Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Rise of Athens GRK 102, CH14 Didaskalos, “teacher”

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Rise of Athens GRK 102, CH14 Didaskalos, “teacher”"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Rise of Athens GRK 102, CH14 Didaskalos, “teacher”

2 Comparatives Starters… Terrible/awesome –δεινός, -ή, όν “beautiful” –καλός, -ή, -όν bad/foul –κακός, -ή, όν big –μέγας, μεγάλη, μέγα small-slight (sign.), few (plur.) –ολίγος, -η, -ον much/many –πολύς, πολλή, πολύ Quiz proper…. [Blank] ἐστι/εἰσι(ν) [more blank] τοῦ ἀνθρώπου

3

4 Timeline ca. 620Draco’s law code. ca. 594/3Solon’s laws and constitutional reforms. 560-510Tyranny of Peisistratus and sons (on and off). 508/7Cleisthenes’ reforms (isonomia-“equality,” proto- democracy). 499-494Ionian revolt v. Persia. Athenian participation in the burning of Sardis. 493/2Themistocles fortifies Piraeus. 482Silver deposits found at Laurium, Themistocles builds fleet. 490, 480-479Persian Wars. (Marathon, 490; Thermopylae, Salamis, 480; Mt. Mycale, 479)

5 Demonstratives Quiz English This (here) This/that That (there) Greek Nom sing masc fem neut… –This (here) ὅδε ἥδε τόδε –This/that οὗτος αὕτη τοῦτο –That (there) ἐκεῖνος ἐκείνη ἐκεῖνο Gen sing masc fem neut… –This (here) τοῦδε τῆσδε τοῦδε –This/that τούτου ταύτης τούτου –That (there) ἐκείνου ἐκείνης ἐκείνου


Κατέβασμα ppt "Rise of Athens GRK 102, CH14 Didaskalos, “teacher”"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google