Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016 Λάρισα - Ξενοδοχείο ΜΕΤΡΟΠΟΛ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016 Λάρισα - Ξενοδοχείο ΜΕΤΡΟΠΟΛ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016 Λάρισα - Ξενοδοχείο ΜΕΤΡΟΠΟΛ
«Ανάπτυξη της Εθνικής πλατφόρμας διαβούλευσης και διαλόγου για θέματα Ρομά, του Εθνικού Σημείου Επαφής για τους Ρομά» Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016 Λάρισα - Ξενοδοχείο ΜΕΤΡΟΠΟΛ

2 Προϋποθέσεις ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
Βασίλης Μπέλλης Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ ΑΑΕ ΟΤΑ) Γενικός Διευθυντής

3 Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού Τομείς παρέμβασης
Στέγη Απασχόληση Παιδεία - Κατάρτιση Υγεία - Πρόνοια Αστικοδημοτική Κατάσταση Διακυβέρνηση - Συμμετοχή

4 Απασχόληση: Μια απόπειρα ανάλυσης
Τα «κοινοτικά επαγγέλματα» Ασκούμενα Παντοπωλείο Καφενείο Ταβέρνα Κατασκευές (οικοδομικά μερεμέτια) Μη ασκούμενα Φούρνος Κρεοπωλείο Τα επαγγέλματα που συνδέονται με ενδιάμεσους Ανακύκλωση Συλλογή χόρτων προς εμπορία Τα εξωστρεφή επαγγέλματα Εμπόριο Αγροτικές εργασίες με ημερομίσθιο Καλαθοπλεκτική - καρεκλοπλεκτική Μουσικός Τα «σύγχρονα» επαγγέλματα Κοινωνικός λειτουργός Διαμεσολαβητής…

5 Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας
Βάση εκκίνησης: οι υπάρχουσες δεξιότητες Αποτελεσματικοί υποστηρικτικοί μηχανισμοί Παροχή συνεχούς υποστήριξης Επιχειρησιακή επάρκεια και τεχνογνωσία Διαχωρισμός από την «προνοιακή προσέγγιση» Συμμετοχή Διαμεσολαβητών Χρηματοδοτικά εργαλεία. Συνδυασμός: Επιχορηγήσεων Επιστρεπτέων ενισχύσεων Ολοκληρωμένος σχεδιασμός Προσδιορισμός πεδίων – ευκαιριών Ένταξη στο «επιχειρηματικό οικοσύστημα» - Δικτύωση

6 Προϋποθέσεις για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
Ισχύουν τα προηγούμενα και επιπλέον: Υποστήριξη στη δημιουργία ομάδων Οργάνωση συζήτησης Διαχείριση συγκρούσεων Οργάνωση διαπραγμάτευσης κλπ Οργάνωση της συμμετοχής και της διακυβέρνησης του «τοπικού οικοσυστήματος κοινωνικής οικονομίας» Οργάνωση κοινών υπηρεσιών

7 Τα εργαλεία CLLD Η Θερμοκοιτίδα Συνεργατισμού Το ταμείο Εγγυήσεων για τη χρηματοδότηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων

8 Tο CLLD Καρδίτσας Οι Θεματικές Κατευθύνσεις
ΘΚ1: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας σε κάθε τομέα και με κάθε μορφή, με προτεραιότητα στο αγρο-διατροφικό σύμπλεγμα, για δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης ΘΚ2: Αύξηση της προστιθέμενης αξίας της αγροτικής υπαίθρου της Καρδίτσας ΘΚ3: Υλοποίηση δράσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής και την καταπολέμηση της φτώχειας

9 Tο CLLD Καρδίτσας Οι Στόχοι
ΣΤ1: Αύξηση και διατήρηση απασχόλησης ΣΤ2: Ενδυνάμωση επιχειρηματικότητας ΣΤ3: Αύξηση προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών ΣΤ4: Βελτίωση ελκυστικότητας, προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής και περιβαλλοντικής ταυτότητας της περιοχής ΣΤ5: Ενίσχυση εξωστρέφειας, ενσωμάτωση καινοτομίας, ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων, δικτυώσεων και αλυσίδων αξίας προϊόντων ΣΤ6: Βελτίωση και ανάπτυξη με εναλλακτικό τρόπο παρεχόμενων βασικών υπηρεσιών προς τον τοπικό πληθυσμό ΣΤ7: Αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση επιχειρηματικής κουλτούρας ΣΤ8: Αποδοτική χρήση τοπικών πόρων και δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή ΣΤ9: Ενθάρρυνση σε δράση νέων, γυναικών, ειδικών και ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

10 Tο CLLD Καρδίτσας Οι Στόχοι
ΣΤ1: Αύξηση και διατήρηση απασχόλησης ΣΤ2: Ενδυνάμωση επιχειρηματικότητας ΣΤ3: Αύξηση προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών ΣΤ4: Βελτίωση ελκυστικότητας, προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής και περιβαλλοντικής ταυτότητας της περιοχής ΣΤ5: Ενίσχυση εξωστρέφειας, ενσωμάτωση καινοτομίας, ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων, δικτυώσεων και αλυσίδων αξίας προϊόντων ΣΤ6: Βελτίωση και ανάπτυξη με εναλλακτικό τρόπο παρεχόμενων βασικών υπηρεσιών προς τον τοπικό πληθυσμό ΣΤ7: Αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση επιχειρηματικής κουλτούρας ΣΤ8: Αποδοτική χρήση τοπικών πόρων και δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή ΣΤ9: Ενθάρρυνση σε δράση νέων, γυναικών, ειδικών και ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

11 Tο CLLD Καρδίτσας Ο Στόχος 9
ΣΤ9: Ενθάρρυνση σε δράση νέων, γυναικών, ειδικών και ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού Στην περιοχή παρέμβασης κατοικούν σε 3 οικισμούς περίπου Ρομά, αντιμετωπίζοντας  προβλήματα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, όπως εποχική απασχόληση, αδήλωτη εργασία, εργασιακός αποκλεισμός των γυναικών κ.λπ. και περιορισμό της επιχειρηματικότητάς τους σε ορισμένους κλάδους. Ο στόχος ΣΤ9 συσχετίζεται με: την ενθάρρυνση, υποστήριξη και ενίσχυση νέων, γυναικών, μακροχρόνια άνεργων, ατόμων που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες ομάδες (ΑμεΑ, Ρομά, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες κ.α.) να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα και να αναζητήσουν επί ίσοις όροις ευκαιρίες απασχόλησης ώστε να αντιμετωπίσουν την απειλή του εργασιακού και κοινωνικού αποκλεισμού, τις υποδομές που παρέχουν τοπικά βασικές υπηρεσίες και τις ενέργειες άμβλυνσης της φτώχειας των πληττόμενων ομάδων. *** Ο στόχος ΣΤ9 θα υποστηριχθεί επιπρόσθετα και από τις δράσεις ΕΚΤ – ΕΤΠΑ του ΠΕΠ Θεσσαλίας (άξονας προτεραιότητας 2.α - Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση και 2.β - Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού), όταν αυτές ενεργοποιηθούν προς υλοποίηση στο πλαίσιο των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης LEADER / CLLD και θα συγκεκριμενοποιηθούν από την ΟΤΔ στη βάση εξυπηρέτησης της θεματικής κατεύθυνσης ΘΚ3.

12 Tο CLLD Καρδίτσας Αναμενόμενα αποτελέσματα
Μέσω του στόχου 9 επιδιώκεται: Η παροχή συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης σε ανέργους, νέους, γυναίκες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες για την προώθησή τους στην αγορά εργασίας (από ΕΚΤ του ΠΕΠ Θεσσαλίας), η υλοποίηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από νέους, μακροχρόνια άνεργους και γυναίκες της υπαίθρου με τη μορφή μικροεπιχειρήσεων, η δημιουργία κοινωνικών (τυπικών ή άτυπων) δικτύων γυναικών, νέων και ανέργων, η ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης ή αυτοαπασχόλησης από μέλη ευπαθών και ευάλωτων ομάδων πληθυσμού (ΑμεΑ, Ρομά, πολύτεκνοι κ.α.) στους τόπους κατοικίας τους (από ΕΚΤ του ΠΕΠ Θεσσαλίας), η ενίσχυση υφιστάμενων κοινωνικών δομών με εξοπλισμό λειτουργίας π.χ. Ιατροκοινωνικά Κέντρα Ρομά, κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία, τράπεζες ρουχισμού, δομές ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’ κ.α. (από ΕΤΠΑ του ΠΕΠ Θεσσαλίας), η οργάνωση – υλοποίηση ενεργειών μεταφοράς γνώσεων – ενημέρωσης και απόκτησης δεξιοτήτων π.χ. του πληθυσμού Ρομά για επαγγελματική διαφοροποίηση με υπέρβαση των παραδοσιακών τσιγγάνικων επαγγελμάτων προς νέα, εξελισσόμενα του τομέα του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών ή των ΑμεΑ και των μακροχρόνια άνεργων με σκοπό συμβουλευτική υποστήριξη για επανένταξη στην αγορά εργασίας μετά την απόκτηση νέων δεξιοτήτων ή ίδρυσης νεοφυούς (start up) επιχείρησης (από ΕΚΤ του ΠΕΠ Θεσσαλίας), η οργάνωση και παροχή κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης σε άτομα πληττόμενα από φτώχεια σε κάθε Δήμο της περιοχής παρέμβασης, η δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης εθελοντών στους τοπικούς φορείς (ΕΚΤ του ΠΕΠ Θεσσαλίας).

13 Η Θερμοκοιτίδα Συνεργατισμού
Αρχική λειτουργία από το 1994 Παροχή φιλοξενίας και υποστήριξης σε Συνεταιρισμούς Γυναικών Φιλοξενία του Πιστωτικού Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού που μετεξελίχθηκε στην Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας Σήμερα φιλοξενεί ή παρέχει υποστήριξη σε 2 Αστικούς Συνεταιρισμούς 5 Αγροτικούς Συνεταιρισμούς 3 ΚοινΣΕπ 3 δίκτυα μικρών επιχειρήσεων 1 ΜΚΟ 2 Συλλόγους

14 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες
Τεχνική υποστήριξη στις διαδικασίες ίδρυσης Φιλοξενία (παραχώρηση χώρου για έδρα) Ευαισθητοποίηση εν δυνάμει συνεταίρων Γραμματειακή Υποστήριξη στο στάδιο της αρχικής λειτουργίας Υποστήριξη σε τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Η/Υ, internet, προβολή κλπ) Συντονισμός των συναντήσεων των μελών ομάδας Υποστήριξη στο σχεδιασμό και υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου κυρίως στη φάση της διαβούλευσης μεταξύ των μελών Εκπαίδευση Σύνδεση με τα Πανεπιστημιακά, Τεχνολογικά και Ερευνητικά Ιδρύματα, καθώς και με ειδικούς εμπειρογνώμονες Πληροφόρηση για δυνατότητες χρηματοδότησης Παροχή τεχνικής υποστήριξης για μικρο-χρηματοδοτήσεις

15 Το Ταμείο Εγγυήσεων Ο σχεδιασμός του ξεκίνησε το 2014
Το 2015 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση με την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ 9 φορέων (μεταξύ αυτών 3 Συνεταιριστικές Τράπεζες) με τη δέσμευση να εργαστούν για τη δημιουργία του 1η Δεκεμβρίου 2016 ξεκίνησε η διαδικασία δημιουργίας, η οποία θα ολοκληρωθεί τον Μάϊο του 2017, οπότε θα αρχίσει η πιλοτική λειτουργία του

16 Η θέση του Ταμείου Εγγυήσεων στο οικοσύστημα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Επενδυτές – Χρηματοδότες Θερμοκοιτίδα ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ Κοιν.Επ. Τράπεζα ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Κοινωνικές Επιχειρήσεις ΔΑΝΕΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών Κοινωνικός Αντίκτυπος ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

17 Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.
Μεγ. Αλεξάνδρου 34, Καρδίτσα τηλ , Facebook: Αναπτυξιακή Καρδίτσας ΑΝΚΑ ΑΕ

18 Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.
Σας ευχαριστώ! Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.


Κατέβασμα ppt "Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016 Λάρισα - Ξενοδοχείο ΜΕΤΡΟΠΟΛ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google