Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πίνακες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πίνακες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πίνακες

2 Πίνακας Αποτελείται από κυψέλες, τοποθετημένες σε γραμμές(rows) και στήλες (columns), όπου μπορούμε να εισάγουμε κείμενο και γραφικά. Μπορούμε να παρουσιάσουμε πληροφορίες, να οργανώσουμε και να στοιχίζουμε το περιεχόμενο μιας σελίδας. Μέρη ενός πίνακα: Περίγραμμα και Γραμμές πλέγματος Ενδείξεις τέλους Ένθετοι πίνακες Χερούλι μετακίνησης πίνακα και χερούλι αλλαγής μεγέθους

3 Δημιουργία πίνακα 1ος τρόπος: 2ος τρόπος: - Table - Table - Insert Table

4 Μετακίνηση & Εισαγωγή δεδομένων
Για να μετακινηθούμε στις κυψέλες του πίνακα πατούμε είτε τα βελάκια στο πληκτρολόγιο είτε το Tab είτε κλικ με το ποντίκι Όταν είμαστε στην τελευταία κυψέλη του πίνακα το Tab προσθέτει μια καινούρια γραμμή στον πίνακα Shift + Tab: Μας μετακινεί μια θέση προς τα πίσω (αριστερά και πάνω)

5 Επιλογή Τμήματος Πινάκων
Κυψέλη: τοποθετούμε το ποντίκι στην κάτω αριστερή γωνιά της κυψέλης (μεχρί να εμφανιστεί το μαύρο βελάκι) και κλικ Ομάδα από κυψέλες: τοποθετούμε το ποντίκι οπουδήποτε στην πρώτη κυψέλη, πατούμε και σύρουμε μέχρι την τελευταία κυψέλη Γραμμή: κλικ στο εξωτερικό μέρος του πίνακα δίπλα από τη γραμμή Πολλές γραμμές: επιλέγουμε μια γραμμή και με πατημένο το ποντίκι σύρουμε προς τα πάνω ή κάτω Στήλη: μετακινούμε το ποντίκι στο πάνω εξωτερικό μερός του πίνακα (μέχρι να εμφανιστεί το μαύρο βελάκι) και κλικ Πολλαπλές στήλες: επιλέγουμε μια στήλη και με το πλήκτρο του ποντικιού πατημένο σύρουμε και επιλέγουμε τις στήλες που μας ενδιαφέρουν Πίνακα: κλικ στο χερούλι μετακίνησης

6 Εισαγωγή Γραμμών και Στηλών
Επιλέγουμε μια γραμμή ή στήλη δίπλα από το σημείο που θέλουμε να εισαγάγουμε τις νέες γραμμές/στήλες. Εμφανίζονται δύο καρτέλες: Design(Σχεδίαση) και Layout(Διάταξη) κάτω από τον τίτλο Table Tools (Εργαλεία πίνακα) Στην καρτέλα Layout πατούμε ένα από τα πιο κάτω: -Insert left: Εισαγωγή στήλης αριστερά -Insert right: Εισαγωγή στήλης δεξιά -Insert above: Εισαγωγή γραμμής πάνω -Insert below: Εισαγωγή γραμμής κάτω

7 Διαγραφή Γραμμών και Στηλών
Επιλέγουμε τις γραμμές/στήλες που θέλουμε να διαγράψουμε. Εμφανίζονται δύο νέες καρτέλες Design και Layout κάτω από τον τίτλο Table Tools. Στην καρτέλα Layout πατούμε το κουμπί Delete (Διαγραφή). Εναλλακτικά: Επιλέγουμε γραμμές/στήλες και πατούμε Backspace (πλήκτρο). Πατώντας το πλήκτρο Delete διαγράφεται ΜΟΝΟ το περιεχόμενο των επιλεγμένων κυψελών.

8 Αλλαγή Διαστάσεων Γραμμών και Στηλών
Μετακίνηση του ποντικιού πάνω από τη γραμμή που χωρίζει την μια στήλη από την επόμενη (ή τη μια σειρά από μια άλλη). Πατούμε και σύρουμε τη γραμμή αυτή, δεξιά ή αριστερά (στήλες), πάνω ή κάτω (γραμμές). Αλλαγή μεγέθους με ακρίβεια: Επιλέγουμε τη στήλη ή τη γραμμή που θέλουμε να αλλάξουμε το μέγεθος. Στην καρτέλα Layout (Διάταξη) πληκτρολογούμε το μέγεθος της γραμμής ή στήλης στα πλαίσια Table Row Height (Ύψος Γραμμής Πίνακα) και Table Column Width (Πλάτος Στήλης Πίνακα) αντίστοιχα.

9 Αλλαγή Περιγραμμάτων σε ένα Πίνακα
Πατούμε μέσα στον πίνακα για να εμφανιστούν οι καρτέλες Design και Layout. Επιλέγουμε την καρτέλα Design. Καθορίζουμε τα χαρακτηριστικά του περιγράμματος με τις επιλογές Line Style, Line Weight, Pen Color. Πατούμε Draw Table. Πατούμε σε οποιοδήποτε περίγραμμα στον πίνακα όταν το βελάκι αλλάξει μορφή για να μορφοποιηθεί το περίγραμμα με τα χαρακτηριστικά που επιλέγηκαν.

10 Προσθηκή Σκίασης σε ένα Πίνακα
Μπορούμε να γεμίσουμε με σκίαση μια κυψέλη ή ένα πίνακα: Επιλέγουμε το τμήμα το οποίο θέλουμε να σκιάσουμε. Θα εμφανιστούν οι καρτέλες Design (Σχεδιασμός) και Layout (Διάταξη) κάτω από το τίτλο Table Tools στην κορδέλα. Πατούμε το βελάκι δίπλα από το κουμπί Shading στην καρτέλα Design και από την παλέτα χρωμάτων που θα εμφανιστεί επιλέγουμε το χρώμα σκίασης που επιθυμούμε.


Κατέβασμα ppt "Πίνακες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google