Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεθοδολογια εκπαιδευτικης ερευνας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεθοδολογια εκπαιδευτικης ερευνας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεθοδολογια εκπαιδευτικης ερευνας
Μάθημα 2

2 Οργάνωση μαθήματος Πρακτικά Στάδια/φάσεις ερευνητικής διαδικασίας
Θεωρητικά Ανάλυση λόγου (discourse analysis)

3 Φάσεις διεξαγωγής μιας ερευνητικής διαδικασίας (1)
Οριοθέτηση του αντικειμένου έρευνας (ορισμός θεματικού πεδίου, επιλογή μιας διάστασης, διατύπωση στόχου και ερευνητικών ερωτημάτων) Βιβλιογραφική ανασκόπηση (πως το συγκεκριμένο αντικείμενο έρευνα έχει μελετηθεί από την επιστημονική κοινότητα) Καθορισμός και σύνταξη θεωρητικού προβληματισμού και θεωρητικών προσεγγίσεων

4 Φάσεις διεξαγωγής μιας ερευνητικής διαδικασίας (2)
Επιλογή ερευνητικής μεθόδου (ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση - διερεύνηση, επισκόπηση, πείραμα, παρατήρηση) Επιλογή ερευνητικών εργαλείων (ερωτηματολόγια, συνέντευξη, παρατήρηση, αρχειακό υλικό) Σχεδιασμός της διεξαγωγής της έρευνας (επιλογή εμπειρικού πεδίου, «διαπραγμάτευση» με τα υποκείμενα έρευνας)

5 Φάσεις διεξαγωγής μιας ερευνητικής διαδικασίας (3)
Διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας (συλλογή και καταγραφή δεδομένων ) Ανάλυση του εμπειρικού υλικού Σύνταξη της ερευνητικής εργασίας

6 Σύνταξη της ερευνητικής εργασίας
Εισαγωγή Βιβλιογραφική επισκόπηση Θεωρητικό και Μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας Παρουσίαση και ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων Συμπεράσματα Βιβλιογραφία Παραρτήματα

7 Ανάλυση λόγου (discourse analysis)
Foucauldian discourse analysis - Ιδεολογικά (Φουκωϊκή ανάλυση λόγου) Critical discourse analysis (CDA) – Γλωσσολογικά (Κριτική ανάλυση λόγου)

8 Ανάλυση λόγου (discourse analysis)
Πότε να χρησιμοποιήσετε: όταν η αναγνώριση, παρακολούθηση και λειτουργία των ισχυρών λόγων είναι χρήσιμη Τύπος της ερευνητικής ερώτησης που ταιριάζει καλύτερα: Πώς εδραιώθηκε ο συγκεκριμένος τρόπος σκέψης / συμπεριφοράς / γραφής / ομιλίας; Ποια είναι τα αποτελέσματα - επιπτώσεις; Ποιοι άλλοι τρόποι γνώσης έχουν περιθωριοποιηθεί; Θετικά στοιχεία: Η ανάδειξη της προέλευσης και της λειτουργίας των κοινώς αποδεκτών λόγων με την ικανότητα να παρακολουθούνται ιστορικά και να φωτίζουν περιθωριοποιημένες ιδέες. Αρνητικά στοιχεία: ανικανότητα να υπερβούμε την καταγραφή και κατανόηση της κυριαρχίας των ισχυρών λόγων, παρά μόνο με την πρακτική χρήση της φεμινιστικής έρευνας ή της έρευνας δράσης για την εγκαθίδρυση άλλων ιδεών.

9 Πρόοδος Ανεύρεση μίας εμπειρικής έρευνας για όποιο θέμα σχετικό με την εκπαίδευση θέλετε. Να είναι δημοσιευμένη πηγή σε περιοδικό ή πρακτικά συνεδρίου (όχι διπλωματική, όχι PhD) Να συζητήσετε και αιτιολογήσετε σε ένα δισέλιδο την πληρότητα της εμπειρικής έρευνας (παρουσίαση και ανάλυση της έρευνας) αναφορικά α) με τη δομή του κειμένου, β) τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε 2 σελίδες, παράδοση ηλεκτρονικά στο Τελική προθεσμία παράδοσης 16/12/2016


Κατέβασμα ppt "Μεθοδολογια εκπαιδευτικης ερευνας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google