Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ATHINA Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνία των Πληροφοριών στην Αττική Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2000 Regional Information Society Initiative (RISI+)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ATHINA Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνία των Πληροφοριών στην Αττική Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2000 Regional Information Society Initiative (RISI+)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ATHINA Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνία των Πληροφοριών στην Αττική Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2000 Regional Information Society Initiative (RISI+)

3 Κοινωνια των Πληροφοριων και Περιφερειακη Αναπτυξη l Κοινωνία των Πληροφοριών Η σημαντικότερη κοινωνικο-οικονομική εξέλιξη - πρόκληση της εποχής μας l Οι νέες τεχνολογίες οδηγούν σε βαθιές αλλαγές •Εμπόριο και Υπηρεσίες (νέα οικονομία) •Αγορά εργασίας •Εκπαίδευση •Ποιότητα Ζωής

4 Κοινωνια των Πληροφοριων και Περιφερειακη Αναπτυξη l Η ΕΕ δίνει έμφαση στον στρατηγικό ρόλο της ΚτΠ για την •ανταγωνιστικότητα της Οικονομίας •δημιουργία της κοινωνίας της γνώσης •βιώσιμη απασχόληση •κοινωνική συνοχή l Παρεμβαίνει με •Λειτουργία Διαρθρωτικών Ταμείων •Διαμόρφωση πολιτικών •Πρωτοβουλία e-Europe : Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους (Σύνοδος Λισσαβώνας) •Χρηματοδότηση πρωτοβουλιών & πιλοτικών έργων

5 Κοινωνια των Πληροφοριων και Περιφερειακη Αναπτυξη Regional Information Society Initiative (RISI) l Στόχος Η ενσωμάτωση της έννοιας της ΚτΠ στις πολιτικές Περιφερειακής Ανάπτυξης l Αντικείμενα Διαμόρφωση Περιφερειακής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την ΚτΠ βάσει τοπικών συνθηκών

6 Το εργο ΑΤΗΙΝΑ απο τη RISI στη RISI+ ATHINA : Το έργο RISI για την Αττική την καθιστά μία από τις 22 πιλοτικές περιφέρειες της ΕΕ. •1η φάση : Νοέμβριος 1996 - Δεκέμβριος 1998 l Κύρια Αποτελέσματα •Ενέργειες ευαισθητοποίησης - πληροφόρησης •Προώθηση συναίνεσης - συνέργειας με σημαντικούς περιφερειακούς παράγοντες

7 Το εργο ΑΤΗΙΝΑ απο τη RISI στη RISI+ •Καταγραφή - ανάλυση αναφορικά με την πορεία προς την ΚτΠ •Οικονομικο-κοινωνικής δομής στην Αττική •Ζήτησης από τον πληθυσμό (άτομα, φορείς, εταιρείες) •Θεσμικού πλαισίου •Πολιτικών κατευθύνσεων και σχεδιασμού

8 Το εργο ΑΤΗΙΝΑ απο τη RISI στη RISI+ l Σχέδιο για την ΚτΠ στην Αττική •Πολιτικές για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα •Εντοπισμός προτεραιοτήτων •Πρόταση για έργα με μεγάλη κοινωνική και οικονομική συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη •Δημόσια Διοίκηση και Πολίτης •Οικονομική Ανάπτυξη •Βελτίωση Ποιότητας Ζωής •Βιώσιμη Ανάπτυξη - Περιβάλλον •Πολιτιστική και Γλωσσική Ταυτότητα

9 Το εργο ΑΤΗΙΝΑ απο τη RISI στη RISI+ l 2η φάση : Νοέμβριος 1999 - Απρίλιος 2001 Προυπολογισμός : 500.000 Euro l Κύρια Κατεύθυνση •Σύνδεση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ l Στόχος •Συμβολή στον σχεδιασμό μέτρων και δράσεων για την αναβάθμιση του ρόλου της ΚτΠ στην περιφερειακή ανάπτυξη

10 Το εργο ΑΤΗΙΝΑ απο τη RISI στη RISI+ Δράσεις Α. Μελέτες Σκοπιμότητας έργων κρίσιμης σημασίας l Υποστήριξη ΜΜΕ στον Πειραιά •Ανάπτυξη «θησαυρού» γνώσεων στο Internet για θέματα που διέπουν την λειτουργία τους (θεσμικά, μηχανισμοί δανειοληψίας, εργατικά, υγιεινή & ασφάλεια, κα) •Κέντρο Ηλεκτρονικού Εμπορίου •Ανάπτυξη Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας (Application Service Provider)

11 Το εργο ΑΤΗΙΝΑ απο τη RISI στη RISI+ l Δημιουργία «θερμοκοιτίδας» νέων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας •Διαμοιραζόμενες υπηρεσίες προς νέους επιχειρηματίες (εγκαταστάσεις, υποδομή διοίκησης, γραμματειακές - λογιστικές - νομικές υπηρεσίες, κ.λ.π.) •Τεχνογνωσία •Δημιουργία συνθηκών προσαρμογής για περιοχές με μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον •Ανάπτυξη νέων θέσεων απασχόλησης l Σύστημα Ενοποιημένων Βιβλιοθηκών Δήμων Αττικής •Ενοποιημένη υπηρεσία καταλογογράφησης •Υπηρεσία δημοτών και αλληλοδανεισμού •Πρόσβαση στις Εθνικές Βιβλιοθήκες

12 Το εργο ΑΤΗΙΝΑ απο τη RISI στη RISI+ l Τηλε-συνεργασία Σχολικών Επιτρoπών και Επιτροπών Παιδείας Δήμων Αττικής •Αξιοποίηση δραστηριοτήτων σχολικών επιτροπών στην αντιμετώπιση κοινών ζητημάτων σχολείων •Διάχυση εμπειριών •Ανταλλαγή ιδεών •Άμεση επικοινωνία

13 Το εργο ΑΤΗΙΝΑ απο τη RISI στη RISI+ Β. Πιλοτικές Δράσεις Επιδεικτικού Χαρακτήρα •Ηλεκτρονική Τοπική Αυτοδιοίκηση Δήμος Κορυδαλλού, Καλλιθέας, Κερατσινίου, Ν.Ιωνίας, Περάματος •Υπηρεσίες Τηλεματικής σε Δημοτικές Βιβλιοθήκες •Προμήθεια ενιαίου λογισμικού (ΑΒΕΚΤ) •Κατάρτιση προσωπικού •Ανάπτυξη μέρους υπηρεσιών σε 3-5 βιβλιοθήκες βάσει μελέτης σκοπιμότητας •Συνεργασία μαθητών β’ βάθμιας εκπαίδευσης με χρήση τηλεματικής Σχολεία Δήμου Αθηναίων: 2ο Γυμνάσιο-Λύκειο, 4ο ΤΕΕ, 65ο Γυμνάσιο, 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο-Λύκειο •Πληροφοριακός Οδηγός ΜΜΕ Πειραιά •e-Επιχειρείν στο Δήμο Αθηναίων

14 Το εργο ΑΤΗΙΝΑ απο τη RISI στη RISI+ Γ. Προβολή - Πληροφόρηση - Ευαισθητοποίηση •Δημιουργία Περιφερειακού Τμήματος για την Αττική στο Παρατηρητήριο για τις Επικοινωνίες του Πανεπιστημίου Αθηνών •Λειτουργία Ιστοσελίδας (http://www.daem.gr/daem7.html ) •Εκδοση περιοδικών δελτίων τύπου •Διοργάνωση θεματικών ημερίδων Δ. Διαπεριφερειακή Συνεργασία •Ανταλλαγή εμπειριών με τις άλλες 21 Περιφέρειες της Ενωσης που συμμετέχουν στη RISI+

15 Το εργο ΑΤΗΙΝΑ απο τη RISI στη RISI+ Κοινοπραξία Εργου •Π•Περιφερειακή Διοίκηση Αττικής •Π•Πανεπιστήμιο Αθηνών •O•OTE Consulting •Π•Πλειάς ΑΕ •Α•Αναπτυξιακή Δήμων Πειραιά (Συντονιστής) •Δ•Δήμος Αθηναίων Επιχείρηση Μηχανογράφησης (Κύριος Ανάδοχος) Με την υποστήριξη της Ευρωπαικής Επιτροπής •Γ•Γενική Διεύθυνση “Απασχόληση, Εργασιακές Σχέσεις και Κοινωνικές Υποθέσεις”


Κατέβασμα ppt "ATHINA Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνία των Πληροφοριών στην Αττική Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2000 Regional Information Society Initiative (RISI+)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google