Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προσεγγίσεις εκπαιδευτικής τεχνολογίας: 2. η προσέγγιση AI

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προσεγγίσεις εκπαιδευτικής τεχνολογίας: 2. η προσέγγιση AI"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προσεγγίσεις εκπαιδευτικής τεχνολογίας: 2. η προσέγγιση AI
Επιστημολογικό παράδειγμα Θεωρία μάθησης Προσέγγιση ε/τ ΕΠΠΑΙΚ , μάθημα 3 Κατερίνα Μακρή

2 παρατηρήσιμη συμπεριφορά ερεθίσματα και αντιδράσεις
γνωσιακή θεωρία (cognitivism) εποικοδομισμός (constructivism) συμπεριφορισμός (behaviorism) παρατηρήσιμη συμπεριφορά ερεθίσματα και αντιδράσεις αλλαγή μίας συμπεριφοράς νοητικό «σχήμα» συμβολική νοητική αναπαράσταση πρόγραμμα υπολογιστή νοητικό σχήμα κατασκευή της γνώσης (προσαρμογή) Χαοτική και ασυμμάζευτη γνώση

3 (Computer Assisted Instruction) (Artificial Intelligence)
συμπεριφορισμός (behaviorism) γνωσιακή θεωρία (cognitivism) εποικοδομισμός (constructivism) ΕΠ ΘΜ Π CAI (Computer Assisted Instruction) AI (Artificial Intelligence) Logo as Latin CSCL Koschmann, 1996

4 (Artificial Intelligence)
γνωσιακή θεωρία (cognitivism) AI (Artificial Intelligence) νοητικό «σχήμα» συμβολική νοητική αναπαράσταση πρόγραμμα υπολογιστή

5 ΠΕΤ2: AI «’Εξυπνα» συστήματα Προσαρμοστικά συστήματα Τεχνητοί διάλογοι
Κλειστές προσομοιώσεις Εννοιολογική χαρτογράφηση Διαδραστικά βιβλία και ιστορίες

6 ΠΕΤ2: ΑΙ: Eργαλεία Εργαλεία ΑΙ Έμπειρα διδακτικά συστήματα
Εργαλεία κατάκτησης δεξιοτήτων & δόμησης νοητικών σχημάτων Μηχανές αναζήτησης Ηλεκτρονικά λεξικά και αποθετήρια υλικού Εργαλεία ανάκλησης, επεξεργασίας και αποθήκευσης πληροφοριών

7 ΠΕΤ2: ΑΙ: Eργαλεία Εργαλεία ΑΙ Έμπειρα διδακτικά συστήματα
Εργαλεία κατάκτησης δεξιοτήτων & δόμησης νοητικών σχημάτων Μηχανές αναζήτησης Ηλεκτρονικά λεξικά και αποθετήρια υλικού Εργαλεία ανάκλησης, επεξεργασίας και αποθήκευσης πληροφοριών

8 Εργαλεία ΑΙ Έμπειρα διδακτικά συστήματα

9 Εργαλεία ΑΙ Έμπειρα διδακτικά συστήματα (Φυσική) https://www. youtube
Εργαλεία ΑΙ Έμπειρα διδακτικά συστήματα (Φυσική)

10 Εργαλεία ΑΙ Έμπειρα διδακτικά συστήματα (Φυσική) https://www. youtube
Εργαλεία ΑΙ Έμπειρα διδακτικά συστήματα (Φυσική)

11 Εργαλεία ΑΙ Έμπειρα διδακτικά συστήματα (γενική χρήση) https://www
Εργαλεία ΑΙ Έμπειρα διδακτικά συστήματα (γενική χρήση)

12 Εργαλεία ΑΙ Έμπειρα διδακτικά συστήματα (γενική χρήση) https://www
Εργαλεία ΑΙ Έμπειρα διδακτικά συστήματα (γενική χρήση)

13 Εργαλεία ΑΙ Έμπειρα διδακτικά συστήματα (μαθηματικά) https://cdn
Εργαλεία ΑΙ Έμπειρα διδακτικά συστήματα (μαθηματικά)

14 Εργαλεία ΑΙ Έμπειρα διδακτικά συστήματα (μικροβιολογία)

15 Εργαλεία ΑΙ Έμπειρα διδακτικά συστήματα (ιατρική εκπαίδευση) http://www.laerdal.com/us/SimMan3G

16 Εργαλεία ΑΙ Προσαρμοστικά συστήματα http://hermes2. di. uoa
Εργαλεία ΑΙ Προσαρμοστικά συστήματα

17 Εργαλεία ΑΙ Προσαρμοστικά συστήματα http://hermes2. di. uoa
Εργαλεία ΑΙ Προσαρμοστικά συστήματα                                                               Αναστοχαστικοί Στέκονται πίσω για να συλλογιστούν τις εμπειρίες και να τις παρατηρήσουν από πολλές διαφορετικές προοπτικές. Η λεπτομερής συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων σχετικά με εμπειρίες και γεγονότα είναι αυτό που μετράει Θεωρητικοί Προσαρμόζουν και ενσωματώνουν τις παρατηρήσεις τους σε σύνθετες αλλά λογικά συμπαγείς θεωρίες. Εξετάζουν λεπτομερώς τα προβλήματα με έναν κάθετο, βαθμιαίο, λογικό τρόπο.                                Ακτιβιστές Συμμετέχουν ολοκληρωτικά και χωρίς προκατάληψη σε νέες εμπειρίες. Τείνουν να ενεργούν πρώτα και να εξετάζουν τις συνέπειες κατόπιν. Πραγματιστές Επιθυμούν τη δοκιμή των ιδεών, των θεωριών και των τεχνικών για να δουν εάν λειτουργούν στην πράξη. Honey and Mumford Learning Styles Questionnaire (

18 INSPIREus Εξατομικευμένη παρουσίαση υλικού
Η αλληλουχία και ο τρόπος εμφάνισης των μονάδων στις σελίδες εκπαιδευτικού υλικού διαφοροποιείται ανάλογα με το μαθησιακό στυλ κάθε εκπαιδευόμενου

19 ανακλαστικός τύπος Παράδειγμα Θεωρία Άσκηση Δραστηριότητα

20 Τι «ξέρει» ένα έμπειρο διδακτικό σύστημα
Προηγούμενη γνώση Την παρέχει ο σχεδιαστής του agent, για το θέμα, τις διδακτικές στρατηγικές, πιθανά λάθη και παρανοήσεις των μαθητών Προηγούμενη εμπειρία το σύστημα τη συγκεντρώνει αλληλεπιδρώντας με τους μαθητές Λάθη που κάνουν, πόσα παραδείγματα χρειάζονται για να μάθουν κάτι, και τι ξεχνούν πιο συχνά (ένας ή μία ομάδα)

21 Τι «ξέρει» ένα έμπειρο διδακτικό σύστημα
Προτιμήσεις Για τη σημασία κάθε θέματος, το επίπεδο της επιτυχούς απόδοσης που απαιτείται από κάθε μαθητή Παρατηρήσεις Σχετικά με τα αποτελέσματα στα τεστ του κάθε μαθητή και την αλληλεπίδρασή του με το σύστημα. Οι μαθητές μπορούν να κάνουν ερωτήσεις ή να εισάγουν νέα παραδείγματα.

22 Τι «ξέρει» ένα έμπειρο διδακτικό σύστημα
Αποτέλεσμα Η πληροφορία που παρουσιάζεται στο μαθητή Ο τρόπος (σειρά) παρουσίασης Τα τεστ που επιλέγονται για το συγκεκριμένο μαθητή Εξατομικευμένη ανατροφοδότηση Αναφορές για τον εκπαιδευτικό ή τους γονείς

23 Συμπεράσματα Η επιστημολογική μας θέση επηρεάζει τη θεωρία μάθησης που θα υιοθετήσουμε Η θεωρία μάθησης με τη σειρά της επηρεάζει την προσέγγιση εκπαιδευτικής τεχνολογίας που θα υιοθετήσουμε Το ποια προσέγγιση εκπαιδευτικής τεχνολογίας θα υιοθετήσουμε επηρεάζει την πρακτική μας με τη χρήση και την αξιοποίηση ψηφιακών μέσων στη διδασκαλία μας. È opportuno che il docente al termine di ogni lezione proceda con un riepilogo degli argomenti trattati e si congedi utilizzando la formula “Grazie per l’attenzione”.

24 Συλλογές εργαλείων

25 Bιβλιογραφία και πηγές
Driscoll, M. (2000). Psychology of Learning for Instruction. Needham Heights, MA, Allyn & Bacon Woolfolk, A. (2007). Εκπαιδευτική Ψυχολογία, εκδ. ΙΩΝ / ΕΛΛΗΝ (κεφάλαιο 2) Koschmann, T. (1996). Paradigm shifts and instructional technology: An introduction. In T. Koschmann (Ed.), CSCL : theory and practice of an emerging paradigm (pp ). Mahwah N.J.: L. Erlbaum


Κατέβασμα ppt "Προσεγγίσεις εκπαιδευτικής τεχνολογίας: 2. η προσέγγιση AI"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google