Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

INFORMATICSINFORMATICS presents INFORMATICSINFORMATICS.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "INFORMATICSINFORMATICS presents INFORMATICSINFORMATICS."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 INFORMATICSINFORMATICS presents INFORMATICSINFORMATICS

2 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Authored by: E. M. Mylonas R&D Director - DAEDALUS Infοrmatics Εισαγωγή στη σχεδίαση και γενικές αρχές λειτουργίας ενός καινοτομικού συστήματος δόμησης, διαχείρισης και προβολής ηλεκτρονικών εκδόσεων με τη χρήση του Διαδικτύου.

3 Σύντομη ανασκόπηση από την διάλεξη στο Συνέδριο Εφαρμογών Προηγμένης Τεχνολογίας στην Αρχαιολογική Ερευνα και τη Διάχυση των Αποτελεσμάτων της E. M. Μυλωνάς

4 Η επερχόμενη «εποχή ωριμότητας» στις τεχνολογίες εκμετάλλευσης του Διαδικτύου, θα πρέπει να αναπτύξει μεθοδολογίες και εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών και πιστότητας, σε βασικούς τομείς όπως: γενικευμένα μοντέλα χρήσης πολυμέσων στην παροχή και δόμηση πληροφορίας διαχείριση κατανεμημένων βάσεων δεδομένων θέματα διαχείρισης και δημιουργίας μαζικού περιεχομένου με τη χρήση πολυμέσων θέματα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας και βασικών κινήτρων πρός τους παραγωγούς περιεχομένου θέματα διάχυσης, επεκτασιμότητας, διαχρονικής αναπροσαρμογής και διατηρησιμότητας (sustainability) και γενικά, διασφάλισης της πληροφορίας

5 Σ αν πρώτο βήμα, προέχει η προσεκτική επισήμανση και προσμέτρηση των μέχρι τώρα αναφαινόμενων προβλημάτων, στην εξελισσόμενες αναπτυξιακές και επενδυτικές δυναμικές, στό φιλόδοξο -αλλά και απαιτητικό περιβάλλον- του Διαδικτύου, όπως: οι μέχρι τώρα κατευθύνσεις ανάπτυξης του Διαδικτύου, δέν έχουν δομηθεί έτσι ώστε να προσφερουν ένα γενικευμένο περιβάλλον εκμετάλλευσης σε απαιτητικούς χρηστικά τομείς -όπως η εκπαίδευση και η τηλεεργασία Οι τακτικές ανάπτυξης που έχουν μέχρι σήμερα εμφατικά αναπτυχθεί, είναι αυτές της μερικής εφαρμογής μοντέλων τηλε-εμπορίου, που δεν απαιτεί όμως επίλυση χρόνιων προβλημάτων στη διαχείριση όγκου πολυμορφικών δεδομένων Η διεθνής ανάπτυξη στον τομέα της υποδομής των επικοινωνιών, δημιούργησε εσφαλμένες εντυπώσεις για αντίστοιχα άλματα στον τομέα του Διαδικτύου, που όμως δεν ανταποκρίνονται ούτε σε ποσοτική αντιστοιχία, ούτε προσφέρουν ένα κοινωνικά σταθμισμένο μοντέλλο πρόσβασης ανεξάρτητο γεωγραφίας και τεχνολογικής υποδομής ένα μεγάλο μέρος των διεθνών επενδύσεων σε σχετική υψηλή τεχνολογία πού ναυάγησαν, κατέδειξαν αφ'ενός την έλειψη ενός ορθολογικού και αρθρωτού μοντέλου ανάπτυξης, αλλά ταυτόχρονα στέρησαν και κρίσιμο επενδυτικό κεφάλαιο από άλλες κρίσιμες και ορθολογικότερες μακροδυναμικά δράσεις έρευνας και ανάπτυξης. Πρέπει λοιπόν να γίνει κατανοητό ότι οι προτεινόμενες πλέον δράσεις, θα πρέπει όχι μόνον να προβλέπουν ένα ταχύρυθμο μοντέλο ανάπτυξης ώστε να ανακτηθεί ο χαμένος χρόνος, αλλά και θα πρέπει να επιτύχουν σε ένα περιβάλλον επενδυτικής γενικά δυσπραγίας. Αυτό προϋποθέτει εξαιρετικό σχεδιασμό και υψηλό βαθμό απόδοσης ανάπτυξης

6 Η ΔΑΙΔΑΛΟΣ, με την πολύχρονη ερευνητική και κατασκευαστική δράση της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στούς τομείς αυτούς, κατέληξε σε συγκεκριμένες βασικές μεθοδολογίες και κατευθύνσεις που προσδιορίζουν τις απαιτούμενες λειτουργικές ενότητες, όσο και την ανάπτυξη λογισμικού και τυποποίηση που απαιτούνται για την δημιουργία μιας ενοποιημένης πλατφόρμας διαχείρισης πολιτιστικού περιεχομένου, με γνώμονες: την ανοικτή αρχιτεκτονική και εγγενή σχεδίαση ώστε να χρησιμοποιεί την φιλοσοφία δόμησης και υποδομής του Διαδικτύου την εύκολη και ομοιόμορφη πρόσβαση από όλους τους φορείς που διαθέτουν περιεχόμενο πρός έκδοση, με τεχνολογία πολυμέσων, ανεξάρτητα τοποθεσίας και με συμβατικό εξοπλισμού υπολογιστών και επικοινωνιών την εύκολη πρόσβαση και χρήση από χρήστες, διαφόρων ακαδημαϊκών επιπέδων και ενδιαφερόντων, σε διεθνές επίπεδο την ορθολογική και εκτεταμένη χρήση του Διαδικτύου, σε συνδυασμό με μεθοδολογίες που επιτρέπουν και κατοχυρώνουν την πνευματική εργασία, προσφέροντας συνάμα και ένα ορθολογικό πεδίο, συγκέντρωσης και διαρκούς αναβάθμισης της πληροφορίας, συμπεριλαμβανόμενης και της οικονομικής της αξιοποίησης

7 Η υλοποίηση του προτεινόμενου μοντέλου, στηρίζεται στην δημιουργία 5 διάκριτων λειτουργικών τμημάτων

8 5 ΒΑΣΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ενα καινότυπο πρότυπο "ηλεκτρονικού εγγράφου" ικανού να ενσωματώνει, ενοποεί, επιβελτιώνει αλλά και να διορθώνει τις ατελείς ή "χαλαρές" δομές που παρέχονται σήμερα απο τα πρότυπα HTML, DHTML, JAVA, μέσω της τεχνολογίας του Διαδικτύου. ADAM ITE (Advanced Document Architecture for Multimedia Information Transfer & Exchange) Μια νέας μορφής Βάση Δεδομένων ειδικά σχεδιασμένης για τις ανάγκες των τεράστιων, πολυμορφικών δεδομένων που κατανέμονται στον ευρύτατο ηλεκτρονικό κόσμο του Διαδικτύου. PERGAMOS III Ενα σύστημα για την διαχείριση και την παραγωγική χρήση ενός εξαιρετικά αυτοματοποιημένου μοντέλλου Ηλεκτρονικών Εκδόσεων Πολυμέσων. Μέσα στις πολλαπλές καινοτομίες που προσφέρει, είναι και αυτή της αυτόματης δημιουργίας ”πολυμορφικών εκδόσεων πολυμέσων" - εκδόσεων δηλαδή που είναι ταυτόχρονα κατάλληλες για χρήση και στο Διαδίκτυο και σε CDROMs ή DVDs. Ενα σύστημα για την άμεση, ευρεία, αποτελεσματική, ασφαλή και εύκολη προσφορά υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Το προτεινόμενο σύστημα αντλεί ένα εξαιρετικό εχέγγυο αγοραστικής πίστης, από την ήδη υπάρχουσα σοβαρή και συγκεκριμένη διαπροσωπική πελατειακή σχέση με την αγορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η προτεινόμενη εφαρμογή πηγαίνει αρκετά πέρα από τα καθιερωμένα, με το γεγονός ότι επιτρέπει την επέκταση του σε ένα συνολικό σύστημα αγοροπωλησίας και συνθέτων χρεωστικο-πιστωτικών τραπεζικών συνδιαλλαγών, με τη χρήση της καταξιωμένης τεχνολογίας "Ευφυών καρτών" (Smart Card Readers). Εδώ, προϋποτίθεται επίσης η συνεργασία κάποιου τραπεζικού φορέα. Ενα σύστημα για την δόμηση και διαχέιριση γνώσεως. Μεταξύ άλλων, το σύστημα συλλέγει, συστηματοποιεί και αξιοποιεί την ανθρώπινη εμπειρία που επενδύεται χρονικά στη χρήση του καθαυτού μοντέλλου, είτε από την πλευρά των παραγωγών είτε από την πλευρά των χρηστών, και να την επανα-επενδύει σαν περαιτέρω χρήσιμη και οικονομικά προσμετρήσιμη εμπειρία. Πρότυπο Τυποποποίησης Δόμηση & Διαχείριση Παραγωγή & Σύνθεση Καταγραφή Δοσοληψίας & Συναλλαγής Διαχείριση Γνώσεως

9 Στα επόμενα slides, θα παρουσιασθούν βασικές δομές των τμημάτων: Δόμηση & Διαχείριση Στα επόμενα slides, θα παρουσιασθούν βασικές δομές των τμημάτων: Δόμηση & Διαχείριση

10 P ERGAMOS III - Η Ιδανική Βάση Διαχείρισης Πολυμορφικών Δεδομένων σε Δίκτυα ΙΡ Καινοτομία & Λειτουργικότητα Ασφάλεια & Ανοικτή Αρχιτεκτονική - 3-tier Architecture Προηγμένη Μεθοδολογία Χειρισμού Πολυμέσων & EDMS Επέκταση Λειτουργιών και δυνατοτήτων με τη χρήση Διεργαστών (Distributed Agent Operated Environment) Το γενικευμένο περιβάλλον δόμησης και διαχείρισης της πληροφορίας, προσφέρεται από μία καινότυπη Βάση Δεδομένων, που είναι αποτέλεσμα 15ετούς διαρκούς ανάπτυξης, εξέλιξης και εφαρμογής. Η εξέλιξη και χρήση της στο Διαδίκτυο, προσφέρει -μεταξύ άλλων στρατηγικών πλεονεκτημάτων- μία ανοικτή και πλήρως επεκτάσιμη πλατφόρμα για την ανάπτυξη οποιασδήποτε εφαρμογής διαχείρισης περιεχομένου πολυμέσων

11 P ERGAMOS III - Η Ιδανική Βάση Διαχείρισης Πολυμορφικών Δεδομένων σε Δίκτυα ΙΡ Καινοτομία & Λειτουργικότητα Ασφάλεια & Ανοικτή Αρχιτεκτονική - 3-tier Architecture Προηγμένη Μεθοδολογία Χειρισμού Πολυμέσων & EDMS

12 P ERGAMOS III - Η Βασική Αρχιτεκτονική σε μορφή 3-tier Client / Server Ριζοσπαστική Καινοτομία και Λειτουργικότητα Ασφάλεια & Ανοικτή Αρχιτεκτονική - 3-tier Architecture

13 H διαχείριση Γνώσεως (Knowledge Management), είναι το επόμενο λογικό άλμα, στην αξιοποίηση της δομημένης πληροφορίας κάτω από το προτεινόμενο περιβάλλον. Ο τομέας του ΚΜ, είναι από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους στην επόμενη γεννεά εφαρμογών πληροφορικής, αν και φυσικά, παραμένει και ένας από τους πλέον δυσπρόσιτους και απαιτητικούς τεχνογνωσιακά τομείς. Στο επόμενο slide, απεικονίζεται η στατιστική συμβατότητα της PERGAMOS III, σαν στρατηγικό εργαλείο για περιβάλλοντα ΚΜ. H διαχείριση Γνώσεως (Knowledge Management), είναι το επόμενο λογικό άλμα, στην αξιοποίηση της δομημένης πληροφορίας κάτω από το προτεινόμενο περιβάλλον. Ο τομέας του ΚΜ, είναι από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους στην επόμενη γεννεά εφαρμογών πληροφορικής, αν και φυσικά, παραμένει και ένας από τους πλέον δυσπρόσιτους και απαιτητικούς τεχνογνωσιακά τομείς. Στο επόμενο slide, απεικονίζεται η στατιστική συμβατότητα της PERGAMOS III, σαν στρατηγικό εργαλείο για περιβάλλοντα ΚΜ.

14 P ERGAMOS III - To Σύστημα Εκδόσεων Πολυμέσων - On line Ριζοσπαστική Καινοτομία & Λειτουργικότητα Απλότητα Χρήσης & εξαιρετικά Δυναμικό Αποτέλεσμα Προηγμένη Μεθοδολογία Αυτοματοποιημένης Παραγωγής Υβριδικών Εκδόσεων Πολυμέσων H ορθολογική Λύση στην επερχόμενη Επανάσταση της Διαχείρισης Γνώσεως (Knowledge Management) H PERGAMOS III παρουσιάζει ήδη μια ετοιμότητα σε επίπεδο 70% των απαιτούμενων εφαρμογών και διεργασιών για την αποτελεσματική Διαχείριση Γνώσεως. Σοβαρότατο πλεονέκτημα προσφέρει επίσης εδώ η συγκεντρωτική παρουσία των ιδιοτήτων πολλών διάκριτων εφαρμογών, σε μία

15 Στα επόμενα slides, θα δοθούν κάποια παραδείγματα εφαρμογών, από τη χρήση των τμημάτων: Δόμηση & Διαχείριση & Παραγωγή & Σύνθεση Στα επόμενα slides, θα δοθούν κάποια παραδείγματα εφαρμογών, από τη χρήση των τμημάτων: Δόμηση & Διαχείριση & Παραγωγή & Σύνθεση

16 Στα επόμενα slides, απεικονίζεται η εμπεδωμένη χρήση της PERGAMOS III στο περιβάλλον ενός δημοφιλούς browser

17

18 Το πλαίσιο εμφάνισης της PERGAMOS III μέσα από το Netscape Το πλαίσιο εμφάνισης της Ιεραρχικής Δομής και Συνδέσμων για την συγκεκριμένη επιλογή Το πλαίσιο εμφάνισης τού Συνολικού Τελικού Θέματος

19 Στα επόμενα slides, θα δοθούν κάποια παραδείγματα εφαρμογών, από τη χρήση του τμήματος: Παραγωγής & Σύνθεσης Ηλεκρονικών εκδόσεων που βρίσκεται εμπεδωμένο στην PERGAMOS III, για την παραγωγή ιδιαίτερα απαιτητικών εκδόσεων, δίχως την ανάγκη ειδικής γνώσεως από τον παραγωγό τους Στα επόμενα slides, θα δοθούν κάποια παραδείγματα εφαρμογών, από τη χρήση του τμήματος: Παραγωγής & Σύνθεσης Ηλεκρονικών εκδόσεων που βρίσκεται εμπεδωμένο στην PERGAMOS III, για την παραγωγή ιδιαίτερα απαιτητικών εκδόσεων, δίχως την ανάγκη ειδικής γνώσεως από τον παραγωγό τους

20

21 Η χρήση εξελιγμένων Templates, επιτρέπει την εύκολη επιλογή του κατάλληλου πλαισίου ανάπτυξης, για οποιαδήποτε εφαρμογή. Για τίς ανάγκες του παραδείγματος, έχει επιλεγεί ένα Template από τήν σειρά Timelines Η χρήση εξελιγμένων Templates, επιτρέπει την εύκολη επιλογή του κατάλληλου πλαισίου ανάπτυξης, για οποιαδήποτε εφαρμογή. Για τίς ανάγκες του παραδείγματος, έχει επιλεγεί ένα Template από τήν σειρά Timelines Η μόνη απαιτούμενη διαδικασία από τον χρήστη, είναι η συμπλήρωση μίας on-line φόρμας, με τα ζητούμενα στοιχεία για την παραγωγή τής έκδοσης Στην τμήμα αυτο, παρουσιάζεται το τελικό αποτέλεσμα της δημιουργίας του κώδικα, που προκύπτει από την συμπλήρωση των στοιχείων της φόρμας. Ο παραγωγός μπορεί προαιρετικά, να επιλέξει την οποιαδήποτε ειδική προσθήκη ή διόρθωση επιθυμεί, πρίν την παραγωγή της τελικής εκδόσεως Στην τμήμα αυτο, παρουσιάζεται το τελικό αποτέλεσμα της δημιουργίας του κώδικα, που προκύπτει από την συμπλήρωση των στοιχείων της φόρμας. Ο παραγωγός μπορεί προαιρετικά, να επιλέξει την οποιαδήποτε ειδική προσθήκη ή διόρθωση επιθυμεί, πρίν την παραγωγή της τελικής εκδόσεως

22

23 Ενα παράδειγμα τελικού αποτελέσματος. Στα επόμενα slides, θα παρατεθούν μερικά παραδείγματα από πραγματικές εκδόσεις που γινονται εφικτές από οποιονδήποτε χρήστη, με τη χρήση του υποσυστήματος εκδόσεων της P ERGAMOS III Ενα παράδειγμα τελικού αποτελέσματος. Στα επόμενα slides, θα παρατεθούν μερικά παραδείγματα από πραγματικές εκδόσεις που γινονται εφικτές από οποιονδήποτε χρήστη, με τη χρήση του υποσυστήματος εκδόσεων της P ERGAMOS III

24

25 Παράδειγμα συνολικής έκδοσης ιστορικού περιεχομένου

26 Παράδειγμα έκδοσης χαρτογραφικού περιεχομένου

27 Παράδειγμα έκδοσης περιεχομένου slide-show με ηχητική συνοδεία

28 Παράδειγμα έκδοσης μεικτού περιεχομένου (Context Management) Παράδειγμα έκδοσης μεικτού περιεχομένου (Context Management)

29 Παράδειγμα έκδοσης εικονικού περιεχομένου (Document Management) Παράδειγμα έκδοσης εικονικού περιεχομένου (Document Management)

30 Παράδειγμα έκδοσης αρχιτεκτονικού περιεχομένου

31 END


Κατέβασμα ppt "INFORMATICSINFORMATICS presents INFORMATICSINFORMATICS."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google