Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ημερίδα για Έργα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 12 Δεκεμβρίου 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ημερίδα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ημερίδα για Έργα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 12 Δεκεμβρίου 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ημερίδα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ημερίδα για Έργα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 12 Δεκεμβρίου 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ημερίδα για Έργα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 12 Δεκεμβρίου 2008 1

2  Συστηματική προσέγγιση του θέματος Εισαγωγής των ΤΠΕ από το 2004, με τη δημιουργία εξειδικευμένων διατμηματικών ομάδων ΤΠΕ (αξόνων) στο ΥΠΠ, κάτω από τη Γενική Διεύθυνση  Άξονες:  Άξονας Αναλυτικών Προγραμμάτων και Εξασφάλισης Εκπαιδευτικού Λογισμικού  Άξονας Υλικοτεχνικής Υποδομής  Άξονας Επιμόρφωσης 2

3 ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  Εισήγηση προς την Αρμόδια Αρχή του Θεωρητικού Πλαισίου για την Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη Μαθησιακή διαδικασία – Πρόταση για την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα - Φεβρουάριος 2006  Εισηγήσεις προς την Αρμόδια Αρχή για θέματα εξασφάλισης εκπαιδευτικού λογισμικού. 3

4 ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  Εισηγήσεις για διεξαγωγή σχετικών ερευνών (πχ. η εν εξελίξει έρευνα για καθολική εισαγωγή διαδραστικών πινάκων) 4

5 ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  Ετοιμασία και διεξαγωγή διαγωνισμών για την εξασφάλιση εκπαιδευτικού λογισμικού (ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού, αξιολόγηση προσφορών)  Υλοποίηση συμβάσεων για την εξασφάλιση εκπαιδευτικού λογισμικού 5

6 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (Φεβρ. 2006) Μέρη: Μέρη:  Εισήγηση για ενσωμάτωση των ΤΠΕ  Εισήγηση για το μηχανισμό υλοποίησης ενσωμάτωσης των ΤΠΕ  Παραρτήματα:  Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης στην Κύπρο  Μελέτη άλλων χωρών - Διεθνής εμπειρία 6

7 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗΤΙΚΗ  Προδημοτική/Δημοτική Εκπαίδευση/Ολοήμερο Σχολείο: Οι ΤΠΕ αντικρίζονται ως εργαλείο προώθησης των στόχων του ΑΠ. Οι ΤΠΕ αντικρίζονται ως εργαλείο προώθησης των στόχων του ΑΠ. 7

8  Μέση Γυμνασιακή Εκπαίδευση: Οι ΤΠΕ αντικρίζονται ως εργαλείο προώθησης των στόχων του ΑΠ και ως γνωστικό αντικείμενο ενσωματωμένο στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι ΤΠΕ αντικρίζονται ως εργαλείο προώθησης των στόχων του ΑΠ και ως γνωστικό αντικείμενο ενσωματωμένο στο ωρολόγιο πρόγραμμα.  Λυκειακή – Τεχνική Εκπαίδευση: Οι ΤΠΕ αντικρίζονται ως εργαλείο προώθησης των στόχων του ΑΠ και ως γνωστικό αντικείμενο ενσωματωμένο στο ωρολόγιο πρόγραμμα με στόχο την προώθηση του τεχνολογικού αλφαβητισμού και την απόκτηση προεπαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι ΤΠΕ αντικρίζονται ως εργαλείο προώθησης των στόχων του ΑΠ και ως γνωστικό αντικείμενο ενσωματωμένο στο ωρολόγιο πρόγραμμα με στόχο την προώθηση του τεχνολογικού αλφαβητισμού και την απόκτηση προεπαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. 8

9  Εσπερινά Γυμνάσια – Εσπερινές Τεχνικές Σχολές: Οι ΤΠΕ θα αξιοποιούνται για την ανάπτυξη προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως μάθησης. Οι ΤΠΕ θα αξιοποιούνται για την ανάπτυξη προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως μάθησης.  Ειδική Εκπαίδευση: Οι ΤΠΕ θα αξιοποιούνται τόσο στις διάφορες ειδικές σχολές όπου φοιτούν παιδιά με ειδικές ανάγκες όσο και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης όπου έχουν ενταχθεί παιδιά με ειδικές ανάγκες. Οι ΤΠΕ θα αξιοποιούνται τόσο στις διάφορες ειδικές σχολές όπου φοιτούν παιδιά με ειδικές ανάγκες όσο και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης όπου έχουν ενταχθεί παιδιά με ειδικές ανάγκες. 9

10 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ Αναλυτικά Προγράμματα  Εμπλουτισμός υφιστάμενων ΑΠ με δραστηριότητες ΤΠΕ οι οποίες να έχουν προστιθέμενη αξία.  Εκπόνηση ΑΠ στο οποίο να περιγράφονται διαβαθμισμένα και εξελικτικά οι δεξιότητες ΤΠΕ τις οποίες τα παιδιά θα πρέπει να αποκτήσουν μέσα από τη χρήση των ΤΠΕ ως εργαλείο. 10

11 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ  Αναβάθμιση του υφιστάμενου ΑΠ, που αντικρίζει τις ΤΠΕ ως γνωστικό αντικείμενο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  Αναδόμηση των ΑΠ, εκεί όπου κρίνεται αναγκαίο, για να εμπεριέχουν καινούριες δεξιότητες και στόχους οι οποίοι να προκύπτουν από τη χρήση των ΤΠΕ όπως την ικανότητα διαχείρισης της πληροφορίας. 11

12 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ Ηλεκτρονικό Υποστηρικτικό/ Συνοδευτικό Yλικό  Εξασφάλιση Εκπαιδευτικού Λογισμικού το οποίο θα αφορά τα διάφορα μαθήματα του ΑΠ για να προσφερθεί μέσω Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης - ΣΔΜ (ηλεκτρονικής πλατφόρμας) / ψηφιακών δίσκων. 12

13 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ  Εξασφάλιση Ψηφιακού υποστηρικτικού υλικού προσβάσιμου μέσω ΣΔΜ με τα ακόλουθα:  Γενικές εισηγήσεις – αρχές για την εισαγωγή των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία  Συγκεκριμένες εισηγήσεις για τον τρόπο ένταξης αλλά και αξιοποίησης των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία  Σχέδια Μαθήματος  Διαδραστικές εφαρμογές  Χρήσιμες Συνδέσεις  Ψηφιακό Οπτικοακουστικό υλικό 13

14 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ Υλικοτεχνική υποδομή  Η ύπαρξη και λειτουργία μεικτού μοντέλου (δηλαδή ύπαρξη ΗΥ στην τάξη και εργαστήρια ΗΥ) που να περιλαμβάνει:  Τουλάχιστον ένα ΗΥ σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας, ένα βιντεοπροβολέα και ένα διαδραστικό πίνακα για αξιοποίηση των ΤΠΕ από τον εκπαιδευτικό κατά τη διδασκαλία  Ικανοποιητικό αριθμό ΗΥ σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας για αξιοποίηση των ΤΠΕ από ομάδες μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. 14

15 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ  Εργαστήριο ΗΥ για διδασκαλία των ΤΠΕ ως γνωστικό αντικείμενο (Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση) και εργαστήριο για εκπόνηση συλλογικών εργασιών με εργαλεία ΤΠΕ για τη Δημοτική Εκπαίδευση 15

16 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ  Ειδικές αίθουσες μαθημάτων εξοπλισμένες με ΤΠΕ (π.χ. Ξένων Γλωσσών, Ιστορίας, Φυσικής, Τεχνολογίας) για τη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική Εκπαίδευση  Αίθουσες πολυμέσων  Εξοπλισμός αιθουσών με ΤΠΕ για την Ειδική Εκπαίδευση 16

17 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Εξασφάλιση / Ανάπτυξη ΣΔΜ – Εκπαιδευτικής Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για το ψηφιακό υλικό / εκπαιδευτικό λογισμικό ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Εξασφάλιση / Ανάπτυξη ΣΔΜ – Εκπαιδευτικής Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για το ψηφιακό υλικό / εκπαιδευτικό λογισμικό  Ανάπτυξη ενός δικτυακού κόμβου σε παγκύπρια κλίμακα  Ύπαρξη τοπικών δικτύων σε επίπεδο σχολικής μονάδας  Ευρυζωνική σύνδεση με διαδίκτυο/ δημιουργία - ενδοδικτύου  Επικοινωνία των σχολείων μεταξύ τους  Πρόσβαση των σχολείων σε ερευνητικά κέντρα και κέντρα πληροφόρησης  Πρόσβαση των σχολείων σε διεθνείς ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και εγκυκλοπαίδειες  Πρόσβαση των σχολείων σε υποστηρικτικό ψηφιακό υλικό 17

18 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ Επιμόρφωση  Στήριξη των εκπαιδευτικών μέσα από ένα οργανωμένο και συστηματικό πρόγραμμα επιμόρφωσης και με την καθοδήγηση εντός της σχολικής μονάδας, που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές της 18

19 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  Πηγές Χρηματοδότησης:  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Κατά το μεγαλύτερο μέρος καλύπτει μέχρι στιγμής κατά 50 % τις αγορές του ΕΛ  Δανειοδότηση από Ευρωπαϊκές Τράπεζες 19

20 ΕΡΓΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ  Έργο ΜΕ24/2006 (ΕΚΤ). Προμήθεια ειδικού λογισμικού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθοδήγησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Προϋπολογισμός: € 0,96 εκατομμύρια  Έργο ΜΕ21/2006 (ΕΚΤ). Προμήθεια λογισμικού για το Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management System) Προϋπολογισμός: € 1,66 εκατομμύρια 20

21 ΕΡΓΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ  Έργο ΜΕ27/2006 (ΕΚΤ). Προμήθεια έτοιμου εκπαιδευτικού λογισμικού για μαθήματα του λυκειακού κύκλου (Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης). Προϋπολογισμός: € 1,7 εκατομμύρια  Έργο ΕΚΤ03/2007. Προμήθεια έτοιμου εκπαιδευτικού λογισμικού για μαθήματα του λυκειακού κύκλου (Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης). Προϋπολογισμός: € 0,6 εκατομμύρια 21

22 ΕΡΓΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ  Έργο ΕΚΤ04/2007. Προμήθεια έτοιμου εκπαιδευτικού λογισμικού για το Σύστημα Μαθητείας. Προϋπολογισμός: € 0,4 εκατομμύρια 22

23 ΕΡΓΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  Έργο ΕΚΤ 02/07. Δημιουργία Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για το ΣΔΜ. Πρωτοποριακό έργο τόσο για τα Κυπριακά όσο και για τα Ευρωπαϊκά Δεδομένα. 641 Μονάδες Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για 17 μαθήματα του λυκειακού κύκλου (Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης) για το 25 % της ύλης του Αναλυτικού Προγράμματος. Προϋπολογισμός: €3.5 εκατομμύρια 23

24 ΕΡΓΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  Πρόκειται για ευφάνταστο, ελκυστικό, και διαδραστικό υλικό, που αποτελείται από τα ακόλουθα μαθησιακά αντικείμενα:  Κείμενο  Φωτογραφίες  Χάρτης  Σχεδιαγράμματα  Οπτικοακουστικό Υλικό  Ακουστικό Υλικό  Πολυμεσικές Παρουσιάσεις (animation) 24

25 ΕΡΓΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  Προσομοιώσεις (simulation)  Διαδραστικά εφαρμογίδια (applets)  Συμπληρωματικές Πηγές  Εκπαιδευτικό Παιγνίδι  Λύση Προβλήματος  Αξιολογητικές Δραστηριότητες 25

26 ΕΡΓΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  Έργο ΕΚΤ 02/07 (συνέχεια):  Σύσταση και Επιμόρφωση Ομάδων Εργασίας (17 τριμελείς ομάδες)  Ετοιμασία εγγράφων Διαγωνισμού  Ανάπτυξη εργαλείου αξιολόγησης προσφορών  Αξιολόγηση προσφορών  Παρακολούθηση και εποπτεία του έργου  Διαρκής έλεγχος και ανατροφοδότηση για τα παραδοτέα του έργου σε συνεργασία με τις Ομάδες Εργασίας.  Ολοκλήρωση παραλαβής: Καλοκαίρι 2009 26

27 ΕΡΓΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  Έργο ΕΚΤ01/2008. Προμήθεια έτοιμου εκπαιδευτικού λογισμικού για το Σύστημα Μαθητείας. Προϋπολογισμός: € 0,9 εκατομμύρια 27

28 ΕΡΓΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  Έργο ΕΠ05/2008 (Χρηματοδότηση από δανειοδοτήσεις από Ευρωπαϊκές Τράπεζες): Προμήθεια έτοιμου εκπαιδευτικού λογισμικού για 16 Μαθήματα / Θέματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και για 16 Μαθήματα του Γυμνασιακού Κύκλου Προϋπολογισμός: α) Δημοτική Εκπαίδευση: € 1,73 εκατομμύρια β) Μέση Εκπαίδευση: € 0,61εκατομμύρια β) Μέση Εκπαίδευση: € 0,61εκατομμύρια 28

29 Μαθήματα – Θέματα Δημοτικής Εκπαίδευσης για τα οποία εξασφαλίστηκε εκπαιδευτικό λογισμικό 1. Γλώσσα 9. Σχεδιασμός και Τεχνολογία 2. Μαθηματικά 10. Μουσική 3.Επιστήμη – Περιβαλλοντική Αγωγή 11. Φυσική Αγωγή 4. Ιστορία – Μουσειακή Αγωγή 12. Ειδική Εκπαίδευση 5. Γεωγραφία 13. Προδημοτική Εκπαίδευση 6. Θρησκευτικά 14. Αγωγή Υγείας 7. Αγγλικά 15. Κυκλοφοριακή Αγωγή 8.Οικιακή Οικονομία 29

30 Μαθήματα – Θέματα Μέσης Εκπαίδευσης για τα οποία εξασφαλίστηκε λογισμικό 1. Νέα Ελληνικά 9. Σχεδιασμός και Τεχνολογία 2. Μαθηματικά 10. Τέχνη 3.Φυσική 11. Φυσική Αγωγή – Πρώτες Βοήθειες 4. Ιστορία 5. Βιολογία - Φυσιογνωστικά 6. Αρχαιογνωσία 7. Αγγλικά 8.Οικιακή Οικονομία 30


Κατέβασμα ppt "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ημερίδα για Έργα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 12 Δεκεμβρίου 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ημερίδα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google