Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Copyright ©: 1995-2011 SAMSUNG & Samsung Hope for Youth. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Εκπαιδευτικό υλικό Λογισμικό: Δημιουργία εφαρμογών Επίπεδο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Copyright ©: 1995-2011 SAMSUNG & Samsung Hope for Youth. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Εκπαιδευτικό υλικό Λογισμικό: Δημιουργία εφαρμογών Επίπεδο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Copyright ©: 1995-2011 SAMSUNG & Samsung Hope for Youth. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Εκπαιδευτικό υλικό Λογισμικό: Δημιουργία εφαρμογών Επίπεδο γνώσεων: Προχωρημένοι χρήστες

2 Copyright ©: 1995-2011 SAMSUNG & Samsung Hope for Youth. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Εκπαιδευτικό υλικό Λογισμικό: Δημιουργία εφαρμογών Οι εφαρμογές (apps) είναι τα προγράμματα που "τρέχουν" σε smartphones και tablets. Το λογισμικό δημιουργίας εφαρμογών σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε νέες εφαρμογές χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας. Θα χρειαστείτε το σωστό πρόγραμμα δημιουργίας εφαρμογών για το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου σας. Προχωρημένοι χρήστες

3 Copyright ©: 1995-2011 SAMSUNG & Samsung Hope for Youth. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Εκπαιδευτικό υλικό Λογισμικό: Δημιουργία εφαρμογών Τα προγράμματα δημιουργίας εφαρμογών λειτουργούν όπως το λογισμικό δημιουργίας ιστότοπων. Μπορείτε να προσθέσετε κείμενο, κουμπιά, εικόνες και άλλα αντικείμενα στην οθόνη της εφαρμογής σας. Για να λειτουργήσει η εφαρμογή, θα πρέπει να προσθέσετε οδηγίες σχετικά με τη συμπεριφορά κάθε τμήματός της. Προχωρημένοι χρήστες

4 Copyright ©: 1995-2011 SAMSUNG & Samsung Hope for Youth. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Εκπαιδευτικό υλικό Λογισμικό: Δημιουργία εφαρμογών Σκεφτείτε τι θέλετε να κάνει η εφαρμογή. Σχεδιάστε πώς θέλετε να εμφανίζεται η εφαρμογή στην οθόνη. Ονομάστε κάθε τμήμα της εφαρμογής, π.χ. κουμπιά, λίστες ή εικόνες. Περιγράψτε κάθε λειτουργία. Δηλαδή, περιγράψτε τις δυνατότητες που θέλετε να σας παρέχει η εφαρμογή και τον τρόπο με τον οποίο θα την χρησιμοποιείτε μέσω κουμπιών και άλλων ενεργειών. Προχωρημένοι χρήστες

5 Copyright ©: 1995-2011 SAMSUNG & Samsung Hope for Youth. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Εκπαιδευτικό υλικό Λογισμικό: Δημιουργία εφαρμογών Κατεβάστε και εγκαταστήστε το λογισμικό δημιουργίας εφαρμογών. Ακόμα κι αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε κάποιο online εργαλείο, μπορεί να πρέπει να εγκαταστήσετε έναν προσομοιωτή. Ο προσομοιωτής είναι μια έκδοση λογισμικού ενός τηλεφώνου, στην οποία μπορείτε να δοκιμάσετε την εφαρμογή. Προχωρημένοι χρήστες

6 Copyright ©: 1995-2011 SAMSUNG & Samsung Hope for Youth. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Εκπαιδευτικό υλικό Λογισμικό: Δημιουργία εφαρμογών Κάντε κλικ για να ξεκινήσετε ένα νέο έργο στο πρόγραμμα δημιουργίας εφαρμογών. Δώστε ένα όνομα στην εφαρμογή. Επιλέξτε ένα όνομα που να περιγράφει αυτό που θα κάνει η εφαρμογή. Προχωρημένοι χρήστες

7 Copyright ©: 1995-2011 SAMSUNG & Samsung Hope for Youth. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Εκπαιδευτικό υλικό Λογισμικό: Δημιουργία εφαρμογών Κάθε πρόγραμμα δημιουργίας εφαρμογών έχει λίγο διαφορετική εμφάνιση και λειτουργία, αλλά όλα περιλαμβάνουν τις ίδιες λειτουργίες. Θα πρέπει να υπάρχουν τα ακόλουθα: • ένα παράθυρο διάταξης όπου θα σχεδιάσετε κάθε οθόνη της εφαρμογής • ένα μενού με τα αντικείμενα που μπορείτε να προσθέσετε στην οθόνη • μια γραμμή εργαλείων ή ιδιοτήτων για να επεξεργαστείτε την εμφάνιση κάθε αντικειμένου • ένα εργαλείο επεξεργασίας αντικειμένων, με το οποίο μπορείτε να σχεδιάσετε πώς θα συμπεριφέρεται κάθε αντικείμενο (μπορεί να ανοίγει σε ξεχωριστό παράθυρο) Προχωρημέν οι χρήστες

8 Copyright ©: 1995-2011 SAMSUNG & Samsung Hope for Youth. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Εκπαιδευτικό υλικό Λογισμικό: Δημιουργία εφαρμογών Χρησιμοποιήστε τις σημειώσεις σχεδίασης και μεταφέρετε τα αντικείμενα που θέλετε στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο ιδιοτήτων για να επεξεργαστείτε κάθε αντικείμενο, για παράδειγμα, να προσθέσετε και να μορφοποιήσετε το κείμενο που θα εμφανίζεται πάνω στα κουμπιά. Η διάταξη μπορεί να μην φαίνεται ακριβώς όπως θα είναι κατά τη λειτουργία της εφαρμογής. Θα πρέπει να δοκιμάσετε την εφαρμογή για να το διαπιστώσετε. Προχωρημένοι χρήστες

9 Copyright ©: 1995-2011 SAMSUNG & Samsung Hope for Youth. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Εκπαιδευτικό υλικό Λογισμικό: Δημιουργία εφαρμογών Χρησιμοποιήστε την οθόνη επεξεργασίας αντικειμένων για να σχεδιάσετε τη συμπεριφορά κάθε αντικειμένου. Δηλαδή, τι θα κάνει η εφαρμογή όταν πατάτε ή σύρετε ένα αντικείμενο, πατάτε ένα κουμπί ή πληκτρολογείτε. Πολλά εργαλεία επεξεργασίας αντικειμένων παρέχουν δυνατότητα μεταφοράς των δομικών στοιχείων μαζί. Προχωρημένοι χρήστες

10 Copyright ©: 1995-2011 SAMSUNG & Samsung Hope for Youth. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Εκπαιδευτικό υλικό Λογισμικό: Δημιουργία εφαρμογών Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή σας λειτουργεί δημιουργώντας κανόνες για κάθε αντικείμενο. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να καλύπτουν τα εξής: • τα συμβάντα που επηρεάζουν κάθε αντικείμενο, π.χ. πάτημα ή μεταφορά • τις ενέργειες που θα γίνονται εξαιτίας κάθε συμβάντος • τις μεταβλητές που θα αλλάζει η ενέργεια Προχωρημένοι χρήστες

11 Copyright ©: 1995-2011 SAMSUNG & Samsung Hope for Youth. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Εκπαιδευτικό υλικό Λογισμικό: Δημιουργία εφαρμογών Τα συμβάντα λειτουργούν με τη λογική όταν – κάνε: Η παράμετρος όταν περιγράφει τι θα συμβαίνει στο αντικείμενο (π.χ. κλικ). Η παράμετρος κάνε περιγράφει τι θα κάνει το αντικείμενο. Επιλέξτε το σωστό συμβάν για κάθε αντικείμενο. Προχωρημένοι χρήστες

12 Copyright ©: 1995-2011 SAMSUNG & Samsung Hope for Youth. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Εκπαιδευτικό υλικό Λογισμικό: Δημιουργία εφαρμογών Κάθε συμβάν πρέπει να έχει μία ή περισσότερες ενέργειες. Εάν δεν υπάρχει ενέργεια, το συμβάν δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ενεργειών. Ορισμένες ενέργειες είναι οι εξής: •Set: αλλάζει την τιμή μιας μεταβλητής •Call: οδηγεί σε κάποια ενέργεια Το εργαλείο επεξεργασίας αντικειμένων του προγράμματος δημιουργίας εφαρμογών θα εμφανίζει τις ενέργειες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για το επιλεγμένο συμβάν. Προχωρημέ νοι χρήστες

13 Copyright ©: 1995-2011 SAMSUNG & Samsung Hope for Youth. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Εκπαιδευτικό υλικό Λογισμικό: Δημιουργία εφαρμογών Οι μεταβλητές είναι οι διάφορες τιμές που μπορεί να πάρει κάθε αντικείμενο. Μια μεταβλητή μπορεί να είναι: • το χρώμα ενός φόντου ή άλλου στοιχείου • ένας αριθμός που θα χρησιμοποιήσει η εφαρμογή σε έναν υπολογισμό • το σημείο της οθόνης στο οποίο πάτησε ο χρήστης Και πάλι, το εργαλείο επεξεργασίας αντικειμένων θα εμφανίζει τις μεταβλητές που μπορείτε να συσχετίσετε με κάθε ενέργεια. Προχωρημένοι χρήστες

14 Copyright ©: 1995-2011 SAMSUNG & Samsung Hope for Youth. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Εκπαιδευτικό υλικό Λογισμικό: Δημιουργία εφαρμογών Κάθε αντικείμενο μπορεί να έχει περισσότερα από ένα συμβάντα. Ένα κουμπί μπορεί να έχει συμβάντα για: • όταν το πατήσει ο χρήστης • όταν σταματήσει να το πατάει ο χρήστης Προχωρημένοι χρήστες

15 Copyright ©: 1995-2011 SAMSUNG & Samsung Hope for Youth. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Εκπαιδευτικό υλικό Λογισμικό: Δημιουργία εφαρμογών Και κάθε συμβάν μπορεί να έχει περισσότερες από μία ενέργειες. Όταν πατήσει ο χρήστης ένα κουμπί, μπορεί: • να αλλάξει το χρώμα της οθόνης ή/και • να ακουστεί ένας ήχος Προχωρημένοι χρήστες

16 Copyright ©: 1995-2011 SAMSUNG & Samsung Hope for Youth. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Εκπαιδευτικό υλικό Λογισμικό: Δημιουργία εφαρμογών Ορισμένες ενέργειες μπορούν να ελέγχουν περισσότερες από μία μεταβλητές. Η ενέργεια με την οποία ακούγεται ένας ήχος μπορεί να ελέγχει: • τον ήχο που θα ακουστεί (π.χ. το αρχείο ήχου που θα αναπαράγει η εφαρμογή) • την ένταση του ήχου Προχωρημένοι χρήστες

17 Copyright ©: 1995-2011 SAMSUNG & Samsung Hope for Youth. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Εκπαιδευτικό υλικό Λογισμικό: Δημιουργία εφαρμογών Η λογική σάς επιτρέπει να ελέγχετε τα αντικείμενα και τα συμβάντα τους με πιο περίπλοκους τρόπους. Μια λογική συνάρτηση αποτελείται από μια δοκιμή και ένα αποτέλεσμα. Κάθε αποτέλεσμα ελέγχει στη συνέχεια την ενέργεια που εκτελείται για το συμβάν. Προχωρημένοι χρήστες

18 Copyright ©: 1995-2011 SAMSUNG & Samsung Hope for Youth. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Εκπαιδευτικό υλικό Λογισμικό: Δημιουργία εφαρμογών Η λογική συνάρτηση If (Αν) περιγράφει τη δοκιμή που θέλετε να προσθέσετε. Η δοκιμή αυτή μπορεί να ελέγχει αν η μεταβλητή έχει μια συγκεκριμένη τιμή. Για παράδειγμα: Αν η οθόνη είναι μπλε όταν πατηθεί ένα κουμπί. Αν η οθόνη είναι όντως μπλε, το αποτέλεσμα θα είναι True (Αληθές). Εάν είναι κόκκινη, το αποτέλεσμα θα είναι False (Ψευδές). Έπειτα, μπορείτε να εκχωρήσετε μια ενέργεια για το αληθές αποτέλεσμα της λογικής δοκιμής, π.χ. να εμφανίζεται ένα μήνυμα που να λέει "Είναι μπλε!". Προχωρημένοι χρήστες

19 Copyright ©: 1995-2011 SAMSUNG & Samsung Hope for Youth. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Εκπαιδευτικό υλικό Λογισμικό: Δημιουργία εφαρμογών Η λογική συνάρτηση If – else (Αν - Διαφορετικά) σάς δίνει τη δυνατότητα να εκχωρήσετε μια ενέργεια τόσο για το αληθές όσο και για το ψευδές αποτέλεσμα. Για παράδειγμα: • Αν η οθόνη είναι μπλε, η ενέργεια μπορεί να είναι η εμφάνιση του μηνύματος "Είναι μπλε!". • Διαφορετικά η ενέργεια μπορεί να είναι η εμφάνιση του μηνύματος "Δεν είναι μπλε!". Προχωρημένοι χρήστες

20 Copyright ©: 1995-2011 SAMSUNG & Samsung Hope for Youth. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Εκπαιδευτικό υλικό Λογισμικό: Δημιουργία εφαρμογών Μπορείτε να συνδυάσετε περισσότερες από μία λογικές δοκιμές χρησιμοποιώντας τη λογική συνάρτηση and (και) και άλλες λογικές συναρτήσεις. Για παράδειγμα: • Αν η οθόνη είναι μπλε και πατηθεί το κουμπί Επιλογή μπλε χρώματος, η ενέργεια θα είναι η εμφάνιση του μηνύματος "Είναι ήδη μπλε!". • Διαφορετικά η ενέργεια θα είναι η αλλαγή του χρώματος της οθόνης σε μπλε και η εμφάνιση του μηνύματος "Τώρα είναι μπλε!". Εξερευνήστε το εργαλείο επεξεργασίας αντικειμένων για να δείτε ποια λογική μπορείτε να προσθέσετε στα συμβάντα. Προχωρημένοι χρήστες

21 Copyright ©: 1995-2011 SAMSUNG & Samsung Hope for Youth. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Εκπαιδευτικό υλικό Λογισμικό: Δημιουργία εφαρμογών Η δημιουργία της πρώτης σας εφαρμογής μπορεί να σας φανεί πολύ δύσκολη. Δοκιμάστε μερικά απλά συμβάντα και ενέργειες. Χρησιμοποιήστε τα για να εξοικειωθείτε με τη διαδικασία προσθήκης και επεξεργασίας αντικειμένων και τον έλεγχο των μεταβλητών. Ξεκινήστε με ένα κουμπί. Τι μπορείτε να το ρυθμίσετε να κάνει; Προχωρημένοι χρήστες

22 Copyright ©: 1995-2011 SAMSUNG & Samsung Hope for Youth. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Εκπαιδευτικό υλικό Λογισμικό: Δημιουργία εφαρμογών Πολλά εργαλεία δημιουργίας εφαρμογών συνοδεύονται από πληθώρα εκπαιδευτικού υλικού ή μαθημάτων. Το υλικό αυτό παρέχει αναλυτικές οδηγίες βήμα προς βήμα σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε. Δείχνουν τι πρέπει να βλέπετε στην οθόνη σας σε κάθε στάδιο. Αυτός είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να μάθετε. Ξεκινήστε με τα βασικά. Έπειτα, επιλέξτε τα μαθήματα που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε την εφαρμογή που θέλετε. Προχωρημένοι χρήστες

23 Copyright ©: 1995-2011 SAMSUNG & Samsung Hope for Youth. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Εκπαιδευτικό υλικό Λογισμικό: Δημιουργία εφαρμογών Δοκιμάστε την εφαρμογή στον υπολογιστή σας ή σε ένα συνδεδεμένο τηλέφωνο. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα σας βοηθήσουν να ανοίξετε τον προσομοιωτή ή να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με τις σωστές ρυθμίσεις. Ο προσομοιωτής είναι μια έκδοση λογισμικού ενός τηλεφώνου που λειτουργεί στον υπολογιστή σας. Προχωρημένοι χρήστες

24 Copyright ©: 1995-2011 SAMSUNG & Samsung Hope for Youth. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Εκπαιδευτικό υλικό Λογισμικό: Δημιουργία εφαρμογών Επιλέξτε Package (Πακέτο) ή Publish (Δημοσίευση) για να μπορέσετε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή στο τηλέφωνό σας. Η ενέργεια αυτή θα μετατρέψει την εφαρμογή σε λογισμικό που μπορεί να λειτουργήσει στο τηλέφωνο. Προχωρημένοι χρήστες

25 Copyright ©: 1995-2011 SAMSUNG & Samsung Hope for Youth. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Εκπαιδευτικό υλικό Λογισμικό: Δημιουργία εφαρμογών Μπορείτε να μοιραστείτε την εφαρμογή σας με άλλους. Για να το κάνετε αυτό, μπορεί να χρειαστεί να εγγραφείτε ως προγραμματιστής για το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου σας (π.χ. Android). Αυτό είναι συνήθως δωρεάν. Προχωρημένοι χρήστες

26 Copyright ©: 1995-2011 SAMSUNG & Samsung Hope for Youth. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Εκπαιδευτικό υλικό Λογισμικό: Δημιουργία εφαρμογών Μπορεί να χρειαστεί να εγκαταστήσετε το κιτ ανάπτυξης λογισμικού (SDK) για το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου στον υπολογιστή σας. Το SDK είναι ένας πιο προηγμένος τρόπος προγραμματισμού εφαρμογών. Και πάλι, τα SDK είναι συνήθως δωρεάν ή πολύ φθηνά. Το αρχείο εγκατάστασης μπορεί να είναι πολύ μεγάλο. Προχωρημένοι χρήστες

27 Copyright ©: 1995-2011 SAMSUNG & Samsung Hope for Youth. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Εκπαιδευτικό υλικό Λογισμικό: Δημιουργία εφαρμογών Το SDK θα δοκιμάσει την εφαρμογή και θα σας δώσει τη δυνατότητα να την ανεβάσετε στο κατάστημα αγοράς εφαρμογών για το τηλέφωνό σας. Από εκεί, θα μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή και άλλοι χρήστες. Προχωρημένοι χρήστες

28 Copyright ©: 1995-2011 SAMSUNG & Samsung Hope for Youth. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Εκπαιδευτικό υλικό Λογισμικό: Δημιουργία εφαρμογών Μπράβο! Ολοκληρώσατε αυτό το θέμα του εκπαιδευτικού υλικού! Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση άλλου εξοπλισμού και λογισμικού, επισκεφθείτε την ενότητα Εκπαιδευτικό υλικό του ιστότοπου. Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα Μελέτες περιπτώσεων και να εμπνευστείτε, ώστε να χρησιμοποιήσετε τις καινούργιες γνώσεις που αποκτήσατε με δημιουργικούς τρόπους! Προχωρημένοι χρήστες


Κατέβασμα ppt "Copyright ©: 1995-2011 SAMSUNG & Samsung Hope for Youth. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Εκπαιδευτικό υλικό Λογισμικό: Δημιουργία εφαρμογών Επίπεδο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google