Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β’ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

2 ΕΡΓΑΣΙΑ Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Η εργασία είναι ατομική πραγματοποιείται κατά την διάρκεια του δευτέρου τετραμήνου και έχει την θέση γραπτού στις προαγωγικές εξετάσεις του Ιουνίου. Το θέμα της μπορεί να αφορά είτε κάποιο πείραμα είτε μια έρευνα δημοσκόπησης . ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

3 ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β΄ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.ΕΞΩΦΥΛΛΟ: (Π.Χ) Σχολείο - Μάθημα - Τάξη - Τμήμα -Τίτλος της έρευνας - Το όνομά σας -Διεύθυνση - Ημερομηνία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

4 ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β΄ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο τίτλος της εργασίας πρέπει να είναι σύντομος και ακριβής (12-15 λέξεις). Θα αναφέρει τις μεταβλητές της έρευνας, τι μελετήθηκε και(αν είναι δυνατόν) τα όριά της. Μπορεί όμως για λόγους γλωσσικής αισθητικής του συγγραφέα να μην ακολουθηθεί αυτή η υπόδειξη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

5 ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β΄ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Π.Χ) Ο πίνακας περιεχομένων θα περιλαμβάνει: Κατάλογο των κεφαλαίων και ανάλυση τους, όπως αυτά προκύπτουν από την δομή της εργασίας, και τους αριθμούς των σελίδων στις οποία βρίσκεται το καθένα από αυτά. Κατάλογο (αριθμημένο) των πινάκων της εργασίας, με αναφορά του αριθμού της σελίδας στην οποία βρίσκεται, ο καθένας. Κατάλογο (αριθμημένο) των διαγραμμάτων και των εικόνων που, ενδεχομένως, περιέχει η εργασία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

6 ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β΄ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4.ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο πρόλογος της εργασίας αναφέρει, συνήθως, ότι, « Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε με την επίβλεψη του………………και εντάσσεται στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας Α΄ Λυκείου. Στην Εισαγωγή αναφέρεται…………………… Το Θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει………………………….. Το Ερευνητικό μέρος περιλαμβάνει………………………….. Για τη συμβολή τους στην διεκπεραίωση της , ευχαριστώ τους………………………………..» Ο πρόλογος δεν υπερβαίνει, σε έκταση, την μια σελίδα. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

7 ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β΄ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5.ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η περίληψη καταλαμβάνει μισή ή μια, το πολύ, σελίδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

8 ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β΄ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εισαγωγή, περιλαμβάνει τα εξής:
6.1. Παρουσίαση του προβλήματος Α.Οριοθέτηση (Τι ερευνήθηκε ακριβώς) Β.Μεταβλητές (Ανεξάρτητες, Εξαρτημένες ,επίπεδά τους) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

9 ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β΄ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
6.2. Υπόθεση της έρευνας Ποιο αναμένει εκ των προτέρων, ο ερευνητής, να είναι το αποτέλεσμα- συμπέρασμα της Μεθοδολογία της έρευνας Σύντομη περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθήσει για τον έλεγχο την ορθότητας της υπόθεσης. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

10 ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β΄ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
6.4. Σκοπός της έρευνας Στο σημείο αυτό, αναφέρεται που στοχεύει η έρευνα, τι προσφέρει, σε ποιους μπορεί να είναι χρήσιμη(κοινωνικές ανάγκες). Θα περιλαμβάνει μια εξήγηση για το πώς σας ήρθε η ιδέα να υλοποιήσετε τη συγκεκριμένη έρευνα και για ποιους λόγους από τη πλευρά σας, δηλαδή από την πλευρά του ερευνητή θελήσατε να πραγματοποιήσετε τη συγκεκριμένη έρευνα. Τι είδος έρευνας θα υλοποιήσετε. (Θα ήταν προτιμητέο να κάνετε πειραματική έρευνα)τι ελπίζετε να πετύχετε τώρα που ξεκινάτε : ποιους στόχους θέλετε να ικανοποιήσετε και σε ποια συγκεκριμένα ερωτήματα θέλετε να δώσετε απάντηση με τη συγκεκριμένη έρευνα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

11 ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β΄ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
6.5. Παράγοντες που δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματά της Παρουσιάζονται όλες οι ελεγχόμενες μεταβλητές και ο τρόπος ελέγχου αυτών. Οι παράγοντες αυτοί θεωρείται ότι δεν επηρεάζουν (ή έχουν αμελητέα επίδραση) τα αποτελέσματα της έρευνας . ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

12 ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β΄ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
6.6. Όρια της έρευνας Είναι παράγοντες που επηρεάζουν και περιορίζουν την αξιοπιστία της, οφειλόμενοι στις περιορισμένες δυνατότητες του ερευνητή. Π.χ. περιορισμένος αριθμός πειραμάτων, περιορισμένη διάρκεια της Έρευνας, επίδραση προηγούμενων ερευνών στο δείγμα, περιορισμένη ακρίβεια οργάνων, απλοποιήσεις των προβλημάτων, παραδοχές,κόστος... Η έκταση της ενότητας ΕΙΣΑΓΩΓΗ είναι δυο με τρεις σελίδες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

13 ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β΄ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Στο Θεωρητικό Μέρος εντάσσονται υπάρχουσες πληροφορίες γύρω από το θέμα που προήλθαν από τις διαθέσιμες πηγές όπως βιβλία, περιοδικά, προηγούμενες μελέτες, ειδικούς πάνω στο θέμα, διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, μπορεί να περιλαμβάνει: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

14 ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β΄ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
7.1. Ιστορική αναδρομή-γενικά στοιχεία Αναφέρεται στην ιστορική εξέλιξη του θέματος και την σημερινή έκταση του προβλήματος . (3 σελ κείμενο) 7.2. Ορισμούς των εννοιών που θα χρησιμοποιηθούν Αναφέρονται οι ορισμοί των σημαντικών για την έρευνα εννοιών, όπως αυτές έχουν βρεθεί στην διαθέσιμη βιβλιογραφία. 7.3. Εποπτικό υλικό Σχετικοί πίνακες, διαγράμματα και φωτογραφίες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

15 ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β΄ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το Ερευνητικό Μέρος είναι η “καρδιά” της εργασίας, σε αυτό περιλαμβάνονται τα εξής: 8.1.Χρονοδιάγραμμα εργασιών ( δίνεται παράδειγμα) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

16 8.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β΄ΕΡΓΑΣΙΑΣ
8.2.Κατάλογος υλικών και μέσων Περιλαμβάνει υλικά (μηχανήματα, υλικά κατασκευής, εργαλεία κ.λπ.) ή άϋλα (ερωτηματολόγια, στατιστικά δελτία κ.λπ.) που επινοήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από τον ερευνητή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

17 ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β΄ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 8.3.Εκτέλεση του πειράματος (περιγραφή) Περιγράφει την πορεία διεξαγωγής των μετρήσεων της Έρευνας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

18 ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β΄ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 8.4.Πίνακας παρατηρήσεων ( δίνεται παράδειγμα) Περιλαμβάνει τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων που έγιναν, και την παρουσίαση τους μέσα από κείμενα, πίνακες, διαγράμματα, κ.λπ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

19 ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β΄ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
8.5.Φωτογραφίες του πειράματος (Μόνο για την πειραματική έρευνα) Απαιτούνται: 1-2 φωτ για ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ φωτ για ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ φωτ για ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 8.6.Ανάλυση αποτελεσμάτων Περιλαμβάνει την επεξεργασία των αποτελεσμάτων μέσα από συγκρίσεις, διαπιστώσεις και παρατηρήσεις που γίνονται από τον ερευνητή (ραβδογράμματα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

20 ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β΄ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Σε αυτά γίνονται λίγες ή καθόλου ποσοτικές και εντάσσονται: 9.1. Κατάλογος συμπερασμάτων, με σαφείς και κατανοητούς όρους 9.2. Αποδοχή ή απόρριψη της αρχικής υπόθεσης 9.3. Χρήσιμες προτάσεις, που προκύπτουν από τα συμπεράσματα 9.4. Προτάσεις για νέα συμπληρωματική έρευνα ( Παρουσίαση προτάσεων για μελλοντική διερεύνηση των ελεγχόμενων μεταβλητών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

21 ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β΄ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Περιλαμβάνει κατάλογο των βιβλίων ή άλλων πηγών (διευθύνσεις Internet, περιοδικά ), που χρησιμοποιήθηκαν. Για κάθε βιβλίο, περιοδικό ή άρθρο αναφέρεται με τη σειρά: Επίθετο και όνομα συγγραφέα, τίτλος συγγράμματος, εκδοτικός οίκος, ημερομηνία έκδοσης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

22 ΕΝΟΤΗΤΕΣ Β΄ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΛΟΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ


Κατέβασμα ppt "ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google