Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τι είναι η venture capital χρηματοδότηση;

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τι είναι η venture capital χρηματοδότηση;"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

0 Venture Capital- Business Angels- Incubators Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία ανάπτυξης των επιχειρήσεων
Εισηγήτρια: Ελένη Π. Κολοφωτιά Διευθύντρια Επενδύσεων Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε.

1 Τι είναι η venture capital χρηματοδότηση;
«Ένας τρόπος χρηματοδότησης της ίδρυσης, ανάπτυξης ή εξαγοράς μιας εταιρείας, βάσει του οποίου ο επενδυτής αποκτά τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ως αντάλλαγμα για την παροχή χρηματοδότησης» British Venture Capital Association

2 Venture Capital vs Private Equity
Seed Capital Early Stage Development Capital Replacement Capital Private Equity MBO/MBI PIPE LBOs

3 Venture capital χρηματοδότηση αναφέρεται κύρια σε ΜΜΕ διότι:
Η πρόσβασή τους στο τραπεζικό σύστημα δεν είναι εύκολη Ο τραπεζικός δανεισμός απαιτεί σημαντικές εγγυήσεις που οι επιχειρήσεις δεν διαθέτουν Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν αντλήσουν κεφάλαια με άλλους συμβατικούς τρόπους, όπως η χρηματιστηριακή αγορά Οι ΜΜΕ είναι δυναμικά αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις

4 Τα προβλήματα ανάπτυξης των ΜΜΕ εστιάζονται:
Πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα Γνώση σημασίας στρατηγικής Αξιοποίηση προγραμμάτων και γενικότερα χρηματοδοτικών εργαλείων Υιοθέτηση καινοτομίας στην επιχειρησιακής τους πρακτική Υιοθέτηση μηχανισμών γνώσης και αξιολόγησης εξωτερικού περιβάλλοντος Υιοθέτηση συστημάτων απόκτησης και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών Ανάπτυξη του ανταγωνισμού Διαμόρφωση επιχειρηματικής κουλτούρας Υψηλό κόστος παραγωγής

5 Οι ΜΜΕ στην Ε.Ε. Σε σύνολο 19,3 εκατ. επιχειρήσεων της Ε.Ε.
92,3% είναι πολύ μικρές (<10 άτομα προσ.) 6,5% μικρές (από άτομα προσ.) 1% μεσαίες (από άτομα προσ.) 0,2% μεγάλες(> 250 άτομα προσ.) Πηγή:Observatory of European SMEs 2003

6 Οι ΜΜΕ στην Ελλάδα Σε σύνολο 771 χιλ. ΜΜΕ επιχειρήσεων της χώρας μας
Σε σύνολο 771 χιλ. ΜΜΕ επιχειρήσεων της χώρας μας 97,5 % είναι πολύ μικρές (<10 άτομα προσ.) Το 98% έχει από 1-5 άτομα προσ. 2,07% μικρές (από άτομα προσ.) 0,43% μεσαίες (από άτομα προσ.) Πηγή:Observatory of European SMEs 2003

7 Venture Capital και επιχειρήσεις

8 Τι προσφέρει ένα VC Χρηματοδότηση σε νέες και δυναμικές επιχειρήσεις
Υποστήριξη Χρηματοοικονομικές συμβουλές Άντληση νέων κεφαλαίων Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών Σύναψη στρατηγικών συμμαχιών ή εξαγορών Επαφές για είσοδο σε ξένες αγορές Κύρος θεσμικού επενδυτή Προοπτικές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης

9 Και τι αναμένει Ρευστοποίηση της επένδυσης με κέρδος
Εισαγωγή σε χρηματιστήριο (IPO) Εξαγορά Πώληση συμμετοχής σε τρίτους Πώληση στον επιχειρηματία βάσει προσυμφωνημένης μεθόδου αποτίμησης

10 Στοιχεία έρευνας της EVCA για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του venture capital

11 Venture Capital χρηματοδότηση και απασχόληση
νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν σε 25 ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ νέες θέσεις σε Buyout-financed επιχειρήσεις νέες θέσεις σε venture-backed επιχειρήσεις Μέσος ρυθμός ανάπτυξης απασχόλησης 5,4% περίπου 8 φορές μεγαλύτερος από το αντίστοιχο μέσο ευρωπαϊκό 0,7% Στη Μ. Βρετανία, οι εταιρείες που έχουν χρηματοδοτηθεί με venture capital απασχολούν 2,7 εκ. εργαζομένους, ή 18% των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα (EVCA 2005)

12 Venture Capital χρηματοδότηση και απασχόληση
Ο ρυθμός ανάπτυξης της απασχόλησης στις εταιρίες με VC χρηματοδότηση κατά την περίοδο έφτασε το 30.5%, σαράντα φορές πάνω από τον ετήσιο ευρωπαϊκό ρυθμό. Ειδικότερα δε, οι επενδύσεις σε spin-offs πανεπιστημίων παρουσίασαν αύξηση 62% κατά μέσο όρο.

13 Venture Capital και έρευνα
Οι επιχειρήσεις που έλαβαν χρηματοδότηση venture capital δαπάνησαν €3.4 εκ. κατά μέσο όρο σε έρευνα και τεχνολογία. 6 φορές παραπάνω από τα ποσά που δαπανούν οι 500 εταιρίες της ΕΕ με τις υψηλότερες δαπάνες σε R&D.

14 Venture Capital και οικογενειακές επιχειρήσεις
Το 2003, το 60% των συνολικών επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων κατευθύνθηκε προς την ανανέωση, ενδυνάμωση και επανα-δραστηριοποίηση των υφισταμένων (συχνά) οικογενειακών επιχειρήσεων Οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη απασχολούν το 70% του συνόλου των εργαζομένων και αποτελούν το σκελετό της ευρωπαϊκής αγοράς. Κύριος στόχος της Λισσαβόνας, πέρα από την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων είναι και η διατήρηση των υφισταμένων 33% των ερωτηθέντων οικογενειακών επιχειρήσεων, υποστήριξαν ότι δεν θα υπήρχαν ως αυτοτελείς οντότητες αν δεν είχαν λάβει την υποστήριξη από επιχειρηματικά κεφάλαια (έρευνα της EVCA)

15 Η νέα εποχή για το Venture Capital στην Ευρώπη
Οι επενδυτές που ξεπέρασαν τη δύσκολη πενταετία, είναι πλέον σοφότεροι και αποφασισμένοι να δημιουργήσουν νέες εταιρίες και να ενισχύσουν την επιχειρηματική κουλτούρα. Ενδεικτικό είναι ότι οι επενδύσεις σε start-up τριπλασιάστηκαν το τελευταίο έτος. Παράλληλα ενισχύεται ως τάση το νέο επιχειρηματικό πνεύμα, ιδιαίτερα μέσα από τις κοινότητες των MBA σπουδαστών ενώ ταυτόχρονα τα Πανεπιστήμια εστιάζουν στη δημιουργία τμημάτων σχετικών με τη δημιουργία επιχειρήσεων και φέρνουν σε στενή επαγγελματική επαφή σπουδαστές με πραγματικούς start-up managers.

16 Το Venture Capital στην Ελλάδα (2005)
Λειτουργούν 11 Venture Capital Funds Συνολικό ύψος κεφαλαίων υπό διαχείριση €650 εκ. Το 2005 πραγματοποιήθηκαν 26 επενδύσεις ύψους € στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια Στοιχεία EVCA - HVCA

17 Το Venture Capital στην Ελλάδα
Πηγή: EVCA Yearbook 2005

18 Γιατί υστερούμε Η οικονομία μας πέρασε από ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων, σε ένα περιβάλλον χρηματιστηριακής ευφορίας Οι εναλλακτικές μορφές επένδυσης πρόσφατα γίνονται ελκυστικές για τους επενδυτές Έλλειψη ενημέρωσης Ανάγκη ανάπτυξης διαφορετικής επιχειρηματικής κουλτούρας

19 Το ΤΑΝΕΟ Είναι ένα fund-of-funds, ιδρύθηκε με το Ν. 2843/2000
Τα κεφάλαια του ανέρχονται στα €150 εκ. και προέρχονται: €25,5 εκ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης €19,5 εκ. αποτελούν Εθνική Συμμετοχή €105 εκ. από ιδιώτες Έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές. Οι ιδιώτες επενδυτές έλαβαν τις ελάχιστες απαιτούμενες εγγυήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο προκειμένου να συγκεντρωθούν τα €105 εκ.

20 Προτεραιότητες του ΤΑΝΕΟ
Η Συμβολή στη ανάπτυξη της Ελληνικής αγοράς venture capital με στόχο: Την οικονομική ανάπτυξη Την απασχόληση Την προσέλκυση ξένων επενδύσεων Σύγκλιση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

21 Επενδύσεις Capital Connect Venture Partners ΑΚΕΣ (2003)
€24 εκ. συνεπένδυση του ΤΑΝΕΟ με ιδιώτες επενδυτές από το χώρο τη ναυτιλίας Attica Ventures (ZAITECH FUND ΑΚΕΣ) (2004) €30 εκ. από κοινού το ΤΑΝΕΟ και η Τράπεζα Αττικής IBG Hellenic Fund II (2004) € 17 εκατ. σε συνεργασία με τo MARFIN FINANCIAL GROUP και ιδιώτες επενδυτές. Παγκρήτιο Αμοιβαίο Ανάπτυξης (2005) €6 εκατ. από κοινού το ΤΑΝΕΟ και η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

22 Business Angels “Informal Venture Capital” Ιδιώτες επενδυτές
Μέση επένδυση € (€ € ) Εναλλακτική στο VC λύση κυρίως λόγω κόστους Due Diligence “Father figure”

23 Case studies Company name Angel Investor Business Investment
Value at Exit Apple Computer (Name Witheld) Computer hardware $91.000 $154 million Amazon.com Thomas Alberg Online bookshop $ $26 million Blue Rhino Andrew Filipowski Propane cylinder replacements $ $24 million Lifeminders.com Frans Kok Internet reminder service $3 million Body Shop Ian McGlinn Body care products £4.000 £42 million ML Laboratories Kevin Leech Kidney medical treatment £50.000 £71 million Matcon Ivan Semenenko Bulk containers £15.000 £2.5 million

24 UK Business Angels 20.000 – 40.000 Business Angels
επενδύσεις ετησίως με σύνολο ποσού επένδυσης €0,8-1,6 δις Έλλειψη στοιχείων για την Ελλάδα λόγω μικρού έως ανύπαρκτου μεγέθους σχετικής αγοράς

25 Business Angels Network
Ένα σημείο διασύνδεσης νέων επιχειρηματιών και ιδιωτών επενδυτών To network προωθεί την πρόταση, εφόσον πληροί κάποια ελάχιστα κριτήρια, στα μέλη του εκείνα που κρίνει ότι θα έχουν ενδιαφέρον Εάν δεχθεί να επενδύσει κάποιος angel, το δίκτυο μπορεί να αναλάβει τη διεκπεραίωση της επένδυσης (εφόσον το επιθυμεί και ο angel)

26 Θερμοκοιτίδες (Incubators)
Αποτελούν ένα Μηχανισμό σύνδεσης της Έρευνας με την Αγορά Οι επιχειρήσεις έντασης γνώσης, αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Οι επιχειρήσεις αυτές, αντιμετωπίζουν δυσκολίες, που σχετίζονται με την απουσία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, που να συντελεί στη περαιτέρω ανάπτυξή τους (ισορροπία μεταξύ της καινοτομίας και της βιωσιμότητας IRR)

27 Τι παρέχει μια θερμοκοιτίδα
Χώρους στέγασης της επιχείρησης Κοινές υπηρεσίες, όπως γραμματειακή υποστήριξη και από κοινού χρήση του εξοπλισμού γραφείου (fax, τηλεφωνικές συνδέσεις, φωτοτυπικό κέντρο, χώρους σίτισης, αίθουσες παρουσιάσεων και συσκέψεων, ασφάλεια κτιρίου κλπ.) Ανάπτυξη συνεργιών ανάμεσα στις συστεγαζόμενες επιχειρήσεις, Χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών των εγκατεστημένων επιχειρήσεων Παροχή συμβουλευτικών και άλλων εξειδικευμένων (Νομικής, Λογιστικής φύσης) υπηρεσιών Η τυπική περίοδος επώασης 2-3 έτη

28 Ποιοι μπορούν να απευθυνθούν σε μια Θερμοκοιτίδα
Ερευνητές Νέες εταιρείες (start ups) Ερευνητικά & Εκπαιδευτικά κέντρα (spin off) ΜΜΕ υπάρχουσες εταιρείες που επιθυμούν να αναπτύξουν ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία με τη βοήθεια των εσωτερικών συνεργιών της θερμοκοιτίδας

29 Διαδικασία ένταξης στην Θερμοκοιτίδα
Υποβολή του Επιχειρηματικού σχεδίου της ενδιαφερόμενης επιχείρησης Κριτήρια αξιολόγησης Νέα, Καινοτόμα εταιρεία Ικανή Διοικητική Ομάδα Προϊόντα ή υπηρεσίες με βάθος αγοράς Ανάγκες για παροχή υπηρεσιών Ανάγκες Χρηματοδότησης

30 Πρόγραμμα «ΕΛΕΥΘΩ» - Θερμοκοιτίδες
Αποτελεί δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» Χρηματοδότησε την δημιουργία Θερμοκοιτίδων και Επιστημονικών και Τεχνολογιών πάρκων Με την συνχρηματοδότηση του «ΕΛΕΥΘΩ» δημιουργήθηκαν και λειτουργούν 6 θερμοκοιτίδες INQLAB AE – VELTI A.E. - I-CUBE A.E. στην Αθήνα ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. – THERMI A.E. – ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη

31 Venture Capital- Business Angels- Incubators Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία ανάπτυξης των επιχειρήσεων


Κατέβασμα ppt "Τι είναι η venture capital χρηματοδότηση;"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google