Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κωδικοί δραστηριοτήτων Προσθήκη / οργάνωση δραστηριοτήτων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κωδικοί δραστηριοτήτων Προσθήκη / οργάνωση δραστηριοτήτων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κωδικοί δραστηριοτήτων Προσθήκη / οργάνωση δραστηριοτήτων
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PRIMAVERA P6 Κωδικοποίηση W.B.S. Κωδικοί δραστηριοτήτων Προσθήκη / οργάνωση δραστηριοτήτων Μορφοποίηση πληροφοριών οθόνης Απόδοση κωδικών, ημερολογίων και λογικής στις δραστηριότητες Χρονοδρομολόγηση

2 Ομαδοποίηση και φίλτρα Περιορισμοί Layouts και εκτυπώσεις Ορόσημα
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PRIMAVERA P6 Ομαδοποίηση και φίλτρα Περιορισμοί Layouts και εκτυπώσεις Ορόσημα Παρακολούθηση προόδου του έργου

3 Κωδικοποίηση WBS Πληροφορίες κόμβων WBS:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Κωδικοποίηση WBS Κωδικοποίηση WBS Πληροφορίες κόμβων WBS: Εκτιμώμενες ημερομηνίες (Anticipated Dates): πού χρησιμοποιούνται όταν δεν έχουν αποδοθεί στον κόμβο δραστηριότητες. Χρόνους έναρξης και λήξης πού υπολογίζονται από τους χρόνους έναρξης και λήξης των δραστηριοτήτων τους. Προϋπολογισμός. WBS ορόσημα. Πληροφορίες για την Ανάλυση Αποκτημένης Αξίας (E.V.A.).

4 Κωδικοποίηση WBS Δημιουργία κόμβου WBS: Ανοίγουμε το έργο.
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Κωδικοποίηση WBS Κωδικοποίηση WBS Δημιουργία κόμβου WBS: Ανοίγουμε το έργο. Μενού Project  WBS. Δημιουργούμε νέο έργο με την εντολή Add. Μπορούμε να προσθέσουμε, διαγράψουμε, μεταφέρουμε και αντιγράψουμε κόμβους με τις σχετικές εντολές (με δεξί κλικ στον ανώτερο κόμβο ή από την στήλη εντολών στα δεξιά της οθόνης). Η αντιγραφή και η μεταφορά θα περιλαμβάνει και τις δραστηριότητες του κόμβου ενώ η διαγραφή δίνει τη δυνατότητα οι δραστηριότητες του κόμβου να συγχωνευτούν σε άλλο κόμβο (Merging).

5 Κωδικοποίηση WBS Δημιουργία κόμβου WBS: (συνέχεια)
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Κωδικοποίηση WBS Κωδικοποίηση WBS Δημιουργία κόμβου WBS: (συνέχεια) Με κλικ στο εικονίδιο WBS Code, αλλάζει η διάταξη των κόμβων. Επιλέγετε να έχετε πάντα τη μορφή δέντρου για αποφυγή σφαλμάτων. Αποφύγετε επίσης την αλλαγή της προκαθορισμένης κωδικοποίησης που δίνει το λογισμικό στους κόμβους. Μπορείτε ωστόσο να αλλάξετε την περιγραφή τους.

6 ΑΣΚΗΣΗ 3

7 Γενικά για την κωδικοποίηση
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Κωδικοί δραστηριοτήτων Γενικά για την κωδικοποίηση Τρόποι διάσπασης, οργάνωσης και ιεράρχησης εργασιών: Βάσει δομής έργων του οργανισμού (E.P.S.). Βάσει δομής του έργου (W.B.S.). Βάσει δομής προσωπικού του οργανισμού (O.B.S.). Βάσει συγκεκριμένου συμβολαίου (C.B.S.). Βάσει συγκεκριμένου συστήματος (S.B.S.). Βάσει τοποθεσίας. . . .

8 Γενικά για την κωδικοποίηση Κωδικοποίηση στοιχείων στο λογισμικό:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Κωδικοί δραστηριοτήτων Γενικά για την κωδικοποίηση Κωδικοποίηση στοιχείων στο λογισμικό: Κωδικοί δραστηριοτήτων (Activity Codes). Κωδικοί έργου (Project Codes). Κωδικοί πόρων (Resource Codes). Χρησιμότητα κωδικοποίησης δραστηριοτήτων: Ομαδοποίηση / ταξινόμηση. Φιλτράρισμα / σύνοψη. Συνήθως σχετίζονται με τμήματα, φάσεις, κατηγορίες εργασιών ή περιοχές.

9 Κωδικοί δραστηριοτήτων Κωδικοί δραστηριοτήτων στο λογισμικό:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Κωδικοί δραστηριοτήτων Κωδικοί δραστηριοτήτων Κωδικοί δραστηριοτήτων στο λογισμικό: Κωδικοποίηση των δραστηριοτήτων που εφαρμόζεται μόνο για συγκεκριμένο έργο (Project Activity Codes). Για να δημιουργηθούν θα πρέπει το έργο να είναι ανοικτό. Κωδικοποίηση των δραστηριοτήτων που εφαρμόζεται μόνο για συγκεκριμένο κόμβο E.P.S. και τα έργα που βρίσκονται σε αυτόν (EPS Activity Codes). Μπορούν να δημιουργηθούν οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να είναι ανοικτό κάποιο έργο. Κωδικοποίηση των δραστηριοτήτων που εφαρμόζεται για τη γενικότερη βάση δεδομένων των έργων του οργανισμού (Global Activity Codes). Μπορούν να δημιουργηθούν οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να είναι ανοικτό κάποιο έργο.

10 Κωδικοί δραστηριοτήτων Εισαγωγή κωδικών δραστηριοτήτων:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Κωδικοί δραστηριοτήτων Κωδικοί δραστηριοτήτων Εισαγωγή κωδικών δραστηριοτήτων: Μενού Enterprise  Activity Codes. Επιλογή Global, EPS ή Project (για το τελευταίο πρέπει να έχουμε ήδη ανοικτό το έργο). Για να προσθέσουμε κωδικούς θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε την ομάδα κωδικών στην οποία θα ανήκουν (μέσω της εντολής Modify).

11 Κωδικοί δραστηριοτήτων Εισαγωγή κωδικών δραστηριοτήτων: (συνέχεια)
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Κωδικοί δραστηριοτήτων Κωδικοί δραστηριοτήτων Εισαγωγή κωδικών δραστηριοτήτων: (συνέχεια) Έχοντας επιλέγει την ομάδα κωδικών, δημιουργούμε ένα νέο κωδικό δραστηριότητας. Μπορούμε να τους τροποποιήσουμε τόσο στην περιγραφή, στο χρώμα, όσο και στην ιεραρχική τους θέση.

12 ΑΣΚΗΣΗ 4

13 ΑΣΚΗΣΗ 5

14 Περιγραφή δραστηριοτήτων Βασικές αρχές:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Προσθήκη / οργάνωση δραστηριοτήτων Περιγραφή δραστηριοτήτων Βασικές αρχές: Φροντίστε να έχετε καλά ορισμένα και μετρήσιμα τμήματα εργασίας με μια μετρήσιμη εκροή, τα οποία θα χαρακτηρίσετε ως δραστηριότητες. Αποφύγετε την πολύ σύντομη περιγραφή π.χ. «Σκυροδέματα». Θα προκαλέσει σύγχυση στη συνέχεια. Αποφύγετε επίσης και την υπερβολική περιγραφή (παρά το ότι το μέγιστο μέγεθος φθάνει τους 120 χαρακτήρες).

15 Ρυθμίσεις δραστηριοτήτων Προκαθορισμένες ρυθμίσεις δραστηριοτήτων:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Προσθήκη / οργάνωση δραστηριοτήτων Ρυθμίσεις δραστηριοτήτων Προκαθορισμένες ρυθμίσεις δραστηριοτήτων: Πριν την εισαγωγή κάθε δραστηριότητας μπορούμε να επιλέξουμε ιδιότητες που θα λάβει. Θα εξοικονομήσουμε χρόνο από το να τις αλλάζουμε εκ των υστέρων. Οι προεπιλογές εισάγονται μετά τη δημιουργία του έργου και πριν την προσθήκη των δραστηριοτήτων. Καρτέλα Defaults της φόρμας Project Details στο κάτω τμήμα της οθόνης.

16 Ρυθμίσεις δραστηριοτήτων
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Προσθήκη / οργάνωση δραστηριοτήτων Ρυθμίσεις δραστηριοτήτων Προκαθορισμένες ρυθμίσεις δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αρίθμηση (Auto-Numbering Defaults): Οι ρυθμίσεις αυτές ορίζουν την αυτόματη αρίθμηση των δραστηριοτήτων (Activities ID). Η πρώτη δραστηριότητα που θα προστεθεί θα βασίζεται στις ρυθμίσεις αυτές και ακολούθως και οι υπόλοιπες. Χαρακτηριστικό πρόθεμα (Prefix): συνήθως είναι γράμμα. Χαρακτηριστικό επίθεμα (Suffix): συνήθως είναι αριθμός. Βήμα αύξησης (Increment): βήμα αύξησης της αρίθμησης. Tips: - Διατηρείστε το προκαθορισμένο βήμα αύξησης, καθώς έτσι θα μπορείτε εκ των υστέρων να προσθέσετε επιπλέον δραστηριότητες χωρίς να αλλάξει η αρχική αρίθμηση.

17 Ρυθμίσεις δραστηριοτήτων
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Προσθήκη / οργάνωση δραστηριοτήτων Ρυθμίσεις δραστηριοτήτων Προκαθορισμένες γενικές ρυθμίσεις δραστηριοτήτων: Τύπος διάρκειας (Duration Type): σχετίζονται με τον τρόπο ορισμού της διάρκειας της δραστηριότητας. Οι διάφορες επιλογές έχουν σημασία μόνο αν η χρονοδρομολόγηση εκτελεστεί μετά από απόδοση πόρων. Είδος δραστηριότητας (Activity Type): συνήθως είναι η εξαρτώμενη από την εργασία (Task Dependent). Κύριες άλλες επιλογές είναι ως ορόσημο αρχής ή τέλους (Milestone), όπου είναι δραστηριότητα μηδενικής χρονικής διάρκειας ή ως εξαρτώμενη από τους πόρους που αποδίδονται σε αυτή (Resource Dependent). Ημερολόγιο δραστηριότητας (Calendar): κάθε δραστηριότητα που προστίθεται θα εκτελείται στο συγκεκριμένο ημερολόγιο (που έχει ήδη δημιουργηθεί σε προηγούμενο στάδιο).

18 Ρυθμίσεις δραστηριοτήτων Προσθήκη δραστηριοτήτων:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Προσθήκη / οργάνωση δραστηριοτήτων Ρυθμίσεις δραστηριοτήτων Προσθήκη δραστηριοτήτων: Επιλογή κόμβου WBS και από το μενού Edit  Add (ή μέσω δεξιού κλικ ή απευθείας από τα εικονίδια συντομεύσεων). Απαραίτητη η εισαγωγή της περιγραφής (Activity Name) και της αρχικά εκτιμώμενης διάρκειας (Original Duration) στο σχετικό κελί. Απόδοση δραστηριοτήτων στους κόμβους WBS: Απευθείας μέσω της προσθήκης δραστηριότητας σε ήδη επιλεγμένο κόμβο WBS ή σε επιλεγμένη προηγούμενη δραστηριότητα του ίδιου κόμβου. Μετακίνηση σε κόμβο WBS από την επιλογή WBS, της καρτέλας General στο κάτω τμήμα της οθόνης.

19 Ρυθμίσεις δραστηριοτήτων Απόδοση δραστηριοτήτων στους κόμβους WBS:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Προσθήκη / οργάνωση δραστηριοτήτων Ρυθμίσεις δραστηριοτήτων Απόδοση δραστηριοτήτων στους κόμβους WBS:

20 ΑΣΚΗΣΗ 6

21 Μορφοποίηση οθόνης Μορφοποίηση στηλών:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Μορφοποίηση πληροφοριών οθόνης Μορφοποίηση οθόνης Μορφοποίηση στηλών: Μενού View  Columns. Από το πεδίο Available Options και από επιλεγμένη ομάδα εισάγουμε στο πεδίο Selected Options τις πληροφορίες που επιθυμούμε να εμφανίζονται. Μπορούμε να διορθώσουμε σειρά εμφάνισης, πλάτος στήλης, περιγραφή και στοίχιση κελιού. Φροντίστε να έχετε τη σωστή αύξουσα σειρά στη στήλη που επιθυμείτε να γίνει η εμφάνιση των δραστηριοτήτων.

22 Μορφοποίηση οθόνης Μορφοποίηση ράβδων του διαγράμματος Gantt:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Μορφοποίηση πληροφοριών οθόνης Μορφοποίηση οθόνης Μορφοποίηση ράβδων του διαγράμματος Gantt: Δεν είναι δυνατή η μορφοποίηση για κάθε δραστηριότητα ξεχωριστά αλλά για ομάδες δραστηριοτήτων με κοινά χαρακτηριστικά (επιλεγμένο φίλτρο). Μενού View  Bars. Επιλέγουμε Display για εμφάνιση. Από το πεδίο Options μπορούμε να κάνουμε τις ανάλογες τροποποιήσεις ενώ με τα βέλη μπορούμε να αλλάξουμε τη θέση εμφάνισης της κάθε μπάρας στο διάγραμμα Gantt.

23 Μορφοποίηση οθόνης Μορφοποίηση γραμματοσειράς και ύψους γραμμής:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Μορφοποίηση πληροφοριών οθόνης Μορφοποίηση οθόνης Μορφοποίηση γραμματοσειράς και ύψους γραμμής: Μενού View  Table Font and Row (ή απευθείας από το εικονίδιο συντομεύσεων). Από το πεδίο Font αλλάζουμε τη γραμματοσειρά. Μενού View  Table Font and Row. Από το πεδίο Row Height ρυθμίζουμε το ύψος των γραμμών.

24 Μορφοποίηση οθόνης Μορφοποίηση χρονικής κλίμακας:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Μορφοποίηση πληροφοριών οθόνης Μορφοποίηση οθόνης Μορφοποίηση χρονικής κλίμακας: Μενού View  Time Scale (ή απευθείας από το εικονίδιο συντομεύσεων). Επίπεδα κλίμακας (Timescale Format). Έναρξη χρονοδιαγράμματος (Timescale Start). Κατάτμηση του χρονοδιαγράμματος (Date Format).

25 ΑΣΚΗΣΗ 7

26 ΑΣΚΗΣΗ 8

27 Απόδοση κωδικών Εισαγωγή κωδικών σε δραστηριότητα:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Απόδοση κωδικών, ημερολογίων και λογικής στις δραστηριότητες Απόδοση κωδικών Εισαγωγή κωδικών σε δραστηριότητα: Καρτέλα Codes στο Activity Details (κάτω τμήμα οθόνης). Εάν δεν εμφανίζεται  δεξί κλικ  Customize Activity Details και επιλέγουμε την καρτέλα για εμφάνιση. Assign  επιλογή ανάλογου κωδικού. Εάν δεν εμφανίζεται κανένας κωδικός ελέγχουμε Display Current Projects Values  Filter by  All Values (στην περίπτωση που δεν έχουμε ήδη δημιουργήσει τους κωδικούς στο έργο και θέλουμε να επιλέξουμε έναν από τους υφιστάμενους).

28 Απόδοση ημερολογίου Συσχέτιση ημερολογίου με δραστηριότητα:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Απόδοση κωδικών, ημερολογίων και λογικής στις δραστηριότητες Απόδοση ημερολογίου Συσχέτιση ημερολογίου με δραστηριότητα: Καρτέλα General στο Activity Details (κάτω τμήμα οθόνης). Επιλέγουμε στο πεδίο Activity Calendars την επιθυμητή τιμή. Εάν δεν εμφανίζεται κανένα ημερολόγιο ελέγχουμε Display Project Calendars  Global (στην περίπτωση που δεν έχουμε ήδη δημιουργήσει το ημερολόγιο στο έργο και θέλουμε να επιλέξουμε ένα από τα υφιστάμενα).

29 ΑΣΚΗΣΗ 9

30 Απόδοση λογικής Είδη λογικής στο χρονοδιάγραμμα:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Απόδοση κωδικών, ημερολογίων και λογικής στις δραστηριότητες Απόδοση λογικής Είδη λογικής στο χρονοδιάγραμμα: Σχέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων (Links). F.S. – S.F. – S.S. – F.F. – Lag Χρονικοί περιορισμοί στις δραστηριότητες (Constraints). Tips: Η υστέρηση (Lag) μπορεί να έχει θετική ή αρνητική τιμή. Η προεπιλογή του λογισμικού είναι ο υπολογισμός της με χρήση του ημερολογίου της προηγούμενης δραστηριότητας.

31 Απόδοση λογικής Εισαγωγή λογικής στις δραστηριότητες:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Απόδοση κωδικών, ημερολογίων και λογικής στις δραστηριότητες Απόδοση λογικής Εισαγωγή λογικής στις δραστηριότητες: 1ος τρόπος: Καρτέλα Predecessors ή Successors στο Activity Details (κάτω τμήμα οθόνης) για να εισάγουμε την προαπαιτούμενη ή την ακόλουθη μιας επιλεγμένης δραστηριότητας (εναλλακτικά γίνεται εάν εμφανίσουμε την καρτέλα Relationships στο Activity Details και εισάγουμε αναλόγως – παρέχει καλύτερη εποπτεία). 2ος τρόπος: προσθήκη μέσω του διαγράμματος Gantt (για να γίνει αυτό πρέπει να εμφανίζονται οι σχέσεις από τη καρτέλα General στο μενού View  Bars  Options (Bar Chart Options) και τσεκάρισμα Show Relationships. Επιλέγουμε τα άκρα των δραστηριοτήτων που θέλουμε να συσχετίσουμε. 3ος τρόπος: μενού Edit  Link Activities, αφού πρώτα έχουμε επιλέξει 2 ή περισσότερες δραστηριότητες. Εφαρμόζει όμως ΜΟΝΟ σχέσεις F.S. με τη σειρά που εμφανίζονται οι δραστηριότητες.

32 Απόδοση λογικής Εισαγωγή λογικής στις δραστηριότητες: (συνέχεια)
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Απόδοση κωδικών, ημερολογίων και λογικής στις δραστηριότητες Απόδοση λογικής Εισαγωγή λογικής στις δραστηριότητες: (συνέχεια)

33 2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 26
2.2. Χρήση του Primavera P6 – Απόδοση κωδικών, ημερολογίων και λογικής στις δραστηριότητες Απόδοση λογικής Διαγραφή δραστηριότητας που συμμετέχει στη λογική (Dissolving): Εάν διαγράψουμε μια δραστηριότητα που σχετίζεται με άλλες αυτόματα διαγράφονται και οι σχέσεις με τις άλλες δραστηριότητες. Το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα οι προαπαιτούμενες και οι ακόλουθες της δραστηριότητας που θα διαγραφεί να συσχετιστούν με σχέση F.S. Για να γίνει αυτό η διαγραφή δεν θα πρέπει να γίνει μέσω του μενού Edit  Delete αλλά μέσω του μενού Edit  Dissolve. Tips: - Το λογισμικό εμποδίζει τη δημιουργία κυκλικής σχέσης (κύκλος στη λογική σύνδεση των δραστηριοτήτων) μέσω της αδυναμίας εισαγωγής της «κόντρα» σχέσης.

34 Χρόνο-δρομολόγηση Εκτέλεση χρονοδρομολόγησης:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Χρονοδρομολόγηση Χρόνο-δρομολόγηση Εκτέλεση χρονοδρομολόγησης: Έχοντας εισάγει όλες τις σχέσεις των δραστηριοτήτων είναι δυνατή η δημιουργία του χρονοδιαγράμματος και ο υπολογισμός των νωρίτερων (Early Date) και αργότερων (Late Date) χρόνων των δραστηριοτήτων και του έργου αλλά και του συνολικού (Total Float) και ελεύθερου (Free Float) περιθωρίου κάθε δραστηριότητας. Αυτόματα δημιουργείται και το κρίσιμο μονοπάτι (δραστηριότητες που εάν καθυστερήσουν καθυστερεί και το έργο). Μενού Tools  Schedule (ή F9) για να ανοίξει το παράθυρο της χρονοδρομολόγησης. Επιλέγουμε την τρέχουσα ημερομηνία ενημέρωσης (Current Data Date) και εκτελούμε Schedule.

35 Χρόνο-δρομολόγηση Επιλογές χρονοδρομολόγησης:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Χρονοδρομολόγηση Χρόνο-δρομολόγηση Επιλογές χρονοδρομολόγησης: Από το παράθυρο της χρονοδρομολόγησης επιλέγουμε Options για να ανοίξουμε τις επιλογές. Πρέπει να έχει επιλεγεί το Longest Path, στην ερώτηση Define Critical Activities As, προκειμένου να οριστεί σωστά το κρίσιμο μονοπάτι (οι δραστηριότητες του κρίσιμου μονοπατιού χαρακτηρίζονται και αυτές ως κρίσιμες). Επίσης δίνεται η επιλογή συσχέτισης της καθυστέρησης (Lag) με ημερολόγιο δραστηριότητας.

36 ΑΣΚΗΣΗ 10

37 Ομαδοποίηση δραστηριοτήτων Δημιουργώντας ομάδες δραστηριοτήτων:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Ομαδοποίηση και φίλτρα Ομαδοποίηση δραστηριοτήτων Δημιουργώντας ομάδες δραστηριοτήτων: Η ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων γίνεται βάσει κοινών χαρακτηριστικών τους. Τέτοια είναι οι κωδικοί δραστηριοτήτων, οι κόμβοι WBS ή άλλες ιδιότητες. Προϋπόθεση είναι αφενός η δημιουργία τους αφετέρου η συσχέτισή τους με τις δραστηριότητες. Μενού View  Group and Sort by.

38 Ομαδοποίηση δραστηριοτήτων Εμφάνιση ομάδων δραστηριοτήτων:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Ομαδοποίηση και φίλτρα Ομαδοποίηση δραστηριοτήτων Εμφάνιση ομάδων δραστηριοτήτων: Οι επιλογές εμφάνισης της ομαδοποίησης είναι εμφάνιση γραμμής σύνοψης (Show Grand Totals) ή εμφάνιση μόνο των συνοπτικών γραμμών των ομάδων χωρίς τις δραστηριότητες (Show Summaries Only). Η κύρια επιλογή ομαδοποίησης είναι στην επιλογή κάτω από το Group By,όπου επιλέγεται το κριτήριο ομαδοποίησης (στο τέλος της μπάρας εμφανίζονται και οι ομάδες των κωδικών δραστηριοτήτων που έχουν δημιουργηθεί). Από την επιλογή Indent εμφανίζονται ή όχι οι υπό-ομάδες ενώ από το To Level μπορούμε να ορίσουμε μέχρι ποιο επίπεδο θα γίνει η ομαδοποίηση. Μπορεί επίσης να γίνει διαφοροποίηση της γραμματοσειράς και του χρώματος. Τέλος, υπάρχει η επιλογή εμφάνισης ή απόκρυψης των κωδικών και του ονόματος των υπό-ομάδων.

39 Ομαδοποίηση δραστηριοτήτων Ταξινόμηση ομάδων δραστηριοτήτων:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Ομαδοποίηση και φίλτρα Ομαδοποίηση δραστηριοτήτων Ταξινόμηση ομάδων δραστηριοτήτων: Γίνεται από την επιλογή Sort στο παράθυρο Group and Sort by. Αφού ορίσουμε το κριτήριο ταξινόμησης, επιλέγουμε εάν θέλουμε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. Πιο απλός τρόπος είναι με κλικ απευθείας στην επιλεγμένη στήλη έως να επιλέξουμε την κατάλληλη ταξινόμηση.

40 ΑΣΚΗΣΗ 11

41 Φίλτρα δραστηριοτήτων Εμφάνιση επιλεγμένων δραστηριοτήτων:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Ομαδοποίηση και φίλτρα Φίλτρα δραστηριοτήτων Εμφάνιση επιλεγμένων δραστηριοτήτων: Υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης μόνο συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που ικανοποιούν επιλεγμένα κριτήρια από τον χρήστη (π.χ. ποιες δραστηριότητες αρχίζουν να εκτελούνται τον επόμενο μήνα). Οι 3 τύποι φίλτρων του λογισμικού είναι: Default  προκαθορισμένα φίλτρα που παρέχει το λογισμικό και δεν τροποποιούνται ή διαγράφονται. Global  καθολικά για όλους τους χρήστες της βάσης δεδομένων των έργων. User Defined  δημιουργούνται από κάποιον χρήστη και είναι διαθέσιμα μόνο στα έργα του. - Η εμφάνιση του παραθύρου επιλογών γίνεται από το μενού View  Filter By.

42 Φίλτρα δραστηριοτήτων Εφαρμογή προ-εγκατεστημένου φίλτρου:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Ομαδοποίηση και φίλτρα Φίλτρα δραστηριοτήτων Εφαρμογή προ-εγκατεστημένου φίλτρου: Select στο επιλεγμένο φίλτρο και στη συνέχεια Apply.

43 Φίλτρα δραστηριοτήτων Εφαρμογή συνδυασμού φίλτρων:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Ομαδοποίηση και φίλτρα Φίλτρα δραστηριοτήτων Εφαρμογή συνδυασμού φίλτρων: Πρόκειται για φίλτρο που περιλαμβάνει 2 ή περισσότερα επιμέρους φίλτρα. Γίνεται με την επιλογή (Select) όσων φίλτρων επιθυμούμε. Η εμφάνιση των δραστηριοτήτων που πληρούν τα κριτήρια όλων των επιλεγμένων φίλτρων γίνεται με την επιλογή All Selected Filters. Η εμφάνιση των δραστηριοτήτων που πληρούν τα κριτήρια ενός τουλάχιστον από τα επιλεγμένα φίλτρα γίνεται με την επιλογή Any Selected Filters.

44 Φίλτρα δραστηριοτήτων
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Ομαδοποίηση και φίλτρα Φίλτρα δραστηριοτήτων H δημιουργία νέου φίλτρου μπορεί να γίνει με 2 τρόπους: Αντιγράφοντας ένα υφιστάμενο φίλτρο (Copy – Paste) και στη συνέχεια τροποποιώντας το μέσω του Modify. Στο παράθυρο Filter που έχουμε ανοίξει επιλέγουμε New. Δίνουμε την περιγραφή του (Filter Name) και στη συνέχεια ορίζουμε τα κριτήρια του φίλτρου. “Where Parameter is Value (and High Value)”. Parameter  Κριτήριο που επιλέγουμε. Is  Τελεστής ανάλογα με το κριτήριο. Value  Τιμή που επιλέγουμε. High Value  Μέγιστη τιμή (ανάλογα το κριτήριο). Tips: - Κάτω από το Parameter υπάρχουν τα All of the following και Any of the following. (εάν οι δραστηριότητες θα πληρούν όλα ή κάποια από τα κριτήρια που θα εισάγουμε).

45 Φίλτρα δραστηριοτήτων Βασικοί τελεστές κριτηρίων των φίλτρων:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Ομαδοποίηση και φίλτρα Φίλτρα δραστηριοτήτων Βασικοί τελεστές κριτηρίων των φίλτρων: Equals  είναι ίσο με την τιμή. Is not equal to  είναι άνισο της τιμής. Is greater than  είναι μεγαλύτερο από την τιμή. Is less than  είναι μικρότερο από την τιμή. Is within range  είναι μεταξύ τιμών (Value / High Value). Is not within range  δεν είναι μεταξύ τιμών. Contains περιέχει τη φράση (αγγλικοί χαρακτήρες). Does not contains δεν περιέχει τη φράση.

46 Φίλτρα δραστηριοτήτων
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Ομαδοποίηση και φίλτρα Φίλτρα δραστηριοτήτων Ιδιαίτερη κατηγορία φίλτρων αποτελούν τα χρονικά φίλτρα: Σχετίζονται με τις παρακάτω κυλιόμενες ημερομηνίες: Συμβατική ημερομηνία έναρξης (Earliest Project Start). Ημερομηνία ενημέρωσης ή τρέχουσα ημερομηνία (Earliest Data Date). Αργότερη ημερομηνία λήξης τον έργου Latest Project Finish). Βασικές χρονικές επιλογές: Αρχή δραστηριοτήτων (Start). Λήξη δραστηριοτήτων (Finish). Επόμενο χρονικό διάστημα (η περίοδος ορίζεται βάσει του D.D.  εργασίες του επόμενου μήνα = D.D.+30). Αρχικό χρονικό διάστημα (η περίοδος ορίζεται βάσει του P.S.  εργασίες του πρώτου τριμήνου = P.S.+90). Τελικό χρονικό διάστημα (η περίοδος ορίζεται βάσει του P.F.  εργασίες του τελευταίου τριμήνου = P.F.-90).

47 ΑΣΚΗΣΗ 12

48 Περιορισμοί Γενικά για τους περιορισμούς στο λογισμικό:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Περιορισμοί Περιορισμοί Γενικά για τους περιορισμούς στο λογισμικό: Μαζί με τις λογικές σχέσεις (Links) αποτελούν τα στοιχεία λογικής του έργου. Οι 2 πιο σημαντικοί και δημοφιλείς τύποι περιορισμών είναι: Start On or After (ή Early Start ή Start No Earlier Than): χρησιμοποιείται όταν γνωρίζουμε την ημερομηνία έναρξης μιας δραστηριότητας που δεν έχει κάποια προαπαιτούμενη. Το λογισμικό θα υπολογίσει μια ημερομηνία έναρξης που δεν θα είναι πριν από την ημερομηνία του περιορισμού. Finish On or Before (ή Late Finish ή Finish No Later Than): χρησιμοποιείται όταν η ημερομηνία αργότερου τέλους είναι καθορισμένη. Το λογισμικό θα υπολογίσει μια ημερομηνία αργότερου τέλους για τη δραστηριότητα που δεν θα είναι μεταγενέστερη από αυτή.

49 Περιορισμοί Γενικά για τους περιορισμούς στο λογισμικό: (συνέχεια)
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Περιορισμοί Περιορισμοί Γενικά για τους περιορισμούς στο λογισμικό: (συνέχεια) Το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα για προσθήκη μέχρι δυο περιορισμών σε κάθε δραστηριότητα (Primary και Secondary). Ο δευτερεύων περιορισμός χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον πρωτεύοντα όταν έχει νόημα να συνδυαστούν.

50 Περιορισμοί Κατηγορίες περιορισμών:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Περιορισμοί Περιορισμοί Κατηγορίες περιορισμών: Start On (ή Must Start On): θέτει τις ημερομηνίες νωρίτερης και αργότερης έναρξης ίσες με αυτή του περιορισμού. Finish On (ή Must Finish On): θέτει τις ημερομηνίες νωρίτερης και αργότερης λήξης ίσες με αυτή του περιορισμού. As Late As Possible (ή Zero Free Float): εξαναγκάζει τη δραστηριότητα να λήξει όσο το δυνατόν πιο αργά (χωρίς να επηρεάζει τη λήξη άλλων – μηδενικό ελεύθερο περιθώριο). Δεν συνοδεύεται από κάποια ημερομηνία.

51 Περιορισμοί Κατηγορίες περιορισμών: (συνέχεια)
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Περιορισμοί Περιορισμοί Κατηγορίες περιορισμών: (συνέχεια) Mandatory Start / Mandatory Finish: θέτει τις υποχρεωτικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης της δραστηριότητας, αφού απαγορεύει τον υπολογισμό περιθωρίου (Float) από τη δραστηριότητα. Στην ουσία διασπούν το χρονοδιάγραμμα σε δυο τμήματα – πριν και μετά την ημερομηνία περιορισμού. Start On or Before / Finish On or After: περιορισμοί που χρησιμοποιούνται πιο σπάνια.

52 Περιορισμοί Απόδοση περιορισμών στις δραστηριότητες:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Περιορισμοί Περιορισμοί Απόδοση περιορισμών στις δραστηριότητες: Επιλογή της δραστηριότητας που θα περιοριστεί. Καρτέλα Status της φόρμας Activity Details (κάτω τμήμα). Στο πεδίο Constraints εισάγουμε τον επιθυμητό τύπο Primary Constraint με την αντίστοιχη ημερομηνία ή και τον Secondary Constraint με την αντίστοιχη ημερομηνία .

53 Περιορισμοί Απόδοση περιορισμών στις δραστηριότητες: (συνέχεια)
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Περιορισμοί Περιορισμοί Απόδοση περιορισμών στις δραστηριότητες: (συνέχεια) Μπορεί να γίνει και εισάγοντας τις κατάλληλες στήλες (Columns) Primary Constraint / Secondary Constraint / Primary Constraint Date / Secondary Constraint Date και τροποποιώντας τα αντίστοιχα κελιά. Περιορισμός τον τύπου Start On or After μπορεί να αποδοθεί και αναγράφοντας την ημερομηνία του στη θέση Start Date (θα ζητηθεί επιβεβαίωση για τη δημιουργία του)

54 Περιορισμοί Συμβατική ημερομηνία λήξης του έργου (Must Finish By):
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Περιορισμοί Περιορισμοί Συμβατική ημερομηνία λήξης του έργου (Must Finish By): Φόρμα Projects  επιλογή έργου  καρτέλα Dates. Το λογισμικό υπολογίζει όλες τις αργότερες ημερομηνίες έναρξης και λήξης κάθε δραστηριότητας, σε σχέση με την ημερομηνία τον περιορισμού Must Finish By (αντί για την υπολογιζόμενη ημερομηνία νωρίτερου τέλους τον έργου). Ύπαρξη θετικών περιθωρίων σε δραστηριότητες όταν το υπολογιζόμενο νωρίτερο τέλος είναι προγενέστερο από την ημερομηνία Must Finish By ή και αρνητικών αν το νωρίτερο τέλος είναι μεταγενέστερο της ημερομηνίας.

55 Layouts (επίπεδα εμφάνισης πληροφοριών)
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Layouts και εκτυπώσεις Layouts (επίπεδα εμφάνισης πληροφοριών) Γενικά για τα Layouts του λογισμικού: Το λογισμικό έχει διάφορους τύπους επιπέδων εμφάνισης πληροφοριών που εμφανίζονται είτε στο επάνω είτε στο κάτω τμήμα του λογισμικού. Χρησιμοποιούνται για να εμφανίσουν διάφορες εναλλακτικές απεικονίσεις των δεδομένων του έργου. Το λογισμικό διαθέτει προκαθορισμένα Layouts που είναι καθολικά διαθέσιμα και τα οποία μπορούν να αντιγραφούν και να μοιραστούν μεταξύ των χρηστών τον λογισμικού όπως και τα φίλτρα. Οι συνήθεις πληροφορίες ενός Layout είναι: Ρυθμίσεις / μορφοποιήσεις στηλών και ράβδων. Ρυθμίσεις ομαδοποίησης και ταξινόμησης Ρυθμίσεις εκτύπωσης. Χρωματικές επιλογές. Φίλτρο επιλογής.

56 Layouts (επίπεδα εμφάνισης πληροφοριών) Επιλέγοντας υφιστάμενο Layout:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Layouts και εκτυπώσεις Layouts (επίπεδα εμφάνισης πληροφοριών) Επιλέγοντας υφιστάμενο Layout: Μενού View  Layout  Open Layout… Επιλέγουμε το κατάλληλο Layout (αρχικά υπάρχουν μόνο τα προ-εγκατεστημένα Global). Επιλέγουμε Apply για να το εφαρμόσουμε ή Open για να κλείσει ταυτόχρονα και το παράθυρο. Υπάρχουν διαφορετικά Layouts ανάλογα ποια κύρια καρτέλα είναι ανοικτή (Projects, WBS ή Activities).

57 Layouts (επίπεδα εμφάνισης πληροφοριών) Δημιουργώντας νέο Layout:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Layouts και εκτυπώσεις Layouts (επίπεδα εμφάνισης πληροφοριών) Δημιουργώντας νέο Layout: Η λογική του λογισμικού είναι η αντιγραφή και τροποποίηση ενός υφιστάμενου για τη δημιουργία νέου. Επιλέγουμε και εφαρμόζουμε Layout που έχει τα περισσότερα κοινά στοιχεία με το νέο. Μενού View  Layout  Save Layout As… για να του δώσουμε το όνομα και τον χρήστη που επιθυμούμε. Σώζουμε με την εντολή Save. Προχωρούμε στις πρόσθετες αλλαγές εμφάνισης και στη συνέχεια σώζουμε το Layout έτσι όπως το έχουμε τροποποιήσει (μενού View  Layout  Save Layout). Tips: - Επάνω από την περιγραφή της πρώτης στήλης εμφανίζεται η ονομασία του ενεργού Layout .

58 Layouts (επίπεδα εμφάνισης πληροφοριών) Τμήματα πληροφοριών Layout:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Layouts και εκτυπώσεις Layouts (επίπεδα εμφάνισης πληροφοριών) Τμήματα πληροφοριών Layout: Οι πληροφορίες της οθόνης του λογισμικού παρουσιάζονται σε 2 τμήματα (επάνω και κάτω). Για να διαλέξουμε τι θα εμφανίζεται στο επάνω τμήμα της οθόνης επιλέγουμε: μενού View  Show On Top και τσεκάρουμε την αντίστοιχη επιλογή. Για να διαλέξουμε τι θα εμφανίζεται στο κάτω τμήμα της οθόνης επιλέγουμε: μενού View  Show On Bottom και τσεκάρουμε την αντίστοιχη επιλογή.

59 Εκτυπώσεις Γενικά για τις εκτυπώσεις στο λογισμικό:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Layouts και εκτυπώσεις Εκτυπώσεις Γενικά για τις εκτυπώσεις στο λογισμικό: Αφού δημιουργήθηκαν τα απαραίτητα Layouts του έργου είναι δυνατή η παραγωγή και διανομή των εκτυπώσεων. Το λογισμικό διαθέτει 2 διαφορετικές λειτουργίες για τη δημιουργία των εκτυπώσεων: Κλασσική εκτύπωση (Printing). Λειτουργία αναφοράς (Reporting).

60 Εκτυπώσεις (Printing) Ρυθμίσεις κλασσικής εκτύπωσης (Printing):
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Layouts και εκτυπώσεις Εκτυπώσεις (Printing) Ρυθμίσεις κλασσικής εκτύπωσης (Printing): Κάθε ρύθμιση εκτύπωσης εφαρμόζεται στο ενεργό Layout και αποθηκεύεται μαζί με τη δική του αποθήκευση. Οι εντολές είναι οι εξής: Μενού File  Page Setup (διαμόρφωση σελίδας). Μενού File  Print Setup (διαμόρφωση εκτύπωσης). Μενού File  Print Preview (προεπισκόπηση). Μενού File  Print (εκτύπωση) Προεπισκόπηση εκτύπωσης (Print Preview): - Εκτός της προεπισκόπησης της εκτύπωσης υπάρχουν και τα κλασσικά εικονίδια των εργασιών που σχετίζονται με αυτή (π.χ. μετακίνηση από τη μια σελίδα σε μια άλλη, μεγέθυνσης, σμίκρυνση, κ.α.)

61 Εκτυπώσεις (Printing) Διαμόρφωση σελίδας εκτύπωσης (Page Setup):
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Layouts και εκτυπώσεις Εκτυπώσεις (Printing) Διαμόρφωση σελίδας εκτύπωσης (Page Setup): Καρτέλα Page: ρυθμίζει τον προσανατολισμό της σελίδας, την κλίμακα μεγέθυνσης, το μέγεθος της σελίδας κλπ. Καρτέλα Margins: ρυθμίζει τα περιθώρια της σελίδας. Καρτέλα Header: ρυθμίζει τις πληροφορίες που θα φαίνονται στην κεφαλίδα της σελίδας (πλήθος πεδίων πληροφοριών, σελίδες που θα εμφανίζεται, διαστάσεις και περιεχόμενα πεδίων). Σε κάθε περιεχόμενο πεδίου δίνεται και η δυνατότητα μέσω του Modify να επιλέγονται προκαθορισμένες πληροφορίες για το έργο. Καρτέλα Footer: ρυθμίζει τις ίδιες πληροφορίες με την καρτέλα Header και οι οποίες θα εμφανίζονται στο υποσέλιδο της σελίδας. Καρτέλα Options: ρυθμίζει την αρχή και το τέλος του χρονικού εύρους εκτύπωσης (Timescale Start / Finish).

62 Εκτυπώσεις (Printing)
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Layouts και εκτυπώσεις Εκτυπώσεις (Printing) Διαμόρφωση σελίδας εκτύπωσης (Page Setup): (συνέχεια)

63 Εκτυπώσεις (Reporting) Ρυθμίσεις αναφορών (Reporting):
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Layouts και εκτυπώσεις Εκτυπώσεις (Reporting) Ρυθμίσεις αναφορών (Reporting): Σε αντίθεση με τη λειτουργία της εκτύπωσης, που εκτυπώνονται οι πληροφορίες με τη μορφή που παρουσιάζονται και στην οθόνη, το Reporting δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής επιλεγμένων πληροφοριών με την κλασσική μορφή αναφορών σελίδας. Μενού Tools  Reports. Από εκεί υπάρχουν οι επιμέρους επιλογές Reports, Report Groups και Batch Reports (για την περίπτωση αναφορών απευθείας στον οργανισμό που εκτελεί τα έργα).

64 Εκτυπώσεις (Reporting) Ομάδες αναφορών (Report Groups):
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Layouts και εκτυπώσεις Εκτυπώσεις (Reporting) Ομάδες αναφορών (Report Groups): Παρουσιάζονται οι αναφορές ομαδοποιημένες. Υπάρχουν οι κλασσικές επιλογές προσθήκης νέας ομάδας αναφοράς, αντιγραφής, διαγραφής και αλλαγής θέσης στην ιεραρχία των ομάδων. Βοηθά στη γρήγορη αναζήτηση των αναφορών και στην καλύτερη οργάνωσή τους.

65 Εκτυπώσεις (Reporting) Αναφορές (Reports):
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Layouts και εκτυπώσεις Εκτυπώσεις (Reporting) Αναφορές (Reports): Από την αρχική οθόνη επιλέγουμε την ομάδα αναφορών στην οποία θα ανήκει η νέα αναφορά και εκτελούμε δεξί κλικ  Add. Στη συνέχεια εμφανίζεται το παράθυρο δημιουργίας της νέας αναφοράς με τις αντίστοιχες επιλογές του.

66 Εκτυπώσεις (Reporting) Αναφορές (Reports): (συνέχεια)
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Layouts και εκτυπώσεις Εκτυπώσεις (Reporting) Αναφορές (Reports): (συνέχεια) Καρτέλα Select Subject Area: Επιλέγουμε το στοιχείο που θέλουμε να εμφανιστεί. Καρτέλα Select Additional Subject Areas: Επιλέγουμε εάν θέλουμε να εμφανίζονται επιπλέον στοιχεία κάτω από το αρχικό. Καρτέλα Configure Selected Subject Areas: Από τα πεδία Columns, Group and Sort και Filter, ορίζουμε ποιες πληροφορίες θα εμφανίζονται, πως θα ομαδοποιηθούν και ταξινομηθούν και εάν επιλεγούν μόνο κάποιες συγκεκριμένες ή όλες (οι αντίστοιχες λειτουργίες έχουν ήδη παρουσιαστεί για τις δραστηριότητες). Καρτέλα Report Title: Επιλέγουμε το όνομα της αναφοράς.

67 Εκτυπώσεις (Reporting) Αναφορές (Reports): (συνέχεια)
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Layouts και εκτυπώσεις Εκτυπώσεις (Reporting) Αναφορές (Reports): (συνέχεια) Καρτέλα Report Generated: Η αναφορά έχει ήδη δημιουργηθεί και είναι δυνατή η προεπισκόπηση, η εκτύπωσή της, η αποστολή ή η αποθήκευσή της, από την εντολή Run Report. Στην τελευταία καρτέλα μπορούμε να αποθηκεύσουμε την αναφορά που φτιάξαμε εάν το επιθυμούμε.

68 ΑΣΚΗΣΗ 13

69 Ορόσημα Τα ορόσημα ως τύποι δραστηριοτήτων:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Ορόσημα Ορόσημα Τα ορόσημα ως τύποι δραστηριοτήτων: Μέχρι στιγμής ο τύπος δραστηριοτήτων που χρησιμοποιήθηκε είναι ο Task Dependent. Εκτός από αυτόν 2 άλλοι βασικοί τύποι είναι τα ορόσημα (Milestones). Ορόσημα αρχής / τέλους (Start / Finish Milestone): Χρησιμοποιούνται για την ένδειξη της αρχής / του τέλους ενός σημαντικού γεγονότος και δεν έχουν διάρκεια. Ορίζεται μόνο μια ημερομηνία αρχής (Start Date) ή ημερομηνία τέλους (Finish Date) αντίστοιχα. Δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής για όλους τους περιορισμούς (Constraints).

70 Ορόσημα Εισαγωγή ορόσημων: Δημιουργία μιας νέας δραστηριότητας.
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Ορόσημα Ορόσημα Εισαγωγή ορόσημων: Δημιουργία μιας νέας δραστηριότητας. Από την καρτέλα General στα Activity Details (κάτω τμήμα οθόνης), αλλάζουμε τον τύπο της δραστηριότητας (Activity Type) στο ανάλογο ορόσημο. Εισάγουμε περιορισμό στη δραστηριότητα τον ορόσημου. Συνδέουμε το ορόσημο με τις επόμενες (Start Milestone) ή τις προηγούμενές της (Finish Milestone) δραστηριότητες με σχέσεις λογικής (Links). Εκτελούμε χρονοδρομολόγηση.

71 Ορόσημα Εισαγωγή ορόσημων: (συνέχεια) Tips:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Ορόσημα Ορόσημα Εισαγωγή ορόσημων: (συνέχεια) Tips: - Συνήθως τοποθετούνται στην αρχή ή στο τέλος του έργου ή στην αρχή και το τέλος μιας ομάδας δραστηριοτήτων ενώ σχεδόν πάντα αποδίδουμε σε αυτά και κάποιον περιορισμό. - Βοηθούν και στην άμεση εποπτεία μιας ομάδας ή ομάδων δραστηριοτήτων.

72 ΑΣΚΗΣΗ 14

73 Παρακολούθηση προόδου του έργου Εισαγωγή:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Παρακολούθηση προόδου του έργου Παρακολούθηση προόδου του έργου Εισαγωγή: Η παρακολούθηση ενός έργου γίνεται αφού σχηματιστεί το αρχικό σχέδιο και το έργο αρχίζει να υλοποιείται. Με την έγκαιρη έναρξη της διαδικασίας παρακολούθησης θα αποφευχθούν μεγάλες διαφοροποιήσεις στα τελικά μεγέθη του χρόνου και του κόστους. Συνήθως η ενημέρωση ενός έργου γίνεται 10 έως 20 φορές κατά τη διάρκεια τον κύκλου ζωής του. Κάποιοι ενημερώνουν τα χρονοδιαγράμματα συνήθως κάθε μήνα. Εάν όμως πρόκειται για έργο που διάρκεια λιγότερο από ένα έτος η συχνότητα αυτή μπορεί να είναι πολύ μεγάλη καθώς πολλά μπορούν να συμβούν μέσα σε ένα μήνα. Οπότε, μια συχνότερη ενημέρωση μπορεί να αναγνωρίσει νωρίτερα την ύπαρξη προβλημάτων.

74 Παρακολούθηση προόδου του έργου Εισαγωγή: (συνέχεια)
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Παρακολούθηση προόδου του έργου Παρακολούθηση προόδου του έργου Εισαγωγή: (συνέχεια) Κατά κανόνα, κάποια στιγμή, θα υπάρχουν υπερβάσεις είτε στο κόστος είτε στον χρόνο. Πρέπει να επαναφέρετε το έργο στους σωστούς ρυθμούς μέσω επιτάχυνσης των εργασιών ή μείωσης του κόστους. Σχεδόν πάντα οι διορθωτικές κινήσεις συνοδεύονται από αύξηση στο συνολικό κόστος ή χρόνο, αντίστοιχα.

75 Παρακολούθηση προόδου του έργου
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Παρακολούθηση προόδου του έργου Παρακολούθηση προόδου του έργου Κύρια βήματα διαδικασίας παρακολούθησης: Αποθήκευση ενός χρονοδιαγράμματος βάσης γνωστό και ως Baseline ή Target. Αυτό θα κρατά αποθηκευμένους τις αρχικές ημερομηνίες για να συγκριθούν αργότερα. Καταγραφή της προόδου που γίνεται βάσει μιας ημερομηνίας αναφοράς που λέγεται Data Date, Status Date, Current Date ή As-Of-Date. Ενημέρωση (Updating) του χρονοδιαγράμματος με την εισαγωγή των πραγματικών ημερομηνιών έναρξης (Actual Start), λήξης (Actual Finish), της εναπομένουσας διάρκειας (Remaining Duration) ή του ποσοστού ολοκλήρωσης (%) των δραστηριοτήτων. Ενδέχεται να απαιτηθεί αλλαγή των σχέσεων των δραστηριοτήτων μεταξύ τους (Links). Σύγκριση του υλοποιημένου έργου σε σχέση με το αρχικό.

76 Παρακολούθηση προόδου του έργου
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Παρακολούθηση προόδου του έργου Παρακολούθηση προόδου του έργου Κύρια βήματα διαδικασίας παρακολούθησης: (συνέχεια) Tips: Συστήνεται η χρήση περισσότερων από ένα χρονοδιαγράμματα βάσης (Baselines) καθώς έτσι είναι δυνατές πολλαπλές συγκρίσεις π.χ. σύγκριση του χρονοδιαγράμματος με το αρχικό σχέδιο (Baseline 1) και με αυτό της τελευταίας περιόδου (Baseline 2). Το Baseline δεν αποτελεί ξεχωριστό αντίγραφο του αρχείου του έργου αλλά αντίγραφο του αρχικού σχεδίου εντός του ίδιου αρχείου του έργου. Εάν επιθυμούμε να δημιουργήσουμε αντίγραφο του αρχείου του έργου, τότε: μενού File  Export και επιλέγουμε το είδος του αρχείου που θα δημιουργηθεί και τον τόπο αποθήκευσής του.

77 Παρακολούθηση προόδου του έργου Αρχικά δεδομένα ενός Baseline:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Παρακολούθηση προόδου του έργου Παρακολούθηση προόδου του έργου Αρχικά δεδομένα ενός Baseline: Το λογισμικό μπορεί να υποστηρίξει απεριόριστα Baselines για ένα έργο αλλά η ταυτόχρονη σύγκριση μπορεί να γίνει μόνο με 3 από αυτά. Για να αλλάξουμε το μέγιστο πλήθος τους για κάθε έργο: Μενού Admin  Admin Preferences  Data Limits. - Στο πεδίο από κάτω ορίζουμε και το πλήθος των Baselines που θα αντιγραφούν μαζί με το έργο.

78 Παρακολούθηση προόδου του έργου Αποθήκευση ενός Baseline:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Παρακολούθηση προόδου του έργου Παρακολούθηση προόδου του έργου Αποθήκευση ενός Baseline: Μενού Project  Maintain Baselines. Δημιουργία με την εντολή Add. Μπορούμε είτε να αντιγράψουμε το τρέχον έργο δημιουργώντας ένα αντίγραφο με την ένδειξη -ΒΧ μετά το όνομα του έργου, (όπου Χ o A/A του νέου Baseline) είτε να μετατρέψουμε ένα άλλο έργο σε Baseline του τρέχοντος.

79 Παρακολούθηση προόδου του έργου Αποθήκευση ενός Baseline: (συνέχεια)
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Παρακολούθηση προόδου του έργου Παρακολούθηση προόδου του έργου Αποθήκευση ενός Baseline: (συνέχεια) Μπορούμε να ορίσουμε τον τύπο που θέλουμε για άμεση εποπτεία (Baseline Type). Συνήθως χρησιμοποιούμε το Initial Planning Baseline για το αρχικό σχέδιο και το Mid Project Status Baseline για όσα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του έργου. Υπάρχει και η δυνατότητα μετατροπής μιας Baseline σε ξεχωριστό έργο από την εντολή Restore. Data Date είναι η ημερομηνία που δημιουργήθηκε η Baseline ενώ Last Update Date η ημερομηνία κατά την οποία έγινε η τελευταία ενημέρωση της συγκεκριμένης Baseline. Τα δεδομένα αυτά είναι καθαρά για πληροφοριακούς σκοπούς.

80 Παρακολούθηση προόδου του έργου Ανάθεση Baseline σε έργο:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Παρακολούθηση προόδου του έργου Παρακολούθηση προόδου του έργου Ανάθεση Baseline σε έργο: Μενού Project  Assign Baselines. Επιλέγουμε το έργο στο οποίο γίνεται η ανάθεση των Baselines και την «εικόνα» επί της οποίας θα γίνουν οι συγκρίσεις (Project Baseline). Επιλέγουμε έως 3 Baselines με τις οποίες θα συγκριθεί το έργο.

81 Παρακολούθηση προόδου του έργου
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Παρακολούθηση προόδου του έργου Παρακολούθηση προόδου του έργου Στάδια κύκλου ζωής μιας δραστηριότητας: Δεν έχει ακόμη ξεκινήσει (Not Started). Οι χρόνοι νωρίτερης έναρξης και λήξης έχουν υπολογιστεί βάσει της λογικής (σχέσεις και περιορισμοί) και της διάρκειας των δραστηριοτήτων. Σε πρόοδο (In Progress). Ορίζουμε την ημερομηνία της πραγματικής έναρξης (Actual Start) ενώ ο καθορισμός της ημερομηνίας τέλους γίνεται είτε με την εισαγωγή της εναπομένουσας διάρκειας (Remaining Duration) είτε με κάποιο περιορισμό τέλους. Η Actual Start υπερέχει των όποιων περιορισμών ή σχέσεων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της νωρίτερης έναρξης. Ολοκληρωμένη (Completed). Ορίζουμε την ημερομηνία της πραγματικής έναρξης (Actual Start) και της πραγματικής λήξης (Actual Finish).

82 Παρακολούθηση προόδου του έργου
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Παρακολούθηση προόδου του έργου Παρακολούθηση προόδου του έργου Εισαγωγή χρόνου πραγματικής έναρξης (Actual Start) ή λήξης (Actual Finish): Φόρμα Activity Details καρτέλα Status. Τσεκάρουμε το Started ή το Finished αντίστοιχα και δίνουμε την ημερομηνία πραγματικής έναρξης ή λήξης στο διπλανό κελί. Η ημερομηνίες Actual Start και Early Start πλέον ταυτίζονται μεταξύ τους πως επίσης και οι ημερομηνίες Actual Finish και Early Finish. Tips: Να ελέγχετε πάντα ότι η ημερομηνία πραγματικής έναρξης της δραστηριότητας, που ενημερώνετε, είναι προηγούμενη της ημερομηνίας ενημέρωσης του χρονοδιαγράμματος (π.χ. δεν είναι δυνατόν να ενημερώνετε το χρονοδιάγραμμα στις 15/10/2016 και να εισάγετε ότι μια δραστηριότητα έχει πραγματική έναρξη στις 25/10/2016!!!)

83 Παρακολούθηση προόδου του έργου
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Παρακολούθηση προόδου του έργου Παρακολούθηση προόδου του έργου Διάρκειες (Durations) δραστηριότητας σε πρόοδο: Φόρμα Activity Details καρτέλα Status  Durations. Αρχική διάρκεια (Original Duration): διάρκεια βάσει των νωρίτερων χρόνων έναρξης και λήξης σύμφωνα με το ημερολόγιο της δραστηριότητας, πριν την έναρξη της. Πραγματική διάρκεια (Actual Duration): διάρκεια βάσει της πραγματικής έναρξης μέχρι την ημερομηνία ενημέρωσης (δραστηριότητα σε πρόοδο) ή βάσει της πραγματικής έναρξης μέχρι την πραγματική λήξη (ολοκληρωμένη δραστηριότητα). Εναπομένουσα διάρκεια (Remaining Duration): διάρκεια της εργασίας που απομένει να γίνει (δραστηριότητα σε πρόοδο) και είναι το διάστημα από την ημερομηνία Data Date έως την ημερομηνία Early Finish.

84 Παρακολούθηση προόδου του έργου
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Παρακολούθηση προόδου του έργου Παρακολούθηση προόδου του έργου Διάρκειες (Durations) δραστηριότητας σε πρόοδο: (συνέχεια) Διάρκεια κατά την ολοκλήρωση (At Complete): διάρκεια που υπολογίζεται από το άθροισμα πραγματικής διάρκειας (Actual Duration) και της απομένουσας διάρκειας (Remaining Duration).

85 Παρακολούθηση προόδου του έργου
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Παρακολούθηση προόδου του έργου Παρακολούθηση προόδου του έργου Τρόπος υπολογισμού του ποσοστού ολοκλήρωσης για δραστηριότητα σε πρόοδο: Ορίζεται από τον χρήστη ή το λογισμικό αφού πρώτα δοθεί Actual Start στη δραστηριότητα. Οι 3 επιλογές για το ποσοστό ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων είναι για το μεν έργο στη φόρμα Project Workspace  καρτέλα Defaults  Percent Complete Type για τη δε δραστηριότητα στη φόρμα Activity Details  καρτέλα General  % Complete Type).

86 Παρακολούθηση προόδου του έργου
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Παρακολούθηση προόδου του έργου Παρακολούθηση προόδου του έργου Τρόπος υπολογισμού του ποσοστού ολοκλήρωσης για δραστηριότητα σε πρόοδο: (συνέχεια) Οι 3 αυτές επιλογές του ποσοστού ολοκλήρωσης είναι: Duration : υπολογίζεται με βάση τις διάρκειες. Physical : επιτρέπει στον χρήστη την εισαγωγή ενός ποσοστού ολοκλήρωσης ανεξάρτητου των διαρκειών. Units : υπολογίζεται βάσει της κατανάλωσης πόρων αν αυτοί έχουν αποδοθεί στη δραστηριότητα.

87 Παρακολούθηση προόδου του έργου
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Παρακολούθηση προόδου του έργου Παρακολούθηση προόδου του έργου Τρόπος υπολογισμού της ημερομηνίας τέλους για δραστηριότητα σε πρόοδο: Υπάρχουν 3 τρόποι υπολογισμού (κατά την χρονοδρομολόγηση) για να υπολογιστεί το τέλος μιας δραστηριότητας που έχει αρχίσει πριν ολοκληρωθεί η προαπαιτούμενή της. Μενού Tools  Schedule  Options  When scheduling progressed activities use: Retained Logic : η σχέση εξακολουθεί και ισχύει για τα τμήματα των δραστηριοτήτων που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Progress Override : η σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων παραμερίζεται. Actual Dates : χρησιμοποιείται όταν οι δραστηριότητες έναρξης τοποθετούνται στο μέλλον και μετά την ημερομηνία Data Date.

88 Παρακολούθηση προόδου του έργου
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Παρακολούθηση προόδου του έργου Παρακολούθηση προόδου του έργου Τρόπος υπολογισμού της ημερομηνίας τέλους για δραστηριότητα σε πρόοδο: (συνέχεια)

89 Παρακολούθηση προόδου του έργου
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Παρακολούθηση προόδου του έργου Παρακολούθηση προόδου του έργου Προσωρινή διακοπή και επανέναρξη δραστηριοτήτων: φόρμα Activity Details  καρτέλα Status  Status: Suspend : η δραστηριότητα σταματά προσωρινά την ημερομηνία που έχει επιλεγεί στο διπλανό κελί. Για να είναι ενεργή η επιλογή θα πρέπει να υπάρχει Actual Start. Resume : η δραστηριότητα συνεχίζει πάλι την ημερομηνία που έχει επιλεγεί στο διπλανό κελί. Για να είναι ενεργή η επιλογή θα πρέπει να υπάρχει έχει δοθεί Suspend. Νέα χρονοδρομολόγηση: Αφού έχουμε προβεί στην ενημέρωση των δραστηριοτήτων, χρονοδρομολογούμε εκ νέου (Schedule) κατά τα γνωστά και με ημερομηνία Data Date αυτήν της ενημέρωσης.

90 Παρακολούθηση προόδου του έργου
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Παρακολούθηση προόδου του έργου Παρακολούθηση προόδου του έργου Σύγκριση του υλοποιημένου έργου σε σχέση με το σχέδιο: Αφού γίνει η νέα χρονοδρομολόγηση με ενεργές τις Baselines είναι δυνατή η απεικόνιση της πραγματικής κατάστασης σε σχέση με το αρχικό σχέδιο. Για να γίνουν ορατές οι διαφορές θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχες επιλογές στο διάγραμμα Gantt ανοίγοντας το παράθυρο Bars (απευθείας με δεξί κλικ στο διάγραμμα Gantt) και τσεκάροντας για την εμφάνισης των αντίστοιχων ράβδων των Baseline. Με τις εντολές Shift Up και Shift Down αλλάζει η διάταξη των αντίστοιχων ράβδων στο διάγραμμα. Παράθυρο Bars  Options  Progress Line  Baseline to use for calculating Progress Line, για να επιλέξουμε ποια θα είναι η αρχική Baseline μεταξύ των επιλογών Project Baseline και Primary Baseline.

91 Παρακολούθηση προόδου του έργου
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Παρακολούθηση προόδου του έργου Παρακολούθηση προόδου του έργου Σύγκριση του υλοποιημένου έργου σε σχέση με το σχέδιο: (συνέχεια)

92 Παρακολούθηση προόδου του έργου
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Παρακολούθηση προόδου του έργου Παρακολούθηση προόδου του έργου Σύγκριση του υλοποιημένου έργου σε σχέση με το σχέδιο: (συνέχεια) Ένας εναλλακτικός τρόπος απεικόνισης των διαφοροποιήσεων μεταξύ πραγματικότητας και αρχικού σχεδίου είναι η απεικόνιση της απόκλισης (Variance) σε στήλες.

93 Παρακολούθηση προόδου του έργου Αποτέλεσμα σύγκρισης:
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 2.2. Χρήση του Primavera P6 – Παρακολούθηση προόδου του έργου Παρακολούθηση προόδου του έργου Αποτέλεσμα σύγκρισης: Δύο είναι οι πιθανές δράσεις μετά την διαπίστωση αρνητικών διακυμάνσεων μετά τη σύγκριση:  Αποδοχή της υπάρχουσας κατάστασης. Δεν συνίσταται.  Αναθεώρηση των δραστηριοτήτων που υπολείπονται για να ολοκληρωθούν. Αυτό σημαίνει αλλαγή στους χρόνους, τις σχέσεις και τους περιορισμούς και δημιουργία ενός αναθεωρημένου σχεδίου.

94 ΑΣΚΗΣΗ 15


Κατέβασμα ppt "Κωδικοί δραστηριοτήτων Προσθήκη / οργάνωση δραστηριοτήτων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google