Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δομή Παρουσίασης μίας ερευνητικής εργασίας Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάθημα: Μέθοδοι και Δεξιότητες Ερευνας Β εξάμηνο, 2014-15 Εισηγήτρια: Δρ. Α. Μπατρίνου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δομή Παρουσίασης μίας ερευνητικής εργασίας Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάθημα: Μέθοδοι και Δεξιότητες Ερευνας Β εξάμηνο, 2014-15 Εισηγήτρια: Δρ. Α. Μπατρίνου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δομή Παρουσίασης μίας ερευνητικής εργασίας Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάθημα: Μέθοδοι και Δεξιότητες Ερευνας Β εξάμηνο, 2014-15 Εισηγήτρια: Δρ. Α. Μπατρίνου

2 Κάθε παρουσίαση μίας ερευνητικής εργασίας πρέπει να: έχει μία εισαγωγή για το επιστημονικό ερώτημα ή πρόβλημα το οποίο καλείται να απαντήσει ή επιλύσει Περιγράφει τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για να διερευνηθεί ή μελετηθεί το πρόβλημα

3 …πρέπει να… Εξηγεί τα αποτελέσματα που προέκυψαν Σχολιάζει (συζητά) την σημασία των αποτελεσμάτων και τους περιορισμούς της συγκεκριμένης έρευνας

4 Όταν προετοιμάζετε την παρουσίαση πρέπει να αναρωτηθείτε: Από τι αποτελείται το ακροατήριο; (από φοιτητές, καθηγητές, επιστήμονες;) Τι υπόβαθρο ήδη έχουν σχετικά με την έρευνα που έχετε κάνει; Τι θα πρέπει να τους επικοινωνήσω παρά πάνω για να εκτιμήσουν τα αποτελέσματα μου;? πως θα παρουσιάσω με τον καλύτερο τρόπο την έρευνα μου ώστε το κοινό να κατανοήσει την σημασία της έρευνας μου και την συμβολή της στην διερεύνηση ενός προβλήματος;

5 1.Τίτλος 2.Εισαγωγή 3.Μέθοδοι 4.Αποτελέσματα 5.Συμπεράσματα 6.Προοπτικές 7.Βιβλιογραφία

6 1.Τίτλος της παρουσίασης Ο τίτλος πρέπει να είναι ▫σύντομος, ▫ακριβής ▫περιεκτικός Να περιλαμβάνει τις μεταβλητές που πρόκειται να μελετηθούν, πχ «Η επίδραση της θερμοκρασίας και της αλατότητας στην ανάπτυξη της L. monocytogenes”

7 2. Η «Εισαγωγή» Ο σκοπός της εισαγωγής είναι η ενημέρωση για το ερευνητικό ερώτημα ή πρόβλημα που έχετε θέσει Πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που χρειάζεται το ακροατήριο για να κατανοήσει το βασικό ερώτημα της έρευνας που θέλετε να απαντήσετε και τα αποτελέσματα σας

8 Η εισαγωγή… Περιγράφει πως η έρευνα σας εντάσσεται σε ένα γενικότερο ερευνητικό πεδίο το οποίο είναι υπό μελέτη. Τι είδους ερωτήματα έχουν μείνει αναπάντητα; Αναφέρει ποια είναι τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν το ερευνητικό πρόβλημα.

9 Τι ερωτήματα θα προσπαθήσει να απαντήσει αυτή η έρευνα και ποια θα είναι η συμβολή της; Εξηγήστε πόσο σημαντικό είναι το ερώτημα και πως πιθανόν να επηρεάζει την κοινότητα και τους πολίτες (πχ για την δημόσια υγεία, την ασφάλεια των καταναλωτών, την αύξηση του χρόνου ζωής ενός τροφίμου, κτλ)

10 Συνοπτικά η εισαγωγή πρέπει να περιλαμβάνει: 1.Επεξήγηση του επιστημονικού προβλήματος, της σημασίας του και της σχέσης που έχει με την ευρύτερη κοινότητα. 2.Τι είναι ήδη γνωστό για το πρόβλημα από άλλους ερευνητές και ποιες απόψεις επικρατούν σχετικά με το ζήτημα αυτό (και με τις αντίστοιχες βιβλιογραφικές αναφορές). 3.Επεξήγηση των σημείων που δεν είναι πλήρως κατανοητά ακόμη ή δεν έχουν λυθεί για το αντικείμενο της έρευνας (και με τις αντίστοιχες βιβλιογραφικές αναφορές). 4.Τι νέο θα κάνετε και γιατί δεν έχει γίνει πριν; 5.Τι απαντήσεις θα προσπαθήσετε να πάρετε; (στόχος της έρευνας). 6.Διατυπώστε την υπόθεση σας (hypothesis)

11 Τέλος στην εισαγωγή θα πρέπει: 1.Να προσδιορίσετε ξεκάθαρα τον σκοπό της ερευνητικής εργασίας με μία φράση: « ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να α)… β)…και γ)…..»

12 3. Μέθοδοι και Ερευνητική προσέγγιση Περιγραφή των μεθόδων της έρευνας (ανάλογα με το είδος της παρουσίασης η περιγραφή μπορεί να είναι συνοπτική ή αναλυτική) Δείγματα και δειγματοληψία Αναλυτικές μέθοδοι Είδος στατιστικής επεξεργασίας (και με ποιο πρόγραμμα έγινε, πχ SPSS) Επεξήγηση της ορολογίας.

13 Επικοινωνήστε επαρκώς τις μεθόδους για να κατανοήσει το ακροατήριο πως προέκυψαν τα αποτελέσματα. Γιατί επιλέξατε αυτές τις μεθόδους;

14 4. Τα Αποτελέσματα της έρευνας:

15 Έχει πολύ μεγάλη σημασία πως θα παρουσιάσει κανείς τις παρατηρήσεις και τα αποτελέσματα μίας έρευνας

16 Για παράδειγμα… Εστω ότι είστε σε ένα τρένο και διασχίζετε ένα λιβάδι στην Σκωτία…

17 …ξαφνικά βλέπετε ένα μαύρο πρόβατο! μόνο του!

18 Πως θα διατυπώσετε την παρατήρηση σας; 1.Τα πρόβατα στην Σκωτία είναι μαύρα

19 Ή θα πείτε: 2.Κάποια από τα πρόβατα στην Σκωτία είναι μαύρα.

20 ή για να είμαστε πιο ακριβείς: 3.Στην Σκωτία, υπάρχει τουλάχιστον 1 λιβάδι στο οποίο υπάρχει τουλάχιστον 1 πρόβατο που είναι μαύρο σε τουλάχιστον την μία πλευρά…

21 Εσείς θα πρέπει να αποφασίσετε πως θα παρουσιάσετε τα δεδομένα σας Εσείς είστε ο “expert” όταν παρουσιάζετε την έρευνα σας

22 Τα Αποτελέσματα της έρευνας: Παρουσιάστε τα αποτελέσματα της έρευνας σε πίνακες και γραφικές παραστάσεις με μία συνοπτική εξήγηση Να τονίσετε τι είναι σημαντικό σε κάθε γράφημα και γιατί. Τα πιο σημαντικά αποτελέσματα μπορείτε να τα παρουσιάσετε σε ένα ξεχωριστό πίνακα ή γράφημα. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων θα είναι η βάση των συμπερασμάτων σας.

23 …αποτελέσματα.. Τα αποτελέσματα πρέπει να παρουσιάζονται αντικειμενικά αλλά να μην είναι βαρετά. Μην απλώς αναφέρετε ένα αποτέλεσμα, αλλά προσπαθήστε να το εντάξετε σε μία συζήτηση με τις επιπτώσεις ή τις επιδράσεις που μπορεί να έχει αυτό το αποτέλεσμα. να υπενθυμίζετε στους ακροατές για την σχέση που μπορεί να έχουν τα αποτελέσματα σας με την «γενικότερη εικόνα» που δώσατε στην εισαγωγή.

24 Η παρουσιάση των αποτελεσμάτων πρέπει να είναι εύκολα κατανοητή και σωστά διαμορφωμένη ▫Οι άξονες των γραφημάτων να έχουν σωστές μονάδες ▫Μην εμφανίζετε πάνω από 3-4 καμπύλες στο ίδιο γράφημα

25 Να χρησιμοποιείτε μόνο γραφήματα που υποστηρίζουν τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας σας. Τοποθετήστε λεζάντες στα γραφήματα σας που θα εξηγούν την έρευνα. Σιγουρευτείτε ότι βγάζουν νόημα και ότι υποστηρίζουν τους βασικούς σας ισχυρισμούς. ▫Για κάθε αποτέλεσμα χρησιμοποιείστε 1΄-2 πίνακες ή γραφήματα.

26 Περιγράψτε κάθε γράφημα και συνοψίστε την σημασία του. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με μία λογική σειρά που δεν αντιστοιχεί πάντα με την σειρά που εκτελέστηκαν τα πειράματα.

27 Η συζήτηση των γραφημάτων θα πρέπει να περιλαμβάνει: περιγραφή των τάσεων (trends) θετικούς και αρνητικούς συσχετισμούς σύγκριση μεταξύ αποτελεσμάτων αν ισχύει ή αρχική υπόθεση που είχατε θέσει ή αν λάβατε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

28 ▫Προσοχή: Η συζήτηση των αποτελεσμάτων σας θα μπορέσει να υποστηρίξει τα συμπεράσματα σας;

29 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων Στα ποσοστά βάζουμε σε παρένθεση τον αριθμό των δειγμάτων “Το 60% (n= 18) των δειγμάτων ήταν αρνητικό στην ανίχνευση Listeria monocytogenes.”

30 Η χρήση δεδομένων στις τεχνικές εκθέσεις Οι πίνακες πρέπει να υποστηρίζουν τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων “Τα ποσοστά παρουσίασαν μία δραματική αύξηση στον Ανατολικό τομέα (East) κατά την διάρκεια του 3 ου τριμήνου (3 rd Qtr) σε σχέση με τον Δυτικό και τον Βόρειο τομέα. Συνολικά, τα ποσοστά παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα ανά περιοχή κατά την διάρκεια του 1 ου, 2 ου και 4 ου τριμήνου.”

31 Πίνακες και γραφήματα πρέπει να είναι αριθμημένοι ▫Πίνακας 1.1, 1.2 κτλ

32 γραφήματα Τα ραβδογράμματα είναι κατάλληλα για συγκρίσεις μεταξύ κατηγοριών Οι πίτες δείχνουν καλύτερα τα επιμέρους ποσοστά ενός θέματος

33 5. Συζήτηση (σχολιασμός αποτελεσμάτων) Συζητήστε την σημασία των αποτελεσμάτων σας. Εξηγήστε γιατί οι άλλοι επιστήμονες θα πρέπει να ενδιαφερθούν για τα αποτελέσματα σας και γιατί ενδιαφέρουν επίσης το γενικό κοινό.

34 Επαναδιατυπώστε το αρχικό ερευνητικό ερώτημα που έχετε θέσει και που θα πρέπει να απαντηθεί με την συγκεκριμένη έρευνα Πως συμβάλλουν τα αποτελέσματα σας στην διαλεύκανση του προβλήματος που μελετάτε; Τι επιπτώσεις έχουν τα αποτελέσματα σας;

35 Συζήτηση (σχολιασμός αποτελεσμάτων) Μην βάζετε απλώς νούμερα αλλά να ερμηνεύετε τι υπάρχει πίσω από τα δεδομένα ▫Τονίστε ότι είναι σημαντικό ▫Να κάνετε σύνθεση της πληροφορίας

36 Συζήτηση (σχολιασμός αποτελεσμάτων) ▫Τι υπονοούν τα αριθμητικά δεδομένα; ▫Τι συμπεράσματα βγαίνουν σύμφωνα με τις αποδείξεις που έχουν μαζευτεί από τα δεδομένα; ▫Τι συστάσεις μπορεί να γίνουν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα;

37 Πόσο σίγουρα είναι τα αποτελέσματα σας; (εξαρτάται από τον αριθμό των επαναλήψεων, την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, τις μεθόδους, αν είναι ακριβείς, ευαίσθητες, επικυρωμένες, κτλ) Είναι βασικό να ασκήσετε μία κριτική στα αποτελέσματα σας (δυνατά και αδύνατα σημεία).

38 Να προσδιορίσετε τους περιορισμούς της έρευνας σας (δεδομένα, μέθοδοι) που μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα.

39 Πόσο καλά απαντήσατε στα βασικά ερευνητικά προβλήματα; Μπορείτε να κάνετε μία πρόβλεψη πώς θα άλλαζαν τα αποτελέσματα με διαφορετικές μεταβλητές ή διαφορετικές μεθόδους ανάλυσης;

40 Τα αποτελέσματα σας υποστηρίζονται και από άλλους ερευνητές σε άλλες δημοσιευμένες επιστημονικές έρευνες; Ή έρχονται σε αντίθεση;

41 Να επισημάνετε τι νέο προέκυψε από τα αποτελέσματα που θα συμβάλλει στην αύξηση της επιστημονικής γνώσης στο συγκεκριμένο θέμα που μελετάτε.

42 Μπορείτε να κάνετε δικές σας υποθέσεις (assumptions) αλλά να είναι ξεκάθαρο τι βγαίνει από τα αποτελέσματα και τι είναι μία δική σας ερμηνεία καθώς και που βασίζεται (πχ σε μελέτες άλλων ερευνητών)

43 Πως έχει συμβάλλει η έρευνα σας;

44 6. Συμπεράσματα Συνοψίστε τα συμπεράσματα σας όπως προκύπτουν από τα αποτελέσματα. Σαν τελικό συμπέρασμα περιγράψτε συνοπτικά τι παραμένει αναπάντητο και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω

45 7. Συστάσεις για μελλοντική έρευνα Να κάνετε συγκεκριμένες προτάσεις για το τι άλλες μελέτες πρέπει να γίνουν στο μέλλον. Να κάνετε συγκεκριμένες συστάσεις για ενέργειες που πρέπει να γίνουν με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας σας

46 8. Βιβλιογραφία Στο τέλος μπορείτε να συμπεριλάβετε ενδεικτική βιβλιογραφία Σε όλες τις διαφάνειες επίσης μπορεί να υπάρχουν κάποιες βιβλιογραφικές αναφορές

47 Ορθή γραφή σε όλη την παρουσίαση Καθαρή, συγκεκριμένη, άμεση Ολοκληρωμένες σκέψεις Προσοχή στην γραμματική και στην ορθογραφία Ροή στην σκέψη

48 Προφορική παρουσίαση

49 Ορισμένες συμβουλές Όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να είναι παρόντα ▫Χρησιμοποιείστε τις «δυνάμεις» του καθένα στην προφορική παρουσίαση Τα μέλη της ομάδας πρέπει να υποστηρίζονται μεταξύ τους Να υποστηρίζετε και τις άλλες ομάδες

50 Τι να κάνετε στην αρχή: Να συστηθείτε εσείς και η ομάδα σας Αναφερθείτε στην έρευνα και στον στόχο της Να αναφέρετε ένα περίγραμμα της παρουσίασης Να τονίζετε τα σημαντικά σημεία και τα ευρήματα της έρευνας Να κάνετε πρόβα πριν την παρουσίαση

51 Οπωσδήποτε… Να έχετε επαγγελματικό ύφος, αλλά να είστε χαλαροί, ήρεμοι και να το διασκεδάσετε!

52 Να μην… Κρύβεστε πίσω από έναν καταιγισμό από διαφάνειες Διασπάται η προσοχή σας Σταματήσετε την παρουσίαση σε περίπτωση που κάτι σας ξέφυγε ως λάθος ή κολλήσει κάποιο μηχάνημα. ▫Κανείς άλλος δεν ξέρει καλύτερα τα δεδομένα εκτός από εσάς και την ομάδα σας.


Κατέβασμα ppt "Δομή Παρουσίασης μίας ερευνητικής εργασίας Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάθημα: Μέθοδοι και Δεξιότητες Ερευνας Β εξάμηνο, 2014-15 Εισηγήτρια: Δρ. Α. Μπατρίνου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google