Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οικοδόμηση Γνώσης ΟΧΙ Κωδικός 1 ΝΑΙ ΟΧΙ Κωδικός 2 ΝΑΙ ΟΧΙ Κωδικός 3

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οικοδόμηση Γνώσης ΟΧΙ Κωδικός 1 ΝΑΙ ΟΧΙ Κωδικός 2 ΝΑΙ ΟΧΙ Κωδικός 3"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων Κωδικοποίηση Rubric Το σπίτι του κύριου Sun E. Day

2 Οικοδόμηση Γνώσης ΟΧΙ Κωδικός 1 ΝΑΙ ΟΧΙ Κωδικός 2 ΝΑΙ ΟΧΙ Κωδικός 3
Οικοδόμηση Γνώσης Οι μαθητές δεν μπορούν να συμπληρώσουν τη μαθησιακή δραστηριότητα μόνο εφαρμόζοντας απλές διαδικασίες ή γράφοντας απλές πληροφορίες που βρήκαν ή άκουσαν. ΟΧΙ Είναι απαραίτητη η οικοδόμηση της γνώσης; Κωδικός 1 ΝΑΙ ΟΧΙ Ο στόχος της εργασίας είναι η οικοδόμηση της γνώσης; Κωδικός 2 Οι μαθητές πρέπει να κάνουν έρευνα, μετρήσεις, να μοντελοποιήσουν, να συγκρίνουν, να καταλήξουν σε αποτέλεσμα και να γράψουν επιστολή όπου να εισηγηθούν ένα μοντέλο και να αιτιολογούν την απόφαση τους. ΝΑΙ ΟΧΙ Ασχολείται με περισσότερα από ένα θέματα; Κωδικός 3 ΝΑΙ Η δραστηριότητα εκμάθησης ασχολείται με περισσότερα από ένα θέματα (π.χ. Φυσική, συγγραφή κειμένου). Κωδικός 4

3 Συνεργασία ΟΧΙ Κωδικός 1 ΝΑΙ ΟΧΙ Κωδικός 2 ΝΑΙ ΟΧΙ Κωδικός 3 ΝΑΙ
H συνεργασία στη δραστηριότητα αυτή είναι υποχρεωτική. Οι μαθητές δουλεύουν σε ζεύγη καθ’όλη τη διεξαγωγή της δραστηριότητας. Οι μαθητές χρειάζεται να δουλεύουν σε ζευγάρια ή σε ομάδες; Κωδικός 1 ΝΑΙ ΟΧΙ Οι μαθητές μοιράζονται τις υπευθυνότητες; Κωδικός 2 Οι μετρήσεις των θερμοκρασιών λαμβάνονται από την ομάδα. Άρα, οι μαθητές έχουν εξίσου την ίδια υπευθυνότητα. ΝΑΙ ΟΧΙ Οι μαθητές παίρνουν μαζί τις σημαντικές αποφάσεις ; Κωδικός 3 ΝΑΙ Η επιστολή που θα παραδοθεί είναι επίσης προϊόν συνεργασίας. Κωδικός 4

4 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
ΟΧΙ Η χρήση τεχνολογίας δεν ήταν υποχρεωτική αλλά προτρέπεται η χρήση της. Έχουν οι μαθητές την ευκαιρία για χρήση των ΤΠΕ ; Κωδικός 1 ΝΑΙ Τα ΤΠΕ υποστηρίζουν την οικοδόμηση της γνώσης των μαθητών; ΟΧΙ Κωδικός 2 Πρέπει να κάνουν έρευνα, να βρουν πληροφορίες στο Διαδίκτυο για το μοντέλο που έχουν να φτιάξουν αλλά και να συγκρίνουν τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις που θα πάρουν από αυτό. ΝΑΙ ΟΧΙ Είναι απαραίτητα τα ΤΠΕ για την απόκτηση αυτής της γνώσης; Κωδικός 3 ΝΑΙ Τα ΤΠΕ δεν είναι απαραίτητα ούτε για τις μετρήσεις που έχουν κάνει αλλά ούτε για τη δημιουργία του μοντέλου τους. Κωδικός 4

5 Για περισσότερες πληροφορίες ή απορίες:
Κλεάνθης Κόκκινος Σοφία Καζέλι


Κατέβασμα ppt "Οικοδόμηση Γνώσης ΟΧΙ Κωδικός 1 ΝΑΙ ΟΧΙ Κωδικός 2 ΝΑΙ ΟΧΙ Κωδικός 3"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google