Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Απογραφικά Δελτία - Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδάσκοντα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Απογραφικά Δελτία - Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδάσκοντα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Απογραφικά Δελτία - Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδάσκοντα
Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 Φραγγίδης Λεωνίδας Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ

2 Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ
Δομή Παρουσίασης Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προπτυχιακά ή και μεταπτυχιακά μαθήματα Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδάσκοντα Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ

3 Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ

4 Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα
Ι. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ Ι.1 Δημοσιεύσεις   Βιβλία/μονογραφίες (δυνατότητα πρόσθεσης πεδίων): Με την ολοκλήρωση εμφανίζεται αυτόματα ο αριθμός Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ

5 Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα
Επιστημονικά περιοδικά με κριτές (δυνατότητα πρόσθεσης πεδίων): Επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές (δυνατότητα πρόσθεσης πεδίων): Πρακτικά συνεδρίων με κριτές (δυνατότητα πρόσθεσης πεδίων): Πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές (δυνατότητα πρόσθεσης πεδίων): Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ

6 Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα
Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους (δυνατότητα πρόσθεσης πεδίων): Άλλες εργασίες (δυνατότητα πρόσθεσης πεδίων): Ανακοινώσεις σε επιστ. συνέδρια (με κριτές) χωρίς πρακτικά: Ανακοινώσεις σε επιστ. συνέδρια (χωρίς κριτές) χωρίς πρακτικά: Άλλα : Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ

7 Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα
Ι.2 Αναγνώριση του Επιστημονικού και άλλου έργου Ετεροαναφορές (δυνατότητα πρόσθεσης πεδίων): Αναφορές του ειδικού/ επιστημονικού τύπου(δυνατότητα πρόσθεσης πεδίων): Βιβλιοκρισίες(δυνατότητα πρόσθεσης πεδίων): Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ

8 Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα
Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων: Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών: Προσκλήσεις για διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ

9 Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας: Βραβεία: Τιμητικοί τίτλοι: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ

10 Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα
Ι.3 Ερευνητικά προγράμματα και έργα Ι.3.1 Ποια ερευνητικά προγράμματα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά το τρέχον έτος συντονίζετε: Ι.3.2 Σε ποια ερευνητικά προγράμματα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά το τρέχον έτος απλώς συμμετέχετε Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ

11 Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα
Ι.3.3 Συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες ή/και μεταδιδακτορικοί ερευνητές στα ερευνητικά αυτά προγράμματα ή/και έργα; Ναι Όχι Ι.3.4 Πόσοι προπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν στις ερευνητικές σας δραστηριότητες το τελευταίο έτος; Πόσοι μεταπτυχιακοί και πόσοι υποψήφιοι διδάκτορες; •προπτυχιακοί φοιτητές: •μεταπτυχιακοί φοιτητές: •υποψήφιοι διδάκτορες: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ

12 Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα
Ι.3.5 Έχετε ερευνητικές συνεργασίες; Με συναδέλφους του Τμήματος ή με άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του ιδρύματος: Με φορείς και ιδρύματα του εσωτερικού: Με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού: ΙI. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ

13 Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος
Διαμόρφωση απογραφικού Το απογραφικό δελτίο εμφανίζεται με επιλογή του υπερσυνδέσμου «Πληροφορίες μαθήματος» στη σελίδα του μαθήματος στις εφαρμογές Classweb και Unistudent της Cardisoft Πρόσβαση στο απογραφικό Πρόσβαση έχουν όσοι έχουν πρόσβαση στην τάξη (εφαρμογές Classweb και Unistudent) Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ

14 Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος
Συμπλήρωση απογραφικού Τα πεδία με την ένδειξη «αυτόματη συμπλήρωση» συμπληρώνονται αυτόματα από την εφαρμογή (Classweb), από τα στοιχεία του μαθήματος που έχουν εισαχθεί όταν δημιουργήθηκε το ψηφιακό πρόγραμμα σπουδών στην εν λόγω εφαρμογή. Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης τους από το χρήστη. Τα πεδία με την ένδειξη «επιλογή από drop list» συμπληρώνονται με επιλογή από λίστα προτεινόμενων, από το χρήστη (εφαρμογή Classweb). Στη λίστα υπάρχει και επιλογή «Άλλο». Με αυτή την επιλογή ο χρήστης συμπληρώνει μόνος του το πεδίο. Τα δεδομένα του απογραφικού μπορούν να εξάγονται από τον υπεύθυνο του μαθήματος σε αρχείο excel και να εκτυπώνονται. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ

15 Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος
Ι. ΓΕΝΙΚΑ I.1 Ταυτότητα Μαθήματος Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ

16 Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος
II.2 Στοιχεία Μαθήματος Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ

17 Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος
II. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΙ.1Σκοπός/Περιεχόμενο μαθήματος Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ

18 Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος
ΙΙ.2 Μαθησιακά αποτελέσματα Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ

19 Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ
Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος ΙΙ.3 Γενικές ικανότητες (δυνατότητα προσθήκης πεδίων) Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ

20 Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος
ΙΙI. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ.1Τρόπος διδασκαλίας Αναφέρεται ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος (διαλέξεις, εργαστήρια, πρακτική άσκηση, κ.λ.π.) ΙΙΙ.2 Χρήση νέων τεχνολογιών Αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία του μαθήματος. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ

21 Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος
ΙΙΙ.3 Διδακτικά βοηθήματα Αναφέρονται συγγράμματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. ΙΙΙ.4 Καταλληλότητα βοηθημάτων Αναφέρεται το ποσοστό της διδασκόμενης ύλης που καλύπτεται από τα συγγράμματα; ΙΙΙ.5 Πρόσθετη βιβλιογραφία/υποστήριξη Αναφέρεται (αν παρέχονται) η πρόσθετη βιβλιογραφία (πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων) ή άλλου είδους υποστηρικτικό διδακτικό υλικό; Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ

22 Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ
Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος ΙΙΙ.6 Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα Αναφέρονται οι μέθοδοι αξιολόγησης της απόδοσης των φοιτητών στο μάθημα και το ποσοστό προσμέτρησης της κάθε μεθόδου στον τελικό βαθμό. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ

23 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδάσκοντα
Διαμόρφωση ερωτηματολογίου Το παραπάνω ψηφιακό έντυπο (ερωτηματολόγιο) εμφανίζεται με επιλογή του υπερσυνδέσμου «Αξιολόγηση διδάσκοντα/μαθήματος» στη σελίδα του μαθήματος στην εφαρμογή Unistudent της Cardisoft Οι παραπάνω ερωτήσεις είναι οι ελάχιστες υποχρεωτικές. Συνιστούν το βασικό πρότυπο (template) με όνομα «Βασικό». Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης περισσότερων ερωτήσεων και αποθήκευση τους σε πρότυπο με διαφορετικό όνομα από τον Administrator User της κάθε Σχολής/Τμήματος. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ

24 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδάσκοντα
Πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο Υπάρχουν τρεις δυνατοί τρόποι πρόσβασης των χρηστών/φοιτητών στο ερωτηματολόγιο: εμφανίζεται σε όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές του μαθήματος εμφανίζεται σε όσους φοιτητές έχει επιλέξει ο υπεύθυνος του μαθήματος. Για το σκοπό αυτό ο υπεύθυνος του μαθήματος επιλέγει τους φοιτητές που θα έχουν πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο, δημιουργώντας μια «Αξιολόγηση μαθήματος» στην τάξη του (εφαρμογή Classweb) εμφανίζεται σε όσους φοιτητές εισάγουν ένα εξαψήφιο κωδικό στο πεδίο «Εισάγετε κωδικό» που αντιστοιχεί στο υπό αξιολόγηση μάθημα, στη σελίδα «Αξιολόγηση διδασκόντων/μαθημάτων» του Unistudent. Οι κωδικοί αυτοί παράγονται μέσω μιας γεννήτριας εξαψήφιων κωδικών, από τον υπεύθυνο του μαθήματος, εκτυπώνονται και μοιράζονται από τον υπεύθυνο του μαθήματος σε φοιτητές κατά την κρίση του (π.χ. σε όσους είναι παρόντες σε μια διάλεξη). Πρέπει να δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό μια διαδικασία παραγωγής και εκτύπωσης κωδικών σε κάθε τάξη (εφαρμογή Classweb). Σε κάθε περίπτωση η πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο είναι δυνατή στη διάρκεια χρονικής περιόδου που επιλέγεται από τον Adminstrator User της Σχολής/Τμήματος. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ

25 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδάσκοντα
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου Τα πεδία με την ένδειξη «αυτόματη συμπλήρωση» συμπληρώνονται αυτόματα από την εφαρμογή (Classweb). Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης τους από το χρήστη. Για την απάντηση ο χρήστης/φοιτητής επιλέγει με το ποντίκι την επιθυμητή τιμή της κλίμακας Με την επιλογή όλων των απαντήσεων, το ερωτηματολόγιο υποβάλλεται και οι απαντήσεις καταχωρούνται στη βάση δεδομένων με επιλογή του πλήκτρου «Υποβολή». Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ

26 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδάσκοντα
Επεξεργασία ερωτηματολογίου Τα δεδομένα (στοιχεία και απαντήσεις) κάθε ερωτηματολογίου αποθηκεύονται σε μια γραμμή της βάσης δεδομένων. Δεν αποθηκεύονται και δεν μπορούν να αναγνωριστούν τα στοιχεία του χρήστη/φοιτητή που συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο. Στα δεδομένα εφαρμόζεται απλή στατιστική επεξεργασία με την επιλογή του πλήκτρου «Στατιστικά αξιολόγησης διδάσκοντα/μαθήματος». Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν, για κάθε ερώτηση, τη σχετική συχνότητα (%) εμφάνισης της κάθε πιθανής απάντησης (1-5 και ΔΑ), το μέσο όρο και την τυπική απόκλιση. Τα παραπάνω εμφανίζονται με δύο τρόπους: σε Γράφημα (Ιστόγραμμα) και Πίνακα. Ο τρόπος εμφάνισης επιλέγεται από τον χρήστη/υπεύθυνο μαθήματος με πίεση του πλήκτρου «Αλλαγή μορφής αποτελεσμάτων». Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ

27 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδάσκοντα
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ

28 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδάσκοντα
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ

29 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδάσκοντα
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ

30 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδάσκοντα
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ

31 Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ
Ευχαριστώ Πολύ! Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΔΠΘ


Κατέβασμα ppt "Απογραφικά Δελτία - Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδάσκοντα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google