Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ε.Κε.Πις Κ.Ε.Κ. Εξειδικευμένα Κ.Ε.Κ. Άνεργοι, Εργαζόμενοι

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ε.Κε.Πις Κ.Ε.Κ. Εξειδικευμένα Κ.Ε.Κ. Άνεργοι, Εργαζόμενοι"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ε.Κε.Πις Κ.Ε.Κ. Εξειδικευμένα Κ.Ε.Κ. Άνεργοι, Εργαζόμενοι
Ευπαθείς Ομάδες ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Σ.Υ.Υ. Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων Αξιολογητών Εκπαιδευτών Στελεχών ΣΥΥ Στελεχών ΣΥΥ Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ.(Α6) και αξιολογητών εκπαιδευτών στελεχών ΣΥΥ (Α10) Βασικών ενεργειών Συμπληρωματικών ενεργειών

2 Διαδικασία Πιστοποίησης Στελεχών
Όσοι υποψήφιοι ολοκληρώνουν με επιτυχία την παρακολούθηση του προγράμματος εκπαίδευσης Στελεχών Σ.Υ.Υ. μπορούν στην συνέχεια να συμμετάσχουν στη Διαδικασία Πιστοποίησης αφού πρώτα αποστείλουν στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. φάκελο υποψηφιότητας. Η Διαδικασία Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ. περιλαμβάνει την παρουσίαση, ανάπτυξη και υποστήριξη ενώπιον «Επιτροπής Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ.» Σχεδίου Παρέμβασης με αναφορά σε ομάδα στόχο ή/και μεμονωμένο άτομο ευάλωτης κοινωνικά ομάδας και σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητα ή/και την επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου.

3 Διαδικασία πιστοποίησης Εκπαιδευτών Στελεχών
Ειδικότερα, όσο αφορά στη Διαδικασία Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ. προβλέπεται η παρουσίαση, ανάπτυξη και υποστήριξη, ενώπιον Επιτροπής Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Στελεχών Σ.Υ.Υ. και ομάδας συνυποψήφιων τους, Σχεδίου Μικροδιδασκαλίας Στελεχών Σ.Υ.Υ. σε θέματα που επιθυμεί ο υποψήφιος.

4 Πρόταση/ Σχέδιο δράσης1
Έργο1 Υποέργο1 ορίζεται η προκήρυξη που εκδίδεται από τον Τελικό Δικαιούχο. είναι κάθε Πρόταση/ Σχέδιο Δράσης που υποβάλλεται από τους αναδόχους. Πρόταση/ Σχέδιο δράσης1 είναι το σύνολο των παρεμβάσεων σε μία διοικητική Περιφέρεια, που απευθύνεται σε μία ή περισσότερες ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και εφαρμόζεται σε μία ή περισσότερες περιοχές της Περιφέρειας. Σχέδιο παρέμβασης2 Σύνολο δράσεων με αναφορά σε ομάδα στόχο ή/και μεμονωμένο άτομο ευάλωτης κοινωνικά ομάδας ΕΙΔΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Ε.Α.Σ.Σ.Δ. Ατομικό Σχέδιο Δράσης2 ΚΥΑ ΦΕΚ 785/B/ , 2. ΦΕΚ /12/2005

5 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σ.Υ.Υ.
Απευθύνονται σε µεµονωµένα άτοµα ή/και οµάδες ατόµων, µε στόχο την κοινωνική και επαγγελµατική τους ένταξη Παρέχονται ανεξάρτητα ή στα πλαίσια «ολοκληρωμένων δράσεων» Ενδυνάμωση - Εμψύχωση ατόμου Ενσωμάτωση Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση κοινωνικού ιστού

6 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, Άρση των διακρίσεων, Ενδυνάμωση των ατόμων Ένταξη σε μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (π.χ. προκατάρτιση, κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, Νέες Θέσεις Εργασίας, Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες). Ενεργοποίηση του ίδιου του ατόμου, ώστε να αναπτύξει δεξιότητες κοινωνικές και επαγγελματικές που είναι απαραίτητες για να ενσωματωθεί κοινωνικά και επαγγελματικά Ανάπτυξη δικτύων για κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη.

7 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ άτομα με αναπηρίες,
άτομα με ψυχικές ασθένειες που διαβιούν εκτός ιδρυμάτων, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες ειδικές πολιτισμικές ομάδες (π.χ. Τσιγγάνοι-Πομάκοι), ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών, λοιπές κατηγορίες ανέργων σε περιοχές ή κλάδους υψηλής ανεργίας, πρώην χρήστες ουσιών ή άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης, oροθετικοί λοιπές κατηγορίες ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

8 Φορείς Παροχής Σ.Υ.Υ. Τα Κέντρα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΚΕΣΥΥ) Τα Εξειδικευμένα Κέντρα Οργανισμοί της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και Επιχειρήσεις των ΟΤΑ , Τα Κέντρα Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κοινωνικού τομέα με εμπειρία στην παροχή συναφών υπηρεσιών Κέντρα του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας (ΚΕΚΥΚ ΑΜΕΑ) εφόσον έχουν συσταθεί και είναι σε λειτουργία, μόνο για τα Άτομα με Αναπηρίες. Οργανώσεις – Σύλλογοι των ωφελουμένων Τα επαγγελματικά σωματεία Οι σύλλογοι γονέων ατόμων με νοητική υστέρηση καθώς και των ατόμων με ψυχικές ασθένειες που διαβιούν εκτός ιδρυμάτων. Που διαθέτουν τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στην παροχή ενεργειών και για άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

9 Ενέργειες Σ.Υ.Υ. Βασικές : Συμπληρωματικές
δράσεις που έχουν άμεση σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο και στοχεύουν στην ενδυνάμωση του ατόμου, καθώς και στην προετοιμασία για την ένταξή του στην αγορά εργασίας. δράσεις που δεν έχουν άμεση σχέση με τα άτομα αλλά στοχεύουν στην διαμόρφωση ενός ευρύτερου υποστηρικτικού περιβάλλοντος

10 Βασικές Σχεδιασμός, παροχή ή/και αξιολόγηση ενεργειών:
ατομικής και ομαδικής στήριξης εντοπισμού, διάγνωσης και αξιολόγησης αναγκών και υφισταμένων ικανοτήτων/δεξιοτήτων και αποκτηθέντων προσόντων κατάρτισης ατομικού σχεδίου δράσης επαγγελματικού προσανατολισμού και εκμάθησης τεχνικών ανεύρεσης εργασίας ενίσχυσης/καλλιέργειας εργασιακού ήθους, κοινωνικών δεξιοτήτων και πρακτικών αναζήτησης απασχόλησης και αυτοπαρουσίασης υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και ενημέρωσης για ενεργητικές πολιτικές καταπολέμησης της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού και παραποµπής σε αντίστοιχες υπηρεσίες/δομές ενέργειες ενημέρωσης για υπηρεσίες και παροχές προνοιακού χαρακτήρα και παραπομπής σε αντίστοιχες υπηρεσίες/ δομές

11 Συµπληρωµατικές Ενηµέρωσης - πληροφόρησης για θεσµικά, νοµικά και εργασιακά ζητήµατα Συνεργασίας και δικτύωσης µε δηµόσιους φορείς απασχόλησης, επιχειρήσεις, δηµόσιους φορείς πρόνοιας και µη κυβερνητικές οργανώσεις Σχεδιασµού και υλοποίησης δράσεων προβολής και δηµοσιότητας Συµπληρωµατικές υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τα προστατευόµενα µέλη των οικογενειών των ωφελουµένων

12 Στέλεχος Σ.Υ.Υ. ? ο εργαζόμενος ο οποίος διαθέτει τα απαιτούμενα για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς και ειδικές συµπληρωµατικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι ικανός, σε επίπεδο σχεδιασμού ή/και παροχής ή/και αξιολόγησης υπηρεσιών Σ.Υ.Υ. να:

13 Στέλεχος Σ.Υ.Υ. καταγράφει και αναλύει τις ανάγκες των ωφελουμένων και να προσαρμόζει ανάλογα τους στόχους των παρεμβάσεων του καθοδηγεί και στηρίζει τους ωφελουμένους στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων και σε κάθε άλλη επιλεγμένη μορφή/υπηρεσία/παροχή κοινωνικής φροντίδας, που αφορά τους ίδιους ή/και τα µέλη των οικογενειών τους επιλέγει τις κατάλληλες µεθόδους ατομικής και ομαδικής προσέγγισης εφαρμόζει τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές αξιολόγησης, επι-διώκοντας τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών διασφαλίζει την ενεργό συµµετοχή των ωφελουμένων και διαθέτει την ικανότητα σχεδιασμού ή/και εφαρμογής οριζόντιων δράσεων ευαισθητοποίησης και δικτύωσης

14 Προσόντα Στελέχους Βασικών ενεργειών Σ.Υ.Υ.
Προσόντα Στελέχους Βασικών ενεργειών Σ.Υ.Υ. Πτυχίο Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Α.Ε,Ι./Α.Τ.Ε.Ι.) ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (Master ή Διδακτορικό) Κοινωνικών ή/και Ανθρωπιστικών Επιστηµών ή/και Επιστηµών Υγείας της ηµεδαπής ή αντίστοιχο τίτ­λο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένο από τα εκάστοτε αρµόδια όργανα ισοτιµιών ΚΑΙ αποδεδειγµένη διετή (2) επαγγελµατική εµπειρία στον σχεδιασµό ή/και παροχή ή/και αξιολόγηση ΣΥ.Υ. στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα, συναφή µε το αντικείµενο σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη και µετά το πέρας των σπουδών Άλλο τίτλο σπουδών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.) ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (Master ή Διδακτορικό) της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένο από τα εκά­στοτε αρµόδια όργανα ισοτιµιών ΚΑΙ αποδεδειγμένη εξαετή (6) επαγγελµατική εµπειρία στον σχεδιασµό ή/ και παροχή ή/και αξιολόγηση ΣΥ.Υ. στον ιδιωτικό ή/και δηµόσιο τοµέα, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία δεκαπέντε (15) έτη και µετά το πέρας των σπουδών.

15 Προσόντα Στελέχους Συμπληρωματικών ενεργειών
Πτυχίο Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.!Α.Τ.Ε.Ι.) ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (Master ή Δι­δακτορικό) Κοινωνικών ή(και Ανθρωπιστικών Επιστηµών ή(και Επιστηµών υγείας της ηµεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένο από τα εκάστοτε αρµόδια όργανα ισοτιµιών ΚΑΙ αποδεδειγµένη µονοετή (1) επαγγελµατική εµπειρία στον σχεδιασµό ή/και παροχή ή/και αξιολόγηση Σγ.γ. στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα, συναφή µε το αντικείµενο σπουδών, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη και µετά το πέρας των σπουδών Άλλο τίτλο σπουδών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Α,Ε.Ι, Τ.Ε.Ι.) ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (Master ή Διδακτορικό) της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένο από τα εκά­στοτε αρµόδια όργανα ισοτιµιών ΚΑΙ αποδεδειγµένη τριετή (3) επαγγελµατική εµπειρία στον σχεδιασµό ή/και παροχή ή!και αξιολόγηση ΣΥγ, στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη και µετά το πέρας των σπουδών Οποιονδήποτε άλλο επίσηµα αναγνωρισµένο τίτλο ή/και αποδεικτικό σπουδών και αποδεδειγµένη εξαετή (6) επαγγελµατική εµπειρία στο σχεδιασµό ή/και παροχή ή/και αξιολόγηση Σ.Υ.Υ στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα, η οποία αποκτήθηκε κατά τα τελευταία δεκαπέντε (15) έτη και µετά το πέρας των σπουδών.

16 Πώς συντάσσουμε ένα σχέδιο παρέμβασης; Τι πρέπει να περιλαμβάνει;
Πώς συντάσσουμε ένα σχέδιο παρέμβασης; Τι πρέπει να περιλαμβάνει;

17 Δομή Σχεδίου Παρέμβασης
Γενικός σκοπός και αναμενόμενα αποτελέσματα Περιγραφή των χαρακτηριστικών της ομάδας στόχου ή του ατόμου στόχου Ανάλυση αναγκών της ομάδας στόχου ή του ατόμου στόχου Άξονες ενεργειών στους οποίους εντάσσονται οι προτεινόμενες δράσεις Περιγραφή δράσεων και ειδικότεροι στόχοι ανά ομάδα δράσεων ή/και δράση Τεκμηρίωση επιλογής συγκεκριμένων τεχνικών και προσεγγίσεων Αξιολόγηση του σχεδίου, ανατροφοδότηση και αναπροσαρμογή του σχεδίου

18 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Στοχοθεσία και σαφήνεια Σκοπός, Στόχοι, Άξονες ενεργειών, αναμενόμενα αποτελέσματα Μεθοδολογία διάγνωσης και καταγραφής αναγκών Χαρακτηριστικά ομάδας στόχου, διάγνωση αναγκών Καταλληλότητα και Επάρκεια Δράσεων Περιγραφή και ειδικοί στόχοι, τεκμηρίωση επιλογής, βαθμός κάλυψης αναγκών Συνάφεια δράσεων ως προς τους στόχους Συσχετισμός δράσεων αποτελεσμάτων, τεκμηρίωση αποτελεσματικότητας, ανάπτυξη τεχνικών και εργαλείων Τεχνικές και εργαλεία υλοποίησης του σχεδίου, καταλληλότητα τους Τεκμηρίωση επιλογής, συμβατότητα

19 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Στοχοθεσία και σαφήνεια Περιγραφή γενικού σκοπού του Σχεδίου Παρέμβασης . Ένταξη των δράσεων σε συγκεκριμένο Άξονα ενεργειών (Ενδεικτικοί άξονες διάγνωση αναγκών, κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης, συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, πληροφόρηση, επαγγελματικός προσανατολισμός) Περιγραφή αναμενόμενων αποτελεσμάτων Σκοπός : αντανακλά το λόγο για τον οποίο διενεργείται μια δράση, διατυπώνοντας μια γενική πρόθεση Στόχος: σχετίζεται με το πως και το γιατί της δράσης, προσδιορίζεται στα πλαίσια του σκοπού, το εξειδικεύει και περιγράφει με ακρίβεια τα επιδιοκώμενα αποτελέσματα. Αναμρνόμενα αποτελέσματα: ποιοτικά ή ποσοστικά, μετρήσιμα, ύπαρξη ή διαμόρφωση δεικτών Άξονες ενεργειών: αναφορά των αξόνων ενεργειών που σχετίζονται με τους προαναφερόμενους στόχους

20 Η διατύπωση των στόχων Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα
Συνθήκη εμφάνισης του αποτελέσματος Κριτήρια επάρκειας των αποτελεσμάτων εκφρασμένα με όρους που επιτρέπουν αξιολόγηση ΣΤΟΧΟΣ = ΕΠΙΔ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ + ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ + ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

21 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Μεθοδολογία διάγνωσης και καταγραφής αναγκών Περιγραφή των χαρακτηριστικών της ομάδας στόχου ή/και του ατόμου που απευθύνεται το σχέδιο Ανάλυση αναγκών της ομάδας στόχου ή/και του ατόμου που απευθύνεται το σχέδιο Διαδικασία και κριτήρια επιλογής ωφελουμένων, εργαλεία διάγνωσης, ατομικά σχέδια δράσης Γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου όπως αυτά μπορεί να διαφοροποιούνται (π.χ. γεωγραφικά, τοπική αγορά, Έρευνες μελέτες, κατά τόπους επισκέψεις, συνεργασίες με πρόσωπα κλειδιά

22 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Καταλληλότητα και Επάρκεια Δράσεων Περιγραφή δράσεων και ειδικότεροι στόχοι ανά ομάδα δράσεων ή/και δράση. Τεκμηρίωση επιλογής των συγκεκριμένων δράσεων Βαθμός κάλυψης των αναγκών του ατόμου ή της ομάδας-στόχου από τις προτεινόμενες δράσεις

23 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Συνάφεια δράσεων ως προς τους στόχους Συσχετισμός δράσεων με τα αναμενόμενα αποτελέσματα Τεκμηρίωση αποτελεσματικότητας δράσεων

24 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Τεχνικές και εργαλεία υλοποίησης του σχεδίου, καταλληλότητα τους Ανάπτυξη των τεχνικών και εργαλείων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν Τεκμηρίωση επιλογής των συγκεκριμένων τεχνικών και προσεγγίσεων Συμβατότητα τεχνικών με τις ανάγκες ατόμου/ ομάδας στόχου

25 Τέλος

26 Βασικές η πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά καθώς και νομικής μορφής θέματα. οι τεχνικές ανεύρεσης εργασίας και η εισαγωγή στο απαιτούμενο εργασιακό ήθος, η σύνταξη βιογραφικού, η παρουσίαση εαυτού, η προετοιμασία για συνέντευξη με τον εργοδότη, η προσομοίωση σε εργασιακό περιβάλλον κ.ά. η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα της γυναικείας (βοήθεια στην εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τη δημιουργία επιχειρήσεων) η παρακολούθηση των επωφελούμενων τόσο, κατά τη διάρκεια κατάρτισής τους, όσο και κατά τη διάρκεια ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

27 Βασικές Προσέγγιση – Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση
Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη τόνωση αυτοπεποίθησης, υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης της οικογένειας, διευκόλυνση της πρόσβασης σε Δημόσιες Υπηρεσίες, καλλιέργεια ικανοτήτων για ομαδική εργασία Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων Εξειδικευμένος επαγγελματικός προσανατολισμός, καθώς και περαιτέρω καλλιέργεια και ανάπτυξη τυχόν υφισταμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων, η διερεύνηση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των χρηστών,

28 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Συζήτηση- Ενημέρωση- Πληροφόρηση για το πρόγραμμα (Ομαδική) Συμβόλαιο- Κανόνες λειτουργίας του προγράμματος. Υποχρεώσεις. Δικαιώματα (Ατομική) Προσωπική συνέντευξη. Λήψη κοινωνικού ιστορικού Διάγνωση αναγκών, αναγνώριση της υφιστάμενης κατάστασης. Προοπτικές και προετοιμασία για την εργασιακή ένταξη μετά την αποφυλάκιση 5η – 6η Γνωριμία με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε εργασιακά πλαίσια 7η - 8η Γνωριμία με το Χάρτη Υπηρεσιών που αφορούν την εργασία και με Φορείς Υποστήριξής τους. Νόμοι. 9η – 13η Συμβουλευτική επεξεργασία δεδομένων της μέχρι τώρα εμπειρίας των ατόμων πριν το πρόγραμμα και κατά τη διάρκειά του σε σχέση με την όποια επαγγελματική εμπειρία. 15η – 19η Ασκήσεις προσομοίωσης γύρω από προβλήματα- ζητήματα σε εργασιακό πλαίσιο, βασισμένα σε προηγούμενές τους εμπειρίες εργασιακές ή φαντασιακές, γύρω από τις δυσκολίες που αναμένουν.(Ατομικές ή ομαδικές) 20η Συζήτηση- Αξιολόγηση- Συμπεράσματα

29 Συμπληρωματικές Διαμόρφωση υποστηρικτικού περιβάλλοντος
παρέμβαση του φορέα συνολικά στον πληθυσμό των ευπαθών ομάδων ανάπτυξη δικτύων με επιχειρήσεις, φορείς, κ.α. ενεργοποίηση εθελοντών ενεργός συμμετοχή των ωφελουμένων στη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης που θα αναδεικνύει καλές πρακτικές των Σχεδίων Δράσης

30 Ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου
δημοσιότητα, την ανάπτυξη δικτύων τη διοργάνωση ημερίδων / συνεδρίων τη συλλογή, δημιουργία και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού την αναζήτηση και διάχυση πληροφοριών μέσω διαδικτύου τις ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο και στα ΜΜΕ τη συνεργασία με τοπικούς φορείς τη συμμετοχή των φορέων σε εθνικά και διεθνή δίκτυα

31 εξατομικευμένη διάγνωση αναγκών και την κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης
την ατομική και ομαδική στήριξη και συμβουλευτική, την ενημέρωση και πληροφόρηση για εργασιακά, θεσµικά και νομικά ζητήματα τη διασύνδεση µε εξειδικευμένες υπηρεσίες/δομές κατάρτισης, απασχόλησης και παροχής κοινωνικής προστασίας και την παραπομπή σε αυτές, όπου απαι­τείται τις συµπληρωµατικές υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους ωφελουμένους ή/και προς τα µέλη των οικογενειών τους τις ευρύτερες ενέργειες ευαισθητοποίησης του κοινωνικού ιστού και δημιουργίας δικτύων µε φορείς, µη κυβερνητικές οργανώσεις και ομάδες εθελοντών


Κατέβασμα ppt "Ε.Κε.Πις Κ.Ε.Κ. Εξειδικευμένα Κ.Ε.Κ. Άνεργοι, Εργαζόμενοι"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google