Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

CONTROL DE LECTURA Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "CONTROL DE LECTURA Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 CONTROL DE LECTURA Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ ς τ υ φ χ ψ ω

2 1.- πόλις 3.- ἡμέρα 4.- εἰρήνη 2.- ἀδελφός 5.- αἱρέω 6.- τυφλός 7.- λόγους 8.- ἀλλά 9.- θάνατος 10.- ὁ ἄνθρωπος φόβον ἔχει

3 1.- πόλεμος 7.- κοῦρος 4.- αὐτός 5.- εὑρίσκω 8.- μᾶλλον 2.- ἀγάπη 6.- μῦθος 9.- θάλαττα 3.- ἥλιος 10.- ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον πλάττει.

4 1.- πατήρ 2.- ἀρετή 3.- ἅρμα 4.- αὐξάνω 5.- αἱμάς 6.- παχύς 7.- νήσους 8.- ἄλλος 9.- θαυμάζω 10.- οἱ θνητοὶ τὸν λόγον ἔχουσιν

5 1.- πέντε 10.- αἱ θεαὶ δεινὸν φόβον γιγνώσκουσιν 2.- ἀγορά 3.- ἵππος 4.- αἰσχρός 5.- αἵρεσις 6.- τυχή 7.- βοῦς 8.- κάλλος 9.- θάλαμος

6 1.- πηγή 2.- ἀρχή 3.- ἱμάτιον 4.- αἰτία 5.- εὑρετής 6.- θύρα 7.- δοῦλος 8.- καλλίκομος 9.- θέατρον 10.- οἱ ἀθάνατοι τὸν λόγον ποιοῦσιν

7 1.- κεφαλή 2.- ἔχω 3.- ἵμερος 6.- πῦρ 4.- οἰκία 5.- αὑτόν 8.- κάλλιστος 7.- βούλομαι 9.- θόλος 10.- οἱ ἀδελφοὶ πολεμοῦσι

8 1.- δέρμα 4.- Οἰδίπους 7.- πούς 2.- ἔργον 5.- αἱρετός 8.- καλλίνικος 3.- ἡδονή 6.- θυγατήρ 9.- θαῦμα 10.- Κρίνει τοὺς φίλους ὁ χρόνος

9 3.- ἥδομαι 1.- κορή 5.- αἱρέσιμος 7.- ἀγαθοῦ 9.- θάπτο 10.- Χρυσός ἀνοίγει τοὺς οἴκους 6.- ψυχή 8.- ἀλλήλων 2.- ἄνθρωπος 4.- Αἰσχύλος


Κατέβασμα ppt "CONTROL DE LECTURA Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google