Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ερευνητικές Εργασίες Παιδαγωγικό πλαίσιο. Γιατί οι Ερευνητικές Εργασίες (ΕΕ) είναι καινοτομία; Προσεγγίζουν διερευνητικά την γνώση και τη μάθηση Προϋποθέτουν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ερευνητικές Εργασίες Παιδαγωγικό πλαίσιο. Γιατί οι Ερευνητικές Εργασίες (ΕΕ) είναι καινοτομία; Προσεγγίζουν διερευνητικά την γνώση και τη μάθηση Προϋποθέτουν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ερευνητικές Εργασίες Παιδαγωγικό πλαίσιο

2 Γιατί οι Ερευνητικές Εργασίες (ΕΕ) είναι καινοτομία; Προσεγγίζουν διερευνητικά την γνώση και τη μάθηση Προϋποθέτουν τη διεπιστημονική συνεργασία των εκπαιδευτικών Υλοποιούνται μέσω της ομαδοσυνεργατικής εργασίας των μαθητών και μαθητριών Κατά συνέπεια: Αλλάζουν νοοτροπία, πρακτικές, ρόλους και κουλτούρα στη σχολική κοινότητα.

3 Η Διερευνητική Μάθηση: εκκίνηση με προβλήματα και ερωτήματα συλλογή και επεξεργασία δεδομένων διαμόρφωση τεκμηριωμένων απαντήσεων ανάπτυξη επεξηγήσεων εξέταση αντιθέτων απόψεων στοχαστική ανάλυση διαδικασιών και συμπερασμάτων.

4 Διευκολυντής και εμψυχωτής της μαθησιακής διαδικασίας Αναδεικνύει τα ερευνητικά ερωτήματα μέσα από τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες των μαθητών/τριών. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως επιβλέποντα των ΕΕ στο πλαίσιο της διερευνητικής μάθησης:

5 Επιβλέπει τη σύνδεση των ερευνητικών ερωτημάτων και διδακτικών στόχων με την επιλογή και διαμόρφωση των ερευνητικών εργαλείων Τροφοδοτεί με στοχευμένες παρεμβάσεις και παρατηρήσεις την επεξεργασία (ανάλυση, κριτική προσέγγιση) των ερευνητικών δεδομένων. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως επιβλέποντα των ΕΕ στο πλαίσιο της διερευνητικής μάθησης:

6 Τι θα μας προσφέρει η ουσιαστική συνεργατική σχέση; Συγκρότηση κοινότητας μάθησης Δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης Παράδειγμα συνεργατικής σχέσης για τους μαθητές μας Μέχρι σήμερα: Ατομικισμός και απομόνωση Ελάχιστη ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και προβληματισμού ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς.

7 Προϋποθέτει: Σχέσεις εμπιστοσύνης και έλλειψη ανταγωνισμού Αναπτύσσει: μαθησιακές δυνατότητες μέσα στην ομάδα, ικανότητες Γλώσσας και Επικοινωνίας, ταυτότητας και αυτοαντίληψης, κοινωνικοποίηση και αποδοχή του «άλλου». Ομαδοσυνεργατική εργασία μαθητών/τριών

8 Προς τον ενεργό πολίτη: Οι πολίτες οι οποίοι θα είναι ικανοί να μοιράζονται συλλογικά οράματα, να συμμετέχουν σε κοινωνικά κινήματα και σε συλλογικές διαδικασίες λήψης απόφασης θα πρέπει να έχουν εκπαιδευθεί μέσα από αντίστοιχες εκπαιδευτικές δομές.

9 Θέμα κοινό 1 η Ομάδα & Υποομάδες Υποδομή 1 2 3 4 Θέμα κοινό 2 η Ομά δα &Υποομάδες 1 2 3 4 Θέμα κοινό 3 η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 Θέμα κοινό 4η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 χαλαρές σχέσεις Μοντέλα συνεργασίας των μαθητών/τριών στις ΕΕ 1ο Κοινό θέμα όλες οι ομάδες – χαλαρή συνεργασία

10 1 ο Υπο-θέμα 1 η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 2 ο Υπο-θέμα 2 η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 3 ο Υπο-θέμα 3 η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 4 ο Υπο-θέμα 4 η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 χαλαρές σχέσεις 2ο Επιμερισμός διαστάσεων του θέματος σε ομάδες

11 1 ο Υπο-θέμα 1 η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 2 ο Υπο-θέμα 2 η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 1 ο Υπο-θέμα 3 η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 2 ο Υπο-θέμα 4 η Ομάδα & Υποομάδες 1 2 3 4 3ο Επιμερισμός δύο διαστάσεων του θέματος σε δύο ζεύγη συνεργαζόμενων ομάδων

12 4ο Κοινό θέμα σε 3 ομάδες και Ολομέλεια

13 Αξιολόγηση της ΕΕ Αξιολόγηση Ερευνητικής Διαδικασίας Αξιολόγηση Περιεχόμενου Ερευνητικής Έκθεσης Αξιολόγηση Γλώσσας και Δομής Ερευνητικής Έκθεσης Αξιολόγηση Δημόσιας Παρουσίασης της Ομαδικής Εργασίας.

14 Λαμβάνουμε υπόψη στην αξιολόγηση: Τη συνεργασία ανάμεσα στις ομάδες Την ανάληψη πρωτοβουλίας κατά την έρευνα Τη φαντασία και την πρωτοτυπία με την οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέγγισαν το θέμα τους.

15 Κριτήρια επιλογής του θέματος των ΕΕ: Ένταξη θεμάτων ΑΠ σε πλαίσιο πραγματικών καταστάσεων Το θέμα ακουμπά και αναδεικνύεται από τα ενδιαφέροντα και την καθημερινότητα των μαθητών/τριών Συνδέεται με διδακτικούς στόχους του ΑΠ Διασυνδέει μαθήματα διαφορετικών πεδίων ή διαφορετικά μαθήματα του ίδιου πεδίου.


Κατέβασμα ppt "Ερευνητικές Εργασίες Παιδαγωγικό πλαίσιο. Γιατί οι Ερευνητικές Εργασίες (ΕΕ) είναι καινοτομία; Προσεγγίζουν διερευνητικά την γνώση και τη μάθηση Προϋποθέτουν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google