Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΠΑΝ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ)
ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) «Ανακύκλωση Υλικών Συσκευασίας στην Ελλάδα- Η δραστηριότητα της ΕΕΑΑ» Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2004

3 Ιστορικό Ιούλιος 1992: Ίδρυση ΕΕΑΑ (Σωματείο)
Ιούλιος 1992: Ίδρυση ΕΕΑΑ (Σωματείο) Ιούνιος 1994: Έναρξη έργου ανακύκλωσης 5 Δήμων Δεκέμβριος 1994: Ψήφιση της Οδηγίας της ΕΕ 94/62 Ιούλιος 1999: Δύο νέα έργα σε Πάτρα και Ζάκυνθο Αύγουστος 2001: Ψήφιση του Νόμου 2939/01 Δεκέμβριος 2001: Σύσταση της ΕΕΑΑ ΑΕ Απρίλιος 2002: Κατάθεση της αίτησης στο ΥΠΕΧΩΔΕ Σεπτέμβριος 2002: Η ΕΠΕΔ εισηγείται την έγκριση Φεβρουάριος 2003: Έγκριση του Συστήματος

4 Νόμος 2939/01 Απόβλητα συσκευασίας
Κάθε συσκευασία ή υλικό συσκευασίας που καλύπτεται από τον ορισμό των αποβλήτων που περιέχεται στην 69728/824/1996 ΚΥΑ εξαιρουμένων των καταλοίπων παραγωγής. Συσκευασία πώλησης Ομαδική συσκευασία Συσκευασία μεταφοράς Από όλες τις πηγές (οικίες, εμπόριο, βιομηχανία κλπ)

5 Νόμος 2939/01 Ποιοι είναι υπόχρεοι (διαχειριστές συσκευασίας)
Οι προμηθευτές πρώτων υλών για συσκευασίες Οι κατασκευαστές ή/και εισαγωγείς συσκευασιών Οι παραγωγοί (συσκευαστές) ή/και εισαγωγείς συσκευασμένων προϊόντων Οι διακινητές συσκευασμένων προϊόντων

6 Νόμος 2939/01 Υποχρεώσεις των διαχειριστών συσκευασιών
«…υποχρεούνται να οργανώνουν ή να συμμετέχουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών που αφορούν την δραστηριότητά τους…» Η οργάνωση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης γίνεται από τους υπόχρεους: Ατομικά από τον καθένα, εφαρμόζοντας εγγυοδοτικό σύστημα στις συσκευασίες τους, ή Συλλογικά με τη συμμετοχή τους σε εγκεκριμένα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης.

7 Νόμος 2939/01 Υποχρεώσεις των ΟΤΑ
«…Η εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας είναι υποχρεωτική για τους ΟΤΑ και οργανώνεται…» Από τους ίδιους, ή Σε συνεργασία με το σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης που θα έχουν οργανώσει οι υπόχρεοι διαχειριστές συσκευασιών. (Οι ΟΤΑ συνάπτουν συμβάσεις με το συλλογικό σύστημα)

8 Νόμος 2939/01 Στόχοι (μέχρι 31/12/2005)
50% ανάκτηση (αξιοποίηση) του συνόλου των αποβλήτων συσκευασίας, στην οποία περιλαμβάνεται : 25% - 45% ανακύκλωση με 15% κατ΄ελάχιστον ανά υλικό (χαρτί, πλαστικά, μέταλλα, γυαλί) Αναθεώρηση: πολύ υψηλότεροι στόχοι για το 2010 (;)

9 Συστήματα Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας
1991 SVM Ολλανδία 1998 PYR Φινλανδία 1995 REPA Σουηδία SOCIEDADE PONTO VERDE Πορτογαλία 1996 VALORLUX Λουξεμβούργο CONAI Ιταλία ECOEMBES Ισπανία 1997 REPAK Ιρλανδία VALPAK Ηνωμ. Βασίλειο DSD Γερμανία 1993 ECO-EMBALLAGES Γαλλία 1994 FOST-PLUS Βέλγιο ARA Αυστρία Χρήση «Πράσινου Σήματος» Έτος λειτουργίας Επωνυμία Χώρα

10 Η Ευρωπαϊκή Ένωση Duales System Deutschland

11 Συμμετοχή στην ΕΕΑΑ Υπογεγραμμένες συμβάσεις: 250
Οικονομικές Δεσμεύσεις : περίπου 20 εκατομμύρια € ετησίως

12 Βασικές αρχές της ΕΕΑΑ Ανοιχτή συμμετοχή των υποχρέων με ίσους όρους
Βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθεμένων πόρων Ισότιμη αντιμετώπιση όλων των υλικών συσκευασίας Στενή συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

13 Οργανωτικό Σχήμα Εφαρμογής του Νόμου
Συσκευαστές Νομική υποχρέωση Εισφορές ΥΠΕΧΩΔΕ Άδεια λειτουργίας Σήμανση Πιστοποιητικό συμμετοχής Επιχειρησιακό Σχέδιο ΕΕΑΑ Χρηματοδότηση επιπλέον κόστους ανακύκλωσης Εγγύηση απορρόφησης υλικών Υποστήριξη Έρευνας & Ανάπτυξης Εγγύηση αξιοποίησης Αποτελέσματα έργων ανακύκλωσης Τοπική Αυτοδιοίκηση Υλικά (κατασκευαστές κλπ) Ανακτώμενα Υλικά

14 Επιχειρησιακό Σχέδιο Στόχος: Έργα για 4,5 εκ. κατοίκους
Στόχος: Έργα για 4,5 εκ. κατοίκους Αξιοποίηση: τόνοι ( συσκευασίες και τόνοι έντυπου χαρτιού) Προϋπολογισμός: Επενδύσεις περίπου 40 εκ. € Ετήσιος μ.ο. λειτουργικών δαπανών εκ. €

15 Έργα εν λειτουργία Έργο Αμαρουσίου (Αμαρούσιο, Βριλήσσια, Μελίσσια, Πεύκη, Φιλοθέη, Κηφισιά και Χαλάνδρι) Έργο Πατρών Έργο Ζακύνθου

16 Έργα υπό άμεση πραγματοποίηση
Καλαμάτα Καρδίτσα / Τρίκαλα Θεσσαλονίκη

17 Επόμενα Βήματα Κέρκυρα Ηράκλειο Αττική

18 Έλλειμμα που καλύπτεται από τους υπόχρεους
100% Κόστος επένδυσης Έσοδα από εισφορές υπόχρεων 90% Έλλειμμα 80% 70% Λειτουργικό κόστος 60% 50% Έσοδα από πωλήσεις υλικών 40% 30% 20% 10% 0%

19 Αρχές Σχεδιασμού Έργων
Διαλογή στην πηγή Πολυσυλλεκτικότητα Διευκόλυνση συμμετοχής Ποιότητα ανακτώμενων προϊόντων Συμφωνία με το Νόμο και την Ευρωπαϊκή Πρακτική

20 Δ. Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Μελισσίων, Πεύκης, Φιλοθέης,
Εταιρεία Ανακύκλωσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Συλλογή απορριμμάτων 5 ή 6 φορές την εβδομάδα. Συλλογή ανακυκλωσίμων 2 ή 3 φορές την εβδομάδα. νοικοκυριά κάτοικοι 20% 80% 35L τσάντα ανακύκλωσης Απορρίμματα Πλαστικά, Μέταλλα, Γυαλί, Χαρτί 1100L 660L 660L Χαρτί / Χαρτόνι Μονάδα Ανάκτησης Υλικών (ΜΑΥ) Χαρτοκιβώτιο (2.500) Χάρτινη συσκ. υγρών Κουτιά σιδήρου (6) Κουτιά αλουμινίου Πλαστικές φιάλες ΡΕΤ Πλαστικές φιάλες ΡΕ Διαχείριση από τους Δήμους Διαχείριση από την ΕΕΑΑ Διαχείριση από τους Δήμους Πλαστικές συσκ. ΡΡ υπόλειμμα Άλλες πλαστικές συσκ. Απορρίμματα Γυαλί Ταφή Ταφή

21 Ενημέρωση των πολιτών Ενημέρωση door- to- door
Διανομή ειδικής τσάντας και πληροφοριακού υλικού Ενημέρωση σχολείων Διανομή (φυλλάδια, αυτοκόλλητα, βιβλία, μολύβια, καπέλα, μπλουζάκια κλπ) Διαφημιστικά μηνύματα στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ Καταχωρίσεις

22 Οφέλη Μείωση των απορριμμάτων που συλλέγονται
και μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ Επιμήκυνση χρόνου ζωής των ΧΥΤΑ Προσφορά αναβαθμισμένων υπηρεσιών καθαριότητας Εκπαίδευση πολιτών Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας Εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης Συνεισφορά στον Πολιτισμό

23 Προϋποθέσεις επιτυχίας
Συνεργασία όλων των εταίρων και εμπλεκόμενων παραγόντων: Βιομηχανία/Εμπόριο – Τοπική Αυτοδιοίκηση – Πολιτεία Αποτελεσματική ενημέρωση πολιτών Ενεργός συμμετοχή κατοίκων

24 Λογότυπο ΕΕΑΑ – Πράσινο Σήμα

25 Ειδική Τσάντα Ανακύκλωσης

26 Κάδος Ανακύκλωσης

27 Όχημα Συλλογής

28 ΚΔΑΥ Πατρών

29 ΚΔΑΥ Αμαρουσίου

30 ΚΔΑΥ Πατρών

31 Δεματοποιητής

32 Ανακτώμενες Πλαστικές Φιάλες

33 Ενημερωτικό Υλικό

34


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google