη, 21/12/2009 Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Η σημασία και ο Ρόλος των ΤΠΕ στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας Βασίλης Θωμαΐδης Πρόεδρος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θεσσαλονίκη, 21/12/2009 Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Η σημασία και ο Ρόλος των ΤΠΕ στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας Βασίλης Θωμαΐδης Πρόεδρος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θεσσαλονίκη, 21/12/2009 Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Η σημασία και ο Ρόλος των ΤΠΕ στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας Βασίλης Θωμαΐδης Πρόεδρος ΣΕΒΕ

2 Ψηφιακή υποστήριξη της Εξωστρέφειας – Ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων για:  Τις δυνατότητες που παρέχουν οι ΤΠΕ  Τα σύγχρονα εργαλεία προώθησης της εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των επιχειρήσεων  Αξιοποίηση των δράσεων ψηφιακής στρατηγικής που στηρίζουν την εξωστρέφεια και την καινοτομία Θεσσαλονίκη, 21/12/09

3 Χρήση ΤΠΕ από τις ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα Θεσσαλονίκη, 21/12/09

4 Χρήση ΤΠΕ από τις ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα Κύριοι τρόποι χρήσης ΤΠΕ:  Ενημέρωση λογιστηρίου (63%)  Ενημέρωση αποθήκης (51%)  Ενημέρωση διαχείρισης διανομής (34%)  Ενημέρωση διαχείρισης παραγωγής (32%) Αντιλαμβανόμενα οφέλη από χρήση ΤΠΕ:  Συμβολή στην αναδιοργάνωση και απλοποίηση εργασίας  Συμβολή στην αποδέσμευση πόρων  Ανάπτυξη νέων προϊόντων  Υψηλότερη κερδοφορία

5 Πρόσβαση και χρήση των ΤΠΕ από ελληνικές και ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2008) Θεσσαλονίκη, 21/12/09

6 Ανάγκη για ενίσχυση ελληνικών εξαγωγών Τρέχουσα κατάσταση Θεσσαλονίκη, 21/12/09  Ετήσια αύξηση 2008: 1,1%  Ιαν-Σεπτέμβριος 2009: -17,9%  Εξαγωγική επίδοση: 7,2% (προτελευταία θέση στην ΕΕ-27)  Εξωστρέφεια: 29% (τελευταία θέση στην ΕΕ-15)  Διεθνοποίηση ΜΜΕ:  Νομός Θεσ/νικης: 6,3%  Νομός Αττικής: 2,7%

7 ΤΠΕ και ελληνική εξωστρέφεια Θεσσαλονίκη, 21/12/09 Ι. Ηλεκτρονικό Εμπόριο – άνοιγμα νέων αγορών με χρήση ΤΠΕ  Σύνδεση τεχνολογιών internet με ΤΠΕ do more with less  Ανταγωνιστικά οφέλη Ηλεκτρονικού Εμπορίου: • Μείωση λειτουργικού κόστους • Άνοιγμα νέων αγορών – Γεωγραφική διεύρυνση • Αύξηση εξαγωγικής δραστηριότητας • Ποιοτικά χαρ/κα καταναλωτών

8 Θεσσαλονίκη, 21/12/09 ΤΠΕ και ελληνική εξωστρέφεια Ι. Ηλεκτρονικό Εμπόριο Βέλτιστη Πρακτική – Augenoptik Bennewitz  Υιοθέτηση πρακτικών B2C  Αντικείμενο: κατασκευή φακών/ γυαλιών οράσεως  Στόχοι: • Γεωγραφική διεύρυνση σε νέες αγορές • Σύνδεση B2C με εσωτερικές επιχειρηματικές διαδικασίες  Χρήση ΤΠΕ: • Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος • Υιοθέτηση γεωγραφικά διευρυμένης προσέγγισης αγοράς • Υιοθέτηση συστήματος εντοπισμού παραγγελιών • Διασύνδεση εσωτερικών διαδικασιών με εξωτερικές διαδικασίες παραγγελιοδοσίας • Αποτελεσματική διαχείριση έργου μέσω internet

9 Θεσσαλονίκη, 21/12/09 ΤΠΕ και ελληνική εξωστρέφεια Ι. Ηλεκτρονικό Εμπόριο Βέλτιστη Πρακτική – Augenoptik Bennewitz  Αποτελέσματα χρήσης ΤΠΕ: • Αύξηση καταναλωτικής κίνησης στο ηλεκτρονικό κατάστημα κατά 60% • Γεωγραφική διεύρυνση πελατειακής βάσης: Γερμανική τοπική αγορά, Αυστρία, Ελβετία, Σκανδιναβία • Παράλληλη πώληση λογισμικού που ανέπτυξε η εταιρία • Μείωση λειτουργικού κόστους • Αύξηση αποδοτικότητας • Υψηλή ταχύτητα διεκπεραίωσης εσωτερικών διαδικασιών • Υψηλή ταχύτητα παράδοσης προϊόντων • Βελτιστοποίηση ενδο-επιχειρηματικών διαδικασιών logistics • Βελτίωση σχέσεων με τους πελάτες

10 Θεσσαλονίκη, 21/12/09 ΤΠΕ και ελληνική εξωστρέφεια ΙΙ. Χρήση ΤΠΕ για την αύξηση αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας επιχείρησης Μείωση λειτουργικού κόστους και χρόνου Αυτοματοποίηση εσωτερικών διαδικασιών Αύξηση ανταγωνιστικότητας προϊόντων Αύξηση εξαγωγικής δραστηριότητας

11 Θεσσαλονίκη, 21/12/09 ΤΠΕ και ελληνική εξωστρέφεια Συμπερασματικά: • Η ανάγκη για ενίσχυση της ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας είναι επιτακτική • Μπορούμε να ενισχύσουμε την διεθνοποίηση των ελληνικών ΜΜΕ διοργανώνοντας στοχευμένες δράσεις εξωστρέφειας • Η χρήση ΤΠΕ είναι παράγοντας – κλειδί για την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών • Η δράση του ΣΕΒΕ με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών Εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών επιχειρήσεων ΤΠΕ είναι το πρώτο σημαντικό βήμα

12 Θεσσαλονίκη, 21/12/09 Ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) Τηλ.: +30-2310-535333 Fax.: +30-2310-543232 info@seve.grwww.seve.gr


Κατέβασμα ppt "Θεσσαλονίκη, 21/12/2009 Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Η σημασία και ο Ρόλος των ΤΠΕ στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας Βασίλης Θωμαΐδης Πρόεδρος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google