Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. SoftSkills with mentoring and coaching Gaining and strengthening ‘soft skills’ for employment through models of supporting methods (peer coaching and mentoring)

2 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Οι εταίροι του έργου • Εκπαιδευτικές συμπράξεις Grundtvig (Grundtvig) Learning Partnerships Συντονιστής: Pandokrator (Ουγγαρία) Εταίροι: • 12-Classes Greek School of Hungary (Ουγγαρία) • Vocational Rehabilitation Consultants Ltd (M. Βρετανία) • MMC Management Center Ltd (Κύπρος) • Schulungszentrum Fonsdorf (Αυστρία) • Melting Pro- Laboratorio per la Cultura (Ιταλία) • Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy (Πολωνία) • Randers Bo og Erhverstræning (Δανία)

3 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Τι είναι οι «μαλακές» δεξιότητες (soft skills) • Οι λεγόμενες «μαλακές» δεξιότητες (soft skills) αναφέρονται σε ένα σύμπλεγμα από προσωπικές ικανότητες, συνήθειες, στάσεις και κοινωνικές δεξιότητες που καθιστούν κάποιον καλό υπάλληλο και κατάλληλο για συνεργασία (όπως αυτοπεποίθηση, ομαδικότητα, αυτοπαρακίνηση, δικτύωση και ικανότητες παρουσίασης) • Λέγεται ότι οι «σκληρές» δεξιότητες (τεχνικές δεξιότητες, γνώσεις) μπορούν να σου εξασφαλίσουν μια συνέντευξη, αλλά είναι οι «μαλακές» δεξιότητες που θα καθορίσουν αν θα πάρεις τη δουλειά και αν θα καταφέρεις να την κρατήσεις.

4 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Σκοποί και στόχοι του προγράμματος • Γενικοί στόχοι: – Αντιμετώπιση της ανεργίας και των προκλήσεων που δημιουργούνται από την αύξηση του ηλικιωμένου πληθυσμού στην Ευρώπη – Αύξηση του αριθμού των ενηλίκων εκπαιδευομένων στη διά βίου μάθηση

5 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Σκοποί και στόχοι του προγράμματος • Ειδικότερα: – Να αναπτύξει εκπαιδευτικά εργαλεία και περιβάλλοντα για ενδυνάμωση των ‘soft skills’ («μαλακών δεξιοτήτων») και μοντέλων εκπαιδευτικής υποστήριξης και κατάρτισης, ενώνοντας ταυτόχρονα τις γενιές, με στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας και των κινήτρων για άτομα όλων των ηλικιών. – Το πρόγραμμα έρχεται να συμπληρώσει το κενό στην έρευνα σχετικά με τις αποκαλούμενες «μαλακές» δεξιότητες (διαπροσωπικές/κοινωνικές δεξιότητες) και τις μεθόδους κατάρτισης

6 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Η ανάπτυξη μίας νέας μαθησιακής διαδικασίας μέσω δύο νέων προϊόντων: • «Εργαλειοθήκη “Μαλακών” Δεξιοτήτων» (Soft Skills Toolkit) • «Kατευθυντήριες Γραμμές για Μοντέλα Μαθησιακής Υποστήριξης (Peer Coaching and Mentoring)» συλλέγοντας και ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές και πληροφορίες σχετικά με τις «μαλακές» δεξιότητες, τις ευκαιρίες κατάρτισης και τα υπάρχοντα μοντέλα μεθόδων υποστήριξης σε κάθε μία από τις χώρες- εταίρους. Σκοποί και στόχοι του προγράμματος

7 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Έρευνα για τα soft skills • Έρευνα σχετικά με τις «μαλακές» δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη εξεύρεση εργασίας σε όλες τις χώρες- εταίρους και παρουσίαση αυτών σε μία συνολική έκθεση • Kοινό ερωτηματολόγιο • Στόχος έρευνας: – να εντοπίσει τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επιλογή καριέρας, για την εξεύρεση εργασίας και για τη διατήρηση της θέσης εργασίας. – να εντοπίσει κοινές πρακτικές προσλήψεων στις διάφορες χώρες και συμπεριφορές που θα απέτρεπαν έναν εργοδότη από το να προσλάβει συγκεκριμένα άτομα. – παρουσιάζονται επίσης οι διαφορές στην ανάπτυξη μαλακών δεξιοτήτων σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.

8 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. • συμπλήρωση ερωτηματολογίων • συζητήσεις • προσωπικές συνεντεύξεις. – Έλαβαν μέρος άτομα από 18 έως 64 ετών που απασχολούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της προσφοράς υπηρεσιών, σε δημόσιους, ιδιωτικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. – Οι περισσότεροι έχουν υπεύθυνες θέσεις ή/και εμπλέκονται στη διαδικασία προσλήψεων. Μεθοδολογία έρευνας

9 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Τα αποτελέσματα της έρευνας στην Κύπρο • «Μαλακές» δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επιλογή καριέρας και τον εντοπισμό επαγγελματικών ευκαιριών είναι: – η αυτοπεποίθηση – οι καλές δεξιότητες επικοινωνίας – η αυτογνωσία – η αυτοπαρακίνηση – η καλή διαχείριση του χρόνου – η ενημερότητα σχετικά με τα δεδομένα που ισχύουν ανά πάσα στιγμή στην αγορά εργασίας.

10 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Οι δεξιότητες που είναι σημαντικές στη διαδικασία του ανταγωνισμού για μια επαγγελματική ευκαιρία είναι, σύμφωνα με την έρευνα: – οι καλές δεξιότητες επικοινωνίας – η αυτοπεποίθηση – η αυτογνωσία – οι κοινωνικές δεξιότητες και – η συναισθηματική ευφυία Τα αποτελέσματα της έρευνας στην Κύπρο

11 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Ποιες δεξιότητες είναι απαραίτητες για να διατηρήσει κάποιος τη θέση εργασίας του: – καλές δεξιότητες επικοινωνίας, – αυτοπεποίθηση – καλή διαχείριση του χρόνου – οργανωτικές ικανότητες – ομαδικό πνεύμα Τα αποτελέσματα της έρευνας στην Κύπρο

12 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Συμπεριφορές που θα απέτρεπαν έναν εργοδότη από το να προσλάβει έναν υποψήφιο που κατά τα άλλα έχει τα απαραίτητα προσόντα για τη δουλειά είναι: – δυσκολία στην επικοινωνία – υπερβολική αυτοπεποίθηση – έλλειψη σεβασμού – άγχος – επιθετικότητα, – αρνητική στάση – κακές συστάσεις – έλλειψη κριτικής σκέψης, – έλλειψη ομαδικού πνεύματος – ατημέλητη εμφάνιση Τα αποτελέσματα της έρευνας στην Κύπρο

13 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Πρόσληψη νέων υπαλλήλων – Δικτύωση/γνωριμίες – Προηγούμενη εργασιακή σχέση – Δημόσια υπηρεσία απασχόλησης – Γραφεία σταδιοδρομίας εκπαιδευτικών ιδρυμάτων – Ιδιωτικά γραφεία σταδιοδρομίας Διαδικασία (από πλευράς επιχείρησης) – Προκήρυξη θέσης – Συλλογή βιογραφικών – Επιλογή βιογραφικών – Συνέντευξη (1 ή περισσότερες) – Γραπτές εξετάσεις ή/και άλλα τεστ Τα αποτελέσματα της έρευνας στην Κύπρο

14 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Τα αποτελέσματα της έρευνας στην Κύπρο • Άνω των πενήντα – Ίδια soft skills με όλους τους άλλους – Αλλά επίσης • προσαρμοστικότητα, • θετική στάση και ενθουσιασμός • αντοχή • ταχύτητα • παραγωγικότητα • πολιτισμική συνειδητοποίηση στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας • διάθεση ενημέρωσης, ιδιαίτερα σε θέματα τεχνολογίας

15 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Τα αποτελέσματα της έρευνας στην Κύπρο • Νέοι κάτω των 25 – Έμφαση στις «μαλακές» τους δεξιότητες όπως • θετική στάση, • δημιουργικότητα, • προσαρμοστικότητα, • δεξιότητες επικοινωνίας • ακρίβεια και υπευθυνότητα • μείωση απαιτήσεων και προσδοκιών. • Τέλος, όλοι οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι είναι απαραίτητη η συνεχής εκπαίδευση και η σωστή καθοδήγηση για τη διατήρηση και ανάπτυξη των «μαλακών» δεξιοτήτων των εργαζομένων.

16 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Το soft skills toolkit • Μια εργαλειοθήκη που θα βοηθήσει τον καθένα να αναπτύξει τα soft skills μέσω διαφόρων μεθοδολογικών εργαλείων • Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την βοήθεια καθοδηγητή

17 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Δομή του Soft Skills Toolkit Continuous learning, interpersonal skills, hardiness (resilience) INTERNALINTERNAL ChoosingFindingGainingKeeping Self-assessmentInner/self motivation self-confidence self- presentation self- management EXTERNALEXTERNAL ChoosingFindingGainingKeeping Market-assessmentExplore & decide convincing others capability Communicational skills, flexibility, self responsibility, relationship management

18 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. • Ιστοσελίδα του έργου www.gainingsoftskills.eu με πληροφορίες για το έργο και τους εταίρους, νέα, εκδηλώσεις και στοιχεία επικοινωνίας Για περισσότερες πληροφορίες:


Κατέβασμα ppt "Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google