Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

η ενημερωτική πύλη για τις δράσεις των Κοιν. Συν. Επιχειρήσεων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "η ενημερωτική πύλη για τις δράσεις των Κοιν. Συν. Επιχειρήσεων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 www.koinsep.org ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org
η ενημερωτική πύλη για τις δράσεις των Κοιν. Συν. Επιχειρήσεων όλης της Ελλάδας ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

2 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Συνενώνουν δυνάμεις ανθρώπων Δημιουργούν θέσεις εργασίας Στηρίζουν την τοπική ανάπτυξη Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

3 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Τι είναι το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας; Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν.4019/2011, συστάθηκε Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, το οποίο είναι Δημόσιο Βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Το Μητρώο τηρείται στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται ατελώς από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

4 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Κοιν.Σ.Επ και Ευρώπη Ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας απασχολεί ήδη περισσότερα από 14 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, αριθμός που ισοδυναμεί με ποσοστό μεγαλύτερο του 6% του συνόλου των εργαζομένων Σαν ορισμός από τον 18ο αιώνα στην Γαλλία. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

5 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Τι είναι η «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση» Νόμος 4019/2011 αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

6 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι η επιχείρηση εκείνη, η οποία διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

7 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Ποιοι μπορούν να είναι μέλη μιας «Κοιν.Σ.Επ» απλοί πολίτες αλλά και νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις) Όχι ΟΤΑ και ΝΠΔΔ Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

8 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και έως πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν κάθε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής είναι υποχρεωτικά και μέλος της επιχείρησης. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

9 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Ποια η διαδικασία σύστασης αυτών των εταιρειών 5-7 πρόσωπα υπογράφουν το καταστατικό εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή… (καταστατικό, υπεύθυνες δηλώσεις νόμου 1599/86, αίτηση εγγραφής στο μητρώο) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

10 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Ποιες είναι οι κατηγορίες των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ένταξης Κοινωνικής Φροντίδας Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

11 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Κοιν.Σ.Επ. ΕΝΤΑΞΗΣ Αποσκοπούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, δηλαδή άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, οροθετικοί, φυλακισμένοι / αποφυλακισμένοι και ανήλικοι παραβάτες). Σε μια Κοιν.Σ.Επ Ένταξης 40% κατ’ ελάχιστο των εργαζομένων θα πρέπει να ανήκει υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

12 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Κοιν.Σ.Επ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Αποσκοπούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού – προνοιακού χαρακτήρα που απευθύνονται σε ομάδες πληθυσμού, όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, άτομα με αναπηρία και άτομα με χρόνιες παθήσεις. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

13 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Κοιν.Σ.Επ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Αποσκοπούν στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην προώθηση της απασχόλησης, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Αφορούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευση, οι παροχές κοινής ωφέλειας, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.ά. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

14 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Οι πόροι αυτών των επιχειρήσεων Δωρεές τρίτων που μειώνουν τον φόρο! έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων την Ευρωπαϊκή Ένωση διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς ή Ο.Τ.Α. πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης καθώς και κάθε άλλο έσοδο από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

15 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Ποιος είναι ο τρόπος φορολόγησής Εφόσον υπάρξουν κέρδη σύμφωνα με το νέο φορολογικό νόμο 26% φορολόγηση Και εάν δεν επενδυθούν μέσα στο ίδιο έτος Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

16 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Κέρδη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων δεν διανέμονται στα μέλη της εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι σε αυτή 5% για το σχηματισμό αποθεματικού 35% διανέμονται στους εργαζομένους ως κίνητρο παραγωγικότητας το υπόλοιπο διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

17 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους εταίρου, σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

18 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Ο λόγος της δημιουργίας της πύλης Η γνώση που αποκτήθηκε κατά την διάρκεια δημιουργίας της Κοιν.Σ.Επ. Συμπαράσταση στην Δυτική Αθήνα δεν ανήκε μόνο σε εμάς αλλά έπρεπε να γίνει δημόσιο κτήμα και για τους επόμενους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες! Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

19 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Είναι μια υπηρεσία της Της Κοιν.Σ.Επ. Συμπαράσταση στην Δυτική Αθήνα σε Συνεργασία με την Κοιν.Σ.Επ. Εκάτη Και με την πολύτιμη συμπαράσταση και συνεργασία της κας Ματίνας Κανάκη υπ. Δημοσίων σχέσεων της πύλης μας Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

20 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Ημερομηνία δημιουργίας και στατιστικά 11 Δεκεμβρίου 2012 Έως σήμερα 2,543,903 προβολές Από δεκάδες χώρες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

21 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Καθημερινή επικοινωνία από … Ενδιαφερομένους ανέργους Αναπτυξιακές συμπράξεις Εφορίες – Λογιστές Δικηγόρους – Επιμελητήρια Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

22 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Έχουμε επισκεφτεί … Θεσσαλονίκη * Δράμα * Ζάκυνθο 7/5 Πανεπιστήμιο Πάτρας 12/5 Δήμος Ιωαννίνων Και προγραμματίζουμε Άνδρο * Σαμοθράκη * Νάξο σε συνεργασία με το δίκτυο Δάφνη Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

23 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Έχουμε κληθεί για παρουσίαση από Οργανισμούς ΟΤΑ Δήμο Αλίμου Δήμο Κορυδαλλού Δήμο Θεσσαλονίκης Δίκτυο νησιώτικων δήμων Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη 7/6 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

24 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Έχουμε κληθεί για παρουσίαση από άλλους φορείς όπως … Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά Κέντρο μεταναστών από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ Και σε άλλες κλειστές εκδηλώσεις φορέων σε διάφορα σημεία Αναπτυξιακή σύμπραξη δήμου Αθηναίων και άλλων δήμων Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

25 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
H ενημερωτική πύλη υποστήριξε … Εργαστήρι Κοινωνικής Οικονομίας στο ξενοδοχείο Χίλτον Ημερίδα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Σχολικό συγκρότημα Θησείου Διάλεξη με θέμα τις Κοιν.Σ.Επ. Στο Δημοτικό Κατάστημα του Μαρτίνου Φθιώτιδας Παρουσίαση της αγροτικής επιχειρηματικότητας σε ημερίδα στην Ελασσόνα στο Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα ΣΤΗN ΠΡΑΞΗ σε εκδήλωση στο ξενοδοχείο Χίλτον Εισήγηση και παρουσίαση του νόμου 4019 και του Δικτύου ΚοινΣΕπ στην ετήσια γενική συνέλευση του δικτύου Δάφνη των νησιωτικών δήμων Νοτίου και Βορείου Αιγαίου. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

26 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Παρεμβάσεις σε ημερίδες και αλλού Στην παρουσίαση του Ελληνικού δικτύου εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην έδρα του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Στην εκδήλωση της ΕΕΔΕ στο Μουσείο Μπενάκη κατά την διάρκεια της ημερίδας για τις σχέσεις κράτους και ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την παρουσία πρώην και νυν υπουργών και υφυπουργών. Επίσης επικοινωνήσαμε κατόπιν συνεργασίας πολλές δράσεις αναπτυξιακών συμπράξεων σε όλη την Ελλάδα Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

27 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Παρεμβάσεις σε ημερίδες και αλλού Επίσης έχουμε αναλάβει την χορηγία επικοινωνίας στο 3ημερο για την κοινωνική οικονομία στην Τεχνόπολη στο Γκάζι το 2013 και σε άλλες αξιόλογες εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Διοργάνωση της πρώτης πανελλαδικής συνάντησης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων τον Αύγουστο του με 60 παρουσίες σε σύνολο 110 Κοιν.Σ.Επ. Ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση με τον ειδικό επιθεωρητή κο Κρουσταλλάκη μετά τις ανακοινώσεις του κου Ρακιντζή σε ραδιοσταθμό. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

28 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Παρεμβάσεις σε ημερίδες και αλλού Παρέμβαση με υπόμνημα στο ελεγκτικό συμβούλιο σχετικά με τις συμβάσεις ΚοινΣΕπ και οργανισμών ΟΤΑ. Διοργάνωση της δεύτερης πανελλαδικής συνάντησης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων τον Απρίλιο του Συνεργασία με το British Council Greece σε εκδηλώσεις σχετικά με την κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα σε διάφορες ημερίδες. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

29 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Έχουμε αποστείλει επιστολές … 10/12/2012 προς αρμόδιους για κόστος εγγραφής σε επιμελητήριο 17/12/2012 με την αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος σε 600 πρώην και νυν βουλευτές και ευρωβουλευτές 24/12/2012 προς υπουργό εργασίας για μη ενεργοποίηση κεντρικού διχασμού στήριξης των Κοιν.Σ.Επ. 07/01/2013 επιστολή προς αρμοδίους για υποχρεωτική εγγραφή σε επιμελητήριο 12/01/2013 αίτηση κοινοποίησης στοιχείων Κοιν.Σ.Επ. από το υπουργείο για δημιουργία συντονιστικού οργάνου 15/01/2013 κατάθεση επερώτησης σχετικά με φορολόγηση των Κοιν.Σ.Επ. 28/04/2013 επιστολή προς Δρομοκαΐτειο για παραχώρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων 04/08/2013 επιστολή προς ΟΑΕΔ για επιδότηση μελών Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

30 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Έχουμε αποστείλει επιστολές … 04/10/2013 επιστολή προς Υπ. Εργασίας με σχετικά αιτήματα 24/02/2014 προς υπουργείο οικονομικών σχετικά με φορολογικά θέματα 28/02/2014 επιστολή προς ΚΕΔΕ σχετικά με θέματα κοινού ενδιαφέροντος 14/02/2014 κατάθεση επιστολής παρέμβασης προς Ελεγκτικό Συνέδριο 22/02/2014 επιστολή προς Υπ. Εσωτερικών σχετικά με τους σχολικούς φύλακες 18/03/2014 επιστολή προς τον γενικό επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης 30/04/2014 επιστολή προς Υπ. Οικονομικών, Εργασίας και Διοικητ. Μεταρρύθμισης σχετικά με το τέλος επιτηδεύματος 12/05/2014 επιστολή προς πρωθυπουργό για θέματα φορολόγησης των Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

31 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Έρευνες και δημοσιοποιήσεις 4 έρευνες ανάμεσα σε Κοιν.Σ.Επ. Δημοσιεύσεις σε εφημερίδες Συνεντεύξεις σε Ραδιόφωνο και Tv Αρθρογραφία στα Επίκαιρα Συμμετοχή σε πανευρωπαϊκή έρευνα Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

32 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Προσεχώς … Δημιουργία Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δημιουργία ιδιωτικού φορέα Χρηματοδότησης Κοιν.Σ.Επ. 1 Φεστιβάλ Κοιν.Σ.Επ. Άνοιξη 2015 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

33 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Ποιες είναι οι κατηγορίες των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ένταξης Κοινωνικής Φροντίδας Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

34 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Χαρτογράφηση Κοιν.Σ.Επ. Έως 30/04/2014 – 515 Επανένταξης – 9 Κοινωνικής Φροντίδας – 70 Παραγωγικού και Συλλογικού – 436 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

35 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Χαρτογράφηση Κοιν.Σ.Επ. Ηπείρου Έως 30/04/2014 – 4 Θεσπρωτία – 3 Άρτα – 1 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

36 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Προβλήματα … Ανενημέρωτος δημόσιος τομέας Διαφορετικές προσεγγίσεις από φορείς Έλλειψη χρηματοδοτικών προγραμμάτων Άγνοια στην διαχείριση των Επιχειρήσεων Κοστολόγηση υπηρεσιών για ανταγωνιστικότητα Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

37 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Σε ανοικτό διάλογο με … Δίκτυο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Ελλάδας Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Ελλάδας Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας Επενδυτικό Fund για χρημ. Μηχανισμό Συμμέτοχη σε Erasmus Plus 3ων κρατών Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

38 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Ενημέρωση Δικτύου koinsep.org koinsep.org/news koinsep.org/learning koinsep.org/directory koinsep.org/financing Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

39 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
koinsep.org Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

40 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
koinsep.org/directory Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

41 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
koinsep.org/news Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

42 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
koinsep.org/financing Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

43 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
koinsep.org/learning Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

44 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Δίκτυο Κοιν.Σ.Επ – 85 και πλέον Δικτυωμένες Επιχειρήσεις Συντονισμένες κινήσεις για διεκδίκηση των χρηματοδοτήσεων Καλύτερες τιμές σε Νομική Λογιστική και Ασφαλιστική κάλυψη Άμεση ενεργοποίηση σε κάθε μελλοντικό πρόβλημα κάθε φύσης που θα μπορούσε να δημιουργηθεί. Καλύτερο συντονισμό δράσεων Καλύτερο συντονισμό σε επαφές μας σε δημόσιους και δημοτικούς φορείς Βοήθεια με συμβούλους στην ανάπτυξη Επενδυτικού Πλάνου για πιθανή χρηματοδότηση. Δωρεάν συμμετοχή σε φροντιστηριακά μαθήματα επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων σας. Σύντομα αποκτούμε νομική οντότητα και θα παρέχουμε περισσότερες υπηρεσίες σε όσους εμπιστεύονται την ενημέρωση τους σε εμάς. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

45 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Συνεργασίες στην περιφέρεια Μακεδονία με έδρα Θεσσαλονίκη Πελοπόννησο με έδρα Ηλεία Και σύντομα σε άλλα μέρη … Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

46 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Άλλες υπηρεσίες που παρέχονται Τηλεφωνική υποστήριξη Πλήρη ενημέρωση online Συμβουλευτικές υπηρεσίες Κατασκευή φιλοξενία ιστοσελίδων Χορηγία Επικοινωνίας σε εκδηλώσεις Newsletter άνω των 1000 παραληπτών Αγγελίες των ΚοινΣΕπ για συνεργασία Δημοσίευση δελτίων τύπου των ΚοινΣΕπ Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

47 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
ΑΓΡΟΖΕΥΞΗ * ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΥ-ΖΗΝ * ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ * ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ * ΑΝΘΟΓΕΙΟΣ * ΑΠΕΡΑΘΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ * ΑΠΟΛΛΩΝ * ΑΡΙΣΤΟΝ * ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ * ΑΥΓΩ * ΒΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ * ΓΑΙΟΚΑΡΠΟΙ * ΓΕΥΣΕΙΣ ΖΩΗΣ * ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΕΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ * ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ * ΕΚΑΤΗ * ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ * ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΤΟΥ * ΕΝ ΕΡΓΩ * ΕΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΩ * ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ * ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ * ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ * Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΛΙΤΡΙΒΙ * ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ * ΘΕΡΜΑΪΚΗ * Ιm4U * ΙNΩ * ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ * ΚΑΒΑΛΑ – ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ * ΚΑΛΗ ΜΕΡΙΜΝΑ * ΚΕΚΜΕΑ * ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΑΡΓΟΛΙΔΑ * ΚΟΙΝΣΕΠ ΤΡΙΚΑΛΩΝ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ* ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ * ΜΑ…ΖΕΙ * ΜΑΙΝΑΛΟΝ * ΜΕΛΑΝΘΩ * ΜΙΚΡΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ * ΝΕΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ * ΝΙΚΗ * ΝΟΣΤΑΛ-ΓΑΙΑ * ΠΑΝΑΓΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗ * ΠΑΝΙΚΑΡΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ * ΠΑΝΔΩΡΑ * ΠΕΡΠΑΤΟ * ΠΛΕΥΣΗ * ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΠΟΛΕΙΣ * ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ * ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΡΟΔΑ * ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ * ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΩ * ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ * ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ * ΣΠΑΡΤΗ-ΚΟΙΝΣΕΠ * ΣΤΕΓΗ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ * ΣΤΟ ΔΑΦΝΙ * ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΕΙΟ * ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ * ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ * ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΥΝΔΡΩ * ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ * ΣΥΝ-ΕΡΓΕΙΑ * ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ * ΣΥΝ-ΠΡΑΞΗ * ΦΑΡΟΣ * ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ ΔΡΑΜΑΣ * ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ * ΧΟΡΙΠΠΟΣ * ΨΥΧ.Υ Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

48 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
1η Πανελλαδική Συγκέντρωση 25/08/2013 Η Κοιν.Σ.Επ. Εκάτη Η Ενημερωτική πύλη Koinsep.org Η Κοιν.Σ.Επ. Συμπαράσταση στην Δυτική Αθήνα Διοργάνωσαν την 1η Πανελλαδική Συγκέντρωση Με 40 και πλέον φυσικές παρουσίες Κοιν.Σ.Επ. και άλλες 20 συμμετοχές μέσω ζωντανής σύνδεσης όπου έγινε μια πρώτη γνωριμία μεταξύ μας και συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Δημιουργία συντονιστικού οργάνου με φορέα ενημέρωσης την πύλη Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

49 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
1η Πανελλαδική Συγκέντρωση 25/08/2013 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

50 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
1η Πανελλαδική Συγκέντρωση 25/08/2013 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

51 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
1η Πανελλαδική Συγκέντρωση 25/08/2013 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

52 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
1η Πανελλαδική Συγκέντρωση 25/08/2013 και ανανέωση θητείας 07/04/2014 Εκλογή Συντονιστικής Επιτροπής Με Παρεμβάσεις σε … Φορολογικό θέμα Δηλώσεις Ρακιντζή Ελεγκτικό συνέδριο Θέμα σχολικών φυλάκων Συνεργασία με την ΚΕΔΕ Συζητήσεις με υπ. Διοικ. Μεταρρύθμισης Σχεδιασμός Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αρθρογραφία σε περιοδικά και εφημερίδες Συμμετοχή σε 3εθνη σύμπραξη Erasmus plus Συμμετοχή σε κεντρικό χρηματοδοτικό μηχανισμό Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

53 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
2η Πανελλαδική Συγκέντρωση 7/04/2014 Διοργανωτές ήταν οι Κοιν.Σ.Επ. Αθήνας: Εκάτη, Αλληλεγγύη Νοτίων Προαστίων, Ελλάδα Παντού, Κοινωνικός Συνδετήρας, Φροντίζω για την Ζωή. Υποστηρικτές ήταν οι Κοιν.Σ.Επ: Άριστον – Θεσσαλονίκη, Αθηνά Εργάνη – Ηλεία, Αλληλεγγύη Ανάγκη Ζωής, Go Park – Αθήνα, ΨΥΧ.Υ – Αθήνα, Απόλλων – Λαύριο, Πολιτισμός και Ευημερία – Ηλεία, Αγροζεύξη – Θήβα, Αλλάζουμε – Αθήνα, ΣυνΔρώ – Αθήνα, Αρχιμήδης – Αθήνα, Ανθεστηρίς / Ανθόγειος – Αχαρνές, Περπατώ – Σαλαμίνα, Συστήματα Τοπικών Τροφίμων – Ηράκλειο Κρήτης Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

54 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
2η Πανελλαδική Συγκέντρωση 7/04/2014 Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Live Streaming από το κανάλι του ΕΚ Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

55 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
2η Πανελλαδική Συγκέντρωση 7/04/2014 Εκπρόσωποι από 85 ΚοινΣΕπ Εισηγήσεις από … Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Εκπρόσωπος του υπ. Εργασίας Εμπειρογνώμονας της ΕΕ Και παρευρέθησαν … Πανεπιστημιακοί , δημοσιογράφοι Ελληνικών και Ευρωπαϊκών media Επιχειρηματίες και εκπρόσωποι ΚΕΚ Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

56 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
2η Πανελλαδική Συγκέντρωση 7/04/2014 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

57 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
2η Πανελλαδική Συγκέντρωση 7/04/2014 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

58 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
2η Πανελλαδική Συγκέντρωση 7/04/2014 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

59 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
2η Πανελλαδική Συγκέντρωση 7/04/2014 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

60 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
2η Πανελλαδική Συγκέντρωση 7/04/2014 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

61 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Έδρα της Δράσης Βασιλέως Κωνσταντίνου 22, 5ος Όροφος, Κλέος ΑΕ Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

62 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Τρόποι επικοινωνίας – Wind – Vodafone – Cosmote – Q-Telecom – International – Fax phone – Voice phone Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

63 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Social Media twitter.com/koinseporg facebook.com/koinsep.org facebook.com/groups/koinsep.forum Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

64 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

65 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

66 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Μόνος πας γρηγορότερα. Μαζί πάμε μακρύτερα! Πάνω από 85 Κοιν.Σ.Επ. πάμε μαζί αυτόν τον δρόμο! Έλα και εσύ στην παρέα μας! Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.

67 www.koinsep.org ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org
η ενημερωτική πύλη για τις δράσεις των Κοιν. Συν. Επιχειρήσεων όλης της Ελλάδας ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ.


Κατέβασμα ppt "η ενημερωτική πύλη για τις δράσεις των Κοιν. Συν. Επιχειρήσεων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google