Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Human Resources and Mobility (HRM) Κώστας Κομνίτσας Αναπλ. Καθ. ΜΗΧΟΠ Εθνικός Εκπρόσωπος Χανιά, 4/6/03.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Human Resources and Mobility (HRM) Κώστας Κομνίτσας Αναπλ. Καθ. ΜΗΧΟΠ Εθνικός Εκπρόσωπος Χανιά, 4/6/03."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Human Resources and Mobility (HRM) Κώστας Κομνίτσας Αναπλ. Καθ. ΜΗΧΟΠ Εθνικός Εκπρόσωπος Χανιά, 4/6/03

2 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 2 Γενικές Πληροφορίες 12 προκηρύξεις στα πλαίσια της δράσης Marie Curie scheme του 6ου Π.Π «Ανθρώπινοι πόροι και δράσεις κινητικότητας» Ημερομηνία προκήρυξης: 17/12/2002 Ημερομηνία προκήρυξης: 17/12/2002

3 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 3 Επί μέρους προκηρύξεις…1 2.3.1.1. - Marie Curie Research Training Networks; Budget: 115 million euro for April 2003, 115 million euro for Nov. 2003 Deadline: 03.04.2003 and 19.11.2003. 2.3.1.2. - Marie Curie Host Fellowships for Early Stage Research Training; Budget: 60 million euro for April 2003, 70 million euro for Feb. 2004 Deadline: 02.04.2003 and 11.02.2004. 2.3.1.3. - Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge; Budget: 40 million euro for May 2003, 45 million euro for May 2004 Deadline: 22.05.2003 and 19.05.2004. 2.3.1.4. - Marie Curie Conferences and Training Courses; Budget: 10 million euro for April 2003, 10 million euro for April 2004 Deadline: 01.04.2003 and 20.04.2004. 2.3.1.1. - Marie Curie Research Training Networks; Budget: 115 million euro for April 2003, 115 million euro for Nov. 2003 Deadline: 03.04.2003 and 19.11.2003. 2.3.1.2. - Marie Curie Host Fellowships for Early Stage Research Training; Budget: 60 million euro for April 2003, 70 million euro for Feb. 2004 Deadline: 02.04.2003 and 11.02.2004. 2.3.1.3. - Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge; Budget: 40 million euro for May 2003, 45 million euro for May 2004 Deadline: 22.05.2003 and 19.05.2004. 2.3.1.4. - Marie Curie Conferences and Training Courses; Budget: 10 million euro for April 2003, 10 million euro for April 2004 Deadline: 01.04.2003 and 20.04.2004.

4 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 4 Επί μέρους προκηρύξεις…2 2.3.2.1. - Marie Curie Intra-European Fellowships; Budget: 55 million euro for March 2003, 55 million euro for Feb. 2004 Deadline: 12.03.2003 and 18.02.2004. 2.3.2.2. - Marie Curie Outgoing International Fellowships; Budget: 10 million euro for May 2003,18 million euro for February 2004 Deadline: 21.05.2003 and 12.02.2004. 2.3.2.3. - Marie Curie Incoming International Fellowships; Budget: 9 million euro for May 2003, 11 million euro for February 2004 Deadline: 21.05.2003 and 12.02.2004. 2.3.3.1. - Marie Curie Excellence Grants; Budget: 25 million euro for May 2003, 30 million euro for May 2004 Deadline: 21.05.2003 and 18.05.2004. 2.3.2.1. - Marie Curie Intra-European Fellowships; Budget: 55 million euro for March 2003, 55 million euro for Feb. 2004 Deadline: 12.03.2003 and 18.02.2004. 2.3.2.2. - Marie Curie Outgoing International Fellowships; Budget: 10 million euro for May 2003,18 million euro for February 2004 Deadline: 21.05.2003 and 12.02.2004. 2.3.2.3. - Marie Curie Incoming International Fellowships; Budget: 9 million euro for May 2003, 11 million euro for February 2004 Deadline: 21.05.2003 and 12.02.2004. 2.3.3.1. - Marie Curie Excellence Grants; Budget: 25 million euro for May 2003, 30 million euro for May 2004 Deadline: 21.05.2003 and 18.05.2004.

5 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 5 Επί μέρους προκηρύξεις…3 2.3.3.2. - Marie Curie Excellence Awards; Budget: 0.25 million euro for May 2003, 0.25 million euro for May 2003 Deadline: 20.05.2003 and 18.05.2004. 2.3.3.3. - Marie Curie Chairs; Budget: 5 million euro for May 2003, 5 million euro for January 2004 Deadline: 20.05.2003 and 21.01.2004. 2.3.4.1. - Marie Curie European Reintegration grants; Budget: 20 million euro in 2003, 19 million euro in 2004 Deadline: 15.04.2003 and 31.10.2004 (open call) 2.3.4.2. - Marie Curie International Reintegration grants; Budget: 7 million euro in 2003, 10 million euro in 2004 Deadline: 15.04.2003 and 31.10.2004 (open call) 2.3.3.2. - Marie Curie Excellence Awards; Budget: 0.25 million euro for May 2003, 0.25 million euro for May 2003 Deadline: 20.05.2003 and 18.05.2004. 2.3.3.3. - Marie Curie Chairs; Budget: 5 million euro for May 2003, 5 million euro for January 2004 Deadline: 20.05.2003 and 21.01.2004. 2.3.4.1. - Marie Curie European Reintegration grants; Budget: 20 million euro in 2003, 19 million euro in 2004 Deadline: 15.04.2003 and 31.10.2004 (open call) 2.3.4.2. - Marie Curie International Reintegration grants; Budget: 7 million euro in 2003, 10 million euro in 2004 Deadline: 15.04.2003 and 31.10.2004 (open call)

6 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 6

7 7

8 8

9 9 2.3.1.1. - Marie Curie Research Training Networks Τα δίκτυα στοχεύουν στη συνεργασία ανεγνωρισμένων ερευνητικών ομάδων για την εκπαίδευση ερευνητών σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές (ήδη απασχολούμενους σε φορείς ή νέους) Ειδικότερα στοχεύουν στην εκπαίδευση νέων (σε ηλικία) ερευνητών, στην μεταφορά γνώσης και στην δημιουργία προοπτικών καριέρας Απαιτείται δομημένο και συνεκτικό ερευνητικό πρόγραμμα σε συγκεκριμένη περιοχή έρευνας (σεμινάρια, μαθήματα μικρής διάρκειας, εκπαίδευση σε διαχείριση και διάχυση αποτελεσμάτων έρευνας κ.λ.π) Απαιτείται η ύπαρξη κριτικής μάζας ερευνητών ειδικά σε τομείς που η έρευνα είναι κατακερματισμένη Η συμμετοχή ερευνητών (φορέων) από μη προνομιούχες περιοχές της Ε.Ε και υπό σύνδεση χώρες θεωρείται πλεονέκτημα

10 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 10 …συνέχεια Ελάχιστη συμμετοχή: 3 φορείς (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, SMEs κ.λ.π) από 3 τουλάχιστον MS ή AS Στην πράξη απαιτείται αρκετά μεγαλύτερη συμμετοχή (μην βάλετε όμως 50 εταίρους) Ως τελικό αποτέλεσμα θεωρείται η ερευνητική ολοκλήρωση των ερευνητών (ανταλλαγές, συναντήσεις, κοινή έρευνα, διάχυση αποτελεσμάτων) Πρέπει να καθορίζεται ο συμβουλευτικός ρόλος του επιβλέποντα (επίβλεψη, παρακολούθηση καριέρας κ.λ.π). Ο κάθε ερευνητής, μαζί με τον επιβλέποντα θα πρέπει να συντάξει ένα Personal Career Development Plan (ερευνητικές ανάγκες, στόχοι και αναφορές για την επίτευξη των στόχων)

11 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 11 …συνέχεια Μέγιστη διάρκεια έργων: 4 έτη Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 800.000 € - μερικά εκατομμύρια (όχι πάνω από 5) Απαιτείται κυρίως συμμετοχή νέων ερευνητών (και Υ.Δ). Οι μεγαλύτεροι θα πρέπει να συμμετέχουν στην μεταφορά γνώσης. Δεν είναι επιλέξιμοι αυτοί που πήραν το βασικό δίπλωμα πριν από 10 ή περισσότερα έτη Διάρκεια εκπαίδευσης από 3 μήνες ως 3 χρόνια Εάν ο ερευνητής αποσπασθεί για περίοδο >30% της διάρκειας εκπαίδευσης σε άλλο συμμετέχοντα θα πρέπει να πληρωθεί από αυτόν

12 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 12 …συνέχεια Για κάθε 100 M€ οι στόχοι είναι Να γίνουν 60 δίκτυα Να συνεργαστούν 600 ερευνητικές ομάδες Να κινητοποιηθούν 1200 ερευνητές Η εκπαίδευση να ανέλθει σε 1750 ανθρωποέτη Άμεσα οφέλη σε 2000 ερευνητές Έμμεσα οφέλη σε 5000 ερευνητές

13 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 13 2.3.1.2. - Marie Curie Host Fellowships for Early Stage Research Training Στοχεύουν στην εκπαίδευση νέων ερευνητών (συνήθως στα πλαίσια διδακτορικών σπουδών) για την απόκτηση ειδικών επιστημονικών και τεχνολογικών δεξιοτήτων σε συγκεκριμένες επιστημονικές περιοχές Οι ερευνητές μπορούν να προέρχονται από MS, AS και τρίτες χώρες Οι συμμετέχοντες φορείς (που θα υποδεχθούν τους ερευνητές) μπορεί να είναι ΑΕΙ, ερευν. κέντρα, επιχειρήσεις και SMEs Μέγιστη διάρκεια έργων 4 έτη Διάρκεια εκπαίδευσης 3 μήνες - έτη

14 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 14 …συνέχεια Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από ένα φορέα ή περισσότερους συσχετισμένους φορείς μιας χώρας από φορείς περισσότερων χωρών που συνεργάζονται για παροχή μεταπτυχιακών τίτλων (3 τουλάχιστον φορείς από MS ή ΑS) Η εκπαίδευση πρέπει να είναι ανοιχτή και για ερευνητές εκτός των εταίρων Οι συμμετέχοντες φορείς πρέπει να υποβάλλουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα (διδασκαλία, σεμινάρια, επίβλεψη, κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα, παρακολούθηση πορείας ερευνητών κ.λ.π)

15 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 15 …συνέχεια Το πρόγραμμα αυτό θα αξιολογηθεί και θεωρηθεί βασικό στοιχείο της πρότασης Πρέπει υποβληθεί Personal Career Development Plan (θα υλοποιηθεί με την συνδρομή και των ερευνητών) Εάν η διάρκεια εκπαίδευσης υπερβαίνει τον ένα (1) χρόνο, ο ερευνητής θα πρέπει να φιλοξενηθεί σε περισσότερους από έναν φορείς Εάν ο ερευνητής μεταβεί για περίοδο >30% της διάρκειας εκπαίδευσης σε άλλο φορέα θα πρέπει να πληρωθεί από αυτόν

16 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 16 …συνέχεια Για κάθε 100 M€ της Ε.Ε οι στόχοι είναι Να υπογραφούν 75 συμβόλαια που να περιλαμβάνουν 150 φορείς Η εκπαίδευση να ανέλθει σε 1500 ανθρωποέτη Ύψος προϋπ/σμού: 300 – 2000 k€ 15% του προϋπ/σμού πρέπει να καλύπτει συμμετοχή βιομηχανικών/ εμπορικών επιχειρήσεων

17 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 17 2.3.1.3. - Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge (ΤοΚ) Οι υποτροφίες απευθύνονται σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς για την ανάπτυξη νέων (ενδυνάμωση) περιοχών έρευνας, με προτεραιότητα μη προνομιούχες περιοχές της Ε.Ε και A.S (Marie Curie Development Scheme). Οι οργανισμοί αυτοί θα υποδεχθούν έμπειρους ερευνητές με σκοπό την μεταφορά γνώσης σε ΑΕΙ (ερευνητικά κέντρα) και βιομηχανίες (ιδίως SMEs) για την ανάπτυξη στρατηγικών και ισχυρών συνεργασιών (Marie Curie Strategic Partnership Scheme)

18 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 18 Marie Curie Development Scheme Έμπειροι ερευνητές μπορούν να απασχοληθούν στον φορέα (μετά από διεθνή εκδήλωση ενδιαφέροντος) από 2 μήνες μέχρι 2 έτη Η Ε.Ε καλύπτει πλήρως τα έξοδα Έμπειροι ερευνητές (από το δυναμικό του φορέα) μπορούν να σταλούν σε άλλες MS ή AS (σε καθορισμένο οργανισμό) για την απόκτηση γνώσεων και την μεταφορά τους στο φορέα (2 φάσεις του έργου) Ο φορέας θα πρέπει να εξασφαλίσει στον ερευνητή, άμα τη επιστροφή του, συμβόλαιο διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους Διάρκεια 2 μήνες – 1 έτος για κάθε φάση Οι ερευνητές θα πρέπει ήδη να απασχολούνται συνεχώς στον φορέα τα τελευταία 3 έτη τουλάχιστον

19 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 19 Marie Curie Strategic Partnership Scheme Συμμετοχή τουλάχιστον 2 φορέων από διαφορετικές MS ή ΑS Παράλληλη ανταλλαγή ερευνητών Ο συντονιστής μπορεί να είναι οποιοσδήποτε (βιομηχανία, ερευν. κέντρο) Οι βιομηχανίες πρέπει να είναι εμπορικές Γενικά 200 συμβόλαια – 350 οργανισμοί Θα χρηματοδοτηθούν 1400 ανθρωποέτη Προϋπ/σμός: 100-1000 Κ€ 66% Marie Curie Development Scheme (70% μη προνομιούχες περιοχές EU, AS), 34% Marie Curie Strategic Partnership Scheme (30% SMEs)

20 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 20 2.3.1.4. - Marie Curie Conferences and Training Courses Στοχεύουν στην απόκτηση εμπειρίας από νέους ερευνητές Θα χρηματοδοτηθούν δραστηριότητες εκπαίδευσης (και virtual) σε περιοχές ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος Περιλαμβάνουν Ενίσχυση οργανισμών για συνέδρια υψηλής ποιότητας και σεμινάρια (μερικών ημερών – μερικών εβδομάδων) (Marie Curie Series of Events) Η πρόταση μπορεί να γίνει από έναν ή περισσότερους φορείς και περιλαμβάνει χρηματοδότηση των συμμετεχόντων Χρηματοδότηση ερευνητών για μεγάλα συνέδρια (Marie Curie Large Conferences)

21 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 21...συνέχεια Θα δοθεί έμφαση σε θέματα ερευνητικής προτεραιότητας της Ε.Ε Η ποιότητα των συμμετεχόντων και των ομιλητών είναι το σημαντικότερο κριτήριο που καθορίζει την Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία Διάρκεια (Series of Events) : 4 έτη Συμμετοχή (Series of Events/Large Conferences) : 150 Προτιμώνται νέοι ερευνητές (συμμετοχή <30% ανά χώρα)

22 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 22...συνέχεια Για κάθε 1 Μ€ για Series of Events θα χρηματοδοτηθούν Μέχρι 20 δράσεις που περιλαμβάνουν 1500 συμμετέχοντες Θα χρηματοδοτηθούν οι 750 συμμετέχοντες Για κάθε 1 Μ€ για Large Conferences θα χρηματοδοτηθούν Μέχρι 20 συνέδρια με 1400 συμμετέχοντες Μέχρι 20 συνέδρια με 1400 συμμετέχοντες Μέγεθος έργου: 250 Κ€-1Μ€ (Series of Events), 50 Κ€ (Large Conferences) Μέγεθος έργου: 250 Κ€-1Μ€ (Series of Events), 50 Κ€ (Large Conferences)

23 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 23 2.3.2.1. - Marie Curie Intra-European Fellowships Έχει στόχο την εκπαίδευση πολλά υποσχόμενων ερευνητών από χώρες EU και AS σε κατάλληλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς Το θέμα είναι ελεύθερο και θα επιλέγεται σε συνεργασία με τον φορέα υποδοχής Διάρκεια 12-24 μήνες Απαιτείται η σύνταξη Personal Career Development Plan Για κάθε 100 Μ€ θα υπογραφούν 750 συμβόλαια με αντίστοιχους οργανισμούς 1400 ανθρωπο-μήνες Προϋπολ/σμός: 60-180 Κ€

24 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 24 2.3.2.2. - Marie Curie Outgoing International Fellowships Χορηγούνται σε ερευνητές από EU και ΑS με σημαντική εμπειρία για την μετάβαση σε ερευνητικά κέντρα τρίτων χωρών με σκοπό την διεύρυνση των ερευνητικών τους οριζόντων Απαιτείται συνεκτικό ερευνητικό πρόγραμμα και Personal Career Development Plan (σε συνεργασία με τον φορέα της MS ή AS) Ελεύθερο ερευνητικό πεδίο Το πρώτο στάδιο (1-2 έτη) λαμβάνει χώρα στο εξωτερικό και το δεύτερο (50% του 1ου – στάδιο επανένταξης «reintegration phase») στην Ευρώπη Ερευνητές τρίτων χωρών δεν είναι επιλέξιμοι (εκτός και αν έχουν ζήσει σε χώρα MS ή AS τα 4 από τα 5 τελευταία έτη) Για κάθε 10 M€ θα υπογραφούν 50 συμβόλαια (50 φορείς, ~110 ανθρωποέτη), με προϋπολογισμό 120-240 Κ€

25 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 25 2.3.2.3. - Marie Curie Incoming International Fellowships Χορηγούνται σε ερευνητές υψηλού επιπέδου από τρίτες χώρες με σκοπό να εργαστούν στην Ευρώπη (MS ή AS) και να αναπτύξουν συνεργασία μεταξύ των τρίτων και των ευρωπαϊκών χωρών Απαιτείται η συμμετοχή ενός φορέα υποδοχής και (πιθανά) ενός φορέα επανένταξης (στην περίπτωση ερευνητών από υπό ανάπτυξη χώρες) Ελεύθερο ερευνητικό πεδίο Απαιτείται συνεκτικό ερευνητικό πρόγραμμα και Personal Career Development Plan (σε συνεργασία με τον φορέα της MS ή AS) Διάρκεια 1-2 έτη Φάση επανένταξης 50% της 1ης. Θα υπογραφεί νέο συμβόλαιο (ο φορέας επανένταξης θα πρέπει να βοηθήσει τον ερευνητή για 2 έτη) Για κάθε 10 M€ θα υπογραφούν 70 συμβόλαια (70 φορείς, ~130 ανθρωποέτη), με προϋπολογισμό 72-185 Κ€

26 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 26 2.3.3.1. - Marie Curie Excellence Grants Έχουν ως στόχο την δημιουργία και ανάπτυξη άριστων ερευνητικών ομάδων σε τομείς ερευνητικής προτεραιότητας (ελεύθερη επιλογή θέματος) να συνεχίσουν την καριέρα τους Στόχος είναι η προσέλκυση αρίστων, «top class», ερευνητών από τρίτες χώρες να συνεχίσουν την καριέρα τους στην Ευρώπη (MS ή AS). Εάν οι ερευνητές είναι από «υπό ανάπτυξη χώρες» μπορεί να συμπεριληφθεί δράση επανένταξης Οι ομάδες θα δημιουργηθούν γύρω από ένα ερευνητή (αδιακρίτως εθνικότητας) που στα αρχικά στάδια της καριέρας του έχει δυνατότητες να φθάσει στην αριστεία και να αποκτήσει ερευνητική ανεξαρτησία Θα πρέπει να υπάρχει συνέργια με οργανισμούς και σχετικές πρωτοβουλίες σε MS και ΑS Η πρόταση υποβάλλεται από κοινού από τον ερευνητή και τον ανάδοχο φορέα (contractor)

27 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 27...συνέχεια Απαιτείται ειδική συμφωνία μεταξύ φορέα και άριστου ερευνητή Απαιτείται σαφές πρόγραμμα, με ξεκάθαρους στόχους και κατανομή εργασιών Ο ερευνητής δεν θα πρέπει να απασχολείται στον ανάδοχο για περισσότερο από ένα χρόνο (ούτε πολλά μέλη της ομάδας να ανήκουν στον ανάδοχο) Ο ερευνητής θα είναι ο Ε.Υ Η επιλογή των μελών είναι δική του ευθύνη (πρέπει να προκηρύξει τις θέσεις). Ένας αριθμός μελών μπορεί να καθορισθεί μετά την έγκριση του έργου. Δεν υπάρχει ανώτατο όριο όσον αφορά στον αριθμό Για κάθε 10 Μ€ θα χρηματοδοτηθούν 6-12 ομάδες Μέγεθος έργου 0.8-1.6 M€

28 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 28 2.3.3.2. - Marie Curie Excellence Awards Αφορά βραβεία αναγνώρισης αριστείας ερευνητών που στο παρελθόν είχαν πάρει υποτροφία κινητικότητας (και από προηγούμενα Π.Π) για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών Η επιλογή θα γίνει από το Marie Curie Grand Jury (θα στελεχωθεί μετά από προτάσεις των MS και AS και ευρωπαϊκών οργανισμών) μετά από προεπιλογή από κριτές Οι υποψήφιοι μπορούν να αυτο-προταθούν ή να προταθούν από άλλους Θα συμμετέχουν σε εκδηλώσεις της Ε.Ε με σκοπό την προώθηση των επιτευγμάτων στα πλαίσια του ΕΧΑ Ποσό βραβείου 50.000 € Θα διατεθούν συνολικά 20 βραβεία – 5 ανά έτος

29 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 29 2.3.3.3. - Marie Curie Chairs Η δράση έχει σκοπό την προσέλκυση ερευνητών υψηλού επιπέδου για περίοδο μέχρι 3 έτη με σκοπό την διδασκαλία και την έρευνα (σε περιοχές προτεραιότητας) σε Ίδρυμα MS ή AS Τουλάχιστον 70% full time – τουλάχιστον 50% του χρόνου σε διδασκαλία (επίβλεψη ερευνητικών έργων, thesis κ.λ.π) Απευθύνεται σε ερευνητές (και ευρωπαίους) που δραστηριοποιούνται εκτός MS ή AS Η πρόταση γίνεται σε συνεργασία με τον ανάδοχο (ΑΕΙ κ.λ.π). Απαιτείται συμβόλαιο μεταξύ ερευνητού και αναδόχου Διάρκεια 3 χρόνια (μικρότερη περίοδος είναι αποδεκτή) Για κάθε 10Μ€ θα χρηματοδοτηθούν 15-20 chairs (επίβλεψη 45-60 PhDs) Προϋπ/σμός έργου: 450-750 k€

30 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 30 2.3.4.1. - Marie Curie European Reintegration grants Ανοικτή προκήρυξη Απευθύνεται σε ερευνητές από χώρες MS ή AS που πρόσφατα (έως ένα χρόνο πριν) ολοκλήρωσαν υποτροφία Marie Curie τουλάχιστον 2 ετών (καλύπτει και υποτροφίες του 5ου Π.Π) Στοχεύουν στην επανένταξη του ερευνητή (με προτεραιότητα στη χώρα του) Στους ερευνητές δίδεται ενίσχυση με σκοπό την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης ενός ερευνητικού προγράμματος Απαιτείται συμβόλαιο με τον οργανισμό επανένταξης (τουλάχιστον 2 ετών). Μεγαλύτερη περίοδος επανένταξης θεωρείται πλεονέκτημα για την πρόταση Για κάθε 10 Μ€ αναμένεται να υπογραφούν 250 συμβόλαια (επανένταξη 250 ερευνητών)

31 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 31 2.3.4.2. - Marie Curie International Reintegration grants Ανοικτή προκήρυξη Απευθύνεται σε ευρωπαίους ερευνητές που πραγματοποίησαν έρευνα εκτός Ευρώπης για τουλάχιστον 5 έτη (χωρίς να έχουν λάβει απαραίτητα υποτροφία Marie Curie) και επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ευρώπη (MS ή AS) Οικονομική υποστήριξη: τουλάχιστον 2 έτη (υπό μορφή ενίσχυσης για κάλυψη επιστημονικών εξόδων και αναβάθμιση εξοπλισμού ή για υποστήριξη δράσεων που μπορεί να χρηματοδοτούνται και από την Ε.Ε, ακόμη και στα πλαίσια άλλης δράσης Marie Curie) Απαιτείται συμβόλαιο ερευνητή – φορέα επανένταξης διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών Περιλαμβάνει δράσεις έρευνας, διδασκαλίας, εκπαίδευσης, μεταφοράς τεχνογνωσίας, εμπορικής εκμετάλλευσης αποτελεσμάτων, ανάπτυξη συνεργασιών κ.λ.π Για κάθε 10 Μ€ αναμένεται να υπογραφούν 125 συμβόλαια (επανένταξη 125 ερευνητών)

32 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 32 Μηνιαία αμοιβή (δείκτης κόστους 100) Κατηγορία Ερευνητές με σχέση εργασίας (€/έτος) Ερευνητές με stipend (€/έτος) Νέοι ερευνητές 2900014500 Έμπειροι (4-10 έτη) 4450022250 Έμπειροι (>10 έτη) 6700033500

33 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 33 Αποζημίωση ταξιδιού Απόσταση (km) Fixed αποζημίωση (€) <500250 500-1000500 1000-1500750 1500-25001000 2500-50001500 5000-100002000 >100002500

34 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 34 Συντελεστές διόρθωσης (αμοιβές) Αυστρία104 Γερμανία103,8 Κύπρος95,1 Κίνα107,3 Ισραήλ121,6 Πολωνία88,7 Ελλάδα87,6

35 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 35 Άλλες ενδεικτικές κατηγορίες κόστους Γενικά κόστη ερευνητών (συναντήσεις, συνέδρια, συντονισμό, εργαστηριακά κ.α): 250 €/μήνα για μη εργαστηριακούς, 500 €/μήνα για εργαστηριακούς ερευνητές (για δίκτυα) Κόστη φορέα (δημοσιεύσεις, εκπαίδευση, διδακτικό υλικό κ.α): 250 €/μήνα Management: 3% (7%) της Κοινοτικής χρημ/σης Overheads: 10% direct costs (πλην υπεργολάβων) Οι κατηγορίες τα ποσοστά κ.λ.π αλλάζουν ανάλογα με τη δράση

36 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 36 Πληροφορίες Ε.Ε – Μarie Curie, http://dbs.cordis.lu/cordis- cgi/srchidadb?CALLER=open_tender, επιλογή Marie Curie (17/12/02) http://dbs.cordis.lu/cordis- cgi/srchidadb?CALLER=open_tender http://dbs.cordis.lu/cordis- cgi/srchidadb?CALLER=open_tender ΓΓΕΤ, http://www.gsrt.gr/CMS/docmanager/images/doc/6pp/nr_6.pdf http://www.gsrt.gr/CMS/docmanager/images/doc/6pp/nr_6.pdf ΕΚΕΤΑ (εθνικός συντονιστής), http://www.certh.gr/gr/ http://www.certh.gr/gr/ Πανεπιστήμιο Κρήτης (κόμβος), http://www.uch.gr/ http://www.uch.gr/ EKT, http://www.ekt.gr/ncpfp6/fp6/index.html, ncp@ekt.gr http://www.ekt.gr/ncpfp6/fp6/index.htmlncp@ekt.gr http://www.ekt.gr/ncpfp6/fp6/index.htmlncp@ekt.gr Πολυτεχνείο Κρήτης, komni@mred.tuc.gr komni@mred.tuc.gr

37 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 37

38 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 38

39 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 39

40 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 40 Φιλικές συμβουλές….1 Μη γράφετε μεγάλη πρόταση. Τηρείστε τις προδιαγραφές Διαβάστε την ως τρίτος και βεβαιωθείτε ότι την καταλαβαίνετε και δεν κουράζεστε (ο αξιολογητής πρέπει να διαβάσει 10 ή και παραπάνω προτάσεις την ημέρα) Η πρόταση πρέπει να είναι επικεντρωμένη και να μην καλύπτει πάρα πολλά ερευνητικά αντικείμενα Βρείτε μερικούς πολύ καλούς εταίρους (όπου απαιτείται) Βρείτε βιομηχανικούς εταίρους και SMEs (αν απαιτείται)

41 Πολ. Κρήτης, 4/6/03 41 Φιλικές συμβουλές…2 Ενισχύστε (ενθαρρύνετε) την συμμετοχή γυναικών (απαιτείται, γυναίκες κριτές) Προσέξτε το management (δομημένο, αποτελεσματικό) Αναπτύξτε την πολιτική διάχυσης των αποτελεσμάτων (όχι κλειστές ομάδες) Μην βάζετε μεγάλα ποσά για εξοπλισμό και άλλα που πρέπει να τα αγοράζει το πανεπιστήμιο (PCs κ.λ.π) Ο προϋπολογισμός να είναι λογικός Διαβάστε προσεκτικά τα κριτήρια αξιολόγησης και αξιολογείστε μόνος σας την πρόταση


Κατέβασμα ppt "Human Resources and Mobility (HRM) Κώστας Κομνίτσας Αναπλ. Καθ. ΜΗΧΟΠ Εθνικός Εκπρόσωπος Χανιά, 4/6/03."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google