Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες στη Περιφέρεια Ηπείρου. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 "Στόχος μας είναι μέχρι το 2010, να είναι συνδεδεμένα τα μισά ευρωπαϊκά νοικοκυριά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευρυζωνικές Υπηρεσίες στη Περιφέρεια Ηπείρου. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 "Στόχος μας είναι μέχρι το 2010, να είναι συνδεδεμένα τα μισά ευρωπαϊκά νοικοκυριά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευρυζωνικές Υπηρεσίες στη Περιφέρεια Ηπείρου

2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 "Στόχος μας είναι μέχρι το 2010, να είναι συνδεδεμένα τα μισά ευρωπαϊκά νοικοκυριά σε ευρυζωνικά δίκτυα με ταχύτητες τουλάχιστον 10 Megabit το δευτερόλεπτο, επιτρέποντας έτσι την πρόσβαση σε πλούσιες μορφές επικοινωνίας όπως το video." Viviane Reding, Ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για την "ΚτΠ" και τα Media, Ιούνιος 2005 " Τα ευρυζωνικά δίκτυα είναι τόσο σημαντικά για την εποχή μας όσο ήταν οι δρόμοι, τα κανάλια και ο σιδηρόδρομος τον δέκατο ένατο αιώνα και οι εθνικές οδοί και το τηλέφωνο τον εικοστό." Michael Copps, πρώην επίτροποςΑμερικανικής ρυθμιστικής αρχής επικοινωνιών, Αύγουστος 2003 "Oι ευρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες είναι σήμερα τόσο σημαντικές για την οικονομία, όσο υπήρξε και ο ηλεκτρισμός." Erkki Liikanen, πρώην Ευρωπαίος επίτροπος για την "ΚτΠ", Μάιος 2002

3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2 H παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Μελέτη Ζήτησης Ευρυζωνικών Υποδομών - Υπηρεσιών» του Έργου: «Προώθηση Ζήτησης Ευρυζωνικών Υποδομών – Επιδεικτικές Δράσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου» που έχει ενταχθεί στο Μέτρο 4.2, Κατηγορία Πράξης 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ Κ.Π.Σ. και αφορά την καταγραφή της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Ηπείρου καθώς και πρόβλεψη της μελλοντικής αύξησης και τις δυνατότητες κάλυψης αυτής.

4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3 Η έρευνα κάλυψε γεωγραφικά το σύνολο της Περιφέρειας Ηπείρου και διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα 18 Ιουλίου έως 21 Σεπτεμβρίου 2005. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, στα νοικοκυριά των οικιακών χρηστών και στις επιχειρήσεις. Όσον αφορά τις Δημόσιες Υπηρεσίες η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με αποστολή ερωτηματολογίου Το μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε 1500 οικιακούς χρήστες (νοικοκυριά), 154 επιχειρήσεις και 54 φορείς του Δημοσίου.

5 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα δεν έχει προχωρήσει µε τον ίδιο ρυθμό, όπως σε άλλες χώρες. Στην ουσία η παροχή και αποδοχή ευρυζωνικών υπηρεσιών έχει μόλις ξεκινήσει στην χώρα µας. Το 2004 η αύξηση της διείσδυσης της Ευρυζωνικότητας στη χώρα μας κυμάνθηκε στο 0,35% ενώ ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ 3,01%.

6 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 Τα τελευταία δεδομένα (Ιούνιος 2005) δείχνουν ότι η διείσδυση έχει διπλασιαστεί (0,8%). Στην ουσία όμως παραμένουμε πάλι ουραγοί.

7 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3 Το πλέον ανησυχητικό όμως στατιστικό στοιχείο αφορά την γεωγραφική κάλυψη μιας χώρας με DSL (ικανότητα απόκτησης της ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές).

8 ΑΙΤΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ •Χαμηλή διαθεσιμότητα •Αναξιοπιστία συνδέσεων •Μικρή σε μέγεθος και δύσκολη αγορά •Δύσκολη γεωγραφική σύνθεση για την ανάπτυξη δικτύων •Εμβρυϊκής μορφής ανταγωνισμός στην αγορά Ευρυζωνικών Δικτύων & Υπηρεσιών •Ευρύ ψηφιακό χάσμα •Έλλειψη υπηρεσιών που θα δημιουργήσουν ζήτηση

9 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Ο όρος «υπηρεσίες» χρησιμοποιείται πολλές φορές σε διαφορετικά πλαίσια, και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς ένα σαφή ορισμό του πλαισίου στο οποίο ο όρος χρησιμοποιείται. Ο όρος αναφέρεται σε τηλεπικοινωνιακές δυνατότητες (capabilities) που ένας πελάτης μπορεί να αγοράσει ή να νοικιάσει από έναν πάροχο υπηρεσιών (service provider). Ένα σύνολο λειτουργιών και μέσων που προσφέρονται από έναν πάροχο σε έναν χρήστη. (Σημειώνεται ότι ο «χρήστης» και ο «πάροχος» μπορεί να είναι ένα ζεύγος όπως εφαρμογή - εφαρμογή, άνθρωπος - υπολογιστής, και συνδρομητής - οργανισμός.)

10 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2 Οι υπηρεσίες ξεχωρίζουν από τα προϊόντα με βάση κάποια χαρακτηριστικά: •Αϋλότητα (intangibility) •Συγχρονικότητα (simultaneity) •Ετερογένεια (heterogeneity) •Φθορά

11 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3 •Μεταφορά αρχείων FTP •Μεταφορά αρχείων P2P •Τηλε-ιατρική (E-health) •Τηλεφωνία μέσω Διαδικτύου (VoIP) •Τηλε-διάσκεψη (Video-Conference) •Επικοινωνία 1-προς-πολλούς (Broadcast) •Ροή Δεδομένων (Streaming / webcasting) π.χ. VoD •Αλληλεπιδραστικά παιχνίδια µε χρήση δικτύων (online gaming) • Διαδραστικές υπηρεσίες τηλεόρασης (interactive TV) •Χρήση υπολογιστή από απόσταση (Remote desktop) •Τηλε-εργασία (Telecommuting) •Τηλε-εκπαίδευση (e-learning) •Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce)

12 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 1 Απεστάλησαν ερωτηματολόγια σε 86 φορείς (58 ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, 4 ΟΤΑ Β΄ Βαθμού, 12 Αναπτυξιακούς Φορείς, 5 Φορείς από το χώρο του Πολιτισμού 6 Φορείς Υγείας και Πρόνοιας και τέλος 1 Φορέα Παιδείας)

13 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 2

14 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 3 Ο συνδυασμός των δύο προηγουμένων ευρημάτων υποδηλώνει την έντονη επιθυμία των φορέων της Περιφέρειας Ηπείρου να συμμετέχουν στις σύγχρονες εξελίξεις και να μη παραμείνουν αμέτοχοι. Βέβαια η επιθυμία από μόνη της δεν συνεπάγεται και ικανότητα εκμετάλλευσης της Ευρυζωνικότητας και πολύ περισσότερο ανάπτυξης των απαραίτητων υποδομών, εύρεσης κατάλληλου επιχειρηματικού μοντέλου χρήσης των υποδομών και τέλος ανάπτυξης των ευρυζωνικών υπηρεσιών που θα δώσουν οντότητα σε μια απλή ευρυζωνική σύνδεση.

15 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 4

16 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 5

17 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 6 Θα πρέπει να τονισθεί ότι πρόκειται για καθαρά υποκειμενικές απόψεις. Η δέουσα προσέγγιση για την εξαγωγή των συγκεκριμένων συμπερασμάτων θα ήταν η παρακολούθηση του όγκου των δεδομένων που διακινούνται από και προς τον κάθε φορέα. Δεδομένου βέβαια ότι αυτό δεν ήταν εφικτό στα πλαίσια της παρούσας μελέτης επιχειρήθηκε με εναλλακτικούς τρόπους να εκτιμηθεί το ρεαλιστικό επίπεδο χρήσης το οποίο και θα παρουσιαστεί παρακάτω.

18 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 7

19 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 8

20 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 9

21 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 10

22 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1

23 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2

24 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 3

25 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 4

26 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 5

27 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 6

28 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 7

29 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 8

30 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 9

31 ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ 1

32 ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ 2

33 ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ 3

34 ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ 4 Η διασύνδεση των οικιακών χρηστών με το Internet σε πρώτη φάση παρουσιάζεται να είναι ικανοποιητική, με βάση τα ελληνικά δεδομένα, καθώς το 70,6% των χρηστών Η/Υ παρουσιάζεται να είναι παράλληλα και χρήστες του Internet. Το ποσοστό χρηστών του Διαδικτύου επί του συνολικού δείγματος ανέρχεται σε 14,4%.

35 ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ 5

36 ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ 6

37 ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ 7

38 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 Καθώς οι ευρυζωνικές υπηρεσίες και εφαρμογές θα γίνονται διαθέσιμες, θα οδηγήσουν την αγορά της Ευρυζωνικότητας και θα δικαιολογήσουν το κόστος επένδυσης από πλευράς πολιτών, επιχειρήσεων και κυβερνήσεων. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η Ευρυζωνικότητα από μόνη της έχει ελάχιστη επίδραση. Η Ευρυζωνικότητα είναι μια τεχνολογία με απίστευτες δυνατότητες. Απαιτούνται όμως σημαντικοί κοινωνικοί και οικονομικοί μετασχηματισμοί οι οποίοι δεν είναι πάντα τόσο απλοί στην εφαρμογή και απαιτούν χρόνο και προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρξουν απτά αποτελέσματα.

39 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 2 Συγκεκριμένα οφέλη, τα οποία προβλέπονται σαν αποτέλεσμα της μεγαλύτερης ευρυζωνικής ανάπτυξης και χρήσης, περιλαμβάνουν: •Αναβαθμισμένη εκπαίδευση. •Πιο παραγωγική έρευνα. •Αυξημένες επιχειρηματικές ενέργειες. •Δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας. •Πιο επιτυχημένη βιομηχανική ανάπτυξη, στρατολόγηση και διατήρηση. •Βελτίωση της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας •Μειωμένη κυκλοφοριακή συμφόρηση και αυτοκινούμενη μόλυνση

40 ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 1 Η Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζουν καθημερινά την πρόκληση να αυξήσουν την ικανοποίηση και τη ποιότητα ζωής των πολιτών μέσω της βελτιστοποίησης της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την απλούστευση της αλληλεπίδρασης του πολίτη με το Δημόσιο και της αύξησης της δημόσιας ασφάλειας, ενώ παράλληλα θα πρέπει να οδηγούν με πρωτοβουλίες τους την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Παρά το γεγονός ότι οι σημερινοί προϋπολογισμοί συρρικνώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, οι Δημόσιες Αρχές μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις, συνδυάζοντας την αλλαγή και βελτιστοποίηση των υφισταμένων διαδικασιών με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών δικτύου και της Ευρυζωνικότητας.

41 ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 2 Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας: •Ικανοποίηση του πολίτη και ταχύτητα εξυπηρέτησης. •Επέκταση σε όσο δυνατόν περισσότερους πολίτες. •Συγκράτηση των δαπανών. •Καινοτομία. Ασφαλές Περιβάλλον: •Ασφάλεια δεδομένων. •Δημόσια ασφάλεια. Οικονομική Ανάπτυξη και Ευημερία: •Βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και τη γνώση. •Παροχή ίσης πρόσβασης σε δεδομένα για όλους. •Διευκολύνοντας την ενασχόληση με επιχειρηματικές δραστηριότητες. •Βελτίωση της ποιότητας ζωής της κοινότητας.

42 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ 1 Απαιτήσεις Εύρους Ζώνης (Bandwidth Requirements) Η πλέον προφανής απαίτηση είναι η ταχύτητα που απαιτεί η μετάδοση μέσω του δικτύου, αλλά υπάρχουν και πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τη συσχέτιση κίνησης δεδομένων (traffic) και ταχύτητας. Απαιτήσεις Επιπέδου Ποιότητας της Υπηρεσίας (Network Quality of Service Requirements) Δεδομένου ότι διάφορες υπηρεσίες μοιράζονται κοινές δικτυακές υποδομές το ‘Επίπεδο Ποιότητας Υπηρεσίας’ (QoS) εγγυάται ότι η ποιότητα της υπηρεσίας συμφωνεί με αυτό που ο χρήστης προσδοκά από τη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Απαιτήσεις Ασφάλειας Δικτύου (Network Security Requirements) Η απαίτηση για ασφάλεια υφίσταται σε όλες τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν ή μεταφέρουν κάποια ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Απαιτήσεις Διαθεσιμότητας Δικτύου (Network Availability Requirements) Δεδομένου ότι κάποιες υπηρεσίες στο σύντομο μέλλον θα χαρακτηρίζονται ως ‘κρίσιμες’ η διαθεσιμότητα του δικτύου θα πρέπει να είναι επαρκής ώστε να μην αποτυγχάνουν στο σκοπό τους.

43 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ 2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΒΙΝΤΕΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ)

44 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ 3 ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ (ΒΙΝΤΕΟ & ΗΧΟΣ)

45 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ 4 ΤΗΛΕ-ΕΡΓΑΣΙΑ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

46 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ 5 ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

47 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 Οι υπηρεσίες που θα αυξήσουν την απαίτηση μεγαλύτερου εύρους ζώνης θα είναι η εκπομπή τηλεοπτικού σήματος - βίντεο κατόπιν απαίτησης λόγω της αύξησης της ποιότητας από τη συνηθισμένη τηλεόραση σε ποιότητα υψηλής ευκρίνειας (HDTV) καθώς και οι υπηρεσίες τηλε-εργασίας που θα εξελιχθούν από την απλή χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πλήρη πρόσβαση στα ενδο-εταιρικά δίκτυα. Επίσης η ανταλλαγή αρχείων και τα παιχνίδια παρουσιάζουν δυναμική, καθώς θα αυξάνεται η χωρητικότητα των δικτύων, στα 100 Mbps για γρήγορο κατέβασμα των περιεχομένων ενός πλήρους DVD. Τέλος, η παράλληλη χρήση μιας ευρυζωνικής σύνδεσης από περισσοτέρους του ενός χρήστη, ο ένας θα τηλε- εργάζεται και άλλος θα παρακολουθεί κάποια ταινία, θα αποτελέσει παράγοντα αύξησης των απαιτήσεων για εύρος ζώνης. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΟΥΣ ΖΩΝΗΣ

48 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2 Οι υπηρεσίες που θα οδηγήσουν την αύξηση απαίτησης για ποιότητα θα είναι τα online παιχνίδια και η τηλεφωνία μέσω Διαδικτύου (VoIP-based services) που θα προσφέρεται ως εναλλακτική των συνηθισμένων τηλεφωνικών συνδρομών (π.χ. θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει 100% τερματισμός κλήσεων προς νούμερα επειγόντων περιστατικών). Η ασφάλεια θα εξαρτάται από το είδος της πληροφορίας και κάποιες υπηρεσίες μπορεί να απαιτούν επιπλέον φυσικά μέσα ασφάλειας. Σίγουρα εφαρμογές που θα διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα (ταυτότητας, τραπεζικών στοιχείων, ιατρικά, κτλ.) θα δημιουργήσουν αυξημένη ζήτηση για ασφάλεια. Τέλος απαίτηση για αυξημένη διαθεσιμότητα δικτυακών υποδομών θα δημιουργήσουν η τηλεφωνία μέσω Διαδικτύου και οι υπηρεσίες κατόπιν παραγγελίας (π.χ. Video on Demand). ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

49


Κατέβασμα ppt "Ευρυζωνικές Υπηρεσίες στη Περιφέρεια Ηπείρου. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 "Στόχος μας είναι μέχρι το 2010, να είναι συνδεδεμένα τα μισά ευρωπαϊκά νοικοκυριά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google