Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έργο Β’ ΕΠΕΑΕΚ « ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ » Διάρκεια: 2001-2006 Δρ. Μάρα Νικολαϊδου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έργο Β’ ΕΠΕΑΕΚ « ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ » Διάρκεια: 2001-2006 Δρ. Μάρα Νικολαϊδου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έργο Β’ ΕΠΕΑΕΚ « ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ » Διάρκεια: 2001-2006 Δρ. Μάρα Νικολαϊδου

2 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 21 Νοεμβρίου 2001 Απολογισμός Προηγούμενου Έργου l Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Π. Γέμτος l Αναπληρωτής Επιστ. Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρ. Κίττας l Προϋπολογισμός: 3 δις, Χρονική Διάρκεια 1997-2000 l Απορροφητικότητα: 99,9% l Πραγματοποιήθηκαν: è Εμπλουτισμός των συλλογών è Πρόσληψη 60 βιβλιοθηκονόμων è Αναβάθμιση εξοπλισμού è Δημιουργία πληροφορικού συστήματος υποστήριξης βιβλιοθηκών

3 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 21 Νοεμβρίου 2001 Γενικά Στοιχεία l Η πρόταση υποβλήθηκε τον Ιούλιο του 2001 l Η πρόταση πέρασε από διαδικασία αξιολόγησης στο Υπουργείο l Δεν έχει πραγματοποιηθεί ανακοίνωση της χρηματοδότησης l Η χρηματοδότηση από το Μέτρο 2.1, Ενέργεια 3 υπολογίζεται να φτάσει τα 1,3 δις l Ενδιάμεση αξιολόγηση το 2003

4 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 21 Νοεμβρίου 2001 Επιτροπή Παρακολούθησης l Αντιπρύτανης Μ. Δερμιτζάκης, Υπεύθυνος Έργου l Καθηγητής Δ. Αναπολιτάνος, Ιδρυματικός Υπεύθυνος l Καθηγητής Π. Γέμπτος l Καθηγητής Χρ. Κίττας l Καθηγητής Β. Δρουκόπουλος l Προϊστάμενος Γραμματείας Π. Κοντός l Καθηγητής Γ. Παπαγεωργίου l Καθηγητής Μ. Χατζόπουλος, Υπεύθυνος Υπολογιστικού Κέντρου Βιβλιοθηκών è Τεχνική σύμβουλος: Ευτ. Κομινάτου

5 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 21 Νοεμβρίου 2001Στόχοι l Περαιτέρω ενοποίηση – διοικητική και φυσική – των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου l Εμπλουτισμός Συλλογών με νέου τύπου υλικό l Ολοκλήρωση αναδρομικής καταλογογράφησης l Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ψηφιοποίηση υλικού l Υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες

6 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 21 Νοεμβρίου 2001 Προϋποθέσεις για την αποδοτική εκτέλεση του Έργου l Προώθηση Κανονισμού Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών l Ευρύτερη φυσική ενοποίηση των βιβλιοθηκών è ΣΤΟΧΟΣ: 6 Κεντρικές Βιβλιοθήκες σε επίπεδο Σχολής l Συντονισμός με τις ενέργειες, που χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και την Έρευνα l Συνεργασία με άλλα Ιδρύματα και την Οριζόντια Δράση

7 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 21 Νοεμβρίου 2001 Πακέτα Εργασίας l ΠΕ1. Εμπλουτισμός των Συλλογών l ΠΕ2. Βελτίωση του αυτοματοποιημένου καταλόγου (συμβολή στο συλλογικό κατάλογο) l ΠΕ3. Ψηφιακές Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης l ΠΕ4. Άτομα με ειδικές ανάγκες l ΠΕ5. Επιμόρφωση προσωπικού

8 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 21 Νοεμβρίου 2001 ΠΕ1. Εμπλουτισμός Συλλογών l Περιλαμβάνει è Προμήθεια Βιβλίων è Ανανέωση έντυπων και ηλεκτρονικών συνδρομών περιοδικών è Ανανέωση συνδρομών σε βάσεις δεδομένων l Περιορισμοί è Περιορισμένος προϋπολογισμός è Οι συνδρομές έντυπων περιοδικών δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% του συνολικού προϋπολογισμού

9 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 21 Νοεμβρίου 2001 Σύνδρομες Περιοδικών για το 2001 l Το κόστος τους θα καλυφθεί από το Έργο (ΠΕ1) l Πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός με μειοδότη την εταιρεία Swets Blackwell l H σύμβαση θα υπογραφεί μέσα στο Νοέμβριο l Η σύμβαση καλύπτει 1800 τίτλους περιοδικών l Αυτοματοποιημένη Διαχείριση Περιοδικών (Horizon) è Η διαχείριση των τιμολογίων θα πραγματοποιηθεί από το Γραφείο Διαχείρισης è Η διαχείριση των τευχών θα πραγματοποιηθεί από τις Βιβλιοθήκες

10 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 21 Νοεμβρίου 2001 Ηλεκτρονικά Περιοδικά l Από τα 1800 περιοδικά που προμηθεύεται το Πανεπιστήμιο από το Έργο, τα 618 υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή l Ηλεκτρονική πρόσβαση προσφέρεται μόνο σε αυτά για τα οποία παρέχεται δωρεάν ή μέσω HealLink (362) l Πρόσβαση στην ηλεκτρονική μορφή και όχι στην έντυπη μπορεί να συντελέσει στην μείωση του κόστους

11 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 21 Νοεμβρίου 2001 ΠΕ2. Βελτίωση Καταλόγου l Ολοκλήρωση Αναδρομικής Καταλογογράφησης è 80.000 τίτλοι ελληνικών βιβλίων è 20 εγγραφές/μέρα/άτομο  4500 εγγραφές/έτος è για να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2003 απαιτούνται τουλάχιστον 7 άτομα è Πρέπει η προσπάθεια να στηριχθεί και από το προσωπικό των βιβλιοθηκών l Δημιουργία ενιαίων θεματικών επικεφαλίδων

12 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 21 Νοεμβρίου 2001 ΠΕ2. Βελτίωση Καταλόγου l Υλοποίηση και υποστήριξη διαδανεισμού ως το τέλος του 2003 è εξοπλισμός / υποδομή è προσωπικό υποστήριξης l Προσωπικό Βιβλιοθηκών è 43 συμβάσεις έχουν ήδη μετατραπεί σε αορίστου χρόνου è Σχεδόν όλες θα μετατραπούν ως την άνοιξη του 2002

13 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 21 Νοεμβρίου 2001 ΠΕ3. Υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες l Εξοπλισμός è 6 σταθμοί εργασίας για τυφλούς και άτομα με κινητικά προβλήματα l Υποστήριξη è προσαρμογή Web site è δημιουργία ψηφιακού υλικού l Συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες με εμπειρία στην υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες (Βιβλιοθήκη Παν. Μακεδονίας)

14 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 21 Νοεμβρίου 2001 ΠΕ4. Ψηφιακές Υπηρεσίες l Ενεργή υποστήριξη μαθημάτων l Δημιουργία On-line μαθημάτων και οδηγιών χρήσης l Υποστήριξη πυλών πληροφόρησης l Μονάδα ψηφιοποίησης l Υποστήριξη ειδικών ψηφιακών συλλογών è Η ανάπτυξη των νέων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί και θα υποστηρίζεται κεντρικά από το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών è Συνέργια με άλλες σχετικές δράσεις ΕΠΕΑΕΚ

15 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 21 Νοεμβρίου 2001 ΠΕ4. Ψηφιακές Υπηρεσίες Α. Ενεργή Υποστήριξη Μαθημάτων l Συγκέντρωση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού υποστήριξης  Δυνατότητα παροχής πληροφοριών από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης l Υποστήριξη ηλεκτρονικών προπτυχιακών μαθημάτων σε πιλοτικό επίπεδο è Εισαγωγή στην Πληροφορική σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής è Ιστολογία του Ανθρώπου σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής è Οδοντική Χειρουργική σε συνεργασία με το Τμήμα Οδοντιατρικής è Ένα βασικό μάθημα σε συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών è Άθληση για όλους σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού è Ένα βασικό μάθημα σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών Σπουδών è Εισαγωγή στην Γλωσσολογία σε συνεργασία με το Τμήμα Κλασσικής Φιλολογίας è Ένα βασικό μάθημα σε συνεργασία με το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

16 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 21 Νοεμβρίου 2001 ΠΕ4. Ψηφιακές Υπηρεσίες Β. ΟΝ-LINE Οδηγίες l Ολοκλήρωση των on-line οδηγιών και ομάδων συζήτησης για όλες τις διαδικασίες που υποστηρίζει το HORIZON και δημιουργία on-line συνοπτικών μαθημάτων για όλες τις νέες υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν. l Δημιουργία οn-line οδηγιών για τους χρήστες για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη βιβλιοθήκη (με πολυμεσική υποστήριξη και μέσω Web) l Υποστήριξη ηλεκτρονικής εξυπηρέτηση χρηστών (επικοινωνία με τη βιβλιοθήκη, πληροφόρηση, παραγγελία/αποστολή άρθρων και κράτηση υλικού).

17 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 21 Νοεμβρίου 2001 ΠΕ4. Ψηφιακές Υπηρεσίες Γ. Πύλες Πληροφόρησης l Συγκέντρωση υλικού που σχετίζεται με την ελληνική πραγματικότητα, παράδοση και πολιτισμό l Υποστήριξη των ιδιαίτερων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται από τα διάφορα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών (έρευνα, μεταπτυχιακά προγράμματα) l Συνεργασία με άλλα ιδρύματα και οργανισμούς

18 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 21 Νοεμβρίου 2001 ΠΕ4. Ψηφιακές Υπηρεσίες Γ. Πύλες Πληροφόρησης l Θεματική Πύλη για την Ελληνορωμαϊκή Αρχαιότητα l Θεματική πύλη με αντικείμενο το Θέατρο l Τοπική πύλη με αντικείμενο την Ιατρική Υποστήριξη l Θεματική πύλη με αντικείμενο Θέματα Κοινωνικών Επιστημών è σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το ΤΕΙ Αθήνας

19 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 21 Νοεμβρίου 2001 ΠΕ4. Ψηφιακές Υπηρεσίες Δ. Μονάδα Ψηφιοποίησης l Υπάρχει ήδη ο εξοπλισμός στο Γραφείο Διαμεσολάβησης è Συνεργασία με ΕΚΤ l Ολοκλήρωση συστήματος πρόσβασης μέσω Web l Υποστήριξη γκρίζας βιβλιογραφίας (διδακτορικές διατριβές) l Ψηφιοποίηση της ειδικής μουσικής βυζαντινής βιβλιοθήκης l Ενίσχυση της διαδικασίας ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού (Ιστορικό Αρχείο)

20 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 21 Νοεμβρίου 2001 ΠΕ4. Ψηφιακές Υπηρεσίες Ε. Υποστήριξη ειδικών ψηφιακών συλλογών l Πιλοτικές Ψηφιακές Συλλογές è Ψηφιακή συλλογή Ορυκτολογίας – Παλαιοντολογίας. è Ψηφιακή συλλογή Ερευνητικού Υλικού – Λογισμικού è Ψηφιακή συλλογή Θεατρικών Παραστάσεων è Ψηφιακή συλλογή Αρχαίων Παπύρων è Ψηφιακή συλλογή Λαογραφικής Ύλης è Ψηφιακή συλλογή Ιατρικών Εικόνων l Συνεργασία με τις αντίστοιχες βιβλιοθήκες l Στόχος: Ανάδειξη υλικού που σχετίζεται με την ερευνητική δραστηριότητα στο Ελληνικό χώρο και την πολιτιστική κληρονομιά

21 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 21 Νοεμβρίου 2001 ΠΕ.5 Επιμόρφωση Προσωπικού Δημοσιότητα l Η εκπαίδευση θα διοργανωθεί συμπληρωματικά ως προς αυτήν που παρέχεται από την Οριζόντια Δράση Βιβλιοθηκών. l Θα αφορά θέματα όπως è Το πρωτόκολλο ILL και τις διαδικασίες διαδανεισμού που θα υποστηριχθούν από το Πανεπιστήμιο è Την καταγραφή και καταλογογράφηση ηλεκτρονικών πηγών è Τη διαχείριση βιβλιοθήκης και τη χρήση δεικτών απόδοσης è Την υποστήριξη χρηστών ΑΜΑ σε συνεργασία με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

22 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 21 Νοεμβρίου 2001 Δραστηριότητες Υπολογιστικού Κέντρου Βιβλιοθηκών l Απολογισμός Δραστηριοτήτων για το 2000-2001 l On-line υποστήριξη των εφαρμογών του συστήματος αυτοματοποίησης Horizon l Καταστάσεις και Στατιστικές Αναφορές


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έργο Β’ ΕΠΕΑΕΚ « ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ » Διάρκεια: 2001-2006 Δρ. Μάρα Νικολαϊδου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google