Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Αθηνά Μαυρίδου

2 Τι είναι η έρευνα Η συστηματική διαδικασία κατά την οποία επιτυγχάνεται η απαιτούμενη συλλογή δεδομένων και η ακριβής ανάλυση πληροφοριών, προκειμένου να αυξηθεί ο βαθμός κατανόησης επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων ή φαινομένων. ΣΚΟΠΟΣ Επισκόπηση υπάρχουσας γνώσης Περιγραφή ενός φαινομένου Καινοτομία Ερμηνεία φαινομένων και πληροφοριών

3 Τo πείραμα στη Φυσική του Αριστοτέλη
Οι Αρχαίοι Έλληνες διαμόρφωσαν την ορθολογική αντίληψη «ότι ο κόσμος είναι ένα τακτοποιημένο σύνολο και λειτουργεί με νόμους που μπορεί να τους ανακαλύψει το ανθρώπινο μυαλό». KAI «H εννοιολογική…σκέψη…μεσολαβεί ανάμεσα στη συνείδηση και στη φύση» Η επιστήμη σήμερα διαφοροποιείται από την αρχαία ως προς το ότι έγινε πιο συγκεκριμένη, επαγωγική, μετρική, πειραματική. Η «πειραματική φυσική», (Bacon 16ος αιώνας) καθίσταται συνώνυμη της «σύγχρονης φυσικής»

4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Επαναληπτική Εμπειρική μαρτυρία Έλεγχος Τάξη και συστηματικότητα Γενίκευση Αντικειμενικότητα Τεκμηρίωση των προτεινομένων Πρόβλεψη για διρθωτικές ενέργειες

5 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ορίζεται ως « η διαδικασία που επιτρέπει την απόκτηση συστηματικής γνώης και τεχνολογίας που μπορεί να αξιοποιηθεί για την βελτίωση της ατομικής και συλλογικής υγείας» Προσφέρει πληροφορίες για την υγεία Αναπτύσει σχετικά εργαλεία (τεχνολογία) Ασχολείται με την πρόληψη ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Τρόποι προσέγγισης της έρευνας Επιστήμη Επιστητό : τοπροσεγγίσιμο μέσω της γνώσης

6 ΤΥΠΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασική: ανάπτυξη νέας θεωρίας, νέας γνώσης χωρίς άμεση πρακτική εφαρμογή Εφαρμοσμένη: επίλυση πρακτικής φύσεως θεμάτων ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΥΠΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Φιλοσοφικές προσεγγίσεις,Επιστημολογικός προσανατολισμός ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ (Karl Popper , Η λογική της επιστημονικής ανακάλυψης)  Οι επιστημονικές θεωρίες πρέπει να είναι διατυπωμένες με τέτοιον τρόπο ώστε η διάψευσή τους να είναι κατ' αρχήν δυνατή ­ και μόνο έτσι μπορούν να αντικατασταθούν από άλλες, νεότερες και ικανοποιητικότερες.

7 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Θετικισμός : Οι νόμοι και οι μέθοδοι των θετικών επιστημών πρέπει να εφαρμόζονται και στις θεωρητικές και κοινωνικές επιστήμες. (A. Comte ( ),. Η. Spenser ( ) και J. S. Mill ( ). Φαινομενολογία: βασική πηγή γνώσης η εμπειρία και παρατήρηση. Δίνει έμφαση στην ανθρώπινη συνείδηση (Husser, 1890). Eρμηνευτική: μέσω της ερμηνείας (κειμένων, συμπεριφορών, φαινομένων, νόμων κλπ) επιδιώκεται η κατανόηση της γνώσης (Gadamer , 1960, μαθητης του Heidegger) Eρμηνευτική φαινομενολογία: μελέτη των ανθρώπινων εμπειριών και του τρόπου που ερμηνεύονται (Wilhelm Dilthey)

8 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ποσοτική έρευνα Στηρίζεται στην στατιστική ανάλυση
Εξαρτάται από το μέγεθος του δείγματος Απαιτεί ερευνητικό υλικό «κλειστού τύπου» (απαντήσεις σε προκαθορισμένες ερωτήσεις . Προϋπάρχουσες κλίμακες) ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ παράγουν γενικευμένα συμπεράσματα θεωρούνται «αντικειμενικά»

9 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ποιοτική έρευνα
Δεν μετατρέπει τα ευρήματά της σε αριθμούς Δεν γίνεται στατιστική επεξεργασία Αναλύει σεβάθος το πρωτότυπο «ανοικτό» ερευνητικό υλικό Χρησιμοποιεί συνήθως μικρά δείγματα Συχνά ακολουθεί φιλοσοφικές προσεγγίσεις Αρχή: οι ανθρώπινες εμπειρίες είναι πολύ σημαντικές και δεν μπορούν να αντικατασταθούν από μετρήσιμους δείκτες.

10 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Επιστημονικότητα Μεθοδολογίας Πειραματική Μη πειραματική Ημι-πειραματική Χρονική σχέση με το υπό μελέτη φαινόμενο Προδρομική αναδρομική Αριθμός μεθοδολογιών Μονομεθοδολογική πολυμεθοδολογική Τόπος διεξαγωγής Εργαστηριακή Επιτόπια Χρονική διάρκεια διεξαγωγής Συγχρονική διαχρονική Σκοπιμότητα Περιγραφική αναλυτική

11 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΣΤΑΔΙΑ
Αναγνώριση ερευνητικού προβλήματος – κίνητρα (γιατί πρέπει να ερευνήσω το συγκεκριμμένο θέμα?) Ανασκόπηση βιβλιογραφίας (για να μην ξανα- ανακαλύψουμε τον τροχό!!) Σαφής καθορισμός των στόχων Συλλογή πρωτογενών δεδομένων (πχ εργαστηριακών αποτελεσμάτων, ερωτηματολογίων κλπ) Ανάλυση των δεδομένων (στατιστική και άλλες μέθοδοι) Διάχυση αποτελεσμάτων – συμπερασμάτων Αξιολόγηση από την επιστημονική κοινότητα (πχ μέσω CI των περιοδικών που τα δημοσιεύουν)


Κατέβασμα ppt "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google