Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 22-24/10/2007 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 22-24/10/2007 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 22-24/10/2007 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Οργανωτής: Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης Βασιλική Παπαδάκη 11/07 Βασιλική Παπαδακη 11/07

2 Πρόλογος /Εισαγωγή: Δρ.Ζήνα Πουλλή
Κριτική Σκέψη: Αξιολόγηση Λογικής Πράξεων Αμφισβήτηση Δεδομένων Ετοιμότητα για Ενέργεια και Δράση Αξιολόγηση Αξιοπιστίας Πηγών Λήψη Απόφασης με βάση Κριτήρια Απαραίτητη σε κάθε δραστηριότητα του ανθρώπου «Το παραδοσιακό σχολείο έχει αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη της Κριτικής Σκέψης» Βασιλική Παπαδάκη 11/07 Βασιλική Παπαδακη 11/07

3 «Τhinking is the hardest work there is,
Dr Robert Swartz The National center for teaching thinking (Boston USA) «Τhinking is the hardest work there is, which is the probable reason why so few people engage in it» (Henry Ford, αρχές 20ου αι.) Βασιλική Παπαδάκη 11/07 Βασιλική Παπαδακη 11/07

4 Σημαντικοί Τρόποι Σκέψης που πρέπει να διδάξουμε στους μαθητές να εφαρμόζουν προσεκτικά (με δεξιότητα): Έκφραση Ιδεών (brain storming): εναλλακτικές πιθανότητες, νέες ιδέες, σύνθεση ιδεών, αναλογία. Διασαφήνιση Ιδεών: Ανάλυση, σύγκριση, αντίθεση, ορισμός, κατηγοριοποίηση, μέρη συνόλου, αλληλουχία, ανάλυση επιχειρημάτων, ανεύρεση αιτίων /συνεπειών. Βασιλική Παπαδάκη 11/07 Βασιλική Παπαδακη 11/07

5 ΙV. Σύνθετες Λειτουργίες Σκέψης: Λήψη απόφασης, Λύση προβλήματος
ΙΙΙ. Αξιολόγηση /εκτίμηση «Λογικής Ιδεών»: Αξιολόγηση βασικών πληροφοριών, έλεγχος αξιοπιστίας πηγών, συμπεράσματα, προβλέψεις, γενικεύσεις, αιτιολογήσεις, αφαίρεση, υποθετικές κρίσεις. ΙV. Σύνθετες Λειτουργίες Σκέψης: Λήψη απόφασης, Λύση προβλήματος Βασιλική Παπαδάκη 11/07 Βασιλική Παπαδακη 11/07

6 Πώς διδάσκεται η Κριτική Σκέψη στους μαθητές; Προτεινόμενοι τρόποι:
Πώς διδάσκεται η Κριτική Σκέψη στους μαθητές; Προτεινόμενοι τρόποι: Σχέση μερών προς το όλο: «Χάρτης σκέψης» Ποια μέρη αποτελούν το όλο; Τι θα συμβεί αν λείψει ένα μέρος; Πώς λειτουργεί κάθε μέρος; Πώς τα μέρη συνδυάζονται ώστε να λειτουργεί το όλο; Βασιλική Παπαδάκη 11/07 Βασιλική Παπαδακη 11/07

7 Ποιες είναι οι ομοιότητες; Ποιες είναι οι διαφορές;
2. Σύγκριση-Αντίθεση: Ποιες είναι οι ομοιότητες; Ποιες είναι οι διαφορές; Ποιες ομοιότητες και διαφορές είναι σημαντικές; Πώς κατηγοριοποιούνται οι σημαντικές ομοιότητες και διαφορές; Πώς ερμηνεύονται οι σημαντικές ομοιότητες και διαφορές (σε ποιο συμπέρασμα οδηγούμαστε); Βασιλική Παπαδάκη 11/07 Βασιλική Παπαδακη 11/07

8 3. Λήψη Απόφασης/Επιλογή:
3. Λήψη Απόφασης/Επιλογή: Γιατί είναι απαραίτητη η απόφαση /επιλογή; Ποιες επιλογές έχουμε; Ποιες συνέπειες θα έχει κάθε επιλογή; Υπό το «φως» των συνεπειών ποια επιλογή είναι η καλύτερη; Βασιλική Παπαδάκη 11/07 Βασιλική Παπαδακη 11/07

9 Στάδια Διαδικασίας: Επεξήγηση του νέου τρόπου διδασκαλίας στους μαθητές: Δημιουργία θετικού κλίματος «Ζωντανό παράδειγμα» του είδους σκέψης που θα διδαχθεί Ο «Χάρτης Σκέψης» σε περίοπτη θέση, ως οδηγός για την πορεία Βασιλική Παπαδάκη 11/07 Βασιλική Παπαδακη 11/07

10 Στάδια Διαδικασίας: 2. Kαθοδήγηση μαθητών:
Δίνουμε το συγκεκριμένο υλικό Ακολουθούμε το «Χάρτη Σκέψης» για ερωτήσεις Δίνουμε το «φύλλο εργασίας» για το συγκεκριμένο τρόπο σκέψης Χωρίζουμε την τάξη σε μικρές ομάδες Ρυθμίζουμε το χρόνο εργασίας Βασιλική Παπαδάκη 11/07 Βασιλική Παπαδακη 11/07

11 Στάδια Διαδικασίας: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
Αλληλεπίδραση διδάσκοντα-μαθητών Επαναλαμβάνουμε τις ιδέες που εκφράζονται Υποβάλλουμε ερωτήσεις επέκτασης Θετική Ενίσχυση: Καταγράφουμε όλες τις ιδέες που ακούγονται Βασιλική Παπαδάκη 11/07 Βασιλική Παπαδακη 11/07

12 Στάδια Διαδικασίας: 3. Μεταγνώση: Οι μαθητές:
3. Μεταγνώση: Οι μαθητές: να ονομάσουν τον τρόπο σκέψης τον οποίο διδάχθηκαν να ανακαλέσουν όλη τη διαδικασία να αξιολογήσουν τη διαδικασία να εισηγηθούν τρόπους βελτίωσής της για χρήση σε άλλο θέμα του αναλυτικού προγράμματος Βασιλική Παπαδάκη 11/07 Βασιλική Παπαδακη 11/07

13 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΤΙΚΑ: Μαθητοκεντρική διαδικασία
Ενεργητική συμμετοχή μαθητών Μαθαίνουν να «σκέφτονται» Η γνώση γίνεται «κτήμα» τους ΑΡΝΗΤΙΚΑ: Χρονοβόρα διαδικασία «Αξίζει να χρησιμοποιείται επιλεκτικά...» Βασιλική Παπαδάκη 11/07 Βασιλική Παπαδακη 11/07

14 ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 22-24/10/2007 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Συνοπτική Παρουσίαση: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 11/2007 Βασιλική Παπαδάκη 11/07 Βασιλική Παπαδακη 11/07


Κατέβασμα ppt "ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 22-24/10/2007 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google