Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE
Ιωάννης Καββάδας Προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχων & Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, MSc, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Κοζάνη, 12/10/2012

3 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
Σχεδιασμός Ποιότητας (Quality Planning) Στρατηγικός σχεδιασμός, κατανομή πόρων & συστηματικές δραστηριότητες Διασφάλιση Ποιότητας (Quality Assurance) Tο σύνολο των ενεργειών που Απαιτούνται έτσι ώστε να παρέχεται η βεβαιότητα ότι θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις ποιότητας ΣΔΠ Έλεγχος Ποιότητας (Quality Control) Το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι τεθείσες απαιτήσεις ποιότητας Βελτίωση Ποιότητας (Quality Improvement) Βελτίωση του ΣΔΠ που επικεντρώνεται στην αύξηση ικανότητας του συστήματος για κάλυψη των απαιτήσεων ποιότητας Βασικά μέρη του Σ.Δ.Π. Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE 12/10/2012

4 Διαχείριση της Ποιότητας
Φάση Τεκμηρίωση της Ποιότητας Σκοπός Μέθοδοι Πριν την παραγωγή Μοντέλο ποιότητας Στόχοι ποιότητας Απαιτήσεις ποιότητας Διερεύνηση των απαιτήσεων του χρήστη Παραγωγή Ιστορικό επεξεργασίας Τήρηση προδιαγραφών Εφαρμογή των μετρήσεων ποιότητας Καταγραφή ποιοτικών χαρακτηριστικών Έλεγχος για την αξιολόγηση της ποιότητας Μετά την παραγωγή Μεταδεδομένα Εκθέσεις ποιότητας Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ποιότητας Αναφορά αξιολόγησης Η ποιότητα στις διάφορες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE 12/10/2012

5 Μοντέλο Ποιότητας χωρικών δεδομένων Ενότητες του Μοντέλου Ποιότητας (1)
Χωρικά κτηματολογικά στοιχεία – Επίπεδα συμμόρφωσης Απαιτήσεις ποιότητας Προσδιορισμός απαιτήσεων ποιότητας Επιλογή εφαρμόσιμων στοιχείων ποιότητας Προσδιορισμός της σκοπιάς ποιότητας Επιλογή του κατάλληλου μέτρου ποιότητας Επιλογή της μεθόδου αξιολόγησης Προσδιορισμός των επιπέδων συμμόρφωσης Απαιτήσεις ποιότητας & Προδιαγραφές Προϊόντος Μοντέλο δεδομένων Λογικό μοντέλο Κανόνες για την απόκτηση της πληροφορίας Κανόνες φιλτραρίσματος της πληροφορίας Χωρικά κτηματολογικά στοιχεία – Λογικό Μοντέλο Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE 12/10/2012

6 Ψηφιοποίηση οριογραμμών γεωτεμαχίων
Διαχείριση γνώσης Διαχείριση έργου Συνεχείς βελτιώσεις Διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων Έλεγχος ποιότητας – Χρονοδιάγραμμα ελέγχων Έλεγχος Ποιότητας – Διαχείριση πόρων Μοντέλο Ποιότητας χωρικών δεδομένων Ενότητες του Μοντέλου Ποιότητας (2) Έλεγχος ποιότητας – Διαδικασία αξιολόγησης Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας Αξιολόγηση Σημεία ελέγχου Εξέταση εκθέσεων ποιότητας Εξέταση αποδοχής Ορθοφωτοχάρτες Ψηφιοποίηση οριογραμμών γεωτεμαχίων Τοπολογία πολυγώνων Έλεγχος ποιότητας Θεματικό επίπεδο PST ΟΚ NO Αποτέλεσμα Έκθεση ποιότητας Πρόγραμμα ενεργειών Διαδικασίες παραγωγής δεδομένων Προγράμματα ενεργειών Χρήσης λογισμικού και μηχανολογικού εξοπλισμού Οδηγίες εργασίας Έλεγχος ποιότητας & καταγραφή αποτελεσμάτων Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE 12/10/2012

7 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Μοντέλο Ποιότητας χωρικών δεδομένων Ενότητες του Μοντέλου Ποιότητας (3) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Μοντέλο Ποιότητας Διατύπωση των στόχων της ποιότητας και προσδιορισμός των απαιτήσεων της ISO & ISO 19114 Εφαρμογή των μετρήσεων ποιότητας Εφαρμογή κατά την διαδικασία παραγωγής των μετρήσεων ποιότητας με βάση το Μοντέλο Ποιότητας ISO 19114 Έλεγχος Ποιότητας Χρήση των μεθόδων αξιολόγησης για τον προσδιορισμό των τιμών των μετρήσεων ποιότητας Μεταδεδομένα Καταγραφή και τεκμηρίωση της ποιότητας και των διαδικασιών παραγωγής ISO 19115 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ACT) (PLAN) ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (CHECK) (DO) Η ποιότητα στην παραγωγική διαδικασία με βάση τον κύκλο του Deming και με χρήση των προτύπων ISO 19113, και 19115 Content Standards ISO Conceptual schema language ISO Spatial schema ISO Temporal schema ISO Rules for application schema ISO Feature cataloguing methodology ISO Spatial referencing by coordinates ISO Spatial referencing by geographic identifiers ISO Quality principles ISO Quality evaluation procedures ISO – Metadata ISO Metadata - Part 2: Extensions for imagery and gridded data ISO/TR Imagery and gridded data ISO Schema for coverage geometry and functions ISO Imagery and gridded data components ISO Profile - FACC Data Dictionary ISO Geodetic codes and parameters ISO Imagery, gridded and coverage data framework ISO Sensor and data model for imagery and gridded data ISO Data product specification ISO Generally used profiles of the spatial schema and of similar important other schemas ISO – Data quality measures Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE 12/10/2012

8 Στοιχεία ποιότητας & επιμέρους στοιχεία ποιότητας (ISO 19113)
Πληρότητα Υπέρβαση (commission) Παράλειψη (omission) Λογική Συνέπεια Εννοιολογική συνέπεια (conceptual consistency) Συνέπεια σε σχέση με το εύρος των τιμών (domain consistency) Συνέπεια μορφοποίησης (format consistency) Τοπολογική συνέπεια (topological consistency) Ακρίβεια Θέσης Απόλυτη ή εξωτερική ακρίβεια (absolute accuracy) Σχετική ή εσωτερική ακρίβεια (relative accuracy) Ακρίβειας θέσης δεδομένων πλέγματος (gridded data position accuracy) Χρονική Ακρίβεια Ακρίβεια χρονικών μετρήσεων (accuracy of a time measurement) Χρονική συνέπεια (temporal consistency) Χρονική εγκυρότητα – επικαιροποίηση (temporal validity) Θεματική Ακρίβεια Ορθότητα κατηγοριοποίησης (classification correctness) Ορθότητα μη-ποσοτικών ιδιοτήτων (non-quantitative attribute accuracy) Ορθότητα ποσοτικών ιδιοτήτων (quantitative attribute correctness) Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE 12/10/2012

9 Μονάδα Τιμής Ποιότητας
Ποσοτική πληροφορία ποιότητας Διαδικασία προσδιορισμού Καθορισμός και χρήση των χαρακτηριστικών των επιμέρους στοιχείων ποιότητας Επιμέρους Στοιχείο Ποιότητας Σκοπιά Ποιότητας Μέτρο Ποιότητας Κωδικός Ταυτότητας Μέθοδος Αξιολόγησης Περιγραφή Αποτέλεσμα Ποιότητας Ημερομηνία Εξέτασης Επίπεδο Συμμόρφωσης Τύπος Μεθόδου Περιγραφή Μεθόδου Τιμή Ποιότητας Τύπος Τιμής Ποιότητας Μονάδα Τιμής Ποιότητας Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE 12/10/2012

10 Διαδικασία αξιολόγησης ποιότητας
Τα δεδομένα όπως καθορίστηκαν από τη σκοπιά ποιότητας Προδιαγραφή προϊόντος ή απαιτήσεις χρήστη Καθορισμός ενός εφαρμόσιμου στοιχείου ποιότητας, επιμέρους στοιχείου ποιότητας και σκοπιάς ποιότητας Βήμα 1 Επίπεδο συμμόρφωσης ποιότητας Καθορισμός ενός μέτρου ποιότητας Βήμα 2 Επιλογή και εφαρμογή μιας μεθόδου αξιολόγησης ποιότητας Βήμα 3 Προσδιορισμός αποτελέσματος ποιότητας Βήμα 4 Προσδιορισμός συμμόρφωσης Βήμα 5 Καταγραφή αποτελέσματος ποιότητας (αποδοχή / απόρριψη) αποτελέσματος ποιότητας (ποσοτική) Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE 12/10/2012

11 Μοντέλο ποιότητας χωρικών στοιχείων Εθνικού Κτηματολογίου
Δειγματοληπτικός Έλεγχος ISO 2859 Πλήρης Έλεγχος Δειγματοληπτικός Έλεγχος F.G.D.C. Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE 12/10/2012

12 ESDIN project info (www.esdin.eu)
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) έχοντας τη φιλοδοξία να οικοδομήσει μια κοινή Ευρωπαϊκή Υποδομή Χωρικών Δεδομένων (ESDI) με βάση την οδηγία INSPIRE, η οποία θα βασίζεται στην Εθνική υποδομή χωρικών δεδομένων των κρατών μελών, δημιούργησε το ερευνητικό έργο European Spatial Data Infrastructure (ESDIN). Το ESDIN χρησιμοποιώντας ως νομικό μέσο την οδηγία INSPIRE, επικεντρώνεται στην παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη, τις υποψήφιες χώρες και τα κράτη ΕFTA, με στόχο να εναρμονίσουν και να προετοιμάσουν τα στοιχεία που διαθέτουν και αφορούν στα θέματα του Παραρτήματος Ι της οδηγίας INSPIRE. Στο πλαίσιο του ESDIN δημιουργήθηκαν 12 πακέτα εργασίας (Work packages) που υλοποιήθηκαν με τη συμμετοχή Εθνικών Χαρτογραφικών Οργανισμών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων υπό το συντονισμό της Eurogeographics. ESDIN project info ( Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE 12/10/2012

13 ESDIN project (2) χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα eContentplus
Έργο εν’ μέρει χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα eContentplus Σεπτέμβριο του 2008 Ξεκίνησε το και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2011 Συντονίστηκε από τη EuroGeographics και είχε 20 project partners Lantmäteriet The Finnish Geodetic Institute Statens kartverk Kort & Matrikelstyrelsen Helsinki University of Technology National Land Survey of Finland IGN Belgium Kadaster EDINA, University Edinburgh Geodan Software Development & Technology Universität Berlin 1Spatial Bundesamt für Kartographie und Geodäsie Interactive Instruments EuroGeographics Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen IGN France Institute of Geodesy, Cartography and Remote Sensing National Agency for Cadastre and Real Estate Publicity Romania National Technical University of Athens Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE 12/10/2012

14 ESDIN E. K. ESDIN project (3)
Cadastral parcels Cadastral boundary Basic property unit Cadastral zoning Connection Cadastral parcels with other objects ESDIN Cadastral parcels E. K. Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE 12/10/2012

15 Συμπεράσματα Το μοντέλο ποιότητας διατυπώνει την προδιαγραφή των απαιτήσεων ποιότητας σε επίπεδο οντότητας, ανιχνεύει τις πηγές πιθανών σφαλμάτων που επηρεάζουν την ποιότητα των δεδομένων και προσδιορίζει τις μετρήσεις που απαιτούνται για τη διασφάλιση ποιότητας. Για την περιγραφή του μοντέλου ποιότητας και την ανάλυση που απαιτείται για τη διατύπωσή του, απαιτείται η υιοθέτηση προτύπων όπως τα διεθνή πρότυπα της σειράς ISO Το μοντέλο ποιότητας της Κτηματολόγιο Α.Ε. κατά την παραγωγή της χωρικής πληροφορίας, αποτελεί υπερσύνολο και καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του αντίστοιχου μοντέλου ποιότητας που προτάθηκε από το ESDIN (εναρμόνιση με την οδηγία INSPIRE). Η αποτελεσματικότητα του μοντέλου ποιότητας που υιοθετήθηκε από την Κτηματολόγιο Α.Ε. που οδήγησε σε πολύ μικρά ποσοστά ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης από τους ιδιοκτήτες σε μ.ο. <1% (σε σύνολο 280,781 γεωτεμαχίων) των χωρικών δεδομένων κατά τη διάρκεια της ανάρτησης των δεδομένων (6 συμβάσεις – 33 ΟΤΑ). Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE 12/10/2012

16


Κατέβασμα ppt "Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google