Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Support.ebsco.com Εκπαιδευτικό μάθημα για τη δημιουργία τοπικής συλλογής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Support.ebsco.com Εκπαιδευτικό μάθημα για τη δημιουργία τοπικής συλλογής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 support.ebsco.com Εκπαιδευτικό μάθημα για τη δημιουργία τοπικής συλλογής

2 Καλωσορίσατε στο εκπαιδευτικό μάθημα της EBSCO για τη δημιουργία τοπικής συλλογής στο EBSCOadmin. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις τοπικές συλλογές ως κριτήρια περιορισμού της αναζήτησης του EBSCOhost, ή ως αρχεία προκαθορισμένου τύπου που εμφανίζονται στο επάνω μέρος της βοηθητικής γραμμής εργαλείων, προκειμένου να ενσωματώσετε την αναζήτηση στα έντυπα που είστε συνδρομητές με την αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων του EBSCOhost. Μόλις δημιουργήσετε τις τοπικές σας συλλογές στο πρόγραμμα EBSCOadmin, αυτές θα περιλαμβάνονται στις αναζητήσεις που θα πραγματοποιούν οι χρήστες του EBSCOhost.

3 Για να ξεκινήσετε κάντε κλικ στην καρτέλα Local Collections, στη συνέχεια κάντε κλικ στο σύνδεσμο Add a New Collection και πληκτρολογήστε ένα αναγνωριστικό 3-8 χαρακτήρων στο πεδίο Collection ID. Πληκτρολογήστε μία περιγραφή για τη συλλογή στο πεδίο Description και έπειτα επιλέξτε κατά πόσο η συλλογή εξαιρείται στην επιλογή Exclude. Όλοι οι τίτλοι που περιλαμβάνονται στην εξαιρούμενη συλλογή Exclude δεν θα αναζητηθούν στη βάση δεδομένων του EBSCOhost. Επιλέξτε εάν θα πρέπει να συμπεριληφθούν εναλλακτικοί Alternate ISSNs ή όχι και, έπειτα, κάντε κλικ στο κουμπί Submit.

4 Εμφανίζεται η οθόνη τοπικών συλλογών και προβάλλεται το όνομα της νέας σας συλλογής. Για να προσθέσετε τίτλους στην καινούργια συλλογή, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Go στη στήλη Setup/Maintain Titles.

5 Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Add New Titles, έπειτα περιηγηθείτε στους τίτλους κατά βάση δεδομένων ή επιλέξτε βάσει ονόματος φακέλου ή ISSN/ISBN. Κάντε κλικ στο κουμπί Browse. Θα εμφανιστεί μια λίστα με τίτλους. Τονίστε τον κατάλληλο τίτλο περιοδικού, ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl προκειμένου να επιλέξετε περισσότερα περιοδικά από τη λίστα. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Add to Collection. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Back to Title List για να προβάλετε τη νέα λίστα τίτλων στη συλλογή σας.

6 Διαφορετικά, μπορείτε να επιλέξετε να ανοίξετε μια λίστα τίτλων που διαθέτετε ήδη. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Go που βρίσκεται στη στήλη Setup/Maintain Titles, στα δεξιά της συλλογής.

7 Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Upload Local Titles.

8 Στο πεδίο Select File Type, επιλέξτε Delimited Text File. (Για οδηγίες σχετικά με το πώς θα ανοίξετε τους τίτλους σε μορφή MARC21, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Help.)

9 Στο πεδίο Field Delimiter, μπορείτε να πληκτρολογήσετε κάποιον χαρακτήρα, κενό ή tab). Στο πεδίο Text Delimiter, μπορείτε να πληκτρολογήσετε κάποιο κριτήριο περιορισμού αναζήτησης (όπως εισαγωγικά) προκειμένου να συμπεριλάβετε τα πεδία που περιλαμβάνουν κόμματα.

10 Στο πεδίο Collection ID, εάν το αρχείο κειμένου περιέχει αυτό το πεδίο, εισαγάγετε τον αριθμό της στήλης όπου βρίσκεται το πεδίο Collection ID. Εάν το αρχείο κειμένου δεν περιέχει αυτό το πεδίο, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε ένα αναγνωριστικό συλλογής έως οκτώ χαρακτήρες.

11 Στο πεδίο ISSN/ISBN, πληκτρολογήστε τον αριθμό στήλης του πεδίου ISSN/ISBN που βρίσκεται στο αρχείο κειμένου. Σε αυτό το πεδίο δεν πρέπει να πληκτρολογήσετε αλφαβητικούς χαρακτήρες. Εάν προσδιοριστεί ο αριθμός ISSN, προσπαθούμε να αντιστοιχίσουμε το περιοδικό με τον αντίστοιχο αριθμό ISSN. Εάν δεν περιλαμβάνεται, χρησιμοποιούμε το όνομα τίτλου για να εντοπίσουμε το περιοδικό.

12 Στο πεδίο Title, πληκτρολογήστε τον αριθμό της στήλης που περιλαμβάνει τον τίτλο. Εάν το αρχείο κειμένου δεν περιέχει αυτό το πεδίο, αφήστε το κενό.

13 Στο πεδίο Notes, πληκτρολογήστε τον αριθμό της στήλης που περιλαμβάνει τις τοπικές σημειώσεις. Εάν το αρχείο κειμένου δεν περιέχει αυτό το πεδίο, αφήστε το κενό ή πληκτρολογήστε το κείμενο του πεδίου Notes, το οποίο θα προστεθεί σε όλους τους τίτλους της συλλογής σας.

14 Στο πεδίο Summary Holdings, πληκτρολογήστε τον αριθμό της στήλης που περιλαμβάνει τα συνοπτικά περιεχόμενα (Summary Holdings). Εάν το αρχείο κειμένου δεν περιέχει αυτό το πεδίο, αφήστε το κενό ή πληκτρολογήστε το περιεχόμενο του πεδίου Summary Holdings το οποίο θα προστεθεί σε όλους τους τίτλους της συλλογής σας.

15 Στο πεδίο Call Number, πληκτρολογήστε τον αριθμό της στήλης που περιλαμβάνει τον αριθμό κλήσης (Call Number). Εάν το αρχείο κειμένου δεν περιέχει αυτό το πεδίο, αφήστε το κενό ή πληκτρολογήστε το περιεχόμενο του πεδίου Call Number το οποίο θα προστεθεί σε όλους τους τίτλους της συλλογής σας.

16 Στα πεδία κειμένου From Date και To Date, εισαγάγετε τους αριθμούς των στηλών που περιέχουν τις ημερομηνίες From και To. Εάν το αρχείο σας δεν περιλαμβάνει αυτό το πεδίο σε μορφή YYYMMDD, αφήστε το κενό ή πληκτρολογήστε τις ημερομηνίες From και To οι οποίες θα προστεθούν σε σε όλους τους τίτλους της συλλογής σας.

17 Πληκτρολογήστε το περιεχόμενο των πεδίων Yes/ No messages που θα εμφανιστεί στη λίστα αποτελεσμάτων εάν το αντικείμενο είναι ή δεν είναι διαθέσιμο τοπικά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μηνύματα που φαίνονται εδώ ή να προσαρμόσετε το μήνυμά σας πληκτρολογώντας καινούργιο κείμενο.

18 Στο πεδίο Update Mode, επιλέξτε αν θέλετε το αρχείο να επισυναφθεί ή να αντικατασταθεί. Στο πεδίο File Location, πληκτρολογήστε την τοποθεσία στην οποία θέλετε να στείλετε το αρχείο. Κάντε κλικ στο κουμπί Browse, για να μεταβείτε στη σωστή τοποθεσία.

19 Εάν επιθυμείτε να αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πεδίο Notify via E-mail upon Completion. Κάντε κλικ στο κουμπί Submit. Η λίστα τίτλων θα αποσταλεί και θα λάβετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επιβεβαίωση πως η αποστολή της λίστας ολοκληρώθηκε. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το εκπαιδευτικό μάθημα για τη δημιουργία μιας τοπικής συλλογής.


Κατέβασμα ppt "Support.ebsco.com Εκπαιδευτικό μάθημα για τη δημιουργία τοπικής συλλογής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google