Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Άνθρωποι» “PEOPLE” Ελπίδα-Νίκη Εμμανουήλ-Νικολούση Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Άνθρωποι» “PEOPLE” Ελπίδα-Νίκη Εμμανουήλ-Νικολούση Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Άνθρωποι» “PEOPLE” Ελπίδα-Νίκη Εμμανουήλ-Νικολούση Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης emmanik@med.auth.gr

2 Το Ειδικό Πρόγραμμα ‘ΆΝΘΡΩΠΟΙ’ του 7 ου Πλαισίου Της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει ότι μία από τις βασικές πλευρές της έρευνας όσο αφορά την ανταγωνιστικότητα είναι η ποσότητα και η ποιότητα των ανθρωπίνων πόρων και Το Ειδικό Πρόγραμμα ‘ΆΝΘΡΩΠΟΙ’ του 7 ου Πλαισίου Της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει ότι μία από τις βασικές πλευρές της έρευνας όσο αφορά την ανταγωνιστικότητα είναι η ποσότητα και η ποιότητα των ανθρωπίνων πόρων και έχει συνολικό προβλεπόμενο προϋπολογισμό περίπου 4,7 δισ. Ευρώ για την χρονική περίοδο 2007-2013 έχει συνολικό προβλεπόμενο προϋπολογισμό περίπου 4,7 δισ. Ευρώ για την χρονική περίοδο 2007-2013

3 Για την μέσω αυτού υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης και εδραίωσης του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα έχει στρατηγικό στόχο να κάνει την Ευρώπη πιο ελκυστική στους καλύτερους ερευνητές Για την μέσω αυτού υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης και εδραίωσης του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα έχει στρατηγικό στόχο να κάνει την Ευρώπη πιο ελκυστική στους καλύτερους ερευνητές

4 Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω τα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Συμμετοχής στις Δράσεις MARIE CURIE όπως προκύπτουν από τις συμμετοχές ελληνικών φορέων στον πρώτο κύκλο προκηρύξεων του Προγράμματος ΑΝΘΡΩΠΟΙ το 2007 Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω τα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Συμμετοχής στις Δράσεις MARIE CURIE όπως προκύπτουν από τις συμμετοχές ελληνικών φορέων στον πρώτο κύκλο προκηρύξεων του Προγράμματος ΑΝΘΡΩΠΟΙ το 2007

5 Προσκλήσεις Υποβολής Δράση Ημερομηνία δημοσίευσης πρόσκλησης Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ERG-EUROPEAN REINTEGRATION GRANTS 22.12.2006 25.04.2007 & 17.10.2007 IRG-INTERNATIONAL REINTEGRATION GRANTS 22.12.2006 25.04.2007 & 17.10.2007 AWARDS22.12.200620.04.2007 ITN-INITIAL TRAINNING NETWORKS 22.12.200607.05.2007 RESEARCHER’S NIGHT 22.12.200603.04.2007 IIF-INTERNATIONAL INCOMING FELLOWSHIPS 28.02.200714.08.2007 IOF-INTERNATIONAL OUTGOING FELLOWSHIPS FOR CARRER DEVELOPMENT 28.02.200714.08.2007

6 Προσκλήσεις Υποβολής Δράση Ημερομηνία δημοσίευσης πρόσκλησης Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων IEF-Intra-European Fellowships for Carreer Development 28.02.200714.08.2007 IAPP-Industry- Academia-Partnerships and Pathways 28.02.200731.05.2007 NCP-National Contact Points 24.05.200724.08.2007 ERA-MORE 24.05.200724.08.2007

7 FP7-PEOPLE-2007-2-2-ERG-EUROPEAN REINTEGRATION GRANTS (Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων 25.04.2007)  Υποβλήθηκαν συνολικά 48 προτάσεις  Υποβλήθηκε 1 πρόταση από ελληνικό φορέα (1 συμμετέχων φορέας ανά πρόταση)  Επιτυχής  Φορέας: ΑΠΘ

8 FP7-PEOPLE-2007-2-2-ERG-EUROPEAN REINTEGRATION GRANTS (Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων 17.10.2007)  Υποβλήθηκαν συνολικά 67 προτάσεις  Υποβλήθηκαν 5 προτάσεις από ελληνικούς φορείς (1 συμμετέχων φορέας ανά πρόταση)  3 προτάσεις επιτυχείς, 1 μη επιλέξιμη, 1 απορρίφθηκε  Φορείς: ΑΠΘ, Παν. Αιγαίου, Παν. Κρήτης, ΕΚΠΑ, Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ

9 FP7-PEOPLE-2007-4-3-ΙRG-INTERNATIONAL REINTEGRATION GRANTS ( Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων 25.04.2007)  Υποβλήθηκαν συνολικά 136 προτάσεις  Υποβλήθηκαν 19 προτάσεις από ελληνικούς φορείς (1 συμμετέχων φορέας ανά πρόταση)  14 προτάσεις επιτυχείς, 5 απορρίφθηκαν  Φορείς: Παν. Ιωαννίνων, Παν. Πατρών, Παν. Θεσσαλίας (2), ΕΚΠΑ (2), ΕΜΠ (2), ΙΤΕ (6), ΕΚΘΕ (2), ΕΚΕΤΑ, ΕΙΕ, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

10 FP7-PEOPLE-2007-4-3-ΙRG- RG- INTERNATIONAL REINTEGRATION GRANTS (Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων 17.10.2007)  Υποβλήθηκαν συνολικά 180 προτάσεις  Υποβλήθηκαν 14 προτάσεις από ελληνικούς φορείς (1 συμμετέχων φορέας ανά πρόταση)  12 προτάσεις επιτυχείς, 2 απορρίφθηκαν  Φορείς: Παν. Πατρών (2), Παν. Θεσσαλίας, ΕΚΠΑ (2), ΕΜΠ, ΑΠΘ, ΟΠΑ, ΙΤΕ (5), ΙΙΒΕΑΑ

11 FP7-PEOPLE-2007-1-1-ΙΤΝ-INITIAL TRAINING NETWORKS ( Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων 07.05.2007)  Υποβλήθηκαν συνολικά στην Α΄ φάση 905 προτάσεις  Υποβλήθηκαν στην Α΄φάση 208 προτάσεις από ελληνικούς φορείς, από τις οποίες 30 με συντονιστή ελληνικό φορέα  Υποβλήθηκαν συνολικά στη Β΄ φάση 194 προτάσεις  Υποβλήθηκαν στη Β΄φάση 33 προτάσεις από ελληνικούς φορείς, από τις οποίες 3 με συντονιστή ελληνικό φορέα  10 προτάσεις επιτυχείς, 1 (με συντονιστή ελληνικό φορέα στο reserve list)  Φορείς: Παν. Θεσσαλίας (2), ΕΚΠΑ (3), Παν. Κρήτης, ΑΠΘ (3), Παν. Πατρών (2), ΟΠΑ, ΤΕΙ Κρήτης, ΙΤΕ (12), ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (3), ΙΙΒΕΑΑ, ΕΘΙΑΓΕ, ΕΚΕΤΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

12 FP7-PEOPLE-2007-3-1-ΙAPP( Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων 31.05.2007)  Υποβλήθηκαν συνολικά 103 προτάσεις  Υποβλήθηκαν 22 προτάσεις από ελληνικούς φορείς, από τις οποίες 9 με συντονιστή ελληνικό φορέα  10 ελληνικές συμμετοχές, 4 με συντονιστή ελληνικό φορέα  Φορείς: Παν. Αιγαίου, Παν. Δυτ. Μακεδονίας, Παν. Θεσσαλίας, ΕΜΠ, ΑΠΘ, ΕΚΠΑ, ΙΤΕ (2), ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», EKETA (2), EIE, ΕΠΙΣΕΥ, Environmental Protection Engineering SA, SENSAP SA, ESTIA Consulting & Engineering SA, Heliostat Ltd., VIDAVO SA, Industrial & commercial corporation, κ. Η. Ζωγράφος, Union of Hellenic Scientists

13 FP7-PEOPLE-2007-5-4-NCP- NATIONAL CONTACT POINTS ( Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων 24.08.07)  Υποβλήθηκε 1 πρόταση, με συμμετοχή 20 NCPs  Ελληνικοί Φορείς: ΕΙΕ, ΕΚΕΤΑ, ΙΤΕ, MCFA

14 FP7-PEOPLE-2007-5-3-ERAMORE ( Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων 24.08.07)  Υποβλήθηκαν συνολικά 10 προτάσεις  Υποβλήθηκαν 7 προτάσεις από ελληνικούς φορείς, από τις οποίες 3 με συντονιστή ελληνικό φορέα  2 ελληνικές συμμετοχές, 1 με συντονιστή ελληνικό φορέα  Φορείς: Παν. Θεσσαλίας, ΙΤΕ, EKETA (3), EIE

15 FP7-PEOPLE-2007-5-3-IEF-Intra-European Fellowships for Carrer Development ( Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων14.08.2007)  Υποβλήθηκαν συνολικά 1672 προτάσεις  Υποβλήθηκαν 37 προτάσεις από ελληνικούς φορείς (1 συμμετέχων φορέας ανά πρόταση  1 πρόταση επιτυχής  Φορείς: ΑΠΘ (5), ΕΙΕ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ (2), ΜΑΙΧ (2), ΙΤΕ (9), ΕΚΠΑ (3), Παν. Πατρών (3), ΕΚΘΕ, Παν. Κρήτης (4), ΙΙΒΕΑΑ (4), ΙΜΒΒ, Πάντειο Παν., ΓΠΑ, Teltel SA, ΕΜΠ, Πολ. Κρήτης (2), ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», ΕΚΕΤΑ

16 FP7-PEOPLE-2007-5-3-IΟF -INTERNATIONAL OUTGOING FELLOWSHIPS FOR CARRER DEVELOPMENT( Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων14.08.2007)  Υποβλήθηκαν συνολικά 332 προτάσεις  Υποβλήθηκαν 14 προτάσεις από ελληνικούς φορείς (1 συμμετέχων φορέας ανά πρόταση)  2 προτάσεις επιτυχείς  Φορείς: ΑΠΘ, ΙΤΕ (3), Παν. Πατρών, Παν. Κρήτης (2), ΓΠΑ, VIDAVO SA, ΕΜΠ (2), ΟΠΑ, ΕΚΕΤΑ, ΙΕΣΕ

17 FP7-PEOPLE-2007-5-3-IΙF- INTERNATIONAL INCOMING FELLOWSHIPS ( Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων 14.08.2007)  Υποβλήθηκαν συνολικά 563 προτάσεις  Υποβλήθηκαν 12 προτάσεις από ελληνικούς φορείς (1 συμμετέχων φορέας ανά πρόταση)  1 πρόταση επιτυχής  Φορείς: ΑΠΘ (4), ΙΤΕ, Παν. Κρήτης, ΕΚΠΑ, ΕΙΕ, Πολ. Κρήτης, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», ΙΕΣΕ, ΜΑΙΧ

18 FP7-PEOPLE-2007-5-3-RESEARCHER’S NIGHT( Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων 03.04.2007)  Υποβλήθηκαν συνολικά 273 προτάσεις  Υποβλήθηκαν 16 προτάσεις από ελληνικούς φορείς (1 συμμετέχων φορέας ανά πρόταση)  11 προτάσεις επιτυχείς  Φορείς: ΕΜΠ, ΕΚΠΑ (2), Επ. Πάρκο Πατρών, ΕΙΕ, ΕΚΘΕ, ΕΚΕΤΑ

19 Συμπεράσματα

20 Συμπεράσματα

21


Κατέβασμα ppt "Η Ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Άνθρωποι» “PEOPLE” Ελπίδα-Νίκη Εμμανουήλ-Νικολούση Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google