Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

64o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ ΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "64o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ ΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 64o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ ΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

2 Ποιότητας Τεχνικών Έργων Διαχειριστικής Επάρκειας
Πιστοποίηση Ποιότητας Τεχνικών Έργων Διαχειριστικής Επάρκειας Υγιεινής και ασφάλειας Η πιστοποίηση ανταγωνιστικό εργαλείο στον κατασκευαστικό τομέα… 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

3 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
Πιστοποίηση της Ποιότητας και της Διαχείρισης των Έργων. Τι είναι; Εφαρμόζεται κάπου αλλού; Πότε έρχεται ως μέτρο στην χώρα μας; Αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα και στοιχείο αξιολόγησης; 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

4 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
«Ποιότητα»… …Ως ποιότητα ορίζεται το σύνολο των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών ενός προϊόντος/ υπηρεσίας το οποίο όχι μόνο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του αποδέκτη αλλά και υπερέχει έναντι των ομοειδών προϊόντων/ υπηρεσιών. 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

5 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
«διαχείριση έργου»… Το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται προκειμένου να αναδειχθούν: η ποιότητα του έργου, τα στοιχεία του, το κόστος του σε σχέση με την ποιότητα, το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του, το έμψυχο και άψυχο δυναμικό, τα πλεονεκτήματα και η τεχνογνωσία κατασκευής σε σχέση με τον ανταγωνισμό 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

6 το έμψυχο και άψυχο δυναμικό,
η χρηματοοικονομική του παρακολούθηση η τεχνογνωσία και τα πλεονεκτήματα κατασκευής του

7 «Υγιεινή και ασφάλεια»…
το σύνολο των ενεργειών εντός και εκτός του εργοταξίου προκειμένου να επιτύχουμε: πρόληψη των εργοταξιακών κινδύνων αποφυγή ατυχημάτων (τραυματισμό - θάνατο) αποφυγή νοσημάτων προερχομένων από την εργασία (αμίαντος-χημικά- αέρια κλπ) μείωση του τελικού κόστους του έργου

8 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
Τεχνικό Έργο… Τεχνικό έργο αποτελεί το σύνολο των δραστηριοτήτων οι οποίες αποσκοπούν στην παραγωγή τελικού παραδοτέου αντικειμένου, δραστηριότητες που απαιτούν αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση προκειμένου να διασφαλίζονται σε κάθε στάδιο παραγωγής οι προδιαγραφές εκτέλεσης του έργου. 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

9 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
Πιστοποίηση ποιότητας & διαχείρισης των δημοσίων έργων Η πιστοποίηση της ποιότητας και της διαχείρισης στα τεχνικά έργα (δημόσια και Ιδιωτικά) δεν σημαίνει την τήρηση αρχείων παρακολούθησης & ελέγχου μόνο, αλλά μια σειρά ενεργειών που οφείλει η κάθε κατασκευαστική/ τεχνική εταιρία να εφαρμόσει προκειμένου να εγγυάται αποτέλεσμα προστιθέμενης αξίας και υψηλής ποιότητας. 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

10 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
Οι ενέργειες αυτές αφορούν… Την ενημέρωση και διαρκή αναζήτηση σχετικά με τα νέα πρότυπα ποιότητας του κλάδου τόσο σε επίπεδο εταιρικό όσο και ατομικό. 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

11 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
Πιστοποίηση για την ασφάλεια & υγιεινή στην εργασία (OHSAS 18001/ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 1801) Πιστοποίηση CE Δομικών Υλικών (ΟΔΗΓΙΑ 89/106/ΕΟΚ, ΟΔΗΓΙΑ 93/68/ΕΟΚ) Πιστοποίηση Συγκολλητών (Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO :2004) Πιστοποίηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων (ελέγχεται ο τρόπος εγκατάστασης & λειτουργίας σύμφωνα με τον Κανονισμό Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων Κ.Υ.Α. Αριθ. οικ /593/93 (ΦΕΚ 1186/β/ ) 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

12 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) Πιστοποίηση καταλληλότητας Μηχανημάτων Έργων (ΜΕ) (Εκσκαφείς ,Γερανογέφυρες, Καλαθοφόρα, Αναβατόρια, Αντλίες σκυροδέματος, Κλαρκ κ.λ.π). Πιστοποίηση ικανότητας διαχείρισης έργων (IPMA- international project management association) 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

13 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
Ποιοτική Διαχείριση Τεχνικών Έργων.. Η εισαγωγή της ποιότητας στην διαχείριση τεχνικών έργων συνεπάγεται την υιοθέτηση νέου τρόπου θεώρησης και εκτέλεσης εργασιών ο οποίος είναι σύμφωνος με Πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας τα οποία υπαγορεύουν την αλλαγή νοοτροπίας και αντίληψης και την υιοθέτηση νέων μεθόδων οργάνωσης και διοίκησης. 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

14 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
Η αλλαγή νοοτροπίας σημαίνει…. Αυστηρότερα κριτήρια επιλογής μονάδων & συνεργείων (καταρτισμένα, πιστοποιημένα για την ικανότητα & εμπειρία τους) Αυστηρότερος έλεγχος προμηθευτών πρώτων υλών (συνοδευτικά πιστοποιητικά καταλληλότητας υλικών σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις) Χωρίς απόκλιση τήρηση των κανόνων ασφάλειας & υγιεινής στο εργοτάξιο Χρήση πιστοποιημένου για την καταλληλότητά του εξοπλισμού- μηχανημάτων 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

15 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
Έλεγχοι Ποιότητας υλικών κατά την παραλαβή στο εργοτάξιο Προγραμματισμός εργασιών ανά φάση εκτέλεσης-αμφίδρομη επικοινωνία Περιοδικές αναφορές προόδου εκτέλεσης εργασιών 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

16 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
Εκπόνηση ημερήσιου πλάνου εργασιών στο εργοτάξιο από τον υπεύθυνο και διανομή του στις μονάδες Έλεγχος εργασιών Περιβαλλοντική προστασία Τήρηση αρχείου «Ποιότητας» έργου (πιστοποιητικά, αρχεία επικοινωνίας, κτλ., το οποίο «συνοδεύει» το έργο & κατοχυρώνει τον ανάδοχο ως προς την κατασκευαστική συμμόρφωση του έργου με τις ισχύουσες νομοθετικές & κανονιστικές διατάξεις) 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

17 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
Το σύνολο των παραπάνω δραστηριοτήτων για την εκτέλεση και ολοκλήρωση ενός τεχνικού έργου περιλαμβάνει ένα υποσύνολο διεργασιών και διαδικασιών, οι οποίες πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια, να παρακολουθούνται, να ελέγχονται και να αναλύονται καθώς αποτελούν σημεία κρίσιμα για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου (critical to success factors) 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

18 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
Νέες προκλήσεις… Η παγκοσμιοποίηση των αγορών Η άσκηση επιθετικών ανταγωνιστικών ενεργειών Η μη αποτελεσματική & αποδοτική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (μονάδες-συνεργεία) Η μη αποδοτική λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας των τεχνικών έργων με νέες μεθόδους (lean manufacturing-ελαχιστοποίηση μη ωφέλιμων ενεργειών & χαμένων παραγωγικών χρόνων) 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

19 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
Νέες προκλήσεις συνέχεια.. η αδυναμία αποτελεσματικής εφαρμογής και διαχείρισης των Προτύπων Διαχείρισης Ποιότητας -όπου εφαρμόζονται-, οδηγούν στην αδυναμία δυναμικής ανάπτυξης κλάδων οδηγώντας πολλές φορές και στην αδυναμία παραγωγής προϊόντων με την μορφή ενός παραδοτέου έργου με υψηλή προστιθέμενη αξία τόσο για τον τελικό χρήστη όσο και για την ίδια την τεχνική/ κατασκευαστική- τεχνική εταιρία. 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

20 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
Οι εξελίξεις στο κομμάτι της πιστοποίησης για την διαχειριστική επάρκεια τεχνικών έργων είναι ραγδαίες και ο καιρός που η ολοκληρωμένη ποιοτική διαχείριση ενός τεχνικού έργου θα αποτελεί νομική απαίτηση και προϋπόθεση δεν είναι μακριά. 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

21 Εισαγωγή στην Διοίκηση Αλλαγών (Management of change)..
Έννοιες όπως, προγραμματισμός έργου, ωρίμανση έργου, διασφάλιση πόρων, κατάρτιση ετήσιου προγράμματος εργασιών, σχεδίου υλοποίησης έργου, διαχείριση προβλημάτων και κρίσεων, αλλαγών, διασφάλιση ποιότητας, έλεγχος τήρησης λοιπών υποχρεώσεων αναδόχου, επικοινωνία και ενημέρωση διαχειριστικής αρχής, τήρηση λογιστικών υποχρεώσεων, παρακολούθηση νομοθεσίας, εξασφάλιση νομικής κάλυψης, είναι κάποιες από αυτές που θα πρέπει να τηρούνται σε αρχεία, να παρακολουθούνται και να εφαρμόζονται. 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

22 Απαιτήσεις για την αποτελεσματική Οργάνωση & Διαχείριση
Διαρκής Εκπαίδευση Αποτελεσματική Αμφίδρομη Επικοινωνία Εισαγωγή νέων συστημάτων & εργαλείων διοίκησης & οργάνωσης Ανθρώπινο Δυναμικό 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

23 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
Διαχειριστική Επάρκεια… …είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και περιλαμβάνει την εκ των προτέρων εξασφάλιση ότι ο φορέας που θα αναλάβει την υλοποίηση ενός έργου διαθέτει τεκμηριωμένα την ικανότητα, διαχειριστικά, να ολοκληρώσει με επιτυχία το έργο (προθεσμίες, πόροι, προϋπολογισμοί, ποιοτικές προδιαγραφές, ανθρώπινο δυναμικό, απαιτήσεις νομικές, κοινοτικά και εθνικά νομοθετικά πλαίσια). 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

24 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
Η διαχειριστική επάρκεια για τον ανάδοχο… Πιστοποιεί την ικανότητά του να διαχειριστεί το έργο Διασφαλίζεται η επάρκεια και ροή πληροφοριών Διαχείριση επαφών με τα συμβαλλόμενα μέρη Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης φάσεων έργου και έργου γενικότερα αποφεύγοντας ποινές Δημιουργία βάσης δεδομένων για την αποτελεσματική διαχείριση του προϋπολογισμού 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

25 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
Συνέχεια… Αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού (αποτελεσματικός συντονισμός μονάδων-συνεργείων) Έλεγχος πόρων Τήρηση νομικών απαιτήσεων και κανονιστικών διατάξεων Παρακολούθηση Αξιολόγηση 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

26 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
Πιστοποίηση για την διαχειριστική επάρκεια… Η πιστοποίηση για την διαχειριστική επάρκεια συνεπάγεται την απόκτηση πιστοποίησης για την ικανότητα διαχείρισης έργων (project management) {θα διανεμηθεί φυλλάδιο με φορείς που πιστοποιούν για την απόκτηση επάρκειας διαχείρισης έργων} 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

27 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
Πλεονεκτήματα Πιστοποίησης… Διεθνής αναγνώριση Δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς που αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης (βλ. νέο ν. για τον τρόπο διεξαγωγής διαγωνισμών και επάρκειας σε δημόσιους φορείς) Πιστοποίηση επαγγελματικής εμπειρίας και προσόντων Επαγγελματική Εξέλιξη Συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

28 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
Συμπέρασμα… Είναι ανάγκη να ενταχθεί υψηλά στην ατζέντα δράσης μας η έννοια της ποιότητας αλλά και διοίκησης & διαχείρισης, σε πλήρη αρμονία με την τεχνική και κατασκευαστική πλευρά ενός έργου, ασκώντας σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης και ελέγχου των έργων, οι οποίες σε κάθε περίπτωση συμπεριλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των προτύπων ποιότητας που εφαρμόζονται. 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

29 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
Στόχος…. Η παραγωγή έργων εγγυημένης ποιότητας όχι μόνον ως αποτέλεσμα αλλά και ως διαδικασία. 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

30 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
Ο δρόμος για την επιτυχία… Παράδοση Έργου Πρώιμη Ικανοποίηση Αποδέκτη Έργου Ειδική Παράδοση Έργου (ταχύτητα) Ικανοποίηση Αποδέκτη Έργου Παράδοση με εστίαση στην Ποιότητα «Πιστός» Αποδέκτης Έργου Παράδοση με εστίαση στην Ποιότητα & Επικοινωνία «Αφοσιωμένος» Αποδέκτης Έργου Διαρκής Βελτίωση 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

31 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Γιάννης Π. Μητρόπουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ Μέλος Δ.Σ ΠΕΣΕΔΕ 64ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008


Κατέβασμα ppt "64o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΕΔΕ ΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google