Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανοικτή εξ απόστασεως μάθηση και Διαδίκτυο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανοικτή εξ απόστασεως μάθηση και Διαδίκτυο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανοικτή εξ απόστασεως μάθηση και Διαδίκτυο
Ανοικτή εξ απόστασεως μάθηση και Διαδίκτυο Όνομα: Σιαλή Ιωάννα Τμήμα:Επιστημών της Αγωγής

2 Α.Ε.Α.Μ Όροι Μορφές Α.Ε.Α.Μ Πλεονεκτήματα Α.Ε.Α.Μ
Μειονεκτήματα Α.Ε.Α.Μ Στρατηγικές για την αποδοτικότερη χρήση της Α.Ε.Α.Μ

3 Όροι: Filipczak 1995:η συγκέντρωση ανθρώπων ή τηλεοπτικών ειδώλων μέσα στον ίδιο ηλεκτρονικό χώρο με σκοπό την επίτευξη μάθησης-μια διαδικασία που συνδέει τους μαθητές με πηγές που μπορούν να διατεθούν. Eastmond 1995:η χρήση της έντυπης ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την προώθηση διδασκαλίας όταν οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι βρίσκονται σε διαφορετικό χώρο ή χρόνο.

4 Μορφές Α.Ε.Α.Μ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο(E-MAIL)
Εκπαιδευτικά λογισμικά μέσω Διαδικτύου Τηλεδιάσκεψη(Videoconferencing) Ειδικά Διαδίκτυα (Intranets-για κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων) Χρήση μεγάλων τραπεζών δεδομένων,καταλόγων μεγάλων βιβλιοθηκών και ειδικών εργαλείων αναζήτησης πληροφοριών και ερευνών

5 Πλεονεκτήματα Α.Ε.Α.Μ Εκπαίδευση/επαγγελματική κατάρτιση:
Πρόσβαση και συμμετοχή σε προγράμματα εκ/σης και επαγγελματικής κατάρτισης Ενίσχυση της εκ/τικής υποδομής των λιγότερων ευνοημένων περιοχών Συνεχής εκ/ση και επαγγελματική κατάρτιση του εργατικού δυναμικού Βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης Εισαγωγή καινοτομιών στην εκ/ση Ίσες ευκαιρίες μάθησης και πρόσβασης στις ίδιες πηγές πληροφοριών

6 Γενικότερα κοινωνικά και πρακτικά πλεονεκτήματα:
Ελαστικότητα στον τόπο και χρόνο μάθησης Δυνατότητες προσέγγισης παγκόσμιου ακροατηρίου Συμβατότητα εξοπλισμών και λειτουργικών συστημάτων Ταχύτερος χρόνος ανάπυξης και ενημέρωσης του περιεχομένου και αρχειακών δυνατοτήτων Vs Videos,CD-ROMS Λιγότερο κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας Ανωνυμία ανάμεσα σε εκ/τή και εκ/όμενο Κοινωνικοποίηση μέσω Διαδικτυου και πρόσβαση σε μεγάλες γνωστικές πηγές

7 Μειονεκτήματα Α.Ε.Α.Μ Περιορισμένη περιοχή συχνοτήτων ή αργά Modems
Απαραίτητη κάποια δεξιότητα χρήσης Η/Υ και Διαδικτύου απο τον εκ/όμενο Άγνοια στη χρήση και σωστή αξιοποίηση του μεγάλου όγκου πληροφοριών Πιθανή ανάπτυξη παθητικότητας μεταξύ εκ/όμενου και εκ/τή ή απομόνωσης

8 Στρατηγικές για την αποτελεσματικότερη χρήση της Α.Ε.Α.Μ
Κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της Τεχνολογίας Παροχή τεχνικής κατάρτισης στους εκ/όμενους και ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρησης πληροφοριών που προσφέρει το Διαδίκτυο

9 Η Α.Ε.Α.Μ δίνει την ευκαιρία για δημιουργία μιας διαδικτυομένης κοινωνίας η οποία διατηρεί τις ανθρώπινες σχέσεις στο κέντρο της μάθησης


Κατέβασμα ppt "Ανοικτή εξ απόστασεως μάθηση και Διαδίκτυο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google