Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών
Μάθημα 1ο Παράγραφοι: καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη

2 Η ανάγκη των επικοινωνιακών δικτύων
Πως ήταν η ζωή πριν τα δίκτυα?  Αφού εγγραφείτε στον ιστότοπο δείτε το animation No Network καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη

3 καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη
Για την επικοινωνία δυο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση σημείο προς σημείο Η σύνδεση μπορεί να υλοποιείται με καλώδιο, οπτική ίνα ή ραδιοζεύξη  Σκεφτείτε παραδείγματα τέτοιων συνδέσεων καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη

4 Σύνδεση σημείο με σημείο σε έξι συσκευές
 Ποιο πρόβλημα παρατηρείτε? καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη

5 καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη
Για 4 κόμβους χρειάζονται 6 γραμμές σύνδεσης, για 5 χρειάζονται 10, για 6 χρειάζονται 15 Για Ν κόμβους χρειάζονται Ν(Ν-1) 2  Πόσες γραμμές χρειάζονται για να συνδέσουν 20 κόμβους? καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη

6 καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη
Φυσικά με την απευθείας σύνδεση ο αριθμός των γραμμών σύνδεσης που απαιτούνται αυξάνεται… ιλιγγιωδώς!  Χμ! Θα μπορούσαμε να έχουμε τηλεφωνικό δίκτυο με απευθείας σύνδεση? καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη

7 Η λύση στα δίκτυα δεδομένων
Η επικοινωνία ανάμεσα σε δυο κόμβους γίνεται διαμέσων άλλων καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη

8 καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη
 Αυτή η διαμεσολάβηση κόμβων για τη μετάδοση της πληροφορίας μεταξύ δυο άλλων λέγεται μεταγωγή καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη

9 καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη
Γενικότερα Η λύση στο πρόβλημα της επικοινωνίας είναι η ύπαρξη επικοινωνιακού δικτύου του οποίου τις γραμμές, τους κόμβους και γενικότερα τους πόρους να μπορεί να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε συσκευή που θέλει να επικοινωνήσει καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη

10 Τι είναι επικοινωνιακό δίκτυο
Ένα σύνολο κόμβων διασυνδεδεμένων με γραμμές επικοινωνίας ώστε να επιτρέπεται η ανταλλαγή πληροφορίας καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη

11 καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη
Τι είναι κόμβοι Οι κόμβοι μπορεί να είναι: Τερματικές συσκευές όπως τηλεφωνικές συσκευές, υπολογιστές, εκτυπωτές, εξυπηρετητές αρχείων Συσκευές επικοινωνίας πχ έχετε ακούσει τα hubs?  Στον ιστότοπο δείτε το animation Hubs. Ένα παράδειγμα συσκευής επικοινωνίας καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη

12 Επικοινωνιακός κόμβος
Είδη κόμβων Τερματικός κόμβος Επικοινωνιακός κόμβος καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη

13 καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη
Είδη κόμβων Τελικά υπάρχουν δυο είδη κόμβων: Τερματικοί κόμβοι οι οποίοι παράγουν ή «καταναλώνουν» την πληροφορία Επικοινωνιακοί ή τηλεπικοινωνιακοί κόμβοι που μεταφέρουν την πληροφορία χωρίς να την παράγουν ή να την καταναλώνουν καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη

14 καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη
Οφέλη από τα δίκτυα Διαμερισμός (μοίρασμα) πόρων Υψηλή Αξιοπιστία Εξοικονόμηση χρημάτων Επικοινωνία  Μπορείτε να σκεφτείτε παραδείγματα για κάθε ένα από τα οφέλη αυτά; καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη

15 καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη
Με την εξέλιξη της τεχνολογίας έχουμε οδηγηθεί στην σύγκλιση των επικοινωνιών με την πληροφορική Δηλαδή: Με τον ίδιο υπολογιστικό εξοπλισμό εξυπηρετείται και η επεξεργασία και η μεταφορά δεδομένων Ενοποιούνται οι υπηρεσίες δεδομένων φωνή και εικόνας Μειώνονται οι διαφορές ανάμεσα στα υπολογιστικά συστήματα ενός επεξεργαστή ή πολλών επεξεργαστών, τοπικών ή ευρύτερων δικτύων κλπ. καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη

16 1.3 Υπηρεσίες Δικτύου Επικοινωνίας
Σκοπός κάθε δικτύου είναι η παροχή υπηρεσιών. Λόγω της σύγκλισης των επικοινωνιών με την πληροφορική στις υπηρεσίες αυτές υπάρχει μεγάλη ποικιλία. καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη

17 Η πληροφορία μεταφέρεται και αποθηκεύεται με τη μορφή bits
Όμως παρά την ποικιλία των υπηρεσιών τα δίκτυα επικοινωνιών βασίζονται σε μια θεμελιώδη αρχή: Η πληροφορία μεταφέρεται και αποθηκεύεται με τη μορφή bits καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη

18 καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη
φυσικά… Για τη μεταφορά της πληροφορίας μέσα από φυσικό μέσω μετάδοσης (καλώδιο) σε τελική φάση τα bits χρειάζεται να μετατραπούν σε ηλεκτρικά σήματα καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη

19 καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη
Ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας ορίζονται και διαφορετικές απαιτήσεις σε χρόνο μετάδοσης και σε αξιοπιστία. Με βάση αυτό διακρίνουμε διαφορετικές κατηγορίες υπηρεσιών επικοινωνίας καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη

20 κατηγορίες υπηρεσιών επικοινωνίας
κατηγορίες υπηρεσιών επικοινωνίας Σύγχρονες Ασύγχρονες καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη

21 Σύγχρονη υπηρεσία επικοινωνίας
Μεταδίδεται σειρά από bits με σταθερή καθυστέρηση και συγκεκριμένο ρυθμό μετάδοσης. Κάθε bit φτάνει στον προορισμό του με την ίδια καθυστέρηση και στη σωστή σειρά καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη

22 Σύγχρονη υπηρεσία επικοινωνίας
 Πότε έχουμε σφάλμα στην σύγχρονη υπηρεσία επικοινωνίας? Σφάλμα έχουμε όταν ένα bit φτάνει στον προορισμό του αλλαγμένο (0 αντί για 1 ή το αντίστροφο) καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη

23 Σύγχρονη υπηρεσία επικοινωνίας
Παράδειγμα: το τηλεφωνικό δίκτυο Πρώτα γίνεται η κλήση Γίνεται σύνδεση η οποία διατηρείται αποκλειστικά από τους δυο που επικοινωνούν όσο κρατά η επικοινωνία. Τα δεδομένα λαμβάνονται με την ίδια σειρά με την οποία στάλθηκαν καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη

24 καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη
Ασύγχρονη Μετάδοση Η σειρά από bits πριν τη μετάδοση διαιρείται σε πακέτα. Τα πακέτα μεταδίδονται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο μέσα από το δίκτυο επικοινωνίας Τα πακέτα λαμβάνονται με διαφορετικές καθυστερήσεις και πιθανά εκτός σειράς. καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη

25 καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη
Ασύγχρονη Μετάδοση  Πότε έχουμε σφάλμα στην ασύγχρονη υπηρεσία επικοινωνίας? Σφάλμα έχουμε όταν ένα πακέτο ληφθεί λανθασμένα ή χαθεί κατά τη μεταφορά καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη

26 Κατηγορίες ασύγχρονων υπηρεσιών μετάδοσης
Υπηρεσία με σύνδεση Υπηρεσία χωρίς σύνδεση καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη

27 Ασύγχρονη υπηρεσία με σύνδεση
καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη

28 Ασύγχρονη υπηρεσία χωρίς σύνδεση
καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη

29 καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη
Τελικά Επιλέγω σύγχρονη υπηρεσία επικοινωνίας όπου απαιτείται σταθερός ρυθμός μετάδοσης bits. Παράδειγμα: μετάδοση ήχου, κινούμενης εικόνας καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη

30 καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη
Τελικά Επιλέγω ασύγχρονη υπηρεσία με σύνδεση όπου απαιτείται ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ απομακρυσμένων υπολογιστών Παράδειγμα: απομακρυσμένα τερματικά καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη

31 καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη
Τελικά Επιλέγω ασύγχρονη υπηρεσία χωρίς σύνδεση όταν υπάρχει σποραδική μετάδοση πακέτων και δε μας ενδιαφέρει η καθυστέρηση η η σειρά λήψης των πακέτων Παράδειγμα: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ομάδες συζητήσεων καθηγήτρια: Σταθοπούλου Μαίρη


Κατέβασμα ppt "Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google