Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παράδειγμα 5: Θερμοκρασίες

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παράδειγμα 5: Θερμοκρασίες"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 2 ... 10 25 21 32 26 22 31 30 27 23 Παράδειγμα 5: Θερμοκρασίες
Να γραφεί πρόγραμμα που να υπολογίζει τη μέση θερμοκρασία κάθε πόλης για τον παρακάτω πίνακα θερμοκρασιών (δίδονται 30 θερμοκρασίες 10 πόλεων) .Επίσης ,για κάθε πόλη, να υπολογίζει πόσες ημέρες η θερμοκρασία ήταν κατώτερη από την αντίστοιχη μέση. ΗΜΕΡΑ ΠΟΛΗ 1 2 ... 10 25 21 32 26 22 31 30 27 23

2 Παράδειγμα 5: Θερμοκρασίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θερμοκρασίες ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Θερμοκρασία[30,10], Μέση[10] ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j, Ημέρες,Σύνολο ΑΡΧΗ ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τη θερμοκρασία’ , i,j ΔΙΑΒΑΣΕ Θερμοκρασία[i,j] ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Σύνολο=0 Σύνολο=Σύνολο +Θερμοκρασία[i,j] Μέση[j]=Σύνολο/30 Ημέρες=0 ΑΝ Θερμοκρασία[i,j] < Μέση[j] ΤΟΤΕ Ημέρες=Ημέρες+1 ΓΡΑΨΕ ‘Μέση Θερμοκρασία’ , i , ‘Πόλης:’ , Μέση[j] ΓΡΑΨΕ ‘Ημέρες με μικρότερη Θερμοκρασία’ , Ημέρες ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3 Παράδειγμα 5:Θερμοκρασίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θερμοκρασίες ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Θερμοκρασία[30,10], Μέση[10] ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j, Ημέρες,Σύνολο ΑΡΧΗ ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ !Ονομασία προγράμματος ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τη θερμοκρασία’ , i,j ΔΙΑΒΑΣΕ Θερμοκρασία[i,j] ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 Σύνολο=0 Σύνολο=Σύνολο +Θερμοκρασία[i,j] Μέση[j]=Σύνολο/30 Ημέρες=0 ΑΝ Θερμοκρασία[i,j] < Μέση[j] ΤΟΤΕ Ημέρες=Ημέρες+1 ΓΡΑΨΕ ‘Μέση Θερμοκρασία’ , i , ‘Πόλης:’ , Μέση[j] ΓΡΑΨΕ ‘Ημέρες με μικρότερη Θερμοκρασία’ , Ημέρες ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4 Παράδειγμα 5: Θερμοκρασίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θερμοκρασιες ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Θερμοκρασία[30,10], Μέση[10] ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j, Ημέρες,Σύνολο ΑΡΧΗ ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ !Δήλωση μεταβλητών του ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τη θερμοκρασία’ , i,j προγράμματος, πραγματικές ΔΙΑΒΑΣΕ Θερμοκρασία[i,j] και ακέραιες ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 Σύνολο=0 Σύνολο=Σύνολο +Θερμοκρασία[i,j] Μέση[j]=Σύνολο/30 Ημέρες=0 ΑΝ Θερμοκρασία[i,j] < Μέση[j] ΤΟΤΕ Ημέρες=Ημέρες+1 ΓΡΑΨΕ ‘Μέση Θερμοκρασία’ , i , ‘Πόλης:’ , Μέση[j] ΓΡΑΨΕ ‘Ημέρες με μικρότερη Θερμοκρασία’ , Ημέρες ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

5 Παράδειγμα 5: Θερμοκρασίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θερμοκρασιες ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Θερμοκρασία[30,10], Μέση[10] ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j, Ημέρες,Σύνολο ΑΡΧΗ ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ !Αρχή προγράμματος ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τη θερμοκρασία’ , i,j ΔΙΑΒΑΣΕ Θερμοκρασία[i,j] ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 Σύνολο=0 Σύνολο=Σύνολο +Θερμοκρασία[i,j] Μέση[j]=Σύνολο/30 Ημέρες=0 ΑΝ Θερμοκρασία[i,j] < Μέση[j] ΤΟΤΕ Ημέρες=Ημέρες+1 ΓΡΑΨΕ ‘Μέση Θερμοκρασία’ , i , ‘Πόλης:’ , Μέση[j] ΓΡΑΨΕ ‘Ημέρες με μικρότερη Θερμοκρασία’ , Ημέρες ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

6 Παράδειγμα 5: Θερμοκρασίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θερμοκρασίες ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Θερμοκρασία[30,10], Μέση[10] ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j, Ημέρες,Σύνολο ΑΡΧΗ ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ !Ξεκινά να σαρώνεται ο πίνακας ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τη θερμοκρασία’ , i,j Διαβάζονται πρώτα οι ημέρες ΔΙΑΒΑΣΕ Θερμοκρασία[i,j] Εισαγωγή δεδομένων ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 Σύνολο=0 Σύνολο=Σύνολο +Θερμοκρασία[i,j] Μέση[j]=Σύνολο/30 Ημέρες=0 ΑΝ Θερμοκρασία[i,j] < Μέση[j] ΤΟΤΕ Ημέρες=Ημέρες+1 ΓΡΑΨΕ ‘Μέση Θερμοκρασία’ , i , ‘Πόλης:’ , Μέση[j] ΓΡΑΨΕ ‘Ημέρες με μικρότερη Θερμοκρασία’ , Ημέρες ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

7 Παράδειγμα 5: Θερμοκρασίες
Παράδειγμα 5: Θερμοκρασίες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θερμοκρασίες ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Θερμοκρασία[30,10], Μέση[10] ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j, Ημέρες,Σύνολο ΑΡΧΗ ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τη θερμοκρασία’ , i,j ΔΙΑΒΑΣΕ Θερμοκρασία[i,j] !Σάρωση πίνακα,εισαγωγή ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ των δεδομένων διαβάζονται ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ οι πόλεις Σύνολο=0 Σύνολο=Σύνολο +Θερμοκρασία[i,j] ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Μέση[j]=Σύνολο/30 Ημέρες=0 ΑΝ Θερμοκρασία[i,j] < Μέση[j] ΤΟΤΕ Ημέρες=Ημέρες+1 ΓΡΑΨΕ ‘Μέση Θερμοκρασία’ , i , ‘Πόλης:’ , Μέση[j] ΓΡΑΨΕ ‘Ημέρες με μικρότερη Θερμοκρασία’ , Ημέρες ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

8 Παράδειγμα 5: Θερμοκρασίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θερμοκρασίες ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Θερμοκρασία[30,10], Μέση[10] ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j, Ημέρες,Σύνολο ΑΡΧΗ ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τη θερμοκρασία’ , i,j ΔΙΑΒΑΣΕ Θερμοκρασία[i,j] !Θεωρείται ως δεδομένο η τιμή ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ που δίνεται από το πληκτρολόγιο ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Σύνολο=0 Σύνολο=Σύνολο +Θερμοκρασία[i,j] Μέση[j]=Σύνολο/30 Ημέρες=0 ΑΝ Θερμοκρασία[i,j] < Μέση[j] ΤΟΤΕ Ημέρες=Ημέρες+1 ΓΡΑΨΕ ‘Μέση Θερμοκρασία’ , i , ‘Πόλης:’ , Μέση[j] ΓΡΑΨΕ ‘Ημέρες με μικρότερη Θερμοκρασία’ , Ημέρες ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

9 Παράδειγμα 5: Θερμοκρασίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θερμοκρασίες ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Θερμοκρασία[30,10], Μέση[10] ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j, Ημέρες,Σύνολο ΑΡΧΗ ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τη θερμοκρασία’ , i,j ΔΙΑΒΑΣΕ Θερμοκρασία[i,j] ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Σύνολο=0 Σύνολο=Σύνολο +Θερμοκρασία[i,j] Μέση[j]=Σύνολο/30 Ημέρες=0 ΑΝ Θερμοκρασία[i,j] < Μέση[j] ΤΟΤΕ Ημέρες=Ημέρες+1 ΓΡΑΨΕ ‘Μέση Θερμοκρασία’ , i , ‘Πόλης:’ , Μέση[j] ΓΡΑΨΕ ‘Ημέρες με μικρότερη Θερμοκρασία’ , Ημέρες ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

10 Παράδειγμα 5: Θερμοκρασίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θερμοκρασίες ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Θερμοκρασία[30,10], Μέση[10] ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j, Ημέρες,Σύνολο ΑΡΧΗ ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τη θερμοκρασία’ , i,j ΔΙΑΒΑΣΕ Θερμοκρασία[i,j] ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Σύνολο=0 Σύνολο=Σύνολο +Θερμοκρασία[i,j] Μέση[j]=Σύνολο/30 Ημέρες=0 ΑΝ Θερμοκρασία[i,j] < Μέση[j] ΤΟΤΕ Ημέρες=Ημέρες+1 ΓΡΑΨΕ ‘Μέση Θερμοκρασία’ , i , ‘Πόλης:’ , Μέση[j] ΓΡΑΨΕ ‘Ημέρες με μικρότερη Θερμοκρασία’ , Ημέρες ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

11 Παράδειγμα 5: Θερμοκρασίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θερμοκρασίες ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Θερμοκρασία[30,10], Μέση[10] ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j, Ημέρες,Σύνολο ΑΡΧΗ ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τη θερμοκρασία’ , i,j ΔΙΑΒΑΣΕ Θερμοκρασία[i,j] !Ξεκινούν οι υπολογισμοί ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Ξεκινά η δεύτερη σάρωση του ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ πίνακα και δίνεται αρχική τιμή 0 ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ στη μεταβλητή Σύνολο Σύνολο=0 Σύνολο=Σύνολο +Θερμοκρασία[i,j] ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Μέση[j]=Σύνολο/30 Ημέρες=0 ΑΝ Θερμοκρασία[i,j] < Μέση[j] ΤΟΤΕ Ημέρες=Ημέρες+1 ΓΡΑΨΕ ‘Μέση Θερμοκρασία’ , i , ‘Πόλης:’ , Μέση[j] ΓΡΑΨΕ ‘Ημέρες με μικρότερη Θερμοκρασία’ , Ημέρες ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

12 Παράδειγμα 5:Θερμοκρασίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θερμοκρασίες ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Θερμοκρασία[30,10], Μέση[10] ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j, Ημέρες,Σύνολο ΑΡΧΗ ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τη θερμοκρασία’ , i,j ΔΙΑΒΑΣΕ Θερμοκρασία[i,j] !Υπολογισμοί ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Σύνολο=0 Σύνολο=Σύνολο +Θερμοκρασία[i,j] Μέση[j]=Σύνολο/30 Ημέρες=0 ΑΝ Θερμοκρασία[i,j] < Μέση[j] ΤΟΤΕ Ημέρες=Ημέρες+1 ΓΡΑΨΕ ‘Μέση Θερμοκρασία’ , i , ‘Πόλης:’ , Μέση[j] ΓΡΑΨΕ ‘Ημέρες με μικρότερη Θερμοκρασία’ , Ημέρες ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

13 Παράδειγμα 5: Θερμοκρασίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θερμοκρασίες ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Θερμοκρασία[30,10], Μέση[10] ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j, Ημέρες,Σύνολο ΑΡΧΗ ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τη θερμοκρασία’ , i,j ΔΙΑΒΑΣΕ Θερμοκρασία[i,j] ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Σύνολο=0 Σύνολο=Σύνολο +Θερμοκρασία[i,j] Μέση[j]=Σύνολο/30 Ημέρες=0 ΑΝ Θερμοκρασία[i,j] < Μέση[j] ΤΟΤΕ Ημέρες=Ημέρες+1 ΓΡΑΨΕ ‘Μέση Θερμοκρασία’ , i , ‘Πόλης:’ , Μέση[j] ΓΡΑΨΕ ‘Ημέρες με μικρότερη Θερμοκρασία’ , Ημέρες ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

14 Παράδειγμα 5: Θερμοκρασίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θερμοκρασίες ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Θερμοκρασία[30,10], Μέση[10] ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j, Ημέρες,Σύνολο ΑΡΧΗ ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τη θερμοκρασία’ , i,j ΔΙΑΒΑΣΕ Θερμοκρασία[i,j] !Υπολογισμοί που καταχωρούνται ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ σε μονοδιάστατο πίνακα ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Σύνολο=0 Σύνολο=Σύνολο +Θερμοκρασία[i,j] Μέση[j]=Σύνολο/30 Ημέρες=0 ΑΝ Θερμοκρασία[i,j] < Μέση[j] ΤΟΤΕ Ημέρες=Ημέρες+1 ΓΡΑΨΕ ‘Μέση Θερμοκρασία’ , i , ‘Πόλης:’ , Μέση[j] ΓΡΑΨΕ ‘Ημέρες με μικρότερη Θερμοκρασία’ , Ημέρες ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

15 Παράδειγμα 5:Θερμοκρασίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θερμοκρασίες ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Θερμοκρασία[30,10], Μέση[10] ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j, Ημέρες,Σύνολο ΑΡΧΗ ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τη θερμοκρασία’ , i,j ΔΙΑΒΑΣΕ Θερμοκρασία[i,j] !Τρίτη σάρωση του δυσδιάστατου ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ πίνακα Θερμοκρασία και αρχική ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ τιμή 0 στη μεταβλητή Ημέρες Σύνολο=0 Σύνολο=Σύνολο +Θερμοκρασία[i,j] ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Μέση[j]=Σύνολο/30 Ημέρες=0 ΑΝ Θερμοκρασία[i,j] < Μέση[j] ΤΟΤΕ Ημέρες=Ημέρες+1 ΓΡΑΨΕ ‘Μέση Θερμοκρασία’ , i , ‘Πόλης:’ , Μέση[j] ΓΡΑΨΕ ‘Ημέρες με μικρότερη Θερμοκρασία’ , Ημέρες ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

16 Παράδειγμα 5:Θερμοκρασίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θερμοκρασιες ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Θερμοκρασία[30,10], Μέση[10] ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j, Ημέρες,Σύνολο ΑΡΧΗ ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τη θερμοκρασία’ , i,j ΔΙΑΒΑΣΕ Θερμοκρασία[i,j] ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Σύνολο=0 Σύνολο=Σύνολο +Θερμοκρασία[i,j] Μέση[j]=Σύνολο/30 Ημέρες=0 ΑΝ Θερμοκρασία[i,j] < Μέση[j] ΤΟΤΕ Ημέρες=Ημέρες+1 ΓΡΑΨΕ ‘Μέση Θερμοκρασία’ , i , ‘Πόλης:’ , Μέση[j] ΓΡΑΨΕ ‘Ημέρες με μικρότερη Θερμοκρασία’ , Ημέρες ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

17 Παράδειγμα 5:Θερμοκρασίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θερμοκρασίες ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Θερμοκρασία[30,10], Μέση[10] ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j, Ημέρες,Σύνολο ΑΡΧΗ ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τη θερμοκρασία’ , i,j ΔΙΑΒΑΣΕ Θερμοκρασία[i,j] ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Σύνολο=0 Σύνολο=Σύνολο +Θερμοκρασία[i,j] Μέση[j]=Σύνολο/30 Ημέρες=0 ΑΝ Θερμοκρασία[i,j] < Μέση[j] ΤΟΤΕ Ημέρες=Ημέρες+1 ΓΡΑΨΕ ‘Μέση Θερμοκρασία’ , i , ‘Πόλης:’ , Μέση[j] ΓΡΑΨΕ ‘Ημέρες με μικρότερη Θερμοκρασία’ , Ημέρες ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

18 Παράδειγμα :Θερμοκρασίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θερμοκρασίες ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Θερμοκρασία[30,10], Μέση[10] ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j, Ημέρες,Σύνολο ΑΡΧΗ ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τη θερμοκρασία’ , i,j ΔΙΑΒΑΣΕ Θερμοκρασία[i,j] !Εκτύπωση αποτελεσμάτων στην ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ οθόνη ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Σύνολο=0 Σύνολο=Σύνολο +Θερμοκρασία[i,j] Μέση[j]=Σύνολο/30 Ημέρες=0 ΑΝ Θερμοκρασία[i,j] < Μέση[j] ΤΟΤΕ Ημέρες=Ημέρες+1 ΓΡΑΨΕ ‘Μέση Θερμοκρασία’ , i , ‘Πόλης:’ , Μέση[j] ΓΡΑΨΕ ‘Ημέρες με μικρότερη Θερμοκρασία’ , Ημέρες ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

19 Παράδειγμα :Θερμοκρασίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θερμοκρασίες ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Θερμοκρασία[30,10], Μέση[10] ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j, Ημέρες,Σύνολο ΑΡΧΗ ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τη θερμοκρασία’ , i,j ΔΙΑΒΑΣΕ Θερμοκρασία[i,j] ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Σύνολο=0 Σύνολο=Σύνολο +Θερμοκρασία[i,j] Μέση[j]=Σύνολο/30 Ημέρες=0 ΑΝ Θερμοκρασία[i,j] < Μέση[j] ΤΟΤΕ Ημέρες=Ημέρες+1 ΓΡΑΨΕ ‘Μέση Θερμοκρασία’ , i , ‘Πόλης:’ , Μέση[j] ΓΡΑΨΕ ‘Ημέρες με μικρότερη Θερμοκρασία’ , Ημέρες ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

20 Παράδειγμα 5:Θερμοκρασίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θερμοκρασίες ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Θερμοκρασία[30,10], Μέση[10] ΑΚΕΡΑΙΕΣ: i, j, Ημέρες,Σύνολο ΑΡΧΗ ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30 ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΓΡΑΨΕ ‘Δώσε τη θερμοκρασία’ , i,j ΔΙΑΒΑΣΕ Θερμοκρασία[i,j] !Τέλος προγράμματος ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Σύνολο=0 Σύνολο=Σύνολο +Θερμοκρασία[i,j] Μέση[j]=Σύνολο/30 Ημέρες=0 ΑΝ Θερμοκρασία[i,j] < Μέση[j] ΤΟΤΕ Ημέρες=Ημέρες+1 ΓΡΑΨΕ ‘Μέση Θερμοκρασία’ , i , ‘Πόλης:’ , Μέση[j] ΓΡΑΨΕ ‘Ημέρες με μικρότερη Θερμοκρασία’ , Ημέρες ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

21 Παράδειγμα 5: Θερμοκρασίες
Προγραμματιστικό περιβάλλον PASCAL PROGRAM poleis; VAR temperature: array[1..30,1..10] OF REAL; ave: array[1..10] OF REAL; total: REAL; i, j, days:INTEGER; BEGIN FOR i:=1 TO 30 DO FOR j:=1 TO 10 DO write (‘Δώσε θερμοκρασία:’, i,j, ‘ ’); readln (temperature[i,j]); END; total:=0; FOR i:=0 TO 30 DO tota l:=total+temperature[i,j]; ave[j]:=total/30;

22 FOR j:=1 TO 10 DO BEGIN days:=0; FOR i:=1 TO 30 DO
IF temperature[i,j]<ave[j] THEN days:=days+1; writeln (‘ Μέση θερμοκρασία’ , i , ‘πόλης’, ave[i] :4:1; writeln (‘Ημέρες με μικρότερη θερμοκρασία:’ , days); END; END.


Κατέβασμα ppt "Παράδειγμα 5: Θερμοκρασίες"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google