Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μαρία Βαρένα, Μαρία Σαρπότα Δρ. Βασίλειος Σάλτας Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Σερρών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μαρία Βαρένα, Μαρία Σαρπότα Δρ. Βασίλειος Σάλτας Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Σερρών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μαρία Βαρένα, Μαρία Σαρπότα Δρ. Βασίλειος Σάλτας Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Σερρών E-mail: coin_kav@otenet.gr

2  Η διδασκαλία στα ΤΕΙ ◦ Θεωρητική διδασκαλία μαθημάτων ◦ Πρακτικές φροντιστηριακές ◦ Εργαστηριακές ασκήσεις ◦ Ασκήσεις σε χώρους εργασίας ◦ Ανάθεση εκπόνησης εργασιών  Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων: επιλέγεται από τον καθηγητή  Τελική βαθμολογία: πρόοδο πάνω στο θεωρητικό ή και εργαστηριακό μέρος και τελική εξέταση (συντελεστές βαρύτητας 0,4 και 0,6 αντίστοιχα) 2

3

4 4 διεξαγωγής των εξετάσεων Μελέτη της διεξαγωγής των εξετάσεων στο ΤΕΙ Σερρών στις τρεις σχολές ΣΤΕΦ, ΣΔΟ και ΣΓΤΚΣ, καταγράφοντας τις ομοιότητες ή τις διαφορές στο θεσμό και τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων καθώς την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, μέσω:  του οδηγού σπουδών κάθε τμήματος  ερωτηματολογίων έντυπων  ερωτηματολογίων ηλεκτρονικών που συμπληρώθηκαν από φοιτητές και καθηγητές και συνεντεύξεις που δόθηκαν από καθηγητές.

5

6  Αν η μέθοδος εξέτασης των τελικών εξετάσεων εξαρτάται από τη σχολή, το τμήμα ή το έτος φοίτησης.  Αν ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων εξαρτάται από τη σχολή, το τμήμα ή το έτος φοίτησης.  Αν ο βαθμός της τελικής εξέτασης της θεωρίας και η σχέση του με τον τελικό βαθμό εξαρτάται από τη σχολή, το τμήμα ή το έτος φοίτησης.  Αν η ύπαρξη ή όχι της αρνητικής βαθμολόγησης εξαρτάται από τη σχολή, το τμήμα ή το έτος φοίτησης.  Αν ο διαχωρισμός των φοιτητών σε ομάδες, κατά την τελική εξέταση, εξαρτάται από τη σχολή, το τμήμα ή το έτος φοίτησης.  Αν η εκπόνηση ή όχι της πτυχιακής εργασίας εξαρτάται από τη σχολή, το τμήμα ή το έτος φοίτησης. 6

7 Ερωτηματολόγια  Σύνολο ερωτηματολογίων: 535  Έντυπα: 360  Ηλεκτρονικά: 175 7 Τμήματα  ΣΤΕΦ: 322ερωτηματολόγια ◦ Πληροφορικής & Επικοινωνιών: 49 ◦ Μηχανολογίας: 79 ◦ Πολιτικών & Δομικών Έργων: 45 ◦ Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας : 149  ΣΔΟ: 213 ερωτηματολόγια ◦ Λογιστικής: 67 ◦ Διοίκησης Επιτηρήσεων: 75 ◦ ΣΓΤΚΣ  ΕΑΣΔΑ: 71

8

9 9 Γράφημα 1 ο Γράφημα 2 ο

10 10 Γράφημα 3 ο

11 11 Γράφημα 4 ο

12 12 Γράφημα 5 ο

13 13 Γράφημα 6 ο

14 14 Γράφημα 7 ο Γράφημα 8 ο

15

16  Αν η μέθοδος ελέγχου των γνώσεων των φοιτητών εξαρτάται από τη Σχολή, το Τμήμα, τη θέση ή την προϋπηρεσία του καθηγητή.  Αν η διεξαγωγή των εξετάσεων εξαρτάται από τη Σχολή, το Τμήμα, τη θέση ή την προϋπηρεσία του καθηγητή.  Αν η τελική εξέταση και συγκεκριμένα το αν είναι απαραίτητη όταν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου διενεργούνται εργασίες και πρόοδοι, εξαρτάται από τη Σχολή, το Τμήμα, τη θέση ή την προϋπηρεσία του καθηγητή.  Αν ο διαχωρισμός των φοιτητών σε ομάδες, κατά την τελική τους εξέταση, εξαρτάται από τη Σχολή, το Τμήμα, τη θέση ή την προϋπηρεσία του καθηγητή.  Αν η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (ασύγχρονη εκπαίδευση) ως αρωγός των τελικών εξετάσεων, εξαρτάται από τη Σχολή, το Τμήμα, τη θέση ή την προϋπηρεσία του καθηγητή.  Αν η χρήση των ΤΠΕ και συγκεκριμένα το αν πρέπει να είναι εμφανής κατά την εξέταση εξαρτάται από τη Σχολή, το Τμήμα, τη θέση ή την προϋπηρεσία του καθηγητή. 16

17 Ερωτηματολόγια  Σύνολο ερωτηματολογίων: 49  Έντυπα: 10  Ηλεκτρονικά: 39 17 Τμήματα  ΣΤΕΦ: 28 ερωτηματολόγια ◦ Πληροφορικής & Επικοινωνιών: 9 ◦ Μηχανολογίας: 4 ◦ Πολιτικών & Δομικών Έργων: 10 ◦ Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας: 5  ΣΔΟ: 21 ερωτηματολόγια ◦ Λογιστικής: 6 ◦ Διοίκησης Επιτηρήσεων: 11 ◦ ΣΓΤΚΣ  ΕΑΣΔΑ: 4

18

19 19 Γράφημα 9 ο

20 20 Γράφημα 10 ο Γράφημα 11 ο

21 21 Γράφημα 12 ο

22 22 Γράφημα 13 ο

23 23  Η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας γίνετε κυρίως από καθηγητές με μεγάλη προϋπηρεσία και όχι τόσο από νέους στο επάγγελμα.  Σημαντική αποχή χρήσης του e-learning σημειώθηκε στη σχολή ΣΓΤΚΣ του τμήματος ΕΑΔΣΑ, η οποία δεν το χρησιμοποιεί σχεδόν καθόλου.  Το τμήμα της Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας και το τμήμα Λογιστικής που από τη μεριά των καθηγητών το 4% περίπου χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό την ηλεκτρονική πλατφόρμα ως αρωγός των τελικών εξετάσεων.

24 24  Η χρήση των ΤΠΕ δεν επηρεάζεται τόσο από την σχολή ή την θέση που έχει ένας καθηγητής αλλά από το τμήμα στο οποίο ανήκει και την προϋπηρεσία που έχει.  Οι καθηγητές του τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών θέλουν μόνο να ασχοληθούν και κυρίως αυτοί που έχουν πάνω από 12 έτη προϋπηρεσίας.  Από 1,9% έως 5,3% είναι τα ποσοστά των καθηγητών που χρησιμοποιούν ΤΠΕ ανάλογα με το τμήμα.

25

26 26 Συμπεράσματα φοιτητών  Ο έλεγχος των γνώσεων των φοιτητών γίνεται με τη μέθοδο που επιλέγει ο καθηγητής.  Ο βαθμός προόδου δεν λαμβάνεται υπόψη στην τελική βαθμολογία.  Δεν υπάρχουν απαλλακτικές εργασίες.  Γίνεται διαχωρισμός των φοιτητών σε ομάδες χωρίς να είναι ισάξια τα θέματα. 73,6%κατά αρνητικής  Το 73,6% των φοιτητών είναι κατά της αρνητικής βαθμολογίας.

27  Η ανακοίνωση της διδακτέας ύλης να γίνεται έγκαιρα.  Για την λήψη πτυχίου να μειωθούν οι ΔΜ στις 180.  Το ΤΕΙ να διαθέτει επαρκής θέσεις πρακτικής άσκησης.  Το τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών πρέπει παρέχει ΔΜ στην πρακτική άσκηση.  Να υπάρχει εξεταστική επί πτυχίο. 27

28 28 Συμπεράσματα καθηγητών  Ελάχιστη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από πλευράς της σχολής ΣΓΤΚΣ. Το τμήμα Γεωπληροφορικής και Λογιστικής είναι οι σχολές οι οποίες κάνουν το 4% των καθηγητών χρήση του e-learning.  Η χρήση ΤΠΕ γίνεται μόνο από καθηγητές του τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών με προϋπηρεσία άνω των 12 ετών.

29  Οι περισσότεροι καθηγητές θεωρούν απαραίτητη την τελική εξέταση, όταν διεξάγονται ασκήσεις, εργασίες, πρόοδοι.  Στις τελικές εξετάσεις οι περισσότεροι καθηγητές προτιμούν τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε συνδυασμό με ανάπτυξης ως τρόπο εξέτασης.  Οι περισσότεροι καθηγητές επιλέγουν τις κλειστές σημειώσεις για τις τελικές εξετάσεις. 29

30 Μαρία Βαρένα, Μαρία Σαρπότα Δρ. Βασίλειος Σάλτας Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Σερρών E-mail: coin_kav@otenet.gr


Κατέβασμα ppt "Μαρία Βαρένα, Μαρία Σαρπότα Δρ. Βασίλειος Σάλτας Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Σερρών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google