Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ερευνητική μεθοδολογία

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ερευνητική μεθοδολογία"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ερευνητική μεθοδολογία
Θεοδωράκη Ελένη-Μαρία

2 Κατηγορίες άρθρων Μεθοδολογικά Notes-letters to the editor Εφαρμογές
Άρθρα επισκόπησης

3 Μεθοδολογικά Καινοτόμα/πρωτότυπα θεωρητικά αποτελέσματα Νέες μέθοδοι
Αποδείξεις Ολοκληρωμένη προσέγγιση ενός θέματος

4 Notes-Letters to the editor

5 Εφαρμογές Εφαρμογές θεωρητικών συμπερασμάτων
Πρόταση νέων περιοχών εφαρμογών Δημιουργία νέων μοντέλων/μεθόδων εμπνευσμένων απο πραγματικά προβλήματα

6 Άρθρα επισκόπησης Ενασχόληση με ένα ερευνητικό θέμα ή περιοχή
Παρουσίαση βασικών στοιχείων της θεωρίας που έχει αναπτυχθεί Ενοποιημένη και συμπαγής θεώρηση των αποτελεσμάτων/μεθόδων/εφαρμογών

7 Βιβλιογραφική έρευνα Σημαντικό μέρος μιας εργασίας αποτελεί η βιβλιογραφική έρευνα και ενημέρωση για τα αποτελέσματα που έχουν δημοσιευθεί πάνω στο αντικείμενο της εργασίας Στην εργασία πρέπει να δίνονται αναφορές σε σχετικά αποτελέσματα της βιβλιογραφίας Πρέπει να αναφέρεται πως σχετίζεται η συγκεριμένη εργασία με τα υπάρχοντα αποτελέσματα και ποια ακριβώς είναι η πρωτοτυπία και η συνεισφορά της

8 Βιβλιογραφική έρευνα Σήμερα η βιβλιογραφική έρευνα είναι κατα κύριο λόγο ηλεκτρονική Βιβλιογραφικές βάσεις Δεδομένων Γενικές μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο

9 Βιβλιογραφικές βάσεις Δεδομένων
Περιέχουν αναφορές σε άρθρα ταξινομημένες κατα συγγραφέα, τίτλο, θέμα, περιοδικό, χρονολογία κτλ. Αρκετές περιέχουν πλήρη άρθρα Συνήθως απαιτούν ετήσια συνδρομή Οι πανεπιστημιακές και ερευνητικές βιβλιοθήκες έχουν συνδρομές σε βιβλιογραφικές βάσεις

10 Επιλογή περιοδικού για δημοσίευση ερευνητικής εργασίας
Κριτήρια επιλογής Συμβατότητα εργασίας με την αποστολή του περιοδικού (mission statement) Πιθανότητα δημοσίευσης Ποιότητα περιοδικού-αναγνωσιμότητα

11 Συμβατότητα Κάθε περιοδικό δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του όπως επίσης και σε κάθε τεύχος την αποστολή του (mission statement) που περιγράφει τι είδους άρθρα είναι κατάλληλα για δημοσίευση Πριν σταλεί μια εργασία στο περιοδικό θα πρέπει να εξεταστεί κατα πόσο είναι συμβατή με το mission statement Άλλο κριτήριο μπορεί να είναι αν έχουν δημοσιευθεί στο περιοδικό παραπλήσιες εργασίες και κυρίως άρθρα στα οποία η δική μας εργασία κάνει σημαντική αναφορά

12 Παράγοντας επιρροής περιοδικού impact factor
Ένας παράγοντας αξιολόγησης ενός περιοδικού είναι η αναγνώρισή του απο τους ερευνητές της περιοχής και κατ’επέκταση η αναγνωσιμότητά του Ένα μέτρο της αναγνωσιμότητας είναι οι αναφορές (citation) που δίνουν μεταγενέστερες εργασίες σε άρθρα που έχουν δημοσιευθεί στο περιοδικό΄. Αυτόν τον παράγοντα μετράει το impact factor του περιοδικού. Εισήχθη και δημοσιεύεται ετήσια απο το Institute for Scientific Information (ISI,

13 Υπολογισμός του impact factor για ένα έτος
Έστω το περιοδικό Α για το έτος Τ Χ=αριθμός των άρθρων που έχουν δημοσιευθεί στο Α τα έτη Τ-1 και Τ-2 Υ=αριθμός αναφορών στα άρθρα Χ που έχουν γίνει το έτος Τ (σε οποιοδήποτε περιοδικό) Impact factor=Y/X Μέσος αριθμός αναφορών κατα το έτος Τ για κάθε άρθρο που έχει δημοσιευθεί στο Α τα δύο προηγούμενα χρόνια

14 Πως βρίσκουμε το Impact factor
Το Institute for Scientific Research JCR (Journal Citation Reports) που δίνει στοιχεία για το impact factor των περισσότερων επιστημονικών περιοδικών.

15 Δομή άρθρου έρευνας Σειρά της έρευνας Διάρθρωση και περιεχόμενο
Στοιχεία επιχειρηματολογίας Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόβλημα(ερώτημα) Πώς αναζητήθηκε η απάντηση ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ Πειστικότητα των αποδεικτικών στοιχείων Ευρήματα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Απόδειξη (τα δεδομένα)-αρχική απάντηση Ευρήματα εκφρασμένα απο τη σκοπιά άλλων ερευνητών-η απάντηση ΣΥΖΗΤΗΣΗ &ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Υποστηρικτικές αποδείξεις (άλλα άρθρα) Ανταπόδειξη Μετά την εκτίμηση συγκρουόμενων αποδεικτικών στοιχείων Δίνεται η απάηντηση

16 Εισαγωγή Σύντομη περιγραφή του σκοπού της έρευνας
Όχι «άχρηστες» εξηγήσεις Όχι επεξήγηση των όρων στον τίτλο του άρθρου Σαφής διατύπωση της ερώτησης που απαντά η έρευνα

17 Υλικό και μέθοδος Η σωστά σχεδιασμένη έρευνα ακολουθεί μια λογική σειρά: Επιλογή του σχεδιασμού της μελέτης και καθορισμός του πρωτοκόλλου Οι ερευνητικές μονάδες (άτομα, περιραματόζωα) πρέπει πλήρως να χαρακτηρίζονται) Στατιστική ανάλυση Αναφορά των προγραμμάτων Η/Υ

18 Αποτέλεσμα Τα τεκμήρια που χρειάζονται για να απαντηθεί η ερώτηση μπορεί να προέρχονται κατα ενα μερος απο άλλη δημοσίευση ή απο τα δεδομένα του συγγραφέα Τα νέα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να περιγραφούν όσο πιο αναλυτικά γίνεται Τα αριθμητικά δεδομένα παρουσιάζονται συνήθως με πίνακες ή διαγράμματα Θα πρέπει να αναφερθεί ο συνολικός αριθμός των ερευνητικών μονάδων της έρευνας Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ξεκινά απο το παλιό στο νέο

19 Συζήτηση-Συμπεράσματα
Στην αρχή της συζήτησης πρέπει να δίνεται απάντηση στο ερώτημα που έχει τεθεί Αν δημοσιευμένο άρθρο έφτασε στην ίδια απάντηση θα πρέπει να αναφερθεί Ίσως υπάρχει ανταπόδειξη που θα πρέπει να παρουσιαστεί Έντιμη συζήτηση λαμβάνει υποψη όλα τα τεκμήρια που στηρίζουν την επιχειρηματολογία

20 Άρθρο έρευνας Τίτλο Περίληψη Λέξεις κλειδιά Πίνακες-εικόνες
Ευχαριστίες Βιβλιογραφικές αναφορές

21 Ο ρόλος του στατιστικού
Σχεδιασμό Ανάλυση Τελική συγγραφή

22 Ο ρόλος του στατιστικού
Στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν Κοινές μέθοδοι (t-test, correlation) δεν χρειάζεται να περιγραφούν αναλυτικά Πιο σύνθετες (linear regression) θα πρέπει να καθορίζονται ευκρινώς

23 Ο ρόλος του στατιστικού
Στα αποτελέσματα θα πρέπει να δίνονται για: Ποσοτικές μεταβλητές:Μ.Τ, SD, όρια αξιοπιστίας, γραφήματα Ποιοτικές μεταβλητές:εκατοστημόρια, διάμεση τιμή Διατάξιμες μεταβλητές:ποσοστά Μη παραμετρικές μέθοδοι: -έλεγχος κανονικότητας της κατανομής -θετικά λοξές κατανομές (λογαριθμικ΄΄ος μετασχηματισμός, τετραγωνική ρίζα)

24 Ο ρόλος του στατιστικού
Έκτοπες τιμές (outliers) (δεν εξαιρούνται) Συντελεστής συσχέτισης (scatterplot,spearman) Παλιδρόμηση (συντελεστές, SE, όρια αξιοπιστίας 95%) Ανάλυση επιβίωσης (κλινικοί πίνακες επιβίωσης,plot)

25 Ο ρόλος του στατιστικού
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 95% όρια εμπιστοσύνης (απαραίτητα για μικρό μέγεθος δείγματος) t-test κατα ζεύγη (μέση τιμή και SD των διαφορών) Για μη κανονική κατανομή (διάμεση τιμή, εκατοστημόρια) p-values (ακριβής αριθμητική τιμή)

26 Ο ρόλος του στατιστικού
Γραφικές παραστάσεις –εικόνες (βοηθούν τον αναγνώστη, να αναφέρονται όλες οι απαιτούμενες εξηγήσεις) Πίνακες (τίτλος,παράμετρος-στήλη,πλήθος παρατηρήσεων,στρογγυλοποίηση)

27 Ο ρόλος του στατιστικού
Σκοπός των στατιστικών μεθόδων είναι να παρέχεται τεκμηριωμένα η επιστημονική διαπίστωση που προκύπτει απο μια συγκεκριμένη έρευνα. Προτιμότερο είναι να επισημαίνονται τα αδύνατα σημεία στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση της έρευνας παρα να αγνοούνται ελπίζοντας οτι δεν θα επισημανθούν.


Κατέβασμα ppt "Ερευνητική μεθοδολογία"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google