Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία
13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία

2 Ποιος έγινε αυτοκράτορας το 527 μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη;

3 Τι προβλήματα αντιμετώπιζε το Βυζαντινό κράτος;
Δυο αιώνες μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας, αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη έγινε ο Ιουστινιανός (527 μ.Χ.). Το βυζαντινό κράτος αυτή την περίοδο αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα διοίκησης στο εσωτερικό και εχθρικών απειλών στα σύνορά του. Γότθοι και Βάνδαλοι απειλούν τα δυτικά σύνορα.

4 Γιατί διακρινόταν ο νέος αυτοκράτορας;
0 νέος αυτοκράτορας διακρινόταν για τις γνώσεις του, την εργατικότητά του και την τόλμη του να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες. Διάλεξε ικανούς συνεργάτες και πήρε μέτρα για την καλή λειτουργία του κράτους και για την άμυνα των συνόρων της αυτοκρατορίας:

5 Τα μέτρα του Ιουστινιανού
Κωδικοποίησε (Συγκέντρωσε κατά θέμα ) τους παλιούς ρωμαϊκούς νόμους και τους συμπλήρωσε με νέους πιο δίκαιους, γραμμένους στα ελληνικά. Κατάργησε τα προνόμια των Δήμων και απαγόρευσε στους μεγαλοκτηματίες να παίρνουν τα κτήματα των μικροϊδιοκτητών γειτόνων τους, για χρέη που τους όφειλαν. Φορολόγησε τους πολίτες ανάλογα με τα εισοδήματά τους. Οργάνωσε τη λειτουργία της αγοράς, των λιμανιών και των εμπορικών δρόμων και επέβαλε δασμούς (φόρους) για τα εισαγόμενα προϊόντα. Όρισε τους λογοθέτες (υπουργούς) υπεύθυνους για την εφαρμογή των νόμων .

6 Οι μεταρρυθμίσεις ποιους ικανοποίησαν και ποιους ενόχλησαν;
Οι μεταρρυθμίσεις αυτές ικανοποίησαν το λαό, αλλά ενόχλησαν τους δήμους και δυσαρέστησαν τους προνομιούχους. Έφεραν όμως στο κράτος πολλά χρήματα, με τα οποία ο Ιουστινιανός έκανε έργα σημαντικά για την εποχή του.

7 Με τα χρήματα που συγκέντρωσε ο Ιουστινιανός τι έργα έκανε;
Με τα χρήματα που συγκέντρωσε ο Ιουστινιανός τι έργα έκανε; Συντήρησε και βελτίωσε τους δρόμους που ένωναν την πρωτεύουσα με τις επαρχίες και τις μεγάλες πόλεις της αυτοκρατορίας. Έκοψε χρυσά «βυζαντινά» νομίσματα, τα οποία κυκλοφορούσαν σε όλο τον κόσμο και μ' αυτά μόνο γίνονταν οι συναλλαγές.

8 Οργάνωσε το στρατό, με βυζαντινούς κυρίως στρατιώτες, και ασφάλισε τα σύνορα με μια σειρά φρουρίων.
Έφερε από την Κίνα το μυστικό εκτροφής του μεταξοσκώληκα .

9 Τι αποτέλεσμα έφεραν οι ενέργειες του Ιουστινιανού και ποιο ήταν το όνειρο του;
Όλα αυτά έκαναν το Βυζάντιο πλούσιο και δυνατό και τον αυτοκράτορα έτοιμο να ζωντανέψει το όνειρό του: να φτάσει τη βυζαντινή αυτοκρατορία στα παλιά σύνορα της ρωμαϊκής.

10 Πώς πρέπει να διαλέγει ένας ηγέτης τους συνεργάτες του.
Ένας ηγέτης (αρχηγός) πρέπει να καταλάβει ότι για να πετύχει το έργο του χρειάζεται ομαδική προσπάθεια. Γι’ αυτό πρέπει να έχει κάποιους συνεργάτες. Η επιλογή τους πρέπει να γίνει προσεκτικά. Κατάλληλοι συνεργάτες θεωρούνται αυτοί που είναι: Άξιοι και ικανοί Δίκαιοι Πιστοί στον ηγέτη και το έργο του Σκέφτονται πρώτα τους συνανθρώπους τους και μετά τον εαυτό τους

11 Οι συνεργάτες του Ιουστινιανού
Ο Ιουστινιανός είχε πολλούς και ικανούς συνεργάτες, που τον βοήθησαν πολύ στο έργο του, αλλά και στις δύσκολες στιγμές του. Ανάμεσά τους διακρίθηκαν: Η Αυγούστα Θεοδώρα, σύζυγος και συναυτοκράτειρα. Ο νομομαθής Τριβωνιανός, εκσυγχρονιστής των παλαιών και συντάκτης των νέων νόμων (νεαραί) του Κράτους. Ο Ιωάννης Καππαδόκης, λογοθέτης οικονομικών και υπεύθυνος είσπραξης των φόρων. Ο Ανθέμιος και ο Ισίδωρος, μηχανικοί αρχιτέκτονες και σύμβουλοι του αυτοκράτορα για τα δημόσια έργα. Ο Βελισάριος και ο Ναρσής, στρατηγοί. Ο πρώτος των δυνάμεων της Ανατολής και ο δεύτερος της Δύσης. Όλοι διακρίνονταν για τις ικανότητές τους και όχι για την αριστοκρατική καταγωγή τους.

12

13 Σε τι βοήθησε η ενέργεια του Ιουστινιανού να κόψει νέα νομίσματα; Ποια ξένα νομίσματα χρησιμοποιούμε εμείς σήμερα; Ο Ιουστινιανός έκοψε νέα βυζαντινά νομίσματα , που ήταν χρυσά. Αυτή η ενέργεια του βοήθησε ώστε τα νέα νομίσματα να κυκλοφορήσουν σ’ όλο τον κόσμο. Μ ε τον τρόπο αυτό έγινε ισχυρό το εμπόριο των Βυζαντινών. Το νόμισμα που χρησιμοποιούμε σήμερα είναι το ευρώ. Πήρε τη θέση της δραχμής. Στόχος ήταν να διευκολυνθούν οι συναλλαγές ανάμεσα στα κράτη της Ευρώπης, που έχουν πια το ίδιο νόμισμα. Άλλο ξένο νόμισμα είναι το δολάριο (Αμερικής)

14 Ποιο από τα έργα του Ιουστινιανού θεωρείτε σημαντικότερο και γιατί;
Ότι κωδικοποίησε τους παλιούς ρωμαϊκούς νόμους, δηλαδή τους συγκέντρωσε κατά θέμα. Στη συνέχεια τους συμπλήρωσε με νέους πιο δίκαιους νόμους γραμμένους στα ελληνικά. Το παραπάνω έργο θεωρείται σημαντικό γιατί: Στήριζε τη δικαιοσύνη Αντιμετώπιζε τα εσωτερικά προβλήματα του κράτους (π.χ. δυσαρέσκεια των φτωχών λόγω της εκμετάλλευσης τους από τους πλουσίους) Η καταγραφή των νόμων στα ελληνικά επιβεβαιώνει τον ελληνικό προσανατολισμό που έπαιρνε το Ανατολικό ρωμαϊκό κράτος.

15 Αντιστοιχίστε τα πρόσωπα με τις ιδιότητές τους

16 Ποιες από τις παρακάτω μεταρρυθμίσεις του Ιουστινιανού είναι διοικητικές και ποιες νομοθετικές; Βάζω Δ ή Ν στο αντίστοιχο ορθογώνιο. Καταργούνται με νόμο τα προνόμια των Δήμων Ν Κωδικοποιούνται οι νόμοι και ψηφίζονται νέοι Ν Εισπράττονται δασμοί από τα εισαγόμενα προϊόντα Δ Βελτιώνεται το οδικό δίκτυο της αυτοκρατορίας Δ Ο στρατός αναλαμβάνει τη φύλαξη των συνόρων Δ Κόβονται νέα νομίσματα και κυκλοφορούν παντού Δ

17 Μια «σκιερή σελίδα» του Ιουστινιανού
Το δεύτερο έτος της βασιλείας του (529 μ.Χ.) ο Ιουστινιανός έκλεισε τη Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας, που λειτουργούσε από την εποχή του Πλάτωνα (εννέα αιώνες πριν), επειδή θεωρούσε ότι ήταν ο τελευταίος χώρος συντήρησης της αρχαίας θρησκείας. Οι δάσκαλοι της Σχολής υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη και να ζήσουν αλλού χωρίς το δικαίωμα να διδάσκουν.


Κατέβασμα ppt "13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google