Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πρωτοπόρων Δασκάλων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πρωτοπόρων Δασκάλων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πρωτοπόρων Δασκάλων
4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πρωτοπόρων Δασκάλων Συνεργάτες στη Μάθηση Microsoft Hellas

2 Διδασκαλία με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και προβολέα Συμεωνίδης Βασίλειος 3ο Γενικό Λύκειο Δράμας

3 Τίτλος Δραστηριότητας
Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνικά. Τάξη: Α΄ Γενικού Λυκείου. Σκοπός: Εξάσκηση στη αναγνώριση των κύριων όρων μιας πρότασης, κατανόηση του συντακτικού ρόλου των δευτερευουσών προτάσεων. Λογισμικό: Word, PowerPoint, Photo Editor. Βασίλης Συμεωνίδης, 3ο Λύκειο Δράμας

4 Περιγραφή δραστηριότητας
Μέθοδος διδασκαλίας: Καθοδηγούμενη, συνεργατική και κειμενοκεντρική διδασκαλία. Προετοιμασία διδασκαλίας: Προετοιμασία αρχείων κειμένου. Εύρεση οπτικού υλιού. Δημιουργία εικόνας .jpg Προετοιμασία αίθουσας. Υλικό: Η/Υ και προτζέκτορας. Βασίλης Συμεωνίδης, 3ο Λύκειο Δράμας

5 Βασίλης Συμεωνίδης, 3ο Λύκειο Δράμας
Διδασκαλία Οργάνωση τάξης: ενιαία. Διάρκεια του μαθήματος: μία διδακτική ώρα. Στόχοι διδασκαλίας: Να εντοπίσουν στο κείμενο συγκεκριμένα στοιχεία με σκοπό την κριτική ανάγνωσή του. Να εντοπίσουν τους κύριους όρους και τις δευτερεύουσες προτάσεις. Υλικό: Το αρχαίο ελληνικό κείμενο σε αρχείο word, χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μορφοποίησης. Βασίλης Συμεωνίδης, 3ο Λύκειο Δράμας

6 Παραδείγματα Αρχαία Ελληνικά: Ξενοφών, ελληνικά, 2.1.27
Επεξεργασία κειμένου με σκοπό την εξάσκηση στη αναγνώριση των κύριων όρων μιας πρότασης και την κατανόηση του συντακτικού ρόλου των δευτερευουσών προτάσεων. Βασίλης Συμεωνίδης, 3ο Λύκειο Δράμας

7 Το κείμενο στο Word χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μορφοποίησης
Βασίλης Συμεωνίδης, 3ο Λύκειο Δράμας

8 Το κείμενο επεξεργασμένο στο Word
Βασίλης Συμεωνίδης, 3ο Λύκειο Δράμας

9 Βασίλης Συμεωνίδης, 3ο Λύκειο Δράμας
Χρήση οπτικού υλικού για καλύτερη κατανόηση του κειμένου (Η περιοχή Λαμψάκου και Αιγός ποταμών) Βασίλης Συμεωνίδης, 3ο Λύκειο Δράμας

10 Βασίλης Συμεωνίδης, 3ο Λύκειο Δράμας
Χρήση οπτικού υλικού για καλύτερη κατανόηση του κειμένου (Αρχαία τριήρης) Βασίλης Συμεωνίδης, 3ο Λύκειο Δράμας

11 Τελική φάση επεξεργασίας του κειμένου
Σε συνεργασία με τους μαθητές και με την ενεργή συμμετοχή τους διαμορφώθηκαν, κατά τη διδακτική ώρα, οι τρεις διαφάνειες που ακολουθούν. Βασίλης Συμεωνίδης, 3ο Λύκειο Δράμας

12 το κείμενο με υπογραμμισμένα τα ρήματα
Λύσανδρος δ’, ἐπεὶ ἦν ἡμέρα πέμπτη ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις, εἶπε τοῖς παρ’ αὐτοῦ ἑπομένοις, ἐπὰν κατίδωσιν αὐτοὺς ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασμένους κατὰ τὴν Χερρόνησον, ὅπερ ἐποίουν πολὺ μᾶλλον καθ’ ἑκάστην ἡμέραν, τά τε σιτία πόρρωθεν ὠνούμενοι καὶ καταφρονοῦντες δὴ τοῦ Λυσάνδρου, ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν, ἀποπλέοντας τοὔμπαλιν παρ’ αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα κατὰ μέσον τὸν πλοῦν. Βασίλης Συμεωνίδης, 3ο Λύκειο Δράμας

13 η κύρια και οι δευτερεύουσες προτάσεις
Λύσανδρος δ’, ἐπεὶ ἦν ἡμέρα πέμπτη ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις, εἶπε τοῖς παρ’ αὐτοῦ ἑπομένοις, ἐπὰν κατίδωσιν αὐτοὺς ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασμένους κατὰ τὴν Χερρόνησον, ὅπερ ἐποίουν πολὺ μᾶλλον καθ’ ἑκάστην ἡμέραν, τά τε σιτία πόρρωθεν ὠνούμενοι καὶ καταφρονοῦντες δὴ τοῦ Λυσάνδρου, ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν, ἀποπλέοντας τοὔμπαλιν παρ’ αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα κατὰ μέσον τὸν πλοῦν. Βασίλης Συμεωνίδης, 3ο Λύκειο Δράμας

14 Η κύρια και τα είδη των δευτερευουσών προτάσεων
Λύσανδρος δ’, Χρονική πρόταση (πότε εἶπε ο Λύσανδρος) εἶπε τοῖς παρ’ αὐτοῦ ἑπομένοις, Χρονική / υποθετική πρόταση (πότε να αποπλεύσουν πίσω σ’ αυτόν) Αναφορική πρόταση (προσδιορίζει το περιεχόμενο της προηγούμενης πρότασης) Αιτιολογική πρόταση (γιατί καταφρονούσαν το Λύσανδρο) ἀποπλέοντας τοὔμπαλιν παρ’ αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα κατὰ μέσον τὸν πλοῦν. Βασίλης Συμεωνίδης, 3ο Λύκειο Δράμας

15 Τελική απόδοση της δομής του κειμένου με χρήση διαγράμματος
Βασίλης Συμεωνίδης, 3ο Λύκειο Δράμας

16 Βασίλης Συμεωνίδης, 3ο Λύκειο Δράμας
Σύγκριση Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών επιτεύχθηκε: Θετικότερο παιδαγωγικό κλίμα στην τάξη. Αύξηση της συμμετοχής των μαθητών. Ενεργητική προσέγγιση του κειμένου. Αξιοποίηση των γνώσεων που έχουν οι μαθητές στις νέες τεχνολογίες. Βασίλης Συμεωνίδης, 3ο Λύκειο Δράμας

17 Βασίλης Συμεωνίδης, 3ο Λύκειο Δράμας
Αξιολόγηση Η διαδικασία του μαθήματος και η διδασκαλία έγινε αποτελεσματικότερη. Θετική αντίδραση των μαθητών. Έξαψη της περιέργειας για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών. Αξιολογήθηκαν οι σημειώσεις που κλήθηκαν να κρατήσουν οι μαθητές στα τεράδιά τους. Παρακινήθηκαν και άλλοι συνάδελφοι να «πειραματιστούν» με ανάλογες δικές τους εφαρμογές. Βασίλης Συμεωνίδης, 3ο Λύκειο Δράμας

18 Βασίλης Συμεωνίδης, 3ο Λύκειο Δράμας
Επιπλέoν Σχόλια Το 3ο Γενικό Λύκειο Δράμας διαθέτει τρείς αίθουσες με τον απαραίτητο εξοπλισμό και την ανάλογη διαμόρφωση ώστε να γίνονται μαθήματα με χρήση νέων τεχνολογιών. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη υποδομών και εξοπλισμού ώστε η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη να μην είναι ευκαιριακή αλλά συνεχής. Βασίλης Συμεωνίδης, φιλόλογος. Βασίλης Συμεωνίδης, 3ο Λύκειο Δράμας


Κατέβασμα ppt "4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πρωτοπόρων Δασκάλων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google