Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΣΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΑΓΩΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΥΠΕΣ Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ

2 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 23-3-2000
Να γίνει η ΕΥΡΩΠΗ η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία στον κόσμο ικανή για βιώσιμη ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ

3 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μοντέρνες και καινοτόμες δημόσιες διοικήσεις αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας CoBra Recommentations Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ

4 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και ανάπτυξη
Χώρες που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση Είναι επίσης στην κορυφή της βαθμολογίας για την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα I2010 e gov Action Plan Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ

5 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και ανάπτυξη
Ψηφιακή ετοιμότητα UN e-gov 2008 Ανταγωνιστικότητα World Economic Forum 2008 Σουηδία 0.915 ΗΠΑ 5.67 Δανία 0.913 Ελβετία 5.62 Νορβηγία 0.892 Δανία 5.55 ΗΠΑ 0.864 Σουηδία 5.54 Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ

6 Ανταγωνιστικότητα και ψηφιακή ετοιμότητα
ΕΛΛΑΔΑ Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ

7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ
Μ Ο Σ Ι Α Κ Ανασχεδιασμός διαδικασιών Εκπαίδευση προσωπικού Νομοθετικές αλλαγές Νέα μοντέλα διοίκησης Π Ο Λ Ι Τ Ε Σ Ε Π Ι Χ Ρ Η Σ ON LINE Υπηρεσίες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Δημοκρατικές διαδικασίες Υποστήριξη Δημόσιων πολιτικών ICT, INTERNET ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ

8 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ανταγωνιστικότητα
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ανταγωνιστικότητα Ο κύριος Γιώργος είναι ιδιοκτήτης της STOLEN η οποία παράγει στολές νοσοκόμων ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ: ☻ Λογιστήριο: 1 άτομο ☻ Παραγωγή: 14 άτομα ☹ Δημόσιες Υπηρεσίες : 1 άτομο ☹ Δημόσιοι διαγωνισμοί: 4 άτομα Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ

9 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Φορολογική ενημερότητα Ασφαλιστική ενημερότητα
Ποινικό Μητρώο Μη Πτώχευση Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου Πιστοποιητικό … Πιστοποιητικό… Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ

10 Παραγωγή και Έλεγχος πιστοποιητικών
Κάθε πιστοποιητικό κοστίζει στο φορολογούμενο, περίπου, 40 ΕΥΡΩ Κάθε πιστοποιητικό επιβαρύνει την εταιρεία με τρεις διαδρομές που κοστίζουν. 1. Αίτηση 2. Παραλαβή 3. Κατάθεση Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ

11 Παραγωγή και Έλεγχος πιστοποιητικών
Το 20% του εργατικού δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης εργάζεται για να παράγει ή να ελέγχει πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που δεν τα χρειάζονται ( πλέον) οι πολίτες και οι επιχειρήσεις! Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ

12 Παραγωγή και Έλεγχος πιστοποιητικών
Κάθε χρόνο οι Πολίτες και οι Επιχειρήσεις δαπανούν , περίπου, 100 εκατομμύρια εργατοώρες για συλλογή και υποβολή δικαιολογητικών στις Δημόσιες Υπηρεσίες Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ

13 ΥΠΕΣ: ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΕΣ: ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» KEP.GOV. GR ΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ

14 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ SIMAP Η ευρωπαϊκή Πύλη για Ηλεκτρονικές προμήθειες eNotices eSenders Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ

15 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ανταγωνιστικότητα
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ανταγωνιστικότητα ΑΥΡΙΟ… ΣΤΗΝ ΗΔ H STOLEN θα απασχολεί: Δημόσιες Υπηρεσίες : 0 ( ) Δημόσιοι διαγωνισμοί: 0 (1 0) Λογιστήριο: 1 άτομο Παραγωγή: 19 άτομα !!!( ) Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ

16 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ανταγωνιστικότητα
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ανταγωνιστικότητα Με τη διασύνδεση των Δημόσιων Υπηρεσιών, τη χρήση του Διαδικτύου και του ΕΡΜΗ θα καταργηθούν σταδιακά τα Πιστοποιητικά και οι Βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ

17 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ανταγωνιστικότητα
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ανταγωνιστικότητα Με την ψηφιακή διαβίβαση των πληροφοριών και την παράλληλη κατάργηση των πιστοποιητικών Α. Οι επιχειρήσεις θα απαλλαγούν από χιλιάδες διαδρομές και κόστος Β. Η Δημόσια Διοίκηση θα μπορεί να διαθέσει το 20% του δυναμικού σε αποδοτικότερες εργασίες Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ

18 Ηλεκτρονική διοίκηση e-europe 2005
Έως το 2005 η Ευρώπη πρέπει να έχει: Δικτυακές Δημόσιες υπηρεσίες Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μάθησης Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας Δυναμικό περιβάλλον Ηλεκ. Επιχειρείν και ως καταλύτη για αυτές Διαδεδομένη Ευρυζωνική πρόσβαση Ασφάλεια Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ

19 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ Διοικητικά εμπόδια είναι οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται οι Επιχειρήσεις προκειμένου να παρέχουν στις Αρχές πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ

20 Δαπάνες που απορρέουν από τη νομοθεσία Δαπάνες ενημέρωσης αρχών
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ Δαπάνες που απορρέουν από τη νομοθεσία Φορολογικές Δαπάνες Δαπάνες Συμμόρφωσης Πραγματικές δαπάνες Δαπάνες ενημέρωσης αρχών (Διοικητικά εμπόδια) ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ

21 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Εγγραφές/ καταχωρήσεις
Πιστοποιήσεις/ άδειες άσκησης επαγγέλματος Αδειοδοτήσεις Αναφορές προς τις Αρχές Πληρωμές ( παράβολα !!!!) Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ

22 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΟΠΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, BPR Ψηφιακά Πιστοποιητικά ΣΥΖΕΦΞΙΣ ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, BPR TAXIS IKA ΚΕΠ Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ

23 ΟΡΟΣΗΜΟ 3 Ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στους Πολίτες και στις Επιχειρήσεις
Στόχος 7 Οι Δημόσιες Υπηρεσίες διαθέτουν στους Πολίτες και στις Επιχειρήσεις , υπηρεσίες και προϊόντα με ηλεκτρονικά μέσα. Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ

24 Αντικειμενικός στόχος 3.2
ΟΡΟΣΗΜΟ 3 Ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στους Πολίτες και στις Επιχειρήσεις Θα στο πω μόνο μια φορααά Αντικειμενικός στόχος 3.2 Όμοια δεδομένα συλλέγονται μόνο μια φορά και αποθηκεύονται σε ενιαίο ψηφιακό χώρο προκειμένου να χρησιμοποιούνται από τις συναρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες. Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ

25 ΟΡΟΣΗΜΟ 3 Ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στους Πολίτες και στις Επιχειρήσεις
Στόχος 9 Οι Δημόσιες Υπηρεσίες διεκπεραιώνουν ολοκληρωμένες συναλλαγές, χωρίς να απαιτούν από τους Ενδιαφερομένους δικαιολογητικά που εκδίδουν άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες. Μόνο μια αίτηση Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ

26 ΟΡΟΣΗΜΟ 4 Αποδοτικές και Αποτελεσματικές Δημόσιες Υπηρεσίες
ΟΡΟΣΗΜΟ 4 Αποδοτικές και Αποτελεσματικές Δημόσιες Υπηρεσίες Στόχος 11 Οι Δημόσιες Υπηρεσίες μειώνουν τα διοικητικά εμπόδια που επιβάλλουν σε Πολίτες και Επιχειρήσεις Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ

27 Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Νίκος Σαριδάκης, ΥΠΕΣ


Κατέβασμα ppt "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΣΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google