Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΙΓΟΣ ΠΟΤΑΜΟΙ Οι κινήσεις Αθηναίων και Λακεδαιμονίων Ξενοφώντος Ελληνικά Βιβλίο 2, κεφάλαιο 1, §16 και εξής Παρουσίαση Δοϊρανλή Άννα, φιλόλογος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΙΓΟΣ ΠΟΤΑΜΟΙ Οι κινήσεις Αθηναίων και Λακεδαιμονίων Ξενοφώντος Ελληνικά Βιβλίο 2, κεφάλαιο 1, §16 και εξής Παρουσίαση Δοϊρανλή Άννα, φιλόλογος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΙΓΟΣ ΠΟΤΑΜΟΙ Οι κινήσεις Αθηναίων και Λακεδαιμονίων Ξενοφώντος Ελληνικά Βιβλίο 2, κεφάλαιο 1, §16 και εξής Παρουσίαση Δοϊρανλή Άννα, φιλόλογος

2 ` ΣΑΜΟΣ ΕΦΕΣΟΣ ΡΟΔΟΣ ΧΙΟΣ ΑΙΓΟΣ ΠΟΤΑΜΟΙ ΣΠΑΡΤΗ ΑΘΗΝΑ

3 Η βάση του σπαρτιατικού στόλου για τις εξορμήσεις ήταν η Έφεσος, του αθηναϊκού η Σάμος ΣΑΜΟΣ

4 Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν

5 … καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Ἔφεσον ἐπέπλεον καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν ΧΙΟΣ ΕΦΕΣΟΣ

6 Λύσανδρος δ’ ἐκ τῆς Ῥόδου παρὰ τὴν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον πρός τε τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς ἀφεστηκυίας αὐτῶν πόλεις.

7 Ἀνήγοντο δὲ καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Χίου πελάγιοι· ἡ γὰρ Ἀσία πολεμία αὐτοῖς ἦν. ΧΙΟΣ

8 ΑΒΥΔΟΣ ΛΑΜΨΑΚΟΣ Λύσανδρος δ’ ἐξ Ἀβύδου παρέπλει εἰς Λάμψακον σύμμαχον οὖσαν Ἀθηναίων

9 ΛΑΜΨΑΚΟΣ Προσβαλόντες δὲ τῇ πόλει αἱροῦσι κατὰ κράτος

10 ΛΑΜΨΑΚΟΣ Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρμίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν ἘλαιοῦντιΕΛΑΙΟΥΣ

11 ΛΑΜΨΑΚΟΣ Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουμένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται τὰ περὶ Λάμψακον, καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν. ΕΛΑΙΟΥΣ ΣΗΣΤΟΣ

12 ΛΑΜΨΑΚΟΣ Ἐκεῖθεν δ’ εὐθὺς ἐπισιτισάμενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγὸς ποταμοὺς ἀντίον τῆς Λαμψάκου ΕΛΑΙΟΥΣ ΣΗΣΤΟΣ

13 … διεῖχε δ’ ὁ Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα. Ἐνταῦθα δὴ ἐδειπνοποιοῦντο. ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΛΑΜΨΑΚΟΣ ΑΙΓΟΣ ΠΟΤΑΜΟΙ

14 Λύσανδρος δὲ παρασκευασά μενος ὡς εἰς ναυμαχίαν… Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι παρετάξαντο ἐν μετώπῳ ὡς εἰς ναυμαχίαν… ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΛΑΜΨΑΚΟΣ ΑΙΓΟΣ ΠΟΤΑΜΟΙ

15 ΛΑΜΨΑΚΟΣ Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος, καὶ τῆς ἡμέρας ὀψὲ ἦν, ἀπέπλευσαν (οἱ Ἀθηναῖοι ) πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταμούς. ΕΛΑΙΟΥΣ ΣΗΣΤΟΣ

16 Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις, ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι, κατιδόντας ὅ τι ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι. ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΛΑΜΨΑΚΟΣ ΑΙΓΟΣ ΠΟΤΑΜΟΙ

17 ΛΑΜΨΑΚΟΣ Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς μὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρμοῦντας καὶ πρὸς οὐδεμιᾷ πόλει, τὰ δ’ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ μετιόντας πεντεκαίδεκα σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν … οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρμεῖν, ἀλλὰ μεθορμίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει … Οἱ δὲ στρατηγοί … ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν ΕΛΑΙΟΥΣ ΣΗΣΤΟΣ

18 …ἡμέρα πέμπτη Λύσανδρος δ’ … εἶπε … ἐπὰν κατίδωσιν αὐτοὺς (τους Αθηναίους) ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασμένους κατὰ τὴν Χερρόνησον, ὅπερ ἐποίουν πολὺ μᾶλλον καθ’ ἑκάστην ἡμέραν…ΕΛΑΙΟΥΣ ΣΗΣΤΟΣ

19 … ἀποπλέοντας τοὔμπαλιν παρ’ αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα κατὰ μέσον τὸν πλοῦν. ΕΛΑΙΟΥΣ ΛΑΜΨΑΚΟΣ ΣΗΣΤΟΣ ΑΙΓΟΣ ΠΟΤΑΜΟΙ

20 Λύσανδρος δ’ εὐθὺς ἐσήμηνε τὴν ταχίστην πλεῖν … … Διεσκεδασμένων δὲ τῶν ἀνθρώπων… ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ

21 ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ … τὰς δ’ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε πρὸς τῇ γῇ. Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν …

22 ` ΣΑΜΟΣ ΕΦΕΣΟΣ ΡΟΔΟΣ ΧΙΟΣ ΑΙΓΟΣ ΠΟΤΑΜΟΙ ΣΠΑΡΤΗ ΑΘΗΝΑ … ἡ δὲ Πάραλος (ἀπέπλευσε) εἰς τὰς Ἀθήνας ἀπαγγελοῦσα τὰ γεγονότα.


Κατέβασμα ppt "ΑΙΓΟΣ ΠΟΤΑΜΟΙ Οι κινήσεις Αθηναίων και Λακεδαιμονίων Ξενοφώντος Ελληνικά Βιβλίο 2, κεφάλαιο 1, §16 και εξής Παρουσίαση Δοϊρανλή Άννα, φιλόλογος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google