Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προγράμματα Σπουδών Προπτυχιακά – Μεταπτυχιακά – Διδασκαλείο Νηπιαγωγών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προγράμματα Σπουδών Προπτυχιακά – Μεταπτυχιακά – Διδασκαλείο Νηπιαγωγών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προγράμματα Σπουδών Προπτυχιακά – Μεταπτυχιακά – Διδασκαλείο Νηπιαγωγών

2 Τίτλοι Σπουδών Επαγγελματικές Προοπτικές

3 Φιλοσοφία του Π.Π.Σ. Σε συνάρτηση με το πλαίσιο της αποστολής του Τμήματος, το τρέχον ΠΠΣ έχει διαμορφωθεί με στόχο ο πτυχιουχός παιδαγωγός: • να έχει ένα βασικό υπόβαθρο ανθρωπιστικών & κοινωνικών σπουδών, • να μπορεί να ερευνά και να αξιολογεί κριτικά τα παιδαγωγικά φαινόμενα, • ως εκπαιδευτικός παιδιών προσχολικής ηλικίας να καλλιεργεί τη γλωσσική, κοινωνική και κινητική ανάπτυξη, να διδάσκει βασικές μαθηματικές και φυσικές έννοιες μέσα από τυπικές και εναλλακτικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

4 Κατηγορίες μαθημάτων

5 Ομάδες μαθημάτων

6 Ταξινόμηση μαθημάτων κορμού

7 Επιλογή Μαθημάτων από φοιτητές/τήτριες Σημείωση: ΥΚ = Υποχρεωτικά Κορμού ΥΕ = Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα ΔΑΣ = Διδακτικές Ασκήσεις

8 • Ο βασικός κορμός του τρέχοντος ΠΠΣ στηρίζεται στην τελευταία μεγάλη αναμόρφωση του κατά το ακαδ. έτος 2005-2006. ???? – Σημαντική αλλαγή θεωρείται και η αναμόρφωση των ΔΑΣ κατά το ακαδ. έτος 2007-2008 καθώς και η αναμόρφωση των ECTS του ΠΠΣ και εναρμόνισή τους με τις κοινοτικές οδηγίες από το ακαδ. έτος 2009-2010 και εξής. – Οι τελευταίεςαλλαγές ακολούθησαν την εσωτερική αξιολόγηση του 2007-2008. Στάδια εξέλιξης του ΠΠΣ - Προοπτικές • Η επιτροπή σπουδών του Τμήματος παρακολουθεί την λειτουργία του ΠΠΣ. • Κατα το 2012-13 ορίστηκε εκτεταμένη επιτροπή για την αναμόρφωση του ΠΠΣ με σκοπό να κατατεθεί πρόταση προς αλλαγή το έτος 2013-14. • Οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί θα συζητηθούν αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης.

9 Σκοπός του ΠΜΣ Η προαγωγή των Επιστημών της Αγωγής μέσω συστηματικής και βαθύτερης έρευνας σε εξειδικευμένα γνωστικά πεδία και η ανάδειξη νέων ερευνητών και επιστημόνων σε ειδικότητες αυτών των Επιστημών. Διάρκεια σπουδών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 2 έτη (+ 3 εξάμηνα) Διδακτορικό Δίπλωμα 3 έτη (+ 3 έτη) Πρόγραμμα σπουδών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 7 μαθήματα + 1 Μεταπτ. Διατριβή Διδακτορικό Δίπλωμα: Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής Συνοπτική παρουσίαση ΠΜΣ

10 Κατηγορίες μαθημάτων ΠΜΣ Σημείωση: Οι επιλογές των μαθημάτων έως σήμερα καθορίζονται πάντα από τον συντονιστή της εκάστοτε ειδικότητας.

11 Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών

12 Κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών

13 • Το ΠΜΣ έχει τροποποιηθεί από το 1994 τρεις φορές (κάθε 6 έτη). • Η τρέχουσα μορφή αποτελεί την αναμόρφωση που έγινε κατά το έτος 2006- 2007. • Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ήδη προχωρήσει σε συζητήσεις με μέλη του Τμήματος τα τελευταία 2 έτη σχετικά με την μελλοντική αναμόρφωση του Π.Μ.Σ. Στατιστικά στοιχεία • Έχουν αποκτήσει ΜΔΕ 66 μεταπτυχιακοί φοιτητές και ΔΔ 6 υποψήφιοι διδάκτορες. • Η αναλογία αποφοίτησης των ΜΦ κυμαίνεται από 82,8% έως 87,5%. • Από το 2007 και εξής το Π.Μ.Σ. δέχεται τουλάχιστον 20 αιτήσεις κάθε έτος (από 20 – 38) και περίπου το 30-40% από αυτές προέρχονται από φοιτητές άλλων τμημάτων. Συνολική αποτίμηση του ΠΜΣ

14 Αριθμοί φοιτητών/τητριών Κατά το έτος 2012-13 ήταν ενεργοί 28 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) Κατά το έτος 2012-13 ήταν ενεργοί 18 Υποψήφιοι Διδάκτορες (ΥΔ)

15 Δημοσιεύσεις φοιτητών/τητριών του ΠΜΣ Σημείωση: ΜΦ = Μεταπτυχιακοί φοιτητές/τήτριες, ΥΔ = Υποψήφιοι διδάκτορες

16 Σκοπός & Αντικείμενο: • Η μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του εκπαιδευτικού προσωπικού της προσχολικής αγωγής. • Ιδρύθηκε και λειτουργεί από το ακαδ. έτος 1998-1999. Το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Κρήτης κατευθύνει τις δράσεις του σε 3 άξονες: • Παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα των επιστημών και ειδικότερα των επιστημών της αγωγής και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. • Προάγει την έρευνα, την παραγωγή και τη μετάδοση γνώσεων και εμπειριών που συμβάλλουν στην εκπαιδευτική ανάπτυξη της χώρας. • Παρέχει τις απαραίτητες πρόσθετες γενικές και ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, που εξασφαλίζουν την ελεύθερη και ισότιμη επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών της προσχολικής αγωγής. Διδασκαλείο Νηπιαγωγών

17 • Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΔΝ έχουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει από 5 – 25 έτη υπηρεσίας. • Η επιλογή των μετεκπαιδευόμενων γίνεται με γραπτές εξετάσεις (διεξάγονται κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας). • Διάρκεια φοίτησης: 2 ακαδημαϊκά έτη. • Οι εκπαιδευτικοί απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους καθήκοντα. Διδασκαλείο Νηπιαγωγών (ΔΝ)

18 Διάρθρωση Σπουδών: • Οι σπουδές χωρίζονται σε δύο κατευθύνσεις: α) Γενικής Αγωγής, β) Ειδικής Αγωγής • Κάθε εξάμηνο οι μετεκπαιδευόμενοι παρακολουθούν επτά (7) μαθήματα, τα οποία διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα. • Κάθε μάθημα διδάσκεται επί 3 ώρες και επί 13 εβδομάδες. • Στο 2 ο έτος σπουδών οι μετ/νοι μπορούν να αναλάβουν διπλωματική εργασία και να απαλλαχθούν από 2 επιλεγόμενα μαθήματα. Διδασκαλείο Νηπιαγωγών

19 • Μηχανισμός εξέτασης και ανανέωσης ΠΣ ανά τακτά χρονικά διαστήματα. • Δημιουργία μηχανισμού για την επιβράβευση της Αριστείας στα διάφορα ΠΣ του Τμήματος (π.χ. καλύτερη πτυχιακή εργασία, μεταπτυχιακή διατριβή κλπ.). • Δημιουργία νέων Προγραμμάτων Σπουδών Δια Βίου Μάθησης – σχετικών με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών της προσχολικής εκπαίδευσης (νηπιαγωγών) – σχετικών με την ευρύτερη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια αποφοίτων πανεπιστημιών και ΑΤΕΙ που έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στην Α/βάθμια ή Β/θμία εκπαίδευση. • Δημιουργία Θερινού Σχολείου για την προσχολική εκπαίδευση • Δημιουργία νέων κατευθύνσεων (π.χ. Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Σπουδές στην Εκπαίδευση) στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. • Αναμόρφωση του Διδακτορικού Προγάμματος Σπουδών του Τμήματος ?????? Στρατηγικές ανάπτυξης των Προγραμμάτων Σπουδών


Κατέβασμα ppt "Προγράμματα Σπουδών Προπτυχιακά – Μεταπτυχιακά – Διδασκαλείο Νηπιαγωγών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google