Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Διαδικασία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Διαδικασία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης Προπτυχιακών Μαθημάτων από τους Φοιτητές

2 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Το ερωτηματολόγιο  Χρήση του ερωτηματολογίου της ΑΔΙΠ για την εσωτερική αξιολόγηση των μαθημάτων από τους φοιτητές. ερωτηματολογίου της ΑΔΙΠ  Διαφοροποίηση του ερωτηματολογίου μόνο για την Σχολική Πρακτική Άσκηση ( επίπεδα Ι έως IV), ώστε να αποκτήσει επιπλέον στοχευμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.  Βασικοί άξονες :  Το μάθημα  Ο διδάσκων  Το εργαστήριο  Ο φοιτητής

3 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Διαδικασία Αξιολόγησης  Ηλεκτρονική καταγραφή με χρήση του λογισμικού limesurvey. limesurvey  Κάθε φοιτητής λαμβάνει ένα ανώνυμο κουπόνι.  Μπορεί να το χρησιμοποιήσει :  μόνο μία φορά.  από οποιοδήποτε τερματικό εντός η εκτός Πανεπιστημίου.  Μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

4 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Πλεονεκτήματα  Άμεση καταγραφή των απαντήσεων για κάθε μάθημα.  Δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας των απαντήσεων (post-processing).  Για παράδειγμα, δυνατότητα συνάθροισης των απαντήσεων για εξαγωγή στατιστικών δεδομένων σε επίπεδο Τμήματος.  Διασφάλιση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων.

5 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Μειονεκτήματα  Χαμηλό ποσοστό συμμετοχής :  Το ποσοστό συμμετοχής κυμαίνεται περίπου στο 10% των φοιτητών που παρακολουθούν τις διαλέξεις.  Το παραπάνω ποσοστό είναι κοινό σε όλο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τη συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης.  Διαπιστώνεται έλλειμμα κουλτούρας συμμετοχής και ανατροφοδότησης από τους φοιτητές.

6 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Προτάσεις αύξησης της συμμετοχής  Μεταφορά των φοιτητών για κάθε μάθημα στο νέο εργαστήριο Η / Υ.  Η διαδικασία παραμείνει ανώνυμη, αλλά είναι υποχρεωτική για όσους φοιτητές προσέρχονται στις διαλέξεις.  Η παραπάνω διαδικασία δεν είναι εφικτή για όλα τα μαθήματα.  Υπάρχουν περιορισμοί που πηγάζουν από το ωρολόγιο πρόγραμμα.

7 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Αποτελέσματα Αξιολόγησης Φοιτητών  Για το σύνολο των μαθημάτων του ακαδ. έτους 2012-2013.  Μετά από στατιστική επεξεργασία (html αρχείο ).html αρχείο  Επεξηγήσεις :  Για την επεξήγηση των απαντήσεων Α.9, Δ.35, Δ.38 και Δ.39 ανατρέξτε στο ερωτηματολόγιο.  Όπου απαντάται ο όρος ΝΟ -PROCESS σημαίνει ότι :  δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για να εξαχθεί τιμή ή  η ερώτηση δεν ανταποκρίνεται στο συγκεκριμένο μάθημα ( π. χ. ερωτήσεις σχετικά με το εργαστήριο για μαθήματα που δεν είναι εργαστηριακά ).

8 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Συμπεράσματα Αξιολόγησης  Ο μέρος όρος των απαντήσεων βρίσκεται περίπου στο 4 ( μέγιστη βαθμολογία 5) με τυπική απόκλιση περίπου 1.  Οι φοιτητές που συμμετείχαν στην αξιολόγηση είναι εκείνοι που κατά κανόνα παρακολούθησαν το μάθημα και συμμετείχαν στις γραπτές εργασίες ( απαντήσεις Δ.35, Δ.36).


Κατέβασμα ppt "Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Διαδικασία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google