Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Ο.Α. ΟΙΝΟΥ Ευαγγελία Κούρεντα Γεωπόνος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Ο.Α. ΟΙΝΟΥ Ευαγγελία Κούρεντα Γεωπόνος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Ο.Α. ΟΙΝΟΥ Ευαγγελία Κούρεντα Γεωπόνος
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Ο.Α. ΟΙΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ευαγγελία Κούρεντα Γεωπόνος

2 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
Σταθερή πτώση της κατανάλωσης τις τελευταίες δεκαετίες. Απώλεια της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τους οίνους τρίτων χωρών. Πολυπλοκότητα του νομικού πλαισίου που διέπει την πολιτική του κρασιού. Ανισορροπία της αμπελοοινικής αγοράς που διαμορφώνει μη βιώσιμη κατάσταση για τον τομέα.

3 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
Αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού οίνου. Ανάκτηση παλαιών αγορών και κατάκτηση νέων. Διασφάλιση καλύτερης ποσοτικής και ποιοτικής ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Διαφύλαξη της αυθεντικότητας και του παραδοσιακού χαρακτήρα του προϊόντος. Απλοποίηση της νομοθεσίας.

4 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Ο.Α. ΟΙΝΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Ο.Α. ΟΙΝΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΕΚΡΙΖΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΧΡΗΣΗ ΖΑΧΑΡΗΣ – ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΙΙ ΠΥΛΩΝΑΣ ΕΤΙΚΕΤΑΡΙΣΜΑ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

5 ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ Περιορισμοί στα δικαιώματα φύτευσης μέχρι το και σε εθνικό επίπεδο μέχρι το οπότε και απελευθερώνονται οι φυτεύσεις. ΠΑΡΑΤΥΠΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ Με την ισχύουσα ΚΟΑ, δίνεται παράταση νομιμοποίησης των παράτυπων φυτεύσεων μέχρι τέλος Ιουλίου 2008. Με τη νέα ΚΟΑ, δίνεται χρονική περίοδος νομιμοποίησης των παράτυπων φυτεύσεων μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2009.

6 ΕΚΡΙΖΩΣΕΙΣ Φιλόδοξο σχέδιο εκριζώσεων εκτάριων σε μια 3ετία με συνολικό προϋπολογισμό 1.2 δις ευρώ. Τα Κ-Μ παρεμβαίνουν στο 8% σε εθνικό επίπεδο και 10% σε περιφερειακό, η δε Επιτροπή στο 15%. Οικονομική ενίσχυση ανάλογα με τη στρεμματική απόδοση των αμπελώνων, με προοδευτική μείωση στην τριετία. Οι εκριζωθείσες εκτάσεις κρίνονται επιλέξιμες για τη χορήγηση ενιαίας ενίσχυσης (έως 350€/Ha). Τα Κ-Μ μπορούν να εξαιρέσουν από το καθεστώς της εκρίζωσης τις ορεινές και με κλίση περιοχές, τις περιβαλλοντικά ευαίσθητες μέχρι 3% και τα μικρά νησιά.

7 ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Προώθηση – Προβολή.
Χορήγηση ενιαίας ενίσχυσης στους αμπελοκαλλιεργητές. Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων. Εκσυγχρονισμός της αλυσίδας παραγωγής. Πρώιμος Τρύγος. Ασφάλεια συγκομιδής. Ταμεία Αλληλοβοήθειας. Απόσταξη Κρίσης. Απόσταξη Υποπροϊόντων. Απόσταξη οίνων για παραγωγή πόσιμης αλκοόλης. Ενίσχυση για τη χρήση γλευκών.

8 ΙΙ ΠΥΛΩΝΑΣ Μεταφορά κοινοτικών κονδυλιών από τον Ι στον ΙΙ Πυλώνα στα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης. Για τη χώρα μας εξασφαλίστηκε η δυνατότητα να διατηρήσει το σύνολο των πόρων που της αναλογούν στον Ι Πυλώνα και εντός του προϋπολογισμού του εθνικού φακέλου. Με τον τρόπο αυτό κατοχυρώνεται η αποτελεσματική διάθεση όλων των πόρων σε δράσεις που αφορούν αποκλειστικά τον αμπελοοινικό τομέα.

9 ΕΤΙΚΕΤΑΡΙΣΜΑ Αναγραφή ποικιλίας και έτους εσοδείας και στους οίνους χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη. Αναγραφή υποχρεωτικών και προαιρετικών ενδείξεων. Διατήρηση των παραδοσιακών ενδείξεων. Οι Ονομασίες Προέλευσης και οι Γεωγραφικές Ενδείξεις αναγνωρίζονται και καταχωρούνται σε κοινοτικό επίπεδο, στο μοντέλο του Καν(ΕΚ) 510/2006 για τα Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. (υποβολή τεχνικών φακέλων).

10 ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Η έγκριση αυτών των πρακτικών θα γίνεται υπό μια ενισχυμένη διαδικασία Επιτροπολογίας και υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κανονιστική Επιτροπή). Αναγνώριση των μεθόδων του Ο.Ι.V. και ενσωμάτωση τους στην κοινοτική νομοθεσία.

11 ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Διεύρυνση και αναβάθμιση του ρόλου τους για την διαχείριση της αγοράς σε περιφερειακό επίπεδο. Η συμμετοχή των Οργανώσεων Παραγωγών στη διαχείριση των δράσεων του Εθνικού Φακέλου.

12 ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ Κ.Ο.Α. ΟΙΝΟΥ
Ο νέος Κανονισμός για την Κ.Ο.Α. τίθεται σε ισχύ από την 1η Αυγούστου του 2008. Η έναρξη εφαρμογής των Κεφαλαίων για τις Οινολογικές Πρακτικές, τις Γεωγραφικές Ενδείξεις, τις Παραδοσιακές Ενδείξεις, την Επισήμανση καθώς και των άρθρων για το Αμπελουργικό Μητρώο, τα Συνοδευτικά έγγραφα και Βιβλία αποθήκης, από την 1η Αυγούστου 2009.

13 Η ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ…
Η ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ…. ΜΟΛΙΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ! ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΘΕΜΑ


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Ο.Α. ΟΙΝΟΥ Ευαγγελία Κούρεντα Γεωπόνος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google