Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Communication in Mother tongue Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Communication in Mother tongue Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Communication in Mother tongue Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. •πληροφορίες Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα

2 Communication in Mother tongue Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Σκοπός τμήματος •Ο στόχος αυτής του τμήματος είναι να ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες να είναι σε θέση να εκφράζουν και να ερμηνεύουν τις σκέψεις τους, τα συναισθήματα τους καθώς και διάφορα γεγονότα σε προφορική και γραπτή μορφή. Επίσης μέσω του μαθήματος θα αναπτύξουν/βελτιώσουν την ικανότητα της γλωσσικής αλληλεπίδρασης με τον κατάλληλο τρόπο, σε διάφορα κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια.

3 Communication in Mother tongue Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Στόχοι τμήματος •Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: –Κατανοήσουν βασικά ζητήματα λεκτικής επικοινωνίας –Κατανοήσουν τα βασικά βήματα στην γραπτή επικοινωνία –Αναπτύξουν δεξιότητες γραπτής επικοινωνίας που θα χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διαφόρων τύπων εγγράφων –Αναγνωρίσουν χαρακτηριστικά της γραπτής επικοινωνίας –Εντοπίσουν διάφορα είδη λογοτεχνικών και μη λογοτεχνικών κειμένων –Κατανοήσουν βασικά θέματα στη δημόσια ομιλία/παρουσίαση (public speaking) –Κατανοήσουν τη διαδικασία της επικοινωνίας –Κατανοήσουν τα μη-λεκτικά χαρακτηριστικά της επικοινωνίας (π.χ. τη γλώσσα του σώματος και της ενεργητικής ακρόασης) σώματος και της ενεργητικής ακρόασης)

4 Communication in Mother tongue Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Δομή τμήματος •Αυτό το τμήμα περιλαμβάνει τρία μαθήματα •Μάθημα 1: Λεκτική επικοινωνία – Διάφοροι τύποι λεκτικής αλληλεπίδρασης •Αντιπαράθεση •Συνομιλία (εποικοδομητικός διάλογος) •Συνεντεύξεις

5 Communication in Mother tongue Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Δομή τμήματος •Μάθημα δύο: Γραπτή επικοινωνία – Επικοινωνήστε γραπτώς •Βήματα για επιτυχή γραπτή επικοινωνία –Το δικό σας στυλ γραφής –Παθητική και ενεργητική φωνή (Παραδείγματα) –Αποφύγετε τις διακρίσεις –Διάφορα είδη κειμένων •Βιογραφικό Σημείωμα •Συνοδευτικές επιστολές •Ευχαριστήριο Φαξ •Φαξ παρ απόνων πελατών – Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της γραπτής γλώσσας –Λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά κείμενα •Παραμύθια •Μύθοι •Ποιήματα •Θέατρο

6 Communication in Mother tongue Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Δομή τμήματος •Μάθημα τρία: Δημόσια ομιλία και η διαδικασία της επικοινωνίας – Δημόσια ομιλία – Η διαδικασία της επικοινωνίας – Τα μη λεκτικά χαρακτηριστικά της επικοινωνίας •Μη λεκτικά σήματα •Ενεργητική Ακρόαση •Διαπολιτισμική επικοινωνία


Κατέβασμα ppt "Communication in Mother tongue Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google